Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Întrebări și răspunsuri: Noul regulament privind alimentele noi

Bruxelles, 16 noiembrie 2015

Astăzi s-a ajuns la un acord referitor la noul regulament privind alimentele noi.

Scopul noului regulament privind alimentele noi, asupra căruia s-a ajuns la un acord astăzi, este de a ameliora condițiile, astfel încât întreprinderile să poată introduce mai ușor pe piața UE alimente noi și inovatoare, continuând să mențină un nivel ridicat al siguranței alimentare pentru consumatorii europeni. Regulamentul le va oferi consumatorilor europeni avantajul de a putea alege dintr-o gamă mai largă de alimente și, totodată, va oferi industriei agroalimentare a Europei – al doilea cel mai mare sector din Europa în termeni de ocupare a forței de muncă – un mediu mai favorabil pentru ca acesta să poată profita de inovare, ceea ce, de asemenea, constituie un avantaj pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Ce sunt alimentele noi?

Alimentele noi sunt definite ca alimentele care nu au fost consumate într-un grad suficient în UE înainte de luna mai a anului 1997 (când a intrat în vigoare primul act legislativ privind alimentele noi). Poate fi vorba despre alimente nou dezvoltate, inovatoare sau despre alimente produse cu ajutorul unor noi tehnologii și procese de producție, precum și despre alimente consumate în mod tradițional în afara UE. Lista alimentelor noi recent aprobate include uleiul din Buglossoides arvensis, proteinele din semințe de rapiță și uleiul din semințe de coriandru.

Sunt autorizate în UE?

Între 1997 și 2014 au fost depuse aproximativ 170 de cereri de autorizare pe tot teritoriul UE (7-10 cereri pe an). Până acum, au fost autorizate pentru utilizare în jur de 90 de alimente noi.

Printre alimentele noi autorizate se numără produse consumate în mod tradițional în țări din afara UE, precum semințele de chia (bogate în acizi grași omega 3) și alimente produse cu ajutorul ultimelor inovații tehnologice, precum produsele lactate tratate termic fermentate cu Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Alte exemple includ „salatrimul”, o grăsime cu putere calorică redusă, un ulei bogat în DHA și produs din microalge, un suc de fructe obținut sub presiune mare (un exemplu de aliment rezultat în urma unor procese noi de producție).

Pentru lista completă a alimentelor noi autorizate, a se vedea aici.

De ce a revizuit Comisia legislația privind alimentele noi?

Actualele norme datează de aproape 20 de ani. Între timp, evoluțiile tehnologice au fost importante, iar consultanța științifică a înregistrat progrese considerabile. Prin urmare, în scopul de a se reduce durata actuală a procedurii de autorizare (de trei ani și jumătate, în medie), a fost necesar să se actualizeze normele UE. În 2008, Comisia a propus o revizuire anterioară, însă nu s-a putut ajunge la un acord între Consiliu și Parlamentul European.

Care sunt principalele modificări?

Noul regulament crește eficiența procedurii de autorizare, permite introducerea mai rapidă a unor alimente sigure și inovatoare pe piață și elimină barierele inutile din calea comerțului, asigurând, totodată, un nivel ridicat de siguranță alimentară.

Regulamentul instituie un sistem de autorizare centralizat, datorită căruia se va crea mai multă certitudine pentru entitățile care solicită o autorizație pentru alimente noi și se va simplifica și se va accelera procesul de autorizare.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) va desfășura o evaluare științifică a riscurilor legate de aplicarea regulamentului privind alimentele noi, în timp ce Comisia va gestiona dosarele fiecărui solicitant și va înainta o propunere pentru autorizarea unui aliment nou despre care se constată că este sigur.

Pentru a se facilita comerțul cu alimente tradiționale din țări din afara UE considerate alimente noi în UE, noul regulament introduce de asemenea o procedură mai adecvată de evaluare pentru alimente care sunt noi în UE. Dacă se poate demonstra, pe baza datelor istorice, că alimentele tradiționale în discuție sunt sigure și dacă statele membre ale UE sau EFSA nu exprimă preocupări în materie de siguranță, se va permite introducerea pe piață a alimentelor tradiționale respective pe baza unei notificări din partea operatorului din sectorul alimentar.

Noul regulament include și dispoziții referitoare la protecția datelor. Dovezile științifice recente și datele care fac obiectul unui drept de proprietate nu vor putea fi utilizate în sprijinul unei alte cereri pe o perioadă de cinci ani după ce a fost autorizat alimentul nou.

Care sunt condițiile pentru autorizare?

Un aliment nou va fi autorizat pentru utilizare în UE numai dacă nu prezintă riscuri pentru sănătatea publică, dacă nu este dezavantajos pe plan nutrițional atunci când înlocuiește un aliment similar și dacă nu induce în eroare consumatorul. Alimentele noi trebuie să facă obiectul unei evaluări științifice anterioare autorizării, pentru a li se putea garanta siguranța. În autorizare sunt prevăzute condițiile pentru utilizarea lor, desemnarea lor ca aliment sau ingredient alimentar și cerințele de etichetare.

Alimentele noi trebuie etichetate?

Alimentelor noi li se aplică cerințele generale în materie de etichetare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. Se pot aplica și cerințe suplimentare specifice pentru etichetarea alimentelor noi, în scopul unei informări corespunzătoare a consumatorului, și anume: etichete de avertizare conform cărora alimentele noi nu sunt recomandate anumitor grupuri vulnerabile. Eticheta trebuie să menționeze denumirea alimentului și, dacă este cazul, să specifice condițiile de utilizare. Orice mențiune nutrițională și de sănătate trebuie să fie compatibilă cu Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate (a se vedea MEMO/06/200).

Ce sunt nanomaterialele și care sunt condițiile pentru folosirea lor în alimente?

Nanomaterialele sunt materiale fabricate la scara atomilor și moleculelor. Noul regulament precizează că pentru nanomaterialele fabricate definite în noile acte legislative este necesară o autorizație pentru alimente noi înainte ca aceste materiale să poată fi folosite în produse alimentare. Siguranța lor va fi evaluată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară. Solicitanții trebuie să demonstreze de asemenea că au fost utilizate metode de testare de ultimă generație pentru testarea nanomaterialelor pentru care se solicită o autorizație.

Noul regulament vizează și insectele?

Consumul insectelor este deja foarte răspândit în lume. În UE, insectele se încadrează în definiția alimentelor noi ca ingrediente alimentare separate de animale.  Și părțile insectelor (de exemplu picioarele, aripile, capul etc.) se încadrează în această definiție.

Noile dispoziții legislative clarifică faptul că, dacă oamenii nu le-au consumat într-un grad semnificativ înainte de 15 mai 1997 (data-limită pentru regulament), animalele întregi, precum insectele întregi, intră și ele în definiția alimentelor noi.

Există cereri în așteptare și vor fi ele afectate de noile norme?

În ultimii ani, s-au depus anual aproximativ 7-10 cereri de autorizații pentru alimente noi în toată Uniunea Europeană. Există mai multe cereri, precum cele vizând florotaninii de Ecklonia cava, xilo-oligozaharidele și extractul uscat sub formă pulverizabilă din Terminalia ferdinandiana EXELL, aflate în prezent în proces de evaluare de către statele membre. Aceste cereri, care nu vor fi finalizate în momentul în care se va aplica noul regulament, vor intra sub incidența acestuia, ceea ce înseamnă că Comisia va prelua sarcina finalizării acestor solicitări.

Statele membre pot aproba sau interzice alimente noi independent de UE?

Nu. Regulamentul privind alimentele noi stabilește măsuri armonizate pentru autorizarea acestui tip de alimente, ceea ce înseamnă că, odată aprobat pentru comercializare în UE, un produs alimentar poate fi vândut în orice stat membru al UE. Un stat membru poate însă suspenda sau restricționa provizoriu comercializarea și utilizarea oricărui aliment nou dacă crede că acesta constituie un pericol pentru sănătate în conformitate cu clauzele de salvgardare din Regulamentul de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare. Autoritățile statului membru trebuie să informeze Comisia, care derulează apoi o investigație cu privire la măsurile de protecție ale respectivului stat membru al UE. Dacă se constată că alimentul constituie un risc pentru consumatori, Comisia poate suspenda imediat autorizația de comercializare a acestuia în UE.

Noul regulament va afecta inovarea în sectorul alimentar?

Noul regulament urmărește simplificarea, accelerarea și eficientizarea procedurii de autorizare a alimentelor noi, astfel încât alimentele inovatoare care sunt sigure pentru consum să poată fi introduse mai repede pe piață. În plus, dispozițiile privind protecția datelor vor contribui la protejarea intereselor societăților care fabrică produse noi și inovatoare și ar trebui să contribuie la încurajarea inovării în sectorul alimentar.

Ce urmează?

După acordul de astăzi, noul regulament trebuie adoptat oficial de Parlamentul European și de Consiliu înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Când se vor aplica noile norme?

Noile norme se vor aplica după doi ani de la data intrării în vigoare a noului regulament (în jur de sfârșitul anului 2017).

MEMO/15/5875

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar