Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2016

.

*** FOR THE LATEST INFORMATION ON THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS, PLEASE REFER TO OUR PRESS RELEASE (IP/16/4165) AND MEMOS (MEMO/16/4166 and MEMO/16/4168), PUBLISHED ON 7/12/2016***

 

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Επιθυμία μου είναι να δω το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να συγκροτείται και να τίθεται σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2016: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να συμβάλει ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους. Υπάρχουν στην Ευρώπη πολλοί νέοι με κοινωνικές ευαισθησίες, οι οποίοι επιθυμούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία και να επιδείξουν αλληλεγγύη. […] Είμαι πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη. Από την άλλη, ξέρω επίσης ότι η αλληλεγγύη πρέπει να παρέχεται οικειοθελώς, να πηγάζει από την καρδιά. Δεν μπορεί να επιβληθεί διά της βίας. […] Με το ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή προτείνει σήμερα τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, όπως η προσφυγική κρίση ή οι πρόσφατοι σεισμοί στην Ιταλία. Επιθυμία μου είναι να δω το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να συγκροτείται και να τίθεται σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό. Και θα ήθελα να δω, πριν από το 2020, τους πρώτους 100.000 νέους Ευρωπαίους να συμμετέχουν σ' αυτό. Με την εθελοντική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι νέοι αυτοί θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.»

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει σε νέους κάτω των 30 ετών στην Ευρώπη την ευκαιρία να υποστηρίξουν μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), τοπική αρχή ή ιδιωτική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση –για παράδειγμα: ανοικοδόμηση κοινοτήτων έπειτα από φυσικές καταστροφές· αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια, οι προκλήσεις υγείας και οι δημογραφικές προκλήσεις· ή εργασία στην υποδοχή και την ένταξη προσφύγων.

Το Σώμα θα αναπτύξει τη δική του διακριτή ταυτότητα, η οποία βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ: τη δέσμευση και την αλληλεγγύη. Με την εγγραφή τους στο Σώμα, οι συμμετέχοντες θα εκφράζουν τη δέσμευση και την προθυμία τους να αφιερώσουν μια περίοδο της ζωής τους στην προσφορά βοήθειας προς άλλους. Υποστηρίζοντας άλλους, όπως είναι τα πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών και των κοινοτήτων μας, οι νέοι όχι μόνο θα υλοποιήσουν έμπρακτα τη θεμελιώδη για την ΕΕ αξία της αλληλεγγύης, αλλά θα αποκτήσουν επίσης δεξιότητες και πείρα, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων, που μπορεί να είναι πολύτιμες κατά την αναζήτηση θέσης εργασίας ή την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση.

Πώς θα λειτουργήσει το Σώμα και πότε θα συγκροτηθεί;

Το Σώμα θα στηρίζεται στα υπάρχοντα επαγγελματικά και εθελοντικά προγράμματα της ΕΕ για τη νεολαία, καθώς και στην κινητοποίηση καθιερωμένων δικτύων απασχόλησης, εκπαίδευσης και παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σώμα και οι φορείς που επιθυμούν να προσκαλέσουν μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου: μιας ειδικής διαδικτυακής πύλης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης θα διαρκούν από δύο μήνες έως ένα έτος. Για τις θέσεις εργασίας, η ελάχιστη περίοδος θα είναι τέσσερις μήνες.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό και θα ξεκινήσει με τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης. Ο στόχος είναι να εγγραφούν στο Σώμα 100.000 νέοι έως το 2020.

Ποιος μπορεί να εγγραφεί και ποια είναι τα κριτήρια;

Κάθε νέος κάτω των 30 ετών στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο και από το αν επί του παρόντος βρίσκεται σε φάση εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργάζεται ή είναι άνεργος, είναι ευπρόσδεκτος να εγγραφεί στο Σώμα. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να διατίθενται για ένα ευρύ φάσμα προφίλ ·από άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο μέχρι αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι μπορεί να έχουν ήδη πείρα στον χώρο εργασίας.

Όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης καταρχάς θα βασίζεται στην αξία της αλληλεγγύης. Οι νέοι που επιθυμούν να γίνουν μέλη του Σώματος θα πρέπει να ενστερνιστούν την αποστολή του στο πλαίσιο της εγγραφής τους, δηλώνοντας τη δέσμευση και την προθυμία τους να αναλαμβάνουν δραστηριότητες προσανατολισμένες στην αλληλεγγύη όταν κάποια οργάνωση τους προσφέρει θέση ή γίνουν δεκτοί ως εθελοντές.

Παρόλο που η εγγραφή δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα υπάρξει θέση πρακτικής άσκησης,
οι πολύμορφες προκλήσεις –και η συνακόλουθη μεγάλη γκάμα δεξιοτήτων που χρειάζονται για την αντιμετώπισή τους– δείχνουν ότι θα χρειαστεί ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προφίλ. 

Σε τι είδους δραστηριότητες θα συμμετέχουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης;

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε είδους δραστηριότητα που σχετίζεται με την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών και τη μακροπρόθεσμη ανταπόκριση, καθώς και δραστηριότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια, οι προκλήσεις υγείας και οι δημογραφικές προκλήσεις, ή δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Το πρόγραμμα θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και αποκατάστασης για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρίες, ορισμένες ομάδες μεταναστών και άλλα άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις και προκαταλήψεις.

Εξαιρείται η άμεση αντιμετώπιση καταστροφών –π.χ. καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών ή έρευνα και διάσωση σε αστικές ζώνες– επειδή αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν πολύ καλά εκπαιδευμένους ειδικούς. Ωστόσο, εάν μια αγροτική κοινότητα θέλει να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών ξεριζώνοντας τη χαμηλή βλάστηση, για παράδειγμα, η συμβολή των μελών του Σώματος θα ήταν πολύτιμη.

Πού υπηρετούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για τι χρονικό διάστημα;

Τα μέλη του Σώματος θα μπορούσαν να υπηρετήσουν στην πατρίδα τους ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, ανάλογα με τις ανάγκες των οργανώσεων που συμμετέχουν και το προφίλ και τις προτιμήσεις του αιτούντος.

Ποιες οργανώσεις μπορούν να συμμετάσχουν;

ΜΚΟ, τοπικές αρχές ή ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πύλη για να έρθουν σε επικοινωνία και να στρατολογήσουν μέλη στο Σώμα.

Όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη διαπίστευση που εγγυάται τη συμμόρφωσή τους με τον Χάρτη της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS), προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση των απαραίτητων προτύπων ποιότητας.

Οι συμμετέχοντες θα πληρώνονται;

Εάν κάποιος προσλαμβάνεται ως μόνιμος υπάλληλος, ασκούμενος ή μαθητευόμενος σε άλλο κράτος μέλος, θα λαμβάνει μισθό (για σύμβαση εργασίας) και/ή επίδομα (για κατάρτιση ή θέση μαθητείας), για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και μετακίνησης που είναι δυνατόν να υποστηριχθούν οικονομικά, για παράδειγμα, από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία».

Αν κάποιος συμμετέχει ως εθελοντής, οι στοιχειώδεις δαπάνες συμμετοχής εθελοντών (δηλ. δαπάνες διατροφής, στέγασης, μετακίνησης) καλύπτονται μέσω της επιχορήγησης που δίνεται στην οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Θα λαμβάνει επίσης ένα ποσό για μικροέξοδα, το ύψος του οποίου θα εξαρτάται από τη χώρα υπηρεσίας. Επιπλέον, όλοι οι εθελοντές θα καλύπτονται από την υποχρεωτική ομαδική ασφάλιση EVS που δημιουργείται από το πρόγραμμα.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί η εν λόγω πρωτοβουλία;

Οι δημοσιονομικές δαπάνες που συνδέονται με τη διασυνοριακή κινητικότητα και τη διαμονή στο εξωτερικό θα καλυφθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους από την υποστήριξη της ΕΕ, στο πλαίσιο ήδη υφιστάμενων δομών, όπως η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και το πρόγραμμα Εγγυήσεων για τη Νεολαία.

Ποια τα οφέλη για τις συμμετέχουσες ΜΚΟ, επιχειρήσεις ή τοπικές αρχές;

 Μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όλες οι εταιρείες, ΜΚΟ και τοπικές αρχές που αναζητούν εργαζομένους, ασκουμένους ή εθελοντές για έργα προσανατολισμένα στην αλληλεγγύη, μπορούν να έχουν εύκολη ενιαία πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και πρόσληψης. Επιπλέον, οι νέοι που είναι διαθέσιμοι για εθελοντική εργασία θα είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι στο τυπικό τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

 Επίσης, καθώς όλοι οι νέοι που εγγράφονται στο ΕΣΑ θα πρέπει να δηλώνουν τη δέσμευσή τους στην αποστολή του και να αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους, οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να προεπιλέγουν ευκολότερα και ταχύτερα εκείνους που ταιριάζουν καλύτερα με την κουλτούρα της οργάνωσής τους και τις ειδικές ανάγκες της.

Πιθανά παραδείγματα

- Κροατική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε μετασυγκρουσιακή περιοχή φιλοξενεί εθελοντές από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Οργανώνουν δραστηριότητες για νέους ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες, ώστε να τους βοηθήσουν να συνυπάρχουν ειρηνικά. Το γεγονός ότι οι εθελοντές δεν προέρχονται από την περιοχή θα τους κάνει πιο αποδεκτούς και στις δύο κοινότητες και θα τους επιτρέψει να επιτύχουν πιο σημαντικό αντίκτυπο.

- Έπειτα από την πρόκληση πετρελαιοκηλίδας στη Βόρεια Θάλασσα, μια νεαρή Δανή θα πάει, για περίοδο εννέα μηνών, να συνδράμει μια τοπική σουηδική αρχή στην περιοχή που πλήττεται περισσότερο. Θα υποστηρίξει τον δήμο κατά τον καθαρισμό των περιοχών και την αποκατάσταση των ζώων. Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησής της, καθώς και η ασφάλιση και το ποσό για τα μικροέξοδα θα καταβληθούν από την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στην τοπική αρχή.

- Έπειτα από διαβούλευση με τον σύμβουλο καριέρας του στο γραφείο εργασίας της περιοχής του, ένας νεαρός έλληνας κοινωνικός λειτουργός από την Αθήνα έλαβε προσφορά εργασίας σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Θεσσαλονίκη. Κατά τους οκτώ επόμενους μήνες, θα ενώσει τις δυνάμεις του με μια ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και δασκάλους, για να βοηθήσει τα παιδιά-πρόσφυγες να προσαρμοστούν στη νέα τους πραγματικότητα. Θα λαμβάνει καθαρό μηνιαίο μισθό, καθώς και μηνιαίο επίδομα 200 EUR για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και κινητικότητας.

 

 

***: [updated: 22/12/2016 – 11:00]

 

 

MEMO/16/3062

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar