Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri referitoare la Corpul european de solidaritate

Bruxelles, 7 decembrie 2016

Comisia Europeană lansează astăzi Corpul european de solidaritate

A se vedea IP/16/4165 și MEMO/16/4166

Care este ideea de bază a Corpului european de solidaritate?

Uniunea Europeană este fondată pe solidaritate: solidaritatea dintre cetățenii săi, solidaritatea transfrontalieră dintre statele sale membre și solidaritatea din cadrul acțiunilor sale din interiorul și din exteriorul Uniunii. Solidaritatea este o valoare comună, resimțită puternic în toată societatea europeană.

În discursul său din 2016 privind starea Uniunii, președintele Juncker a anunțat crearea acestui corp: „Deseori, dăm mai repede dovadă de solidaritate în situații de urgență. Atunci când dealurile din Portugalia au luat foc, flăcările au fost stinse de avioane trimise de Italia. Atunci când România a rămas fără curent electric din cauza inundațiilor, generatoarele trimise de Suedia au readus lumina în casele oamenilor. Atunci când mii de refugiați au debarcat pe țărmurile Greciei, li s-a oferit adăpost în corturile trimise de Slovacia. În același spirit, Comisia propune astăzi instituirea unui Corp european de solidaritate.

Obiectivul Corpului european de solidaritate este acela de a le oferi tinerilor șansa de a lua parte la o serie de activități de solidaritate care abordează situații dificile din întreaga UE. Participarea la aceste activități va fi nu doar benefică pentru tineri, ci va și ajuta autoritățile naționale și locale, organizațiile neguvernamentale și întreprinderile în eforturile pe care le depun pentru a face față diverselor situații dificile și crize.

Ce este Corpul european de solidaritate?

Cu finanțare din partea Comisiei, organizații care se ocupă de activități legate de solidaritate – indiferent dacă este vorba de o autoritate locală, o organizație neguvernamentală sau o întreprindere – vor fi în măsură să recruteze tineri care să devină voluntari sau să efectueze un stagiu, o ucenicie ori un curs de formare în cadrul acestora, cu condiția ca organizațiile respective să îndeplinească criteriile pentru a deveni o organizație-gazdă și să adere la Carta Corpului european de solidaritate.

Comisia instituie două tipuri de stagii pentru tineri în cadrul Corpului de solidaritate. Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani pot participa timp de două până la douăsprezece luni fie la:

 • proiecte de voluntariat (activități cu normă întreagă, cu un grant), fie la
 • stagii profesionale – care oferă oportunități de găsire a unui loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o gamă largă de sectoare.

Ce fel de activități va desfășura acest corp?

Participanții la Corpul european de solidaritate vor avea posibilitatea să se implice într-o gamă largă de activități în domenii precum educația, sănătatea, integrarea socială, sprijinul pentru distribuirea de alimente, construcția de adăposturi, primirea, sprijinirea și integrarea migranților și a refugiaților, protecția mediului sau prevenirea dezastrelor naturale (cu excepția răspunsului imediat în caz de dezastre care necesită o formare și competențe mai specializate).

Participanții la Corpul european de solidaritate vor fi puși în legătură cu organizații neguvernamentale (ONG-uri), autorități locale și naționale sau întreprinderi private care caută sprijin în activitățile lor.

Participanții pot fi plasați la un proiect de voluntariat (componenta de voluntariat) sau la un stagiu, o ucenicie sau un loc de muncă (componenta profesională). În ambele cazuri, durata participării este cuprinsă între 2 și 12 luni.

Cine se poate înscrie în Corpul european de solidaritate?

Orice persoană cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani și care are calitatea de cetățean al UE sau care își are reședința în mod legal în UE se poate înscrie în Corpul european de solidaritate. Vârsta minimă pentru a participa la un proiect de solidaritate este de 18 ani.

În cadrul componentei profesionale, tinerii interesați trebuie să fie cetățeni ai UE sau din Norvegia ori Islanda. În cadrul componentei de voluntariat, în această primă etapă a Corpului european de solidaritate, tinerii se pot înscrie dacă sunt rezidenți legali în UE ori în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia ori fosta Republică iugoslavă a Macedoniei sau în cazul în care au cetățenia acestor țări.

Corpul european de solidaritate este deschis tuturor tinerilor, indiferent dacă în prezent sunt integrați în învățământul general sau profesional, sunt angajați sau șomeri. Esențială este motivația.

Tinerii care se înscriu în Corpul european de solidaritate vor trebui să adere la Declarația de misiune și la principiile Corpului european de solidaritate. Acestea se bazează pe valorile fundamentale ale UE, cum ar fi solidaritatea, respectarea demnității umane și a drepturilor omului, precum și promovarea unei societăți echitabile și egale în care prevalează pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea. Participanții vor contribui la sporirea solidarității între oameni, respectând totodată cultura și tradițiile lor.

Cum funcționează?

Înscrierea se poate efectua cu ușurință pe o pagină de internet specială prin intermediul Portalului european pentru tineret: www.europa.eu/solidarity-corps

În momentul înscrierii, participanților li se solicită să furnizeze date cu caracter personal, să precizeze domeniile de interes și să aleagă dacă doresc activități de voluntariat, activități profesionale sau ambele.

Înscrierea garantează plasamentul la un proiect?

Nu, înscrierea nu garantează plasamentul la un proiect, deoarece acesta depinde inevitabil de disponibilitatea proiectelor și de interesul candidaților. Ca principiu general, cu cât oamenii aleg mai multe tipuri de activități și mai multe țări, cu atât au mai multe șanse de a obține un plasament.

Este posibil ca resortisanții țărilor terțe, deși eligibili pentru înscrierea în cadrul componentei de voluntariat, să nu aibă neapărat toate drepturile sau permisiunile necesare pentru a locui într-o altă țară din UE pentru un plasament. Este responsabilitatea organizațiilor participante să se asigure că orice persoană pe care doresc să o angajeze pentru a o plasa la un proiect dispune de aceste drepturi și permisiuni.

Participanții pot alege organizația cu care să lucreze?

După înscrierea participanților, organizațiile vor putea să identifice profilul acestora în momentul în care caută candidați pentru proiecte de solidaritate. Participanții sunt liberi să refuze orice ofertă a unei organizații.

Organizațiile le pot cere bani participanților pentru cooptarea lor la un proiect?

Nu. Nici organizațiile participante, nici organizațiile intermediare nu îi pot solicita sau impune unui membru al Corpului european de solidaritate vreo contribuție financiară sau vreo taxă legată de participarea acestuia la un proiect.

Ce costuri sunt acoperite?

Pentru un plasament ca voluntar, în mod normal vor fi acoperite cheltuielile de întreținere, cum ar fi masa, cazarea și banii de buzunar, precum și cheltuielile de călătorie și de asigurare.

Pentru activitățile profesionale (un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie), se va încheia un contract de muncă și se va acorda sprijin financiar pentru deplasare (se acoperă cheltuielile de călătorie și cazare pentru susținerea unui interviu, indemnizația de reinstalare și indemnizația de călătorie dus-întors). În plus, s-ar putea contribui la costurile de recunoaștere a calificărilor, în cazul în care aceasta este necesară pentru preluarea postului în altă țară. Acoperirea efectivă a costurilor poate varia de la caz la caz.

În cazul unui loc de muncă, condițiile salariale vor fi stabilite în conformitate cu legile, reglementările și contractele colective de muncă în vigoare în țara în care este situat locul de muncă.

Pentru stagii și ucenicii se va acorda o diurnă. Pentru plasamentele care implică un contract de muncă, participanții vor fi acoperiți de sistemul public de asigurări de sănătate din țara în care sunt plasați.

Ce se întâmplă cu securitatea socială și asigurările participanților?

Pentru o activitate profesională (un loc de muncă, o ucenicie sau un stagiu), se va încheia un contract de muncă și, prin urmare, se vor aplica legislațiile naționale în domeniul muncii și al protecției sociale, care vor asigura accesul la sistemul public național de asigurare de sănătate. Participanții vor trebui să aibă în vedere asigurări suplimentare, de exemplu cele de răspundere civilă și în caz de accident.

Pentru o activitate de voluntariat, participanților li se oferă o asigurare care acoperă cheltuielile medicale, o asigurare de viață, de evacuare și de repatriere, răspunderea civilă, pierderea/furtul de documente și biletele de călătorie.

În ce tipuri de activități vor fi implicați participanții la Corpul european de solidaritate?

Participanților la Corpul european de solidaritate le poate fi oferită posibilitatea de a contribui la o gamă largă de activități. Acestea ar putea fi legate de servicii de interes general și ar putea acoperi domenii precum:

 • cetățenia și participarea democratică;
 • protecția mediului și a naturii;
 • sănătatea și bunăstarea;
 • educația și formarea profesională;
 • ocuparea forței de muncă și antreprenoriatul;
 • creativitatea și cultura;
 • educația fizică/sportul.
 • asistența și protecția socială;
 • primirea și integrarea refugiaților și a migranților;
 • prevenirea și recuperarea în caz de dezastru.

Răspunsul imediat în caz de dezastre, de exemplu lupta împotriva incendiilor forestiere sau activitățile de căutare și salvare în zonele urbane, este exclus, deoarece pentru aceste activități este nevoie de specialiști cu un nivel ridicat de pregătire. Cu toate acestea, de exemplu în cazul în care o comunitate rurală dorește să reducă la minimum riscul incendiilor forestiere prin curățarea tufărișului, participanții la Corpul european de solidaritate ar putea aduce o contribuție valoroasă.

Unde pot fi plasați membrii Corpului european de solidaritate?

Sunt posibile plasamente în toate cele 28 de state membre ale UE și, în funcție de programul UE care finanțează un anumit proiect, ar putea fi implicate și alte țări (de exemplu Islanda, Norvegia, Turcia, Liechtenstein sau fosta Republică iugoslavă a Macedoniei).

Ce tip de certificate vor fi emise?

Participanții la Corpul european de solidaritate vor avea dreptul să primească certificatul emis de acest corp după ce au încheiat un plasament. Certificatul respectiv va dovedi implicarea lor într-o acțiune la nivel european în vederea soluționării problemelor societății, precum și angajamentul lor de a aduce o schimbare. Acest angajament, deschiderea față de alți oameni și alte culturi și competențele dobândite în activitățile Corpului european de solidaritate vor atrage, de asemenea, atenția angajatorilor care caută tineri cu un astfel de profil.

Ce organizații pot participa?

O mare varietate de organizații, cum ar fi organizațiile neguvernamentale, organizațiile societății civile, autoritățile naționale și locale, ar putea deveni organizații participante. Toate organizațiile vor trebui să respecte standarde înalte de calitate și să adere la Carta Corpului european de solidaritate.

Organizațiile care sunt deja înregistrate în Serviciul european de voluntariat sunt în principiu acreditate automat.

În cadrul componentei ocupaționale, organizațiile și întreprinderile pot alege să treacă printr-un intermediar, cum ar fi un serviciu public de ocupare a forței de muncă.

După ce a fost autorizată în conformitate cu programul relevant de finanțare al UE, organizația participantă poate căuta potențiali angajați, stagiari, ucenici sau voluntari pentru activitățile sale de solidaritate.

Fiecare organizație participantă trebuie să adere la Declarația de misiune a Corpului european de solidaritate și la principiile sale, precum și la Carta Corpului european de solidaritate, care stabilește drepturile și responsabilitățile pe parcursul tuturor etapelor acțiunii de solidaritate.

Cum va fi finanțat Corpul european de solidaritate?

Corpul european de solidaritate este finanțat prin programele existente de finanțare ale UE prin intermediul cererilor de propuneri, utilizând resursele financiare existente din cadrul Programului Erasmus+, al Programului UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), al Programului LIFE, al Fondului pentru azil și migrație, al Programului în domeniul sănătății, al Programului „Europa pentru cetățeni”, al Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului agricol pentru dezvoltare rurală. Organizațiile participante vor putea solicita finanțare din partea programelor, iar granturile se vor acorda în conformitate cu normele de evaluare ale fiecărui program.

Când va începe să funcționeze Corpul european de solidaritate și care sunt rezultatele așteptate?

Începând din 7 decembrie 2016, tinerii interesați se pot înscrie pe Portalul european pentru tineret: www.europa.eu/solidarity-corps

Corelarea între participanți și organizațiile participante este preconizată să înceapă în primăvara anului 2017, primele plasamente urmând să demareze în iunie 2017.

Obiectivul este ca 100 000 de tineri să se alăture Corpului european de solidaritate până la sfârșitul anului 2020.

 

 

MEMO/16/4168

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar