Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

CETA, un acord comercial care stabilește noi standarde pentru comerțul mondial

Bruxelles, 29 octombrie 2016

La data de 30 octombrie, UE și Canada au semnat Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA).

Acesta va stimula schimburile comerciale și va întări relațiile economice, ceea ce va genera locuri de muncă și creștere economică. Prin caracterul său progresiv, CETA va stabili un nou standard mondial pentru capitolele din acordurile comerciale care se referă la dezvoltarea durabilă. El va facilita comerțul cu Canada, va elimina taxele vamale, va îmbunătăți substanțial accesul la contractele de achiziții publice, va deschide noi sectoare ale pieței canadiene de servicii, va oferi investitorilor condiții previzibile și va proteja indicațiile geografice. Întreprinderile din mai multe sectoare vor beneficia de avantajele care decurg din eliminarea dublei testări, în special IMM-urile.

Prin CETA, UE și Canada se angajează să se asigure că dezvoltarea economică, cea socială și protecția mediului merg mână în mână.

Pentru întreprinderile mari și mici, eliminarea taxelor vamale va aduce economii de peste 500 de milioane EUR pe an

CETA va aduce beneficii concrete întreprinderilor europene prin eliminarea a 99 % din taxele vamale, în cea mai mare parte a cazurilor imediat după intrarea în vigoare a acordului. Încă din prima zi a punerii în aplicare a acordului, Canada va elimina taxe vamale în valoare de 400 de milioane EUR pentru mărfuri originare din UE. La sfârșitul perioadei de tranziție pentru eliminarea taxelor, această cifră va crește la peste 500 de milioane EUR pe an.

Cei 500 de milioane de consumatori din UE vor avea o paletă mai largă de opțiuni, la standardele de calitate actuale

Deschiderea piețelor are, de asemenea, potențialul de a menține prețurile la un nivel scăzut și de a le oferi consumatorilor mai multe posibilități de alegere.  În același timp, comerțul liber nu înseamnă diminuarea sau modificarea standardelor UE care protejează sănătatea și siguranța cetățenilor, drepturile sociale, drepturile acestora în calitate de consumatori sau mediul. Standardele vor rămâne la același nivel și produsele importate din Canada vor trebui să respecte toate normele și reglementările UE aplicabile, fără excepție. Altfel spus, CETA nu va schimba modul în care UE reglementează siguranța produselor alimentare, inclusiv în ceea ce privește OMG-urile sau interzicerea cărnii de vită tratate cu hormoni.

Piața canadiană a serviciilor se va deschide, iar investițiile vor fi încurajate

CETA este, de departe, cel mai ambițios acord încheiat vreodată de UE în domeniul serviciilor și al investițiilor.  Întreprinderile europene vor avea noi avantaje în ceea ce privește aprobarea proiectelor de investiții în Canada. Ele vor avea, de asemenea, mai multe oportunități de a presta servicii, de exemplu, servicii maritime specializate precum servicii de dragare, de deplasare a containerelor goale sau de transport al anumitor mărfuri pe teritoriul Canadei.  În alte sectoare de servicii, precum serviciile de mediu, de telecomunicații și financiare, accesul pe piață este asigurat atât la nivel federal, cât și (pentru prima dată) la nivel de provincie. În cadrul CETA – la fel ca în cadrul tuturor acordurilor sale comerciale – UE protejează pe deplin serviciile publice.

Calificările profesionale vor fi recunoscute reciproc

Acordul prevede un cadru pentru aprobarea recunoașterii calificărilor în cazul profesiilor reglementate, precum cea de arhitect, de contabil sau de inginer. Organizațiile profesionale relevante din UE și Canada vor trebui să elaboreze împreună detaliile tehnice legate de recunoașterea calificărilor în baza acestui cadru. Autoritățile competente din UE și Canada vor aproba apoi rezultatul activității lor și îi vor conferi efecte juridice.

Va fi facilitată munca temporară de o parte și de alta a Atlanticului

CETA va permite personalului din întreprinderi și altor profesioniști să lucreze mai ușor de cealaltă parte a Atlanticului și va facilita detașarea temporară a personalului de către firme între UE și Canada,  ceea ce va ajuta întreprinderile europene să-și desfășoare activitatea în Canada.  Va fi mai ușor și pentru alți profesioniști să presteze temporar servicii juridice, de contabilitate, de arhitectură sau servicii similare.

Competitivitatea întreprinderilor europene pe piața canadiană va crește

CETA va consolida competitivitatea întreprinderilor europene pe piața canadiană, în măsura în care acestora le va fi mai ușor să furnizeze servicii postvânzare.  Astfel, firmele din UE vor putea să exporte cu mai mult succes echipamente, utilaje și programe informatice, pentru că vor fi în măsură să trimită ingineri de întreținere și alți specialiști care să presteze servicii postvânzare, servicii conexe și servicii de asistență.

Firmele din UE vor putea participa mai mult ca niciodată la licitațiile publice din Canada

Canada a deschis accesul la licitațiile publice pentru întreprinderile din UE într-o mai mare măsură decât pentru oricare dintre ceilalți parteneri comerciali ai săi.  Firmele din UE vor putea să participe la licitații pentru a furniza bunuri și servicii nu numai la nivel federal, ci și la nivelul provinciilor și al municipalităților canadiene, fiind primele firme din afara Canadei autorizate să facă acest lucru. Potrivit estimărilor, piața achizițiilor publice de la nivel provincial din Canada este dublă ca mărime față de echivalentul său de la nivel federal. Canada a convenit, de asemenea, să mărească transparența prin publicarea tuturor licitațiilor publice pe un site unic destinat achizițiilor publice. Acest lucru va constitui un avantaj pentru întreprinderile mici care doresc să pătrundă pe piața internațională, dar se lovesc adesea de lipsa de informații/pentru care accesul la informații este vital.

Costurile suportate de întreprinderi se vor reduce, fără a se renunța însă la standarde

UE și Canada au convenit să își accepte reciproc certificatele de evaluare a conformității în domenii precum produsele electrice, echipamentele electronice și radio, jucăriile, utilajele sau aparatele de măsură.  Aceasta înseamnă că, în anumite condiții, un organism de evaluare a conformității din UE poate testa produse din UE destinate exportului în Canada în conformitate cu normele canadiene și viceversa.  Astfel, se va evita efectuarea aceluiași test de către ambele părți și s-ar putea reduce considerabil costurile atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori.  Acest lucru este deosebit de avantajos pentru întreprinderile mai mici, pentru care costul efectuării a două teste pentru același produs poate fi prohibitiv.

Un sistem reformat de protecție a investițiilor

CETA garantează protejarea investițiilor, consacrând, în același timp, dreptul guvernelor de a legifera în interes public, inclusiv atunci când reglementările afectează o investiție străină. Forma tradițională de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat, care există în numeroase acorduri comerciale negociate de statele membre (investor-state dispute settlement – ISDS), a fost înlocuită cu un nou sistem jurisdicțional îmbunătățit în materie de investiții (Investment Court System – ICS).

Noul mecanism va fi public - nu se va baza pe tribunale ad hoc. UE și Canada vor numi judecătorii independenți care vor activa în cadrul acestui mecanism. Aceștia vor trebui să respecte un cod strict de conduită, cu cele mai înalte standarde de etică. Procedurile vor fi transparente, însemnând inclusiv că unele audieri vor fi publice și că unele documente prezentate în cadrul dosarelor examinate vor fi publicate. Dispozițiile referitoare la investiții limitează numărul de cazuri în care un investitor poate contesta un stat și nu oferă nicio protecție pentru societățile-fantomă sau de tip „cutie poștală” - doar întreprinderile care dispun de o legătură economică reală cu statul în cauză sunt eligibile. O entitate publică nu va putea fi în niciun caz constrânsă să modifice un act legislativ sau să plătească daune punitive.

Varianta reformată a ICS reprezintă o nouă caracteristică a acordurilor comerciale. Numeroase state membre nu au finalizat încă dezbaterea pe această temă. Prin urmare, alegerea statelor membre, susținute de Comisie, constă în a exclude provizoriu ICS din sfera de aplicare a CETA, ceea ce înseamnă că va fi pus în aplicare numai după finalizarea procedurilor de ratificare de către toate statele membre. Între timp, după cum prevede acordul, Comisia va colabora cu Canada pentru a stabili, în continuare, anumiți parametri ai noului sistem, cum ar fi selectarea judecătorilor, accesul întreprinderilor mici și mijlocii la noul sistem și mecanismul de recurs.

Agricultorii și producătorii de alimente vor beneficia de noi oportunități, iar „indicațiile geografice” vor continua să fie protejate

CETA va crea noi oportunități pentru agricultori și pentru producătorii de alimente, protejând, în același timp, aspectele mai sensibile pentru UE. Deschiderea UE față de intrarea pe piața europeană a anumitor produse canadiene va fi limitată și calibrată. În același timp, piața din Canada se va deschide pentru anumite produse foarte importante pentru exportul european, cum ar fi brânzeturile, vinul și băuturile spirtoase, fructele și legumele, produsele transformate și indicațiile geografice. Toate importurile din Canada vor trebui să respecte normele și reglementările UE. De exemplu, în UE nu se va importa decât carne fără hormoni.

CETA este, de asemenea, un pas înainte important pentru multe întreprinderi mai mici și mijlocii din comunități rurale care comercializează produse agricole. Aceste întreprinderi vor beneficia acum de faptul că statul canadian a acceptat să protejeze 143 de produse distincte din regiuni geografice specifice ale UE. Produsele care vor fi protejate prin CETA sunt cele mai exportate produse alimentare și băuturi din UE, de la brânza Roquefort la oțetul balsamic din Modena sau brânza Gouda din Țările de Jos.  Produsele europene vor fi protejate de imitații la un nivel comparabil cu legislația UE și nu vor mai risca să fie considerate generice în Canada.

Inovatorii și artiștii europeni vor fi protejați

CETA va crea condiții de concurență echitabile între Canada și UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.  De exemplu, acordul va consolida protecția drepturilor de autor prin alinierea normelor canadiene la cele ale UE privind protecția măsurilor tehnologice și gestionarea drepturilor digitale.  El va îmbunătăți, de asemenea, modul în care sistemul drepturilor de proprietate intelectuală din Canada protejează brevetele pentru produsele farmaceutice din UE.  Va consolida și aplicarea legislației, prin faptul că prevede posibilitatea adoptării unor măsuri provizorii și a unor ordine judecătorești vizând intermediarii implicați în activități de încălcare a drepturilor protejate. Canada a convenit, de asemenea, să își consolideze măsurile la frontieră împotriva mărfurilor de marcă contrafăcute, împotriva mărfurilor piratate care încalcă drepturile de autor și împotriva mărfurilor cu indicații geografice contrafăcute.

Drepturile angajaților la locul de muncă și mediul vor fi protejate

În cadrul CETA, UE și Canada își afirmă angajamentul în favoarea dezvoltării durabile. Ambele părți convin că intensificarea comerțului și a investițiilor ar trebui să contribuie la îmbunătățirea protecției mediului și a drepturilor lucrătorilor, nu să se realizeze în detrimentul acestora.  UE și Canada se angajează să asigure faptul că CETA contribuie la crearea unei relații de susținere reciprocă între creșterea economică, dezvoltarea socială și protecția mediului. CETA integrează obligațiile UE și ale Canadei față de normele internaționale privind drepturile lucrătorilor și protecția mediului și a climei. El oferă un rol important societății civile din UE și Canada prin participarea la punerea în aplicare a angajamentelor în aceste domenii în cadrul CETA. De asemenea, CETA instituie un proces de soluționare a litigiilor care include consultări guvernamentale și un grup de experți.

Instrumentul comun de interpretare

Împreună cu CETA, UE și Canada au semnat un Instrument comun de interpretare, un document care va avea forță juridică și care va explica mai bine cele convenite de Canada și Uniunea Europeană cu privire la o serie de articole CETA (cum ar fi cel referitor la noul sistem jurisdicțional în materie de investiții, la dreptul de a reglementa, la serviciile publice sau la protecția lucrătorilor și protecția mediului).  

Context și etapele următoare

După semnare, CETA poate intra provizoriu în vigoare doar cu acordul Parlamentului European. Aplicarea provizorie, care este posibilă după ce un acord a fost aprobat de statele membre reprezentate în cadrul Consiliului și al Parlamentul European, le permite întreprinderilor și consumatorilor din Europa să beneficieze mai devreme de avantajele acordului, în domeniile care intră în sfera de competență exclusivă sau partajată a UE.

Pentru mai multe informații:

Comunicat de presă: Summitul UE-Canada: acordul comercial semnat recent stabilește standarde ridicate pentru comerțul mondial

Material video: De ce CETA? (interviuri și exemple)

Publicație: Beneficiile CETA și mărturii ale exportatorilor

Pagină de internet cu exemple concrete de beneficii comerciale pentru întreprinderile europene

Toate informațiile referitoare la Acordul comercial între UE și Canada, la adresa http://ec.europa.eu/ceta

Textul acordului

MEMO/16/3580

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar