Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Kötelezettségszegési eljárások: a legfontosabb decemberi döntések

Brüsszel, 2016. december 8.

Áttekintés szakpolitikai területek szerint

A kötelezettségszegésekkel kapcsolatos e havi határozatait tartalmazó csomag keretében az Európai Bizottság jogi lépéseket tesz azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tettek eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeiknek. Ezek a különböző ágazatokat és uniós szakpolitikai területeket érintő határozatok arra irányulnak, hogy a polgárok és a vállalkozások érdekében biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását.

A Bizottság által hozott legfontosabb határozatokat (melyek között 7 felszólító levél, 77 indokolással ellátott vélemény, 3, az Európai Unió Bíróságán indított kereset és 4 ügylezárás van) az alábbiakban ismertetjük szakpolitikai területek szerinti bontásban. A Bizottság emellett lezár 67 olyan ügyet, amelyre sikerült az érintett tagállamokkal együtt megoldást találni anélkül, hogy a Bizottságnak folytatnia kellene az eljárást.

Az uniós kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban a MEMO/12/12 számú tájékoztatóban találhatók további információk. A határozatok mindegyikéről részletesen tájékozódhat a kötelezettségszegési eljárások nyilvántartásában.

1. Energia

(További információk: Anna-Kaisa Itkonen - tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Indokolással ellátott vélemény

Belső energiapiac: A Bizottság felszólítja MAGYARORSZÁGOT, hogy teljes mértékben feleljen meg a harmadik energiacsomag követelményeinek

Az Európai Bizottság hivatalosan felkérte Magyarországot a villamos energiáról szóló irányelv (2009/72/EK irányelv) és a gázirányelv (2009/73/EK irányelv) megfelelő végrehajtására és alkalmazására. Az irányelvek a harmadik energiacsomag részét képezik és tartalmazzák azokat a kulcsfontosságú jogi rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik az energiapiacok megfelelő működését, ezen belül az átviteli hálózatok üzemeltetőinek az energiatermelőktől és a szolgáltatóktól való szétválasztására, a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségének és jogköreinek megerősítésére, valamint a fogyasztók számára előnyökkel járó intézkedésekre vonatkozó szabályozásokat. A Bizottság megállapította, hogy a jelenlegi magyar gázügyi jogszabályok továbbra is lehetővé teszik a magyar kormány számára, hogy meghatározza a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és hozzáférés bizonyos feltételeit, a kiegyensúlyozó szolgáltatások nyújtásának feltételeit, valamint a határon átnyúló infrastruktúrákhoz való hozzáférés feltételeit. A gázirányelv szerint e kérdésekben a kizárólagos hatáskör a nemzeti szabályozó hatóságot kell, hogy illesse. Ezen túlmenően, a nemzeti jogszabályok bizonyos költségtípusokat kizárnak a hálózati villamos energia és a gáztarifák számításából. 2015 februárjában a Bizottság felszólító levelet küldött Magyarországnak. Mivel az ország előírásai továbbra sem felelnek meg az uniós jogszabályoknak, a Bizottság most indokolással ellátott véleményt küld. A tagállamnak két hónap áll rendelkezésére arra, hogy tájékoztassa a Bizottságot a helyzet orvoslására hozott intézkedésekről, a Bizottság ezt követően az Európai Bíróság elé terjesztheti az ügyet. Az Európai Unió belső piaci jogszabályozására vonatkozóan az Energiaügyi Főigazgatóság weboldalán találhatók további információk.

 

2. Környezetvédelem

(További információk: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Keresetindítások az Európai Unió Bíróságán

Hulladék: A Bizottság OLASZORSZÁGOT újból a Bíróság elé idézi és pénzbírságot javasol.

Az Európai Bizottság ismét az EU Bírósága elé idézi Olaszországot, mivel az a Bíróság 2012-ben hozott ítéletében foglaltaknak nem tett maradéktalanul eleget. Az első ítéletben szereplő 109 agglomeráció közül 80-ban az olasz hatóságok továbbra sem biztosítják – az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében – a települési szennyvíz megfelelő gyűjtését és kezelését. Az Európai Unió Bírósága 2012. július 19-i ítéletében (C-565/10) azt állapította meg, hogy az olasz hatóságok megsértették az uniós jogot (a Tanács 91/271/EGK irányelvét) azzal, hogy 109 agglomeráció (város, község, település) esetében nem megfelelően gyűjtötték össze és kezelték a kibocsátott települési szennyvizet. Négy évvel később ez a kérdés továbbra is megoldatlan 80 agglomerációban, és a probléma több, mint hat millió embert érint. Az agglomerációk hét olasz régióban található területeket foglalnak magukban: Abruzzo (egy agglomeráció), Calabria (13 agglomeráció), Campania (hét agglomeráció), Friuli-Venezia Giulia (két agglomeráció), Liguria (három agglomeráció), Puglia (három agglomeráció) és Sicilia (51 agglomeráció). A szennyvíz megfelelő gyűjtésének és kezelésének hiánya ebben a 80 agglomerációban lényeges kockázatot jelent az emberi egészségre, a belvizekre és a tengeri környezetre. Mindeddig a Bizottság egyösszegű átalányként 62 699 421,40 euró kiszabását kérte az Európai Unió Bíróságától. Emellett a Bizottság 346 922,40 euró napi bírság kiszabását is javasolja, amennyiben a bírósági határozat meghozatalának időpontjáig nem valósul meg a teljes körű megfelelés. A bírságokról a végső döntést az Európai Unió Bírósága hozza meg. A további információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

Madárvédelmi irányelv: Az Európai Bizottság az EU Bírósága elé idézi FRANCIAORSZÁGOT, mivel az elmulasztotta a vadon élő madarak védelmére vonatkozó kötelezettségét

Az Európai Bizottság az EU Bírósága elé idézi Franciaországot, mert az nem foglalkozott érdemben a vadon élő madarak védelméről szóló uniós jogszabályok folyamatos megsértésével (2009/147/EK irányelv). A tagállamok kötelesek biztosítani a madárvédelmi irányelvben foglalt összes rendelkezés, többek között a szándékos elpusztításra vagy befogásra vonatkozó rendelkezések érvényesítését. A madárvédelmi irányelv megtiltja a madarakat közvetlenül fenyegető tevékenységeket, köztük a szándékos elpusztítást vagy befogást, fészkeik elpusztítását és a tojások eltávolítását, és az olyan kapcsolódó tevékenységeket, mint például az élő vagy elpusztult madarakkal való kereskedelem, továbbá különös hangsúlyt fektet a veszélyeztetett és vonuló fajok élőhelyének védelmére. Ez a bizottsági kereset a 2016 júniusában Franciaországnak küldött indokolt véleményt követi. A kerti sármány vándorló madárfaj, amelynek száma csökkenőben van Európában, és a fent említett jogellenes gyakorlatok a vadon élő madarak védelméről szóló uniós jogszabályok értelmében szigorúan tilosak. A francia hatóságok korábbi kötelezettségvállalásai ellenére a kerti sármány szándékos elpusztításával vagy befogásával kapcsolatos illegális gyakorlatok tovább folytatódnak. A Franciaországban folyó e tevékenységek veszélyeztetik a más tagállamokban vállalt természetvédelmi erőfeszítéseket. Ennélfogva, annak érdekében, hogy Franciaországot a madárvédelmi irányelvnek a gyakorlatban történő megfelelő érvényesítésére ösztönözze, a Bizottság ezt az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti. A további információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

 

Indokolással ellátott vélemények

Hulladék: A Bizottság felhívja CIPRUST, hogy megfelelő intézkedéseket fogadjon el a hulladékgazdálkodásra és a hulladékképződés megelőzésére vonatkozóan.

Az Európai Bizottság nyomatékosan arra kéri Ciprust, hogy a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok (2008/98/EK irányelv) és a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek megfelelően dolgozza ki és frissítse a hulladékmegelőzési és -gazdálkodási terveket. Ezek a tervek és programok arra szolgálnak, hogy csökkenjen a hulladék emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatása, továbbá EU-szerte növekedjen az erőforrás-hatékonyság. A tagállamoknak hulladékgazdálkodási terveiket legalább hatévente újra kell értékelniük és megfelelő esetben felül kell vizsgálniuk. Ciprus elmulasztotta a meglévő nemzeti hulladékgazdálkodási terveknek az elkövetkező időszakra szóló felülvizsgálatát, kiterjesztését vagy felváltását, és a hulladékképződés megelőzése terén is késésben van. A Bizottság 2015 októberben felszólító levelet küldött, amelyben sürgette a ciprusi hatóságokat, hogy fogadják el a szükséges hulladékügyi dokumentumokat. Bár Ciprus tett néhány intézkedést a települési hulladék ügyében, a többi hulladékáramra vonatkozó szükséges tervek még mindig hiányoznak. A Bizottság ezért indokolással ellátott véleményt küld a tagállamnak. Ha Ciprus két hónapon belül nem teszi meg a szükséges lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

Madárvédelmi irányelv: A Bizottság felkéri FINNORSZÁGOT, hogy védje Åland tartomány vadon élő madarait.

Az Európai Bizottság felhívja Finnországot, hogy vessen véget a hím pehelyrécék illegális tavaszi vadászatának a finnországi Åland tartományban, amelyet 2011 óta évente engedélyeznek május 1. és 20. között. A madárvédelmi irányelv (2009/147/EK) értelmében a vadon élő madarak elpusztítása tilos, de egyes fajok, mint például a pehelyrécék (Somateria mollissima) vadászhatók addig, amíg ez nem a párzási vagy a tavaszi migrációs szezonban történik vagy feltéve, hogy a vadászati tilalom általi mentesítés feltételei teljesülnek. A legújabb tudományos adatok egyértelműen azt mutatták, hogy a víziszárnyas fajok esetében gyors populációcsökkenés tapasztalható Finnországban (40%), a Balti-tenger térségében (50%), valamint európai és globális szinten, és hogy ezek védettségi állapota egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Ilyen körülmények között az uniós jog értelmében a hím pehelyrécék vadászata Åland régióban a pehelyréce reprodukciós időszaka alatt szigorúan tilos. Az ezen szabály alóli mentesülés feltételei sem teljesülnek, mivel a faj védettségi állapota nem megfelelő, és az engedélyezett vadászati kvóta a faj állománya szempontjában nem elhanyagolható hányadot képvisel. A Bizottság 2015 februárjában újabb hivatalos felszólítást küldött. Mivel Finnország továbbra is engedélyezte a hím pehelyrécék tavaszi vadászatát, vagyis nem tette meg azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyekkel eleget tehetne a szóban forgó irányelv követelményeinek, a Bizottság ezúttal indoklással ellátott véleményt küld. Ha Finnország két hónapon belül nem teszi meg a szükséges lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

 

3. Pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci unió

(További információk: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini - tel.: +32 229 51958)

Indokolással ellátott vélemények

A Bizottság felszólítja HORVÁTORSZÁGOT, hogy módosítsa az energiaipari vállalat privatizációjáról szóló törvényt

A Bizottság hivatalosan felszólította Horvátországot, hogy módosítsa az INA-Industrija Nafte d.d. privatizációjáról szóló 2002. évi törvényt (INA törvény), mivel az sérti a tőke szabad mozgását, valamint a letelepedés szabadságát. Az INA-Industrija Nafte d.d. a fő horvát energiaipari vállalat, amely részben a horvát kormány tulajdonát képezi. Az INA törvény e vállalat vonatkozásában az államnak különleges jogokat biztosít, beleértve a vétójogot az INA bizonyos küszöbérték feletti értékű részvények/eszközök eladásával kapcsolatos döntései vonatkozásában. Ennek következtében a tulajdonosok nem tudják tulajdoni hányaduknak megfelelő mértékben befolyásolni a vállalat fontos döntéseit, ez pedig a potenciális befektetőket eltántoríthatja a vállalatba történő befektetéstől. A Bizottság úgy véli, hogy ezek a különleges jogok a tőke szabad mozgásának, valamint a letelepedés szabadságának a megsértését jelentik, és mint ilyenek, az EUMSZ alapján nem tekinthetők jogosnak. Bár az energiaellátás biztonságának védelme, mint cél igazolhatja az EUMSZ-ben foglalt szabadságjogok korlátozását, az INA törvény értelmében az államnak biztosított feltétel nélküli vétójog túllép a cél eléréséhez szükséges és arányos mértéken. A horvát hatóságok kötelezettséget vállaltak, hogy az INA törvényt az ország EU-csatlakozása előtt összehangolják az uniós joggal, de a módosításra még nem került sor. A mai felszólítás indokolással ellátott vélemény formájában kerül megküldésre. Amennyiben Horvátország két hónapon belül nem hozza összhangba az INA törvényt az EU joggal, akkor a Bizottság az Európai Bíróság elé idézheti Horvátországot.

A Bizottság felszólítja LENGYELORSZÁGOT, hogy teljes mértékben ültesse át a jelzáloghitelre vonatkozó uniós szabályokat

Az Európai Bizottság felszólította Lengyelországot, hogy a jelzáloghitelről szóló jogszabályait hozza teljes mértékben összhangba az uniós jogszabályokkal. A jelzáloghitel irányelv (2014/17/EU irányelv) célja, hogy egy uniós szintű jelzáloghitel-piacot hozzon létre magas szintű fogyasztóvédelem mellett. A főbb rendelkezések közé tartoznak a szolgáltatókra vonatkozó magatartási szabályok, ideértve a fogyasztó hitelképességének értékelésére és az információ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelességet, a személyzet szakértelmére és tudására vonatkozó követelményeket, a jelzáloghitel bizonyos szempontjaira, mint például az előtörlesztésre, a devizahitelekre, az árukapcsolási gyakorlatra, a pénzügyi ismeretekre, az ingatlan-értékbecslésre, a hátralékokra és az árverezésekre vonatkozó rendelkezéseket, és az olyan hitelközvetítőknek biztosítandó EU útlevelet, akik eleget tesznek a székhelyük szerinti tagállam felvételi követelményeinek. A tagállamoknak 2016. március 21-ig kellett átültetniük e szabályokat a nemzeti jogba. Mivel az eredeti határidőre nem tett eleget ennek a kötelezettségének, Lengyelország 2016 májusában felszólító levelet kapott. 2016 júniusában Lengyelország bejelentette az irányelv részleges végrehajtását. Ugyanakkor, mivel az irányelv túlnyomó része nem került átültetésre, a mai felkérés indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Amennyiben a lengyel hatóságok két hónapon belül nem tesznek lépéseket, akkor a Bizottság úgy dönthet, hogy az ügyet az Európai Bíróság elé terjeszti.

 

4. Egészségügy és élelmiszerbiztonság

(További információk: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Aikaterini Apostola - tel.: +32 229 87624)

Indokolással ellátott vélemények

Dohányáruk: A Bizottság felszólítja HORVÁTORSZÁGOT, CIPRUST, LUXEMBURGOT, SZLOVÉNIÁT, SPANYOLORSZÁGOT és SVÉDORSZÁGOT, hogy adjon tájékoztatást az EU-ban értékesített dohánytermékekre vonatkozó irányelv átültetéséről

A mai napon az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Horvátország, Ciprus, Luxemburg, Szlovénia, Spanyolország és Svédország részére, hogy tájékoztatást kérjen a dohánytermékekről szóló irányelv (2014/40/EU irányelv) teljes átültetéséről. Az irányelv célja, hogy javítsa a dohányra és a kapcsolódó termékekre vonatkozó belső piac működését, ugyanakkor biztosítsa a magas szintű egészségvédelmet az európai polgárok számára. Az irányelv meghatározza, hogy rendelkezéseit 2016. május 20-ig át kell ültetni a nemzeti jogba. Mostanáig Svédország az irányelv részleges átültetéséről értesítette a Bizottságot, míg Horvátország, Ciprus, Luxemburg, Szlovénia vagy Spanyolország részéről nem érkezett az átültetésre vonatkozó bejelentés. A tagállamoknak két hónapjuk van arra, hogy értesítsék a Bizottságot a helyzet kezelése érdekében hozott intézkedésekről. Ha erre nem kerül sor, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít ezekben az ügyekben.

 

5. Belső Piac, Ipar, Vállalkozás és KKV-k

(További információk: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Mirna Talko – tel.: +32 229 87278)

Indokolással ellátott vélemények

Belső piac: A Bizottság felszólít 6 tagállamot a mérőműszerekre vonatkozó új uniós szabályok átültetésére

A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Ciprusnak, Finnországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és az Egyesült Királyságnak, és felkérte őket, hogy teljes mértékben ültessék át a nemzeti jogba a mérőműszerekre vonatkozó négy irányelvet (azaz a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2011/17/EU irányelvet és az (EU) 2015/13 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvet). Az irányelvek meghatározzák azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a különböző mérőműszerek (mérlegek, valamint víz-, gáz-, villany- és távhőórák és taxiórák) kalibrálása Unió-szerte egységesen történjen. A tagállamoknak mind a négy irányelvet teljesen át kellett ültetniük nemzeti jogukba: a 2014/31/EU, a 2014/32/EU és az (EU) 2015/13 irányelvet 2016. április 19-ig; a 2011/17/EU irányelvet 2015. november 30-ig. A 6 szóban forgó tagállam még nem értesítette a Bizottságot ezen irányelvek nemzeti jogba történő teljes átültetéséről. A tagállamoknak mostantól két hónap áll rendelkezésükre, hogy értesítsék a Bizottságot az irányelvek teljes átültetéséről. Amennyiben erre nem kerül sor, az Európai Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít ellenük.

Belső piac: A Bizottság felszólítja LETTORSZÁGOT és ROMÁNIÁT az uniós polgárok szakmai képesítésére vonatkozó uniós szabályozások átültetésére

Az Európai Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Lettország és Románia részére, és felszólította őket, hogy ültessék át a nemzeti jogba a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről szóló 2013/55/EU irányelvet. Az irányelv egy modern uniós rendszert biztosít a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséhez, amely egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a másik országban megszerzett szakmai képesítések elismerését, és biztosítja a fogadó ország követelményeinek tiszteletben tartását. Az irányelvet 2016. január 18-i határidővel kellett volna a nemzeti jogszabályozásba ültetni. Lettország és Románia azonban még nem értesítette a Bizottságot a teljes körű átültetésről. A tagállamoknak mostantól két hónap áll rendelkezésükre, hogy értesítsék a Bizottságot az irányelv teljes átültetéséről. Amennyiben erre nem kerül sor, az Európai Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít ellenük.

Közbeszerzések: A Bizottság felszólít 15 tagállamot a közbeszerzésekre és koncessziókra vonatkozó új uniós szabályok átültetésére

Az Európai Bizottság a mai napon 15 tagállam számára indokolással ellátott véleményt küldött, melyben felkérte őket, hogy teljes mértékben ültessenek át a nemzeti jogba a közbeszerzésről és a koncessziókról szóló három új irányelv közül egyet vagy többet (nevezetesen, a 2014/23/EK, a 2014/24/EK és a 2014/25/EK irányelvet). Az érintett országok a következők: Ausztria (3 irányelv), Belgium (3), Bulgária (1), Horvátország (3), Ciprus (2), Észtország (3), Finnország (3), Írország (1), Lettország (3), Litvánia (3), Luxemburg (3), Portugália (3), Szlovénia (1), Spanyolország (3) és Svédország (3). Az új szabályok nyomán Európában eredményesebbé és átláthatóbbá válik a közbeszerzés, hatékonyabbak lesznek a szabályok és több elektronikus eljárás kerül bevezetésre. A szabályok a kkv-k számára megkönnyítik és olcsóbbá teszik a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó ajánlattételt, növelik az átláthatóságot és a versenyt, valamint segítenek elérni szélesebb körű politikai célkitűzéseket, mint például környezetvédelmi és társadalmi célokat, valamint az innovációt. A tagállamoknak 2016. április 18-ig kellett értesíteniük a Bizottságot az új közbeszerzési szabályok átültetéséről. A 15 érintett tagállamnak két hónapon belül értesíteniük kell a Bizottságot arról, milyen intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy nemzeti jogukat összehangolják az uniós joggal.

Egyszerű nyomástartó edények: A Bizottság felszólítja MAGYARORSZÁGOT az új szabályok átültetésére

A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak, amelyben felkérte az egyszerű nyomástartó edényekről szóló irányelv (2014/29/EU irányelv) átültetésére, amely az olyan, sűrített levegős vagy energiatároló egységekre vonatkozik, mint amelyeket például a gépjárművek és vonatok fékberendezéseiben használnak. Az új irányelv, amely a 2009/105/EK irányelv helyébe lépett, javítja az egyszerű nyomástartó edények minőségét és biztonságosságát, különösen azáltal, hogy lehetővé teszi a hibás termékek nyomon követését. Egyértelművé teszi továbbá a gyártók, az importőrök és a forgalmazók felelősségi köreit, és javítja a szóban forgó termékeknek az uniós piacra való behozatal előtt a megfelelőségértékelő szervezetek által végzett felügyeletét. Az irányelvet 2016. április 19-i határidővel kellett volna a nemzeti jogszabályozásba ültetni. Magyarország még nem jelentette a Bizottságnak ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetését. Magyarországnak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot az irányelv átültetéséről. Amennyiben erre nem kerül sor, az Európai Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít.

 

Felszólító levelek

A gépjárművek kibocsátásai: A Bizottság az uniós szabályok megsértése miatt kötelezettségszegési eljárást indít 7 tagállam ellen

Az Európai Bizottság jogi lépéseket tesz 7 tagállammal szemben, mivel azok elmulasztottak olyan szankciórendszert létrehozni, amely eltántorítja a gépjárműgyártókat attól, hogy megsértsék a gépjármű-kibocsátásoka vonatkozó jogszabályokat, vagy jogsértés esetén nem vetették ki a megfelelő szankciókat. Az Európai Bizottság úgy döntött, jogi lépéseket tesz a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Litvánia, Luxemburg, Spanyolország és az Egyesült Királyság esetében, mivel azok figyelmen kívül hagyták a gépjármű-típusjóváhagyásra vonatkozó uniós szabályokat. A 2007/46/EK irányelv, valamint a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó 715/2007/EK rendelet 13. cikke értelmében a tagállamoknak olyan hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszereket kell létrehozniuk, amelyek eltántorítják a gépjárműgyártókat attól, hogy megsértsék a gépjármű-kibocsátásoka vonatkozó jogszabályokat. Jogsértés esetén, vagyis például a kibocsátás-ellenőrző rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használata esetén alkalmazni kell a megfelelő szankciókat. A mai napon a Bizottság felszólító levelet küld a Cseh Köztársaság, Litvánia és Görögország részére, mivel azok elmulasztottak ilyen szankciórendszert létrehozni nemzeti jogukban. A Bizottság továbbá kötelezettségszegési eljárást indít Németországgal, Luxemburggal, Spanyolországgal és az Egyesült Királysággal, vagyis azon tagállamokkal szemben, amelyek típusjóváhagyást adtak ki a Volkswagen Group AG számára az EU-ban – mivel annak ellenére nem szabták ki a nemzeti jogszabályaikban foglalt szankciókat, hogy a vállalat illegális kiiktató szoftvert alkalmazott. A Bizottság továbbá azon a véleményen van, hogy Németország és az Egyesült Királyság jogszabálysértést követett el, amikor a Bizottság kérésére nem bocsátották rendelkezésre a Volkswagen Group AG és más gyártók gépjárművei tekintetében a saját területükön végzett, a nitrogén-dioxid-kibocsátásokat érintő esetleges szabálytalanságokra vonatkozó tagállami vizsgálatok során összegyűjtött összes műszaki információt. A tagállamoknak mostantól két hónap áll rendelkezésükre, hogy reagáljanak a Bizottság felvetéseire. Ennek elmulasztása esetén a Bizottság indokolással ellátott véleményt adhat ki részükre. A további információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

 

6. Migrációs ügyek, uniós belügyek és uniós polgárság

(További információk: Tove Ernst – tel.: +32 229 86764, Markus Lammert - tel.: +32 229 80423)

Indokolással ellátott vélemények és ügylezárások

Biztonságos unió - az EU számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos irányelve: A Bizottság 3 tagállamot felszólít a teljes végrehajtás biztosítására és 2 ügyet lezár.

Az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményeket küldött Belgium, Bulgária és Írország részére az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelv (a számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos 2013/40/EU irányelv) nemzeti jogba történő átültetését célzó nemzeti intézkedésekről szóló értesítés elmulasztása miatt. A 2013. augusztus 12-én elfogadott irányelvet a tagállamoknak 2015. szeptember 4-éig kellett átültetniük. Az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelv kriminalizálja a kibertámadásokban használt eszközök, mint például a rosszindulatú számítógépes programok használatát, erősíti az információcsere kereteit, amikor támadásokra kerül sor, és közös európai büntetőjogi kereteket hoz létre ezen a területen. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Belgium, Bulgária és Írország által bejelentett intézkedések révén még mindig nem került teljesen átültetésre az irányelv minden rendelkezése a nemzeti jogba. Belgiumnak, Bulgáriának és Írországnak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot minden olyan intézkedésről, amelyet az irányelv teljes végrehajtásáért hoztak. Ha erre nem kerül sor, a Bizottság az Európai Unió Bíróságán keresetet indíthat ezekben az ügyekben. Továbbá, miután megvizsgálta a görög és szlovén hatóságok által bejelentett intézkedéseket, a Bizottság úgy határozott, hogy lezárja a Görögország és Szlovénia elleni kötelezettségszegési eljárásokat.

 

Zárások

Migráció: Az átdolgozott Eurodac rendelet GÖRÖGORSZÁG és OLASZORSZÁG általi végrehajtására vonatkozó kötelezettségszegési eljárás lezárása

A Bizottság úgy határozott, hogy lezárja a Görögország és Olaszország elleni kötelezettségszegési eljárást, mivel a nevezett országok megfelelően végrehajtották az Eurodac rendeletet (603/2013/EU rendelet). Az Eurodac adatbázis, amelyet 2003-ban hoztak létre, egy uniós menekültügyi ujjlenyomat-adatbázis, amely ujjlenyomatok révén szolgáltat bizonyítékokat a dublini rendelet alkalmazásához, amely meghatározza az EU-ban benyújtott menedékjogi kérelmek kivizsgálásáért felelős tagállamot. 2015 decemberében a Bizottság felszólító levelet küldött Görögország és Olaszország számára, melyben kifejezte aggodalmát az iránt, hogy a nevezett tagállamok nem teljesítették az Eurodac rendelet szerinti kötelezettségeiket, mivel nem vették fel és nem továbbították az Eurodac adatbázis számára az összes olyan harmadik országbeli állampolgár ujjlenyomatát, aki szabálytalanul lépett az EU területére a nevezett országok külső határain. A Bizottság adminisztratív leveleket küldött mindkét ország részére 2015 októberében, és azóta tovább segített a görög és olasz hatóságokat abban, hogy javítsák a határellenőrzést és a migráció kezelését, és növeljék az ujjlenyomat-vételi arányt a külső határokon, különösen a hotspot megközelítés révén, és rendszeresen beszámolt a két ország által elért javulásról az áthelyezésről és áttelepítésről szóló rendszeres jelentéseiben. Tekintettel az ujjlenyomat-vételi tevékenységek 2016 kezdete óta tapasztalt jelentős javulására, a Bizottság meggyőződött arról, hogy mind Görögország, mind Olaszország az Eurodac-rendelet értelmében megfelelően ujjlenyomatot vesz a harmadik országbeli állampolgároktól, és úgy határozott, hogy lezárja a kötelezettségszegési eljárást.

 

7. Mobilitás és közlekedés

(További információk: Anna-Kaisa Itkonen– tel.: +32 229 56186, Alexis Perier - tel.: +32 229 69143)

Indokolással ellátott vélemények

Tengeri közlekedésbiztonság: A Bizottság felszólítja FINNORSZÁGOT, hogy ültesse át a hajófelügyeleti és a hajóvizsgáló szervezetekről szóló uniós jogszabályok módosítását

A Bizottság felszólította Finnországot, hogy hajtsa végre a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetekről, valamint a tengerészeti hatóságok érintett tevékenységeiről szóló közös európai szabályokat és előírásokat (2009/15/EK irányelv) módosító 2014/111/EU bizottsági végrehajtási irányelv átültetését. A Bizottság és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) célja, hogy folytassák az uniós szinten a hivatalos felügyelet végzése és az uniós lobogók alatt közlekedő hajók vizsgálata céljából uniós szinten elismert hajóosztályozó társaságokra vonatkozó átfogó felügyeleti program végrehajtását. A tagállamok 2015. december 31-ig kaptak időt az átültetés végrehajtására. Ezt Finnország ez idáig nem tette meg. A finn hatóságoknak most két hónapjuk van arra, hogy megtegyék a helyzet kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Bíróság elé terjeszti az ügyet.

Közúti közlekedés: A Bizottság felszólítja DÁNIÁT és NÉMETORSZÁGOT a vezetői engedélyekre vonatkozó közös uniós szabályok végrehajtására

A Bizottság felszólította Dániát és Németországot a vezetők egészségügyi alkalmasságáról és a gépjárművezetői vizsgákról szóló 2014/85/EU bizottsági irányelv végrehajtására. Ez az irányelv a vezetői engedélyekre vonatkozó közös uniós szabályokat (2006/126/EK irányelv) frissíti abból a célból, hogy azok vegyék figyelembe az orvostudomány fejlődését az „obstruktív alvási apnoe” (OSA) szindrómára vonatkozóan, és garantálják, hogy az európai vezetők megfelelő képzést kapjanak az alagutakban való biztonságos vezetésre vonatkozóan. A vezetői engedélyekre vonatkozó szabályok egységes alkalmazása elengedhetetlen az európai közúti biztonság garantálásához. Dánia és Németország mostanáig elmulasztotta a 2014/85/EU irányelv átültetését. Mindkét tagállamnak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot a végrehajtási intézkedésekről; Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít ellenük.

 

8. Adóügy és Vámunió

(További információk: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Keresetindítás az Európai Unió Bíróságán

Adózás: A Bizottság az EU Bírósága elé idézi FRANCIAORSZÁGOT az osztalékok adóztatásával kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés miatt

A Bizottság úgy döntött, hogy az EU Bírósága elé idézi Franciaországot, mivel az a Bíróság 2011. szeptember 15-én hozott ítéletében foglaltaknak nem tett eleget. Az ügy az EU más országaiban leányvállalatokkal rendelkező vállalatok által Franciaországban fizetett adó visszatérítésére vonatkozik. Az államtanács az Európai Unió Bírósága által hozott ítéletet szűken értelmezte, amikor azt 2012 decemberében két egyedi ügyre alkalmazta. A Bizottság véleménye szerint a szóban forgó ítéleteket nem egyeztethetők össze az uniós joggal. A további információkért tekintse meg a teljes sajtóközleményt.

 

Indokolással ellátott vélemény

Adózás: A Bizottság felszólítja HORVÁTORSZÁGOT, hogy módosítsa az etil-alkohol kistermelői számára érvényes csökkentett jövedékiadó-mértéket.

A Bizottság felszólította Horvátországot, hogy módosítsa a kistermelők által személyes célú felhasználásra előállított gyümölcsszeszre vonatkozó kedvezményes jövedéki adó mértékét. Az alkohol jövedékiadó-mértékére vonatkozó szabályok uniós szinten össze vannak hangolva (92/83/EGK tanácsi irányelv EC). Ezek a szabályok kimondják, hogy a tagállamok legfeljebb 50%-osan csökkenthetik a kistermelők által évente előállított párlatok normál jövedékiadó-mértékét, ha nem több, mint 10 hektoliter tiszta alkohol előállítására kerül sor. A horvát hatóságok jelenleg lehetővé teszik a csökkentett mértékű jövedéki adó alkalmazását olyan kistermelők esetében, akik háztartásonként legfeljebb 20 liter tiszta alkoholt állítanak elő saját fogyasztásra. Átalányösszegű jövedéki adó kerül kivetésre az előállításhoz használt üst kapacitásától függően (100 literes üstig 100 kuna, annál nagyobb üst esetében 200 kuna). Mivel a Horvátország által alkalmazott csökkentett kulcs az üst kapacitásával kapcsolatos, és befizetésére átalányadózás keretében kerül sor, függetlenül a ténylegesen előállított mennyiségtől, az nem felel meg az uniós szabályoknak. Horvátországnak két hónapja van arra, hogy értesítse a Bizottságot a helyzet kezelése érdekében hozott intézkedésekről; amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Bíróság elé terjeszti az ügyet.

MEMO/16/4211

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar