Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Podatkovni list

Vprašanja in odgovori: nova uredba o novih živilih

Bruselj, 16. novembra 2015

Danes je bilo doseženo soglasje o novi uredbi o novih živilih

Nova uredba o novih živilih je namenjena izboljšanju pogojev za podjetja za lažje uvajanje novih in inovativnih živil na trg EU ter ohranjanje visoke ravni varnosti hrane za evropske potrošnike. Evropski potrošniki bodo imeli večjo izbiro hrane, evropska agroživilska industrija, ki je drugi največji sektor zaposlovanja v Evropi, pa boljše pogoje za inovacije, ki koristijo gospodarski rasti in zaposlovanju.

Kaj so nova živila?

Nova živila so opredeljena kot živila, ki jih prebivalci EU pred majem 1997 (ko so začeli veljati prvi predpisi EU o novih živilih) niso uživali v večji meri. To so lahko novo razvita, inovativna živila; živila, ki se proizvajajo z novimi tehnologijami in proizvodnimi postopki ter živila, ki se tradicionalno uživajo zunaj EU. Med nedavno odobrenimi novimi živili so olje, proizvedeno iz oljnice Buglossoides arvensis, beljakovina oljne ogrščice in semensko olje koriandra.

Ali so nova živila odobrena v EU?

Med letoma 1997 in 2014 je bilo v EU vloženih 170 vlog za izdajo dovoljenja za promet (7–10 vlog na leto). Do zdaj je bilo za uporabo odobrenih približno 90 novih živil.

Med odobrenimi novimi živili so živila, ki se tradicionalno uporabljajo v državah zunaj EU, denimo semena rastline Salvia hispanica (z visoko vsebnostjo omega-3 maščobnih kislin) in živila, proizvedena z najnovejšimi tehnološkimi inovacijami, denimo toplotno obdelani mlečni proizvodi, fermentirani z Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Med novimi živili so tudi „salatrim“, manj kalorični nadomestek za maščobe, olje iz mikroalg, bogato z DHA, sadni sok, pridobljen z visokotlačno tehnologijo (to je primer novega živila, pridobljenega z novim proizvodnim postopkom).

Na voljo je celotni seznam odobrenih novih živil.

Zakaj je Komisija pregledala zakonodajo o novih živilih?

Veljavna pravila so bila sprejeta pred skoraj 20 leti. Od takrat sta tehnološki razvoj in znanstveno svetovanje znatno napredovala. Predpise EU je bilo treba posodobiti, da bi zmanjšali trajanje postopka za pridobitev dovoljenja (zdaj traja povprečno 3 leta in pol). Komisija je prejšnjo revizijo predlagala leta 2008, vendar Svet in Evropski parlament nista dosegla soglasja.

Katere so glavne spremembe?

Nova uredba povečuje učinkovitost postopka za pridobitev dovoljenja, omogoča hitrejše trženje varnih inovativnih živil, odpravlja nepotrebne ovire za trgovino in hkrati zagotavlja visoko raven prehranske varnosti.

Uredba uvaja centralizirani sistem izdaje dovoljenj, ki bo omogočil večjo gotovost za prosilce za odobritev novega živila ter poenostavil in pospešil postopek odobritve.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) bo izvedla znanstveno oceno tveganja za vloge za odobritev novih živil, Komisija bo vodila obravnavo vlog in predlagala odobritev novega živila, kadar bo ugotovljeno, da je živilo varno.

Za lažje trgovanje s tradicionalnimi živili iz držav zunaj EU, ki se v EU štejejo za nova živila, nova uredba uvaja ustreznejši postopek ocenjevanja živil, ki so nova v EU. Če je zadevno tradicionalno živilo dokazano varno in države članice EU in Evropska agencija za varnost hrane nimajo pomislekov glede varnosti živila, potem bo živilo dovoljeno dati na trg na podlagi notifikacije nosilca živilske dejavnosti.

Nova uredba tudi vsebuje določbe o varstvu podatkov. Novih znanstvenih dokazov in zakonsko zaščitenih podatkov 5 let po odobritvi novega živila ne bo mogoče uporabiti za drugo vlogo.

Kakšni so pogoji za odobritev?

Nova živila bodo odobrena za uporabo v EU, samo če ne bodo predstavljala nevarnosti za javno zdravje, ne bodo imela manjše hranilne vrednosti, kadar bodo nadomeščala podobna živila, in ne bodo zavajajoča za potrošnike. Pred izdajo dovoljenja je treba z znanstveno oceno zagotoviti njihovo varnost. Dovoljenje določa pogoje za njihovo uporabo, njihovo opredelitev kot živilo/živilska sestavina in zahteve za označevanje.

Ali je treba nova živila označiti?

Za nova živila veljajo splošne zahteve za označevanje, določene v Uredbi (ES) št. 1169/2011. Za pravilno obveščanje potrošnika se lahko tudi uporabljajo posebne dodatne zahteve, tj.: opozorilne oznake, da se novo živilo ne priporoča za nekatere ranljive skupine. Oznaka mora vsebovati ime živila in, kadar je ustrezno, pogoje uporabe. Prehranske in zdravstvene trditve morajo biti združljive z uredbo o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (ES) št. 1924/2006 (glej MEMO/06/200).

Kaj so nanomateriali in kakšni so pogoji za njihovo uporabo v živilih?

Nanomateriali so inženirsko proizvedeni materiali na ravni atomov in molekul. V skladu z novo uredbo je treba inženirske nanomateriale, opredeljene v novi zakonodaji, odobriti pred uporabo v živilih. Njihovo varnost bo ocenila Evropska agencija za varnost hrane. V vlogi za izdajo dovoljenja je treba tudi dokazati, da so bile pri preskušanju inženirskih nanomaterialov, za katere želijo pridobiti dovoljenje, uporabljene najnovejše metode preskušanja.

Ali nova uredba zajema tudi žuželke?

V svetu se žuželke zelo uporabljajo v hrani. V EU so žuželke zajete v opredelitvi novih živil kot živilske sestavine, pridobljene iz živali.  Opredelitev zajema tudi dele žuželk (denimo noge, krila, glava itd).

Nova zakonodaja jasneje opredeljuje, da med nova živila sodijo tudi cele živali, denimo cele žuželke, če jih prebivalci EU niso znatno uporabljali pred 15. majem 1997 (presečni datum uredbe).

Ali so v obravnavi nove vloge in ali bodo nova pravila vplivala nanje?

V zadnjih letih je bilo na leto obravnavanih približno 7–10 vlog za dovoljenje za uporabo novih živil v EU. Države članice zdaj obravnavajo več vlog, denimo za florotanine Ecklonia cava, ksilo-oligosaharid in izvleček, sušen z razprševanjem, Terminalia ferdinandiana EXELL. Vloge, katerih obravnava še ne bo zaključena do datuma, ko se bo začela uporabljati nova uredba, bodo obravnavane v skladu z novo uredbo. To pomeni, da bo Komisija prevzela dokončno obravnavo teh vlog.

Ali lahko države članice odobrijo oziroma prepovedo nova živila neodvisno od EU?

Ne. Uredba o novih živilih določa harmonizirane ukrepe za odobritev novih živil, kar pomeni, da se živilo, ki ima dovoljenje za promet v EU, lahko prodaja v kateri koli državi članici EU. Vendar pa lahko država članica EU začasno ustavi ali omeji trženje in uporabo novih živil, če meni, da so v skladu z varnostnimi določbami splošne živilske zakonodaje nevarna za zdravje ljudi. Organi države članice morajo o tem obvestiti Komisijo, ki nato opravi preiskavo v zvezi z zaščitnim ukrepom države članice EU. Če se ugotovi, da je živilo nevarno za potrošnike, lahko Komisija takoj začasno prekliče dovoljenje za promet v EU.

Ali bo nova uredba vplivala na inovacije v živilskem sektorju?

Cilj nove uredbe je poenostaviti postopek odobritve, ga pospešiti in povečati njegovo učinkovitost, da bi lahko varna inovativna živila hitreje dali na trg. Poleg tega bodo določbe o varstvu podatkov dodatno varovale interese podjetij, ki proizvajajo nove, inovativne izdelke, in naj bi spodbudile inovacije v živilskem sektorju.

Kaj sledi?

Po današnjem soglasju morata uredbo uradno sprejeti Evropski parlament in Svet, nato bo sledila objava v Uradnem listu Evropske unije.

Kdaj se bodo začela uporabljati nova pravila?

Nova pravila se bodo začela uporabljati dve leti po začetku veljavnosti nove uredbe (predvidoma konec leta 2017)

MEMO/15/5875

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar