Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Международен ден на хуманитарните дейности: Хуманитарна дейност на ЕС

Брюксел, 19 август 2016 r.

Международен ден на хуманитарните дейности: Хуманитарна дейност на ЕС

На 19 август всяка година Европейският съюз участва в честването на безценния принос на хуманитарните работници, които всекидневно рискуват живота си, за да спасяват живота на други. На Международния ден на хуманитарните дейности се отбелязва годишнината от извършения през 2003 г. бомбен атентат срещу централата на ООН в Багдад, Ирак, отнел живота на 22 хуманитарни работници.

Световен лидер в хуманитарната помощ в условията на безпрецедентна криза

Заедно с финансирането, предоставяно от държавите — членки на ЕС, Европейският съюз е най-големият донор на хуманитарна помощ в света.

С хуманитарната помощ от бюджета на ЕС през 2015 г. са били подпомогнати общо над 134 милиона души, засегнати от природни бедствия или конфликти, в над 80 страни по света.

За 2016 г. Европейската комисия прие най-големия първоначален бюджет, отпускан досега от нея за хуманитарна помощ — 1,1 милиарда евро. Рекордно високият бюджет беше предложен с оглед на увеличаващите се хуманитарни нужди — расте броят на бежанците и разселените лица поради въоръжени конфликти, увеличаващите се последици от природните бедствия, изменението на климата и икономическата криза.

При все че природни бедствия като земетресението в Непал засегнаха милиони хора през 2015 г., въоръжените конфликти са най-значимият фактор за нарастващите хуманитарни нужди.

Съгласно стандартите на ООН за най-високите равнища при кризисни ситуации, миналата година беше белязана от четири сериозни извънредни ситуации (Сирия, Ирак, Йемен и Южен Судан). През 2015 г. станахме свидетели на най-мащабното насилствено разселване от Втората световна война насам.

Ето защо голяма част от хуманитарната помощ на ЕС е предназначена за бежанците и разселените лица, като Европейската комисия предоставя над 1 милиард евро — или близо 73 % от годишния си бюджет за хуманитарна помощ за 2015 г. — за проекти в помощ на бежанците и вътрешно разселените лица. Основната част от хуманитарната помощ за бежанците (47 %) се състои в продоволствено подпомагане и изхранване. Другите основни сектори на подпомагане са здравеопазването (13 %), осигуряването на вода, канализация и хигиена (10 %), на подслон и нехранителни стоки (9 %) и защита (8 %).

Предвид тези безпрецедентни хуманитарни кризи през 2015 г., Европейската комисия насочи своята хуманитарна помощ към най-нуждаещите се и най-уязвимите, като едновременно с това даде по-решителен отговор в тази област на политиката. На първата по рода си Световна среща на върха по хуманитарните въпроси, проведена през май 2016 г., ЕС приветства лансирането на голямо споразумение за пренасочването през следващите пет години на най-малко 1 милиард щатски долара към най-горещите точки на хуманитарна дейност, където има най-остри хуманитарни нужди.

Всяка хуманитарната помощ е неутрална и независима и се предоставя на неправителствени и международни организации, ООН и дружествата на Червения кръст.

Работата на хуманитарните работници ги излага на все по-големи опасности

През последните две десетилетия хуманитарните предизвикателства стават все по-комплексни, а достъпът на хуманитарните организации до нуждаещите става все по-труден. През последните 19 години близо 4000 хуманитарни работници са пострадали при тежки нападения, като загиналите са повече от една трета от тях[1]. По-голямата част от жертвите на нападенията са граждани, които служат в собствените си страни.

Намаляването на броя на нападенията срещу хуманитарни работници от 2013 до 2015 г. не означава, че професията е станала по-безопасна. Причината за намалелия брой на атаките е, че по-малко хуманитарни работници са могли да бъдат разположени на място предвид нестабилната обстановка от гледна точка на сигурността. Вследствие на това хиляди нуждаещи се могат да останат без животоспасяваща подкрепа, ако несигурността принуди хуманитарните организации да спрат своите дейности или да се оттеглят от опасните региони.

Нападенията срещу хуманитарни работници представляват безспорно нарушение на международното хуманитарно право, което има за цел да ограничи въздействието на въоръжените конфликти върху цивилното население. В него са установени отговорностите на държавните и недържавните участници при въоръжени конфликти и са формулирани основни въпроси, като например правото на хуманитарна помощ, защитата на цивилното население, в това число медицинските и хуманитарните работници, и защитата на правата на уязвимите групи.

Ръководните принципи при хуманитарната дейност — хуманност, безпристрастност, неутралност и независимост — също се основават на международното хуманитарно право.

Европейският съюз е твърдо решен да насърчава зачитането и спазването на международното хуманитарно право в глобален мащаб. Европейската комисия също така финансира обучение по международно хуманитарно право за гражданския и военния персонал, участващ в операциите на ЕС по управление на кризи.

За повече информация

Уебсайт на Генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на европейския комисар по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи Христос Стилианидис:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides_en

Солидарност в действие:

http://ec.europa.eu/echo/files/core_achievements/solidarity_in_action/index_en.htm?#intro

Aid Worker Security Database (База данни за сигурността на хуманитарните работници):

http://aidworkersecurity.org

 

[1] В периода 1997—2015 г. Източник: Humanitarian Outcomes (2016 г.), Aid Worker Security Databasehttps://aidworkersecurity.org

 

MEMO/16/2802

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar