Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

CETA – új standardot jelentő megállapodás a nemzetközi kereskedelemben

Brüsszel, 2016. október 29.

Az EU és Kanada október 30-án aláírták az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: CETA) néven ismert kereskedelmi egyezményt.

A megállapodás a kereskedelem fellendítése és a gazdasági kapcsolatok megerősítése útján teremt majd munkahelyeket és generál gazdasági növekedést. A CETA progresszív jellege új globális standardot teremt a kereskedelmi megállapodások fenntarthatósági fejezetei számára. Könnyebbé teszi a Kanadával való üzletkötést, eltörli a vámokat, jelentősen javítja a közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférést, megnyitja a kanadai szolgáltatások piacának új ágazatait, kiszámítható feltételeket kínál a beruházók számára, és védi a földrajzi árujelzőket. Számos ágazat vállalkozásai élvezhetik majd a kettős tesztelés eltörlésének előnyeit, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k).

A CETA keretében az EU és Kanada elkötelezi magát annak biztosítása iránt, hogy a gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem kölcsönösen erősítsék egymást.

Az éves szinten 500 millió EUR értékű vámok eltörléséből a nagy és kis vállalkozások egyaránt profitálnak

A CETA kézzelfogható előnyöket kínál az európai vállalkozások számára azzal, hogy megszünteti a vámok 99 %-át – a legtöbb esetben már a megállapodás hatálybalépésekor. A megállapodás alkalmazásának első napjától kezdve Kanada 400 millió EUR értékben törli el az EU-ból származó árukra kivetett vámokat. A vámeltörlésre nyitva álló átmeneti időszak végére ez a szám évi 500 millió EUR-ra fog emelkedni.

Nagyobb választék az EU 500 millió fogyasztója számára, a jelenlegi minőségi standardok megtartása mellett

A piacok megnyitásával lehetőség lesz az árak csökkentésére és a kínálat növelésére is. A szabad kereskedelem ugyanakkor nem jelenti majd azon uniós standardok csökkentését vagy módosítását, amelyek az emberek egészségét és biztonságát, szociális jogait, fogyasztóként élvezett jogait és a környezetet védik. Ezek a standardok változatlanok maradnak, és a Kanadából származó összes behozatal meg kell, hogy feleljen kivétel nélkül valamennyi, termékekre vonatkozó uniós szabálynak és rendeletnek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a CETA nem változtat a jelenlegi uniós élelmiszer-biztonsági szabályozás módján, így a géntechnológiával módosított szervezeteket (GMO) tartalmazó termékekre vonatkozó uniós előírásokon vagy a hormonkezelt marhahúsra vonatkozó tilalmon sem.

A szolgáltatások kanadai piacának megnyitása és a beruházások ösztönzése

A CETA az EU által eddig kötött legmesszebbre mutató megállapodás a szolgáltatások és beruházások terén. Az európai vállalkozások új előnyöket élveznek majd, amikor kanadai beruházási projektjeik jóváhagyására kerül sor. Az európai vállalatoknak több lehetősége lesz szolgáltatások, például olyan különleges tengeri szállítási szolgáltatások nyújtására is, mint a kotrás, az üres konténerek mozgatása vagy bizonyos teheráruk szállítása Kanadán belül. Más szolgáltatási ágazatokban – például a környezettel kapcsolatos szolgáltatások, a telekommunikáció és a pénzügyek terén – megnyílik a piac szövetségi és (első ízben) tartományi szinten egyaránt. A CETA esetében – az összes kereskedelmi megállapodáshoz hasonlóan – az EU teljes körű védelmet biztosít a közszolgáltatásoknak.

Szakmai képesítések kölcsönös elismerése

A megállapodás keretet ad a szakmai képesítések elismerésének jóváhagyásához az olyan szabályozott szakmák tekintetében, mint például az építészeké, könyvvizsgálóké és mérnököké. E keret alapján az uniós és a kanadai releváns szakmai szervezeteknek közösen kell majd kidolgozniuk az adott képesítések elismerésének technikai részleteit. Ezt követően a kanadai és uniós illetékes hatóságok jóváhagyják e szervezetek munkáját és joghatást biztosítanak neki.

Kevésbé korlátozott lesz a mozgás az Atlanti-óceán két partja között az ideiglenes munkavégzés tekintetében

A CETA könnyebbé teszi majd a vállalkozások munkatársai és más szakemberek számára a munkavégzést az Atlanti-óceán túloldalán, valamint a cégek számára azt, hogy ideiglenes jelleggel mozgassák munkatársaikat az EU és Kanada között. Ez segíti majd az európai vállalatok kanadai tevékenységeinek lebonyolítását. Más szakemberek számára is könnyebbé válik, hogy ideiglenes jelleggel jogi, számviteli, építészeti vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtsanak.

Az európai vállalkozások versenyképesebbé tétele a kanadai piacon

A CETA által az európai vállalkozások versenyképesebbé válnak a kanadai piacon, mivel könnyebben nyújthatnak majd értékesítés utáni szolgáltatásokat. Az európai vállalkozások így könnyebben exportálhatnak majd berendezéseket, gépeket és szoftvereket, mivel karbantartó mérnököket és más szakembereket küldhetnek Kanadába értékesítés utáni és kapcsolódó szolgáltatások és támogatás nyújtására.

A kormányzati beszerzések példa nélküli megnyitása az uniós vállalkozások előtt

Kanada kormányzati beszerzéseit nagyobb mértékben nyitotta meg az uniós vállalatok előtt, mint bármely más kereskedelmi partnere vonatkozásában. Az európai vállalatok ajánlatot tehetnek majd áruk és szolgáltatások nyújtására nem csupán szövetségi szinten, hanem a kanadai tartományok és önkormányzatok szintjén is – ez a lehetőség eddig csak kanadai vállalkozások számára volt elérhető. Kanada tartományi szintű közbeszerzési piacát a szövetségi szintű duplájára becsülik. Kanada beleegyezett abba is, hogy az összes közbeszerzés egységes közbeszerzési honlapon való közzététele révén javítja az átláthatóságot. A kisebb vállalkozások számára az információhoz való hozzáférés jelenti az egyik legnagyobb akadályt a nemzetközi piacokra való bejutás előtt, így ezzel a kisebb európai vállalkozások járnak jól.

A vállalkozások költségeinek csökkentése – a standardok felpuhítása nélkül

Az EU és Kanada megállapodtak abban, hogy elfogadják egymás megfelelőségértékelési tanúsítványait olyan területeken, mint az elektronikus termékek, elektronikus és rádióberendezések, játékok, gépek vagy mérőberendezések. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén az uniós megfelelőségértékelő szervezetek a kanadai szabályok szerint tesztelhetik a kanadai exportra szánt uniós termékeket, és viszont. Így elkerülhető, hogy mindkét fél elvégezze ugyanazt a tesztet, és jelentősen csökkenthetők a vállalatok és a fogyasztók költségei. Ez különösen nagy előnyt jelent a kisebb vállalatok számára, amelyek esetében már nem érné meg kétszer kifizetni ugyanazt a tesztet.

A beruházásvédelem rendszerének reformja

A CETA biztosítja a beruházások védelmét, miközben rögzíti a kormányok közérdek céljából történő szabályozási jogát, ideértve az olyan eseteket is, amikor ez a szabályozás külföldi beruházást érint. A tagállamok által megtárgyalt számos kereskedelmi megállapodásban szereplő beruházó és állam közötti vitarendezés hagyományos formáját a CETA-ban a beruházási vitákkal foglalkozó új és továbbfejlesztett bírósági rendszer váltotta fel.

Az új mechanizmus nyilvános lesz – és nem ad hoc igazságszolgáltatási fórumokon alapul majd. Az EU és Kanada által kinevezett hivatásos és független bírók dolgoznak majd benne, és a szigorú magatartási kódex révén a legmagasabb etikai standardokat követi majd. Eljárásai átláthatók lesznek, többek között a nyilvános tárgyalások és az egyes ügyekben benyújtott dokumentumok közzététele révén. A beruházásokra vonatkozó rendelkezések leszűkítik azon esetek körét, amikor a beruházók államokkal szemben indíthatnak keresetet, és nem nyújtanak védelmet úgynevezett postafiókcégek számára – hanem kizárólag a valós gazdasági kapcsolattal rendelkező vállalkozások számára. Állami szerv semmilyen körülmények között nem lesz arra kényszeríthető, hogy valamely jogszabályi rendelkezést megváltoztasson,vagy büntető jellegű kártérítést fizessen.

A beruházási vitákkal foglalkozó megreformált bírósági rendszer a kereskedelmi megállapodások új eleme, és a kapcsolódó nyilvános vitát még számos tagállamban nem zárták le. Ezért a tagállamok – a Bizottság támogatásával – úgy döntöttek, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer ne tartozzon a CETA ideiglenes alkalmazásának hatálya alá, ami azt jelenti, hogy csak azt követően fogják alkalmazni, hogy a tagállamok lezárták nemzeti megerősítő eljárásaikat. Ez alatt az idő alatt – a megállapodásban foglaltaknak megfelelően – a Bizottság és Kanada tovább dolgozik majd az új rendszer bizonyos elemeinek pontosításán. Ide tartozik például a bírák kiválasztása, a kis és közepes méretű vállalkozások hozzáférése az új rendszerhez és a jogorvoslati mechanizmus.

Új lehetőségek a gazdálkodók és az élelmiszertermelők számára, Európa úgynevezett „földrajzi árujelzőinek” védelme mellett

A gazdasági és kereskedelmi megállapodás új lehetőséget teremt a gazdák és az élelmiszeripari vállalkozások számára, miközben teljes mértékben megvédi az EU érzékeny pontjait. Bizonyos termékek tekintetében az Unió korlátozott mértékben és kalibrált módon nyitja meg piacát, és ezt a piacnyitást a másik oldalról olyan kanadai lépések teszik kölcsönössé, amelyek fontos európai exportérdekeket szolgálnak, például a sajtok, a borok és más szeszes italok, a zöldség-gyümölcs termékek, a feldolgozott termékek és a földrajzi árujelzővel ellátott élelmiszerek körében. A Kanadából érkező összes import meg kell hogy feleljen az uniós szabályoknak és előírásoknak. Például kizárólag hormonmentes húst importálnak majd az EU-ba.

A CETA fontos előrelépést jelent a vidéki közösségek számos, mezőgazdasági termékekkel kereskedő közepes és kisebb méretű vállalkozása számára is. Előnyt jelent számukra, hogy Kanada beleegyezett, hogy oltalomban részesít majd 143, az Unió bizonyos földrajzi régióiból származó, egyedi jellegzetességekkel bíró terméket. A CETA által oltalomban részesített termékek közé az EU legtöbbet exportált élelmiszer- és italtermékei tartoznak, mint például a Roquefort sajt, a modenai balzsamecet és a holland Gouda sajt. Az európai termékek az uniós jog által biztosítottnak megfelelő szintű védelemben részesülnek majd az utánzatokkal szemben, így elkerülhető annak a kockázata, hogy ezeket szokványos termékeknek tekintik Kanadában.

Az európai újítók és művészek jogainak védelme

A CETA kiegyenlítettebb versenyfeltételeket teremt Kanada és az EU között a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok terén. Például erősíteni fogja a szerzői jogok védelmét azáltal, hogy hozzáigazítja a kanadai szabályokat az uniós szabályokhoz a technológiai intézkedések védelme és a digitális jogok kezelése tekintetében. Ezenkívül, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének kanadai rendszere fokozottabb védelmet fog biztosítani az uniós gyógyszeripari termékekre vonatkozó szabadalmak számára is. A CETA javítani fogja a jogérvényesítést is azáltal, hogy lehetővé teszi átmeneti intézkedések, és a jogsértő tevékenységekben érintett közvetítőkkel szembeni tiltó intézkedések elrendelését. Kanada abba is beleegyezett, hogy megerősíti a hamis védjeggyel ellátott árukkal, a szerzői jogok bitorlásával előállított termékekkel és a hamis földrajzi árujelzővel ellátott árukkal szemben a határon végrehajtott intézkedéseit.

A munkavállalói jogok és a környezet védelme

A CETA-ban az EU és Kanada megerősítik a fenntartható fejlődés melletti elkötelezettségüket. Mindkét fél egyetért abban, hogy a kereskedelem és a beruházások fokozásának a környezetvédelem és a munkavállalói jogok támogatásával, nem pedig azok rovására kell történnie. Az EU és Kanada elkötelezettek amellett, hogy a CETA elősegítse annak biztosítását, hogy a gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem kölcsönösen erősítsék egymást. A CETA magába foglalja azokat a kötelezettségeket, amelyek az EU-t és Kanadát a munkavállalói jogokra, a környezetvédelemre és az éghajlatvédelemre vonatkozó nemzetközi jogszabályok alapján terhelik. A CETA jelentős szerepet szán az uniós és a kanadai civil társadalomnak az e területekre vonatkozóan vállalt kötelezettségek teljesítésében való részvétel terén. A CETA vitarendezési eljárást is kialakít, többek közt kormányzati konzultációk és szakértői panelek útján.

Közös értelmező okmány

A CETA aláírásával egy időben az EU és Kanada közös értelmező okmányt írt alá, mely jogilag kötelező erejű lesz, és amely világos és egyértelmű módon tisztázza, hogy Kanada és az Európai Unió miben állapodtak meg a CETA bizonyos cikkeiben (például a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer, a szabályozáshoz való jog, a közszolgáltatások, vagy a munkavállalók és a környezet védelme esetében).

Háttér-információk és a következő lépések

Az aláírást követően az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia a CETA ideiglenes hatálybalépését. Miután a Tanács keretében ülésező tagállamok és az Európai Parlament jóváhagyták a megállapodást, annak ideiglenes alkalmazása lehetővé teszi az európai vállalkozások és fogyasztók számára, hogy mielőbb élvezhessék a megállapodás nyújtotta előnyöket azokon a területeken, amelyek az Unió kizárólagos hatáskörébe, vagy megosztott hatáskör alá tartoznak.

További információ:

Sajtóközlemény: EU–Kanada csúcstalálkozó: az újonnan aláírt EU–Kanada kereskedelmi megállapodás magasra teszi a lécet a nemzetközi kereskedelem terén

Kisfilm: Miért kötjük a CETA-t? (Why CETA?) (Interjúk és példák)

Kiadvány: A CETA előnyei és az exportőrök történetei

Honlap az európai vállalkozásoknak nyújtott kereskedelmi előnyök konkrét példáiról

Az EU–Kanada kereskedelmi megállapodásról szóló valamennyi információ és háttéranyag az alábbi honlapon található: http://ec.europa.eu/ceta

A megállapodás szövege

MEMO/16/3580

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar