Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri referitoare la Corpul european de solidaritate

Bruxelles, 15 septembrie 2016

.

*** FOR THE LATEST INFORMATION ON THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS, PLEASE REFER TO OUR PRESS RELEASE (IP/16/4165) AND MEMOS (MEMO/16/4166 and MEMO/16/4168), PUBLISHED ON 7/12/2016***

 

Comisia propune astăzi înființarea unui Corp european de solidaritate. Tinerii din UE vor putea desfășura activități de voluntariat acolo unde este cea mai mare nevoie de ajutorul lor pentru a răspunde unor situații de criză. Îmi doresc ca acest Corp european de solidaritate să devină funcțional cât mai curând posibil.

 

Ce este Corpul european de solidaritate?

Crearea acestui organism a fost anunțată de Președintele Juncker cu ocazia discursului său din data de 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii: „Uniunea Europeană poate contribui și la crearea de oportunități pentru tineri. Europa are numeroși tineri cu preocupări sociale care doresc să aibă o contribuție semnificativă la societate și să își arate solidaritatea. […] Sunt convins că este nevoie de mai multă solidaritate. Sunt însă conștient și că solidaritatea trebuie să se manifeste în mod voluntar, să vină din inimă, că nu poate fi impusă. […] În același spirit, Comisia propune astăzi înființarea unui Corp european de solidaritate. Tinerii din UE vor putea desfășura activități de voluntariat acolo unde este cel mai mult nevoie de ajutorul lor pentru a răspunde unor situații de criză precum criza refugiaților sau cutremurul care a avut loc recent în Italia. Îmi doresc ca acest Corp european de solidaritate să devină funcțional cât mai curând posibil. Îmi doresc ca, până în 2020, să participe primii 100 000 de tineri europeni. Prin aderarea voluntară la Corpul european de solidaritate, acești tineri vor avea posibilitatea de a-și dezvolta competențele și de a obține nu numai un loc de muncă, ci și o experiență umană de neprețuit.”

Corpul european de solidaritate (CES) este conceput astfel încât să le ofere tinerilor europeni sub 30 de ani șansa de a sprijini o organizație neguvernamentală (ONG), o autoritate locală sau o societate privată care participă la remedierea unor situații dificile în cadrul Uniunii Europene, de exemplu: reconstrucția comunităților în urma unor dezastre naturale, soluționarea unor probleme sociale cum sunt excluziunea socială, sărăcia, sănătatea și schimbările demografice sau primirea și integrarea refugiaților.

Acest corp își va crea o identitate proprie, înrădăcinată în valorile esențiale ale UE pe care le reprezintă angajarea și solidaritatea. Prin aderarea la acest corp, participanții își vor exprima angajamentul și disponibilitatea de a-și dedica o perioadă din viața lor pentru a veni în ajutorul celorlalți. Prin sprijinirea celorlalți, de exemplu a persoanelor celor mai vulnerabile din societățile și comunitățile noastre, tinerii nu numai că vor pune în practică valoarea fundamentală a UE care este solidaritatea, ci vor dobândi și experiență și competențe, inclusiv competențe lingvistice, care pot fi utile atunci când își caută un loc de muncă sau au în vedere alte forme de educație și formare.

Cum va funcționa Corpul european de solidaritate și când va fi înființat?

Corpul se va baza pe programele profesionale și de voluntariat pentru tineret existente la nivelul UE, precum și pe mobilizarea rețelelor stabilite din domeniul ocupării forței de muncă, al educației și din societatea civilă din întreaga Europă. Vom dezvolta acest sistem în parteneriat strâns cu statele membre, cu autoritățile locale și cu ONG-urile.

Candidații care doresc să se alăture Corpului și entitățile care doresc să recruteze membri vor putea să facă acest lucru prin intermediul unui singur punct de intrare: un portal web dedicat Corpului european de solidaritate.

Stagiile vor dura între două luni și un an. În cazul unui loc de muncă, perioada minimă va fi de patru luni.

Corpul european de solidaritate va fi înființat cât mai curând posibil, această acțiune începând cu crearea portalului web. Obiectivul este ca, până în 2020, numărul tinerilor care aderă la acest organism să se ridice la 100 000.

Cine poate adera și care sunt criteriile?

Orice persoană din Europa cu vârsta de sub 30 de ani, indiferent de experiența sa și indiferent dacă în prezent urmează cursuri sau o formare, dacă este angajată sau șomeră, este invitată să adere. Stagiile ar trebui să fie disponibile pentru o mare varietate de profiluri, de la cei care abia au părăsit școala până la absolvenții de învățământ superior care pot avea deja experiență profesională.

Așa cum sugerează și numele său, Corpul european de solidaritate se va baza în primul rând pe solidaritate. Tinerii care doresc să fie membri ai acestui corp vor trebui să adere la misiunea sa ca parte a înscrierii lor, declarându-și angajamentul și disponibilitatea de a desfășura acțiuni de solidaritate de îndată ce sunt puși în legătură cu o organizație sau sunt acceptați ca voluntari.

Deși nu se poate garanta un loc după înscriere,
provocările complexe și diversitatea competențelor necesare pentru a le face față indică faptul că va fi necesară o gamă largă de profiluri profesionale. 

În ce tipuri de activități vor fi implicați membrii Corpului european de solidaritate?

Membrii Corpului european de solidaritate pot participa la orice tip de activitate legată de pregătirea pentru dezastre și reacția pe termen lung, precum și la activități care abordează provocările sociale, cum ar fi excluziunea socială, sărăcia, provocările sanitare și demografice sau activitățile care vizează găsirea unei soluții la criza refugiaților.

Acest sistem ar putea, de exemplu, să sprijine dezvoltarea serviciilor sociale, medicale și de reabilitare pentru persoanele expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială, precum romii, persoanele cu handicap, anumite grupuri de imigranți și alte persoane care sunt victime ale discriminării și prejudecăților.

Răspunsul imediat în caz de dezastre, de exemplu lupta împotriva incendiilor forestiere sau activitățile de căutare și salvare în zonele urbane, este exclus, deoarece pentru aceste activități este nevoie de specialiști cu un nivel ridicat de pregătire. Cu toate acestea, în cazul în care o comunitate rurală dorește să reducă riscul incendiilor forestiere, de exemplu prin curățarea tufărișului, membrii CES ar putea aduce o contribuție valoroasă.

Unde vor fi trimiși membrii Corpului european de solidaritate și pentru cât timp?

Membrii corpului ar putea fi trimiși în țara lor de origine sau într-un alt stat membru al UE, în funcție de necesitățile organizațiilor participante și de profilul și preferințele solicitantului.

Ce organizații pot participa?

ONG-urile, autoritățile locale sau societățile private implicate în soluționarea situațiilor dificile pot utiliza portalul pentru a contacta și a recruta membri ai corpului.

Toate organizațiile implicate în activități de voluntariat trebuie să dețină o acreditare valabilă care să garanteze conformitatea lor cu carta Sistemului european de voluntariat (SEV), pentru a se asigura că respectă standardele de calitate necesare.

Participanții vor fi remunerați?

Dacă persoana este recrutată ca angajat salariat, stagiar sau ucenic în alt stat membru, aceasta va primi un salariu (pentru contracte de muncă) și/sau o indemnizație (pentru stagii sau ucenicie) pentru a acoperi costurile de cazare și de transport care pot fi sprijinite financiar, de exemplu, prin Garanția pentru tineret.

Dacă persoana lucrează ca voluntar, costurile de bază aferente participării sale
(pentru hrană, cazare și transport) sunt acoperite prin grantul acordat organizației prin Sistemul european de voluntariat. Persoana în cauză va primi, de asemenea, bani de buzunar, suma depinzând de țara în care va lucra ca voluntar. În plus, toți voluntarii vor fi acoperiți de asigurarea SEV obligatorie înființată prin acest sistem.

Cum va fi finanțată această inițiativă?

Costurile financiare legate de mobilitatea transfrontalieră și de șederea în străinătate vor fi în mare parte acoperite de sprijinul acordat de UE prin structuri deja existente, cum ar fi Serviciul european de voluntariat și Garanția pentru tineret.

Care sunt avantajele pentru ONG-urile, societățile sau autoritățile locale participante?

 Prin intermediul Corpului european de solidaritate, toate societățile, ONG-urile și autoritățile locale care caută angajați, stagiari sau voluntari pentru proiecte de solidaritate pot avea un acces unic și simplu la informații și la servicii de recrutare și de plasare. În plus, numărul tinerilor motivați va fi mult mai mare decât la nivel local sau național.

 Totodată, întrucât fiecare tânăr înscris în CES va trebui să își declare angajamentul față de misiunea Corpului și să își demonstreze motivația, organizațiile și societățile vor avea posibilitatea de a preselecta mai ușor și mai rapid persoanele care corespund cel mai bine culturii organizației lor și nevoilor lor specifice.

Exemple posibile

- O organizație din Croația care lucrează într-o zonă în care a avut loc un conflict găzduiește o serie de voluntari din mai multe state membre ale UE. Aceștia organizează activități pentru tineri din diferite comunități, pentru a-i ajuta să conviețuiască într-o atmosferă pașnică. Faptul că voluntarii nu provin din regiune va face ca aceștia să fie acceptați mai ușor de ambele comunități, iar impactul va fi mai semnificativ.

- În urma unei deversări de petrol în Marea Nordului, o tânără daneză va pleca să ajute o autoritate suedeză locală în zona cea mai afectată, pentru o perioadă de nouă luni. Ea va sprijini autoritățile locale în activitățile de curățare a zonei și de reabilitare a animalelor. Cheltuielile ei de cazare, hrană și deplasare, precum și asigurarea și banii de buzunar vor fi plătite autorităților locale de către Serviciul european de voluntariat.

- După consultarea consilierului său profesional la centrul local pentru ocuparea forței de muncă, un tânăr asistent social din Atena a acceptat o ofertă de angajare pentru a lucra la un centru de primire a refugiaților din Salonic. El va lucra în următoarele opt luni cu o echipă de psihologi, asistenți sociali și profesori, pentru a-i ajuta pe copiii refugiați să se adapteze la noua realitate. Asistentul va primi un salariu lunar net, precum și o indemnizație lunară în cuantum de 200 EUR pentru a acoperi cheltuielile de ședere și de deplasare.

 

 

 ***: [updated: 22/12/2016 – 11:00]

 

MEMO/16/3062

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar