Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Kérdések és válaszok az Európai Szolidaritási Hadtestről

Brüsszel, 2016. szeptember 15.

.

*** FOR THE LATEST INFORMATION ON THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS, PLEASE REFER TO OUR PRESS RELEASE (IP/16/4165) AND MEMOS (MEMO/16/4166 and MEMO/16/4168), PUBLISHED ON 7/12/2016***

 

A Bizottság a mai napon Európai Szolidaritási Hadtest felállítására tesz javaslatot. Unió-szerte a fiatalok könnyebben nyújthatnak majd segítséget a válsághelyzetekben és a válságokat követő helyreállítási tevékenységeknél. A Bizottság célja az, hogy az Európai Szolidaritási Hadtest a lehető leghamarabb létrejöjjön és működőképessé váljon.

 

Mi az Európai Szolidaritási Hadtest?

Jean-Claude Juncker elnök az Unió helyzetét értékelő, 2016. szeptember 14-i beszédében a következőket mondta: „Az Európai Unió szintén teremthet lehetőségeket a fiataloknak. Nagyon sok szociálisan érzékeny európai fiatal hajlandó jelentős társadalmi hozzájárulást tenni, és ezzel előmozdítani a szolidaritást. […] Meggyőződésem, hogy sokkal több szolidaritásra van szükségünk. De azt is tudom, hogy ezt önként kell nyújtani, szívből kell jönnie – erőltetni nem lehet. […] Ebben a szellemben tesz ma javaslatot a Bizottság az Európai Szolidaritási Hadtest felállítására. Unió-szerte a fiatalok önkéntes segítséget nyújthatnak majd ott, ahol arra a legnagyobb szükség van, olyan krízishelyzetekben, mint a menekültügyi válság vagy a közelmúltbeli olaszországi földrengések. Szándékaim szerint az Európai Szolidaritási Hadtest még idén létrejön és működőképessé válik. 2020-ban pedig azt szeretném látni, hogy immár 100 000 európai fiatal vesz részt benne. Az Európai Szolidaritási Hadtesthez való önkéntes csatlakozással ezek a fiatalok fejleszthetik készségeiket, és nem csak szakmai, de felbecsülhetetlen emberi tapasztalatokhoz is jutnak.”

Az Európai Szolidaritási Hadtest célja, hogy lehetőséget biztosítson a 30 éven aluli korosztálynak arra, hogy segítsék olyan nem kormányzati szervezetek, helyi önkormányzatok vagy magánvállalkozások munkáját, amelyek kihívást jelentő helyzetek kezelésével foglalkoznak az Európai Unióban. Ilyen tevékenységek lehetnek a következők: helyreállítási munkák természeti katasztrófák után, a társadalmi kirekesztés és a szegénység felszámolását célzó tevékenységek, illetve egészségügyi és demográfiai kihívások kezelése, menekültek befogadása és a társadalmi beilleszkedésük elősegítése.

A hadtest jól elkülöníthető feladatkörrel és identitással fog rendelkezni, és tevékenysége az EU alapértékein, mindenekelőtt a társadalmi szerepvállaláson és a szolidaritáson fog alapulni. A hadtest munkájában szerepet vállaló fiatalok tanúbizonyságot tesznek társadalmi elkötelezettségükről, és vállalják, hogy bizonyos időszakot az életükből mások megsegítésének szentelnek. Azáltal, hogy segítenek másokon – főképp a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjain –, a fiatalok nemcsak az EU egyik legfontosabb alapelvét, a szolidaritást juttatják érvényre a gyakorlatban, hanem olyan készségekre (például nyelvtudás) és tapasztalatokra is szert tesznek, melyeket jól hasznosíthatnak álláskereséskor vagy továbbtanuláskor.

Hogyan fog működni a hadtest, és mikor fogják létrehozni?

A hadtest a már létező, fiataloknak szóló uniós szakmai és önkéntesmunka-programokra épül majd, és számítunk az Európa-szerte működő foglalkoztatási, oktatási és civil társadalmi hálózatok részvételére is. A programot a tagállamokkal, a helyi önkormányzatokkal és a nem kormányzati szervezetekkel szorosan együttműködve fogjuk kidolgozni.

Azok a fiatalok, akik jelentkezni kívánnak a felállítandó hadtestbe, és azok a szervezetek, amelyek igényt tartanak a jelentkezők segítségére, egy közös platformon, az Európai Szolidaritási Hadtest honlapján találhatnak egymásra.

Az önkéntesmunka-szerződések két hónaptól egy évig terjedő időszakra szólnak. Egyéb típusú munkaszerződés esetén a minimálisan előírt időtartam négy hónap.

Az Európai Szolidaritási Hadtest felállítására a lehető leghamarabb sor fog kerülni, és első lépésként a hadtest honlapja fog beindulni. A cél az, hogy 2020-ra 100 ezer fiatal csatlakozzon a hadtesthez.

Ki és milyen feltételekkel vehet részt a programban?

Minden 30 év aluli európai lakos részt vehet a programban – függetlenül attól, hogy milyen háttérrel rendelkezik, dolgozik-e vagy sem, illetve hogy részt vesz-e oktatásban vagy képzésben. Fontos, hogy különböző személyek vegyenek részt a kezdeményezésben, az iskolapadból épp csak kikerülőktől kezdve a felsőfokú végzettséggel és munkatapasztalattal rendelkezőkig.

Amint neve is árulkodik róla, az Európai Szolidaritási Hadtest a tevékenységét meghatározó alapelvek közül elsősorban a szolidaritáson alapul majd. Azoknak a fiataloknak, akik csatlakozni szeretnének a hadtesthez, a regisztráció során el kell fogadniuk magukra nézve a hadtest küldetését, és nyilatkozniuk kell elkötelezettségükről és arról, hogy részt vesznek a szolidaritási tevékenységekben, amikor megkeresi őket egy szervezet, vagy ha szerződtetik őket önkéntesként.

Bár korántsem garantált, hogy a jelentkezők a regisztrálást követően azonnal bele tudnak fogni valamilyen szolidaritási tevékenységbe,
erre jó esélyük van, hiszen a kihívások nagy száma és sokfélesége – és a kihívások kezeléséhez szükséges készségek széles palettája – miatt a legkülönbözőbb szakmai profilú jelentkezőkre lesz igény. 

Milyen jellegű tevékenységeket folytatnak az Európai Szolidaritási Hadtest leendő tagjai?

Az Európai Szolidaritási Hadtest leendő tagjai mindenféle olyan tevékenységet végeznek, amelyek célja a katasztrófavédelem, hosszú távra szóló válaszintézkedések meghozatala, valamint a társadalmi kihívások kezelése, például a társadalmi kirekesztés és a szegénység visszaszorítása, az egészségügyi és demográfiai kihívások kezelése vagy a menekültválsággal kapcsolatos tevékenységek.

A program keretében lehetőség nyílik például a szociális és egészségügyi ellátások és a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére a társadalom kiszolgáltatott csoportjainak – például a romáknak, a fogyatékossággal élőknek, bizonyos bevándorlói rétegeknek – és egyéb, diszkriminációban részesülő, illetve előítéleteknek kitett társadalmi csoportoknak a megsegítése érdekében.

A közvetlen katasztrófareagálás – például az erdőtüzek oltása vagy a városi kutatás-mentés – nem tartozik a hadtest tevékenységei közé, mert az ilyen típusú műveleteket csak magasan képzett szakemberek végezhetik. Ha viszont például egy vidéki település csökkenteni szeretné az erdőtüzek kockázatát az erdei aljnövényzet ritkítása révén, ez a feladat a hadtest tevékenysége keretében is elvégezhető.

Hol fogják bevetni az Európai Szolidaritási Hadtest tagjait, és milyen időtartamra?

A hadtest tagjai – a részt vevő szervezetek szükségleteinek és a jelentkező szakmai profiljának és személyes preferenciájának függvényében – hazájukban vagy egy másik uniós országban vethetők be.

Mely szervezetek vehetnek részt?

A hadtest portálján keresztül a fent említett kihívásokkal foglalkozó nem kormányzati szervezetek, helyi önkormányzatok és magánvállalkozások léphetnek kapcsolatba és vehetnek fel jelentkezőket.

Minden olyan szervezetnek, amely önkéntes tevékenységben vesz részt, érvényes akkreditációval kell rendelkeznie, amely – a minőségi előírások teljesítése érdekében – garantálja, hogy betartja az Európai Önkéntes Szolgálat alapokmányában foglaltakat.

Kapnak-e fizetést a résztvevők?

Ha a program résztvevőjét rendes munkavállalóként, gyakornokként vagy tanulószerződéses gyakorlati képzés céljából szerződtetik egy, a hazájától eltérő tagországban, az illető (munkaszerződés alapján) fizetést és/vagy (szakmai gyakorlat vagy tanulószerződéses gyakorlati képzés esetében) juttatást kap megélhetési és utazási költségeinek fedezésére, melyet például az ifjúsági garanciaalapból lehet finanszírozni.

Önkéntesmunka-megállapodás esetén az önkénteseknek a programban való részvétellel kapcsolatban felmerülő alapvető költségeit
(étkezés, szállás, utazás) abból a támogatási összegből kell fedezni, amelyet a szervezet az európai önkéntes szolgálat révén kap. Az önkéntesek költőpénzt is fognak kapni, melynek összege attól függ, hogy melyik országban teljesítenek szolgálatot. Továbbá minden önkéntesre ki fog terjedni az európai önkéntes szolgálatot teljesítők kötelező biztosítása.

Miből finanszírozzák a kezdeményezést?

A tagországok közötti mobilitáshoz és a külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó költségeket nagyrészt már létező uniós alapokból, például az európai önkéntes szolgálat, illetve az ifjúsági garancia céljaira létrehozott alapból fedezik majd.

Milyen hasznuk származik a nem kormányzati szervezeteknek, a helyi önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak a részvételből?

 Az Európai Szolidaritási Hadtest lehetővé teszi az NGO-knak, a helyhatóságoknak és a vállalkozásoknak, hogy egy közös információs és munkaközvetítő felületen munkavállalókat, gyakornokokat és önkénteseket találjanak szolidaritási projektjeikhez. Ráadásul a hadtest portálján vezetett jelentkezői adatbázis sokkal nagyobb lesz, mint a helyi vagy akár országos szintű adatbázisok, így könnyebb lesz megfelelő készségekkel rendelkező, motivált fiatalt találniuk.

 Ezen túlmenően az Európai Szolidaritási Hadtestnél jelentkező összes fiatalnak nyilatkoznia kell, hogy elfogadja magára nézve a hadtest küldetését, és meg kell erősítenie, hogy kellően motivált a kitűzött feladatok elvégzésében, így a szervezetek és a vállalkozások könnyebben és gyorsabban ki tudják választani a szervezeti kultúrájukba leginkább beleillő és konkrét elvárásaiknak legjobban megfelelő jelölteket.

Lehetséges példák

– Egy horvátországi szervezet, amely konfliktust követő békeépítéssel foglalkozik, több önkéntest fogad más uniós országokból. A szervezet különböző közösségekből származó fiataloknak szervez tevékenységeket, hogy megszilárdítsa számukra a békés együttélés feltételeit. Mivel az önkéntesek távoli helyszínekről érkeztek, mindkét közösség hajlamosabb arra, hogy elfogadja őket közvetítőként, így a békéltetés jobb eredménnyel járhat.

– Egy, az Északi-tengeren bekövetkezett, olajszennyezést okozó balesetet követően egy dán fiatal kilenc hónapra önkéntes munkát vállal Svédországban, a baleset által leginkább érintett helyszínen, hogy segítse a szennyeződés megszüntetésére és az állatvilág rehabilitálására irányuló hatósági erőfeszítéseket. A szállás-, étkezési, utazási és biztosítási költségeinek, valamint a költőpénzének fedezésére szolgáló összeget az Európai Önkéntes Szolgálat megtéríti a dán fiatal segítségét igénybe vevő svéd helyi önkormányzatnak.

– Görögországban egy fiatal athéni szociális munkás, miután beszélt pályaorientációs tanácsadójával, munkát vállal egy menekülteket befogadó központban Theszaloníkiben. A következő nyolc hónapban más szociális munkásokkal, valamint pszichológusokkal és tanárokkal közösen fiatalkorú menekülteknek fog segíteni abban, hogy könnyebben alkalmazkodjanak új élethelyzetükhöz. Munkájáért javadalmazásban részesül, továbbá megélhetési és utazási költségeinek fedezésére havi 200 euró költőpénzt is kap.

 

 

***: [updated: 22/12/2016 – 11:00]

 

 

MEMO/16/3062

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar