Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Humanitárius világnap: Az Unió humanitárius tevékenysége

Brüsszel, 2016. augusztus 19.

Humanitárius világnap: Az Unió humanitárius tevékenysége

Augusztus 19-én az Európai Unió minden évben csatlakozik azokhoz, akik tisztelettel adóznak az életüket nap mint nap mások megmentéséért kockáztató humanitárius munkások felbecsülhetetlen értékű tevékenysége előtt. A humanitárius világnapot a Bagdadban található iraki ENSZ-székhelyet érő 2003-as bombatámadás évfordulóján tartják. A támadás során 22 humanitárius munkás veszítette életét.

Vezető szerep a humanitárius segítségnyújtásban a világban tapasztalható példátlan válságok idején

Az Európai Unió – többek között a tagállami források révén – a világ legjelentősebb humanitárius adományozója.

Az uniós költségvetésből 2015-ben világszerte összesen több mint 134 millió, természeti és ember okozta katasztrófa áldozatává vált személy számára nyújtottak támogatást több mint 80 országban.

Az Európai Bizottság 2016-ban a valaha volt legnagyobb, 1,1 milliárd € összegű eredeti humanitárius segítségnyújtási költségvetést fogadott el. A rekordösszegű költségvetés előterjesztését a fegyveres konfliktus miatt menekülő és lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek növekvő száma, a természeti katasztrófák és az éghajlatváltozás egyre növekvő hatása, valamint a gazdasági válság miatt világszerte megnövekedett humanitárius szükség indokolta.

Míg a természeti katasztrófák, például a nepáli földrengés, emberek millióit érintették 2015-ben, legtöbbször a fegyveres konfliktusok nyomán alakult ki humanitárius szükséghelyzet.

2015-ben négy, az ENSZ által legsúlyosabb válsághelyzetnek minősített jelentős vészhelyzetet (Szíria, Irak, Jemen és Dél-Szudán) alakult ki. A kényszerű lakóhelyelhagyás mértéke a második világháború óta 2015-ben volt a legmagasabb.

Következésképpen az uniós humanitárius segély jelentős része a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek támogatására szolgált. Ennek keretében az Európai Bizottság 2015-ben több mint 1 milliárd € összeget (az éves humanitárius segítségnyújtási költségvetés mintegy 73%-a) biztosított olyan projektek számára, melyek célja a menekültek és belső menekültek segítése volt. A menekülteknek nyújtott támogatás legnagyobb részét (47%) az élelmezési és a táplálkozáshoz nyújtott segélyek teszik ki. További jelentős támogatási területek az egészségügy (13%), a víz, a csatornázás és megfelelő higiénés körülmények (10%), a menedékhely és a nem élelmiszer jellegű cikkek (9%), valamint a védelem (8%) biztosítása.

Tekintettel a humanitárius válságok 2015. évi példátlan mértékére, az Európai Bizottság a humanitárius segélyeket célzottan a leginkább rászoruló és legkiszolgáltatottabb személyek felé irányította, valamint megerősítette a szakpolitikai válaszlépések megtételére vonatkozó képességét. A 2016 májusában első alkalommal megrendezett humanitárius csúcstalálkozón az EU üdvözölte a „nagyszabású egyezség” létrejöttét, melynek keretében a következő öt évben legalább 1 milliárd USD-t különítenek el a leginkább rászorulókat támogató kiemelt humanitárius tevékenységekre.

A minden esetben pártatlan és független humanitárius segélyt a nem kormányzati és nemzetközi szervezetek, az ENSZ, valamint a Vöröskereszt szervezetei számára biztosítják.

A humanitárius munkások egyre nagyobb veszélynek vannak kitéve

Az elmúlt két évtizedben a humanitárius kihívások egyre összetettebbé váltak, és a humanitárius szervezetek egyre nagyobb nehézségekkel szembesülnek a rászorulók elérése során. Az elmúlt 19 év alatt megközelítőleg 4000 humanitárius munkást ért súlyos támadás, az érintettek több mint egyharmada életét veszítette[1]. A támadások áldozatainak többsége saját országában szolgálatot teljesítő humanitárius munkás volt.

A segélyszervezetek munkatársait ért támadások számának 2013–2015 közötti visszaesése még nem jelenti azt, hogy a humanitárius munka biztonságosabbá vált. A támadások száma ugyanis azért csökkent, mert az ingatag biztonsági helyzet kevesebb humanitárius munkás kirendelésére ad módot. Ennek eredményeként rászorulók milliói maradhatnak életmentő támogatás nélkül, mert a biztonság hiánya a műveletek felfüggesztésére vagy a veszélyes régiókból való visszavonulásra kényszerítheti a segélyszervezeteket.

A humanitárius személyzet elleni támadások egyértelműen sértik a nemzetközi humanitárius jogot, amelynek célja, hogy korlátozza a fegyveres konfliktusok civileket érintő hatásait. Meghatározza az államok és a nem állami szervek feladatait fegyveres konfliktusok esetén, továbbá az olyan alapvető kérdéseket, mint például a humanitárius segítséghez való hozzáférés joga, a civilek, köztük az egészségügyi és humanitárius szakemberek védelme, valamint a kiszolgáltatott csoportok jogainak védelme.

A humanitárius fellépést vezérlő elvek – emberiesség, semlegesség, pártatlanság és függetlenség – szintén a nemzetközi humanitárius jogban gyökereznek.

Az Európai Unió elkötelezetten kiáll a nemzetközi humanitárius jog általános tiszteletben tartása, valamint az annak való megfelelés előmozdítása mellett. Az Európai Unió emellett finanszírozást nyújt az uniós válságkezelési műveletekben részt vevő civil és katonai személyzet részére tartandó, nemzetközi humanitárius jogról szóló képzéshez.

További információk:

Az Európai Bizottság Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatóságának (ECHO) honlapja:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Hrisztosz Sztilianidesz, a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős európai biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

Tevékeny szolidaritás:

http://ec.europa.eu/echo/files/core_achievements/solidarity_in_action/index_en.htm?#intro

A segélyszervezetek alkalmazottainak biztonsági adatbázisa:

http://aidworkersecurity.org

 

[1] 1997–2015. Forrás: Humanitarian Outcomes (A humanitárius segítségnyújtás eredményei), (2016), A segélyszervezetek alkalmazottainak biztonsági adatbázisa https://aidworkersecurity.org

 

MEMO/16/2802

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar