Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Pitanja i odgovori: nova uredba o novoj hrani

Bruxelles, 16 studeni 2015

Danas je postignut dogovor o novoj uredbi o novoj hrani.

Cilj danas odobrene nove uredbe o novoj hrani jest poboljšati uvjete kako bi poduzeća mogla na jednostavniji način novu i inovativnu hranu stavljati na tržište EU-a, istovremeno zadržavajući visoku razinu sigurnosti hrane za europske potrošače. Europski potrošači imat će tako veći izbor hrane, a europska poljoprivredno-prehrambena industrija, koja je drugi najveći sektor zapošljavanja u Europi, moći će ostvariti veću korist od inovacija zahvaljujući povoljnijem okruženju, što pogoduje rastu i zapošljavanju.

Što je nova hrana?

Nova hrana definirana je kao hrana koja se u EU-u nije konzumirala u znatnoj mjeri prije svibnja 1997. (kada su stupili na snagu prvi propisi u području nove hrane). To može biti nova, inovativna hrana ili hrana za čiju se proizvodnju koriste nove tehnologije i proizvodni procesi te hrana koja se tradicionalno konzumira izvan EU-a. Primjeri nedavno odobrene nove hrane jesu ulje dobiveno iz biljke Buglossoides arvensis, bjelančevine sjemenki uljane repice i ulje iz sjemena korijandera.

Je li nova hrana odobrena u EU-u?

Od 1997. do 2014. u EU-u je podneseno otprilike 170 zahtjeva za odobrenje (7 – 10 zahtjeva godišnje), a dosad je odobrena uporaba otprilike 90 novih prehrambenih proizvoda.

Među odobrenom novom hranom jesu proizvodi koji se tradicionalno konzumiraju u zemljama izvan EU-a, primjerice sjemenke biljke chia (bogate omega-3 masnim kiselinama) te hrana proizvedena s pomoću najnovijih tehnoloških inovacija kao što su termički obrađeni mliječni proizvodi fermentirani bakterijom Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Ostali primjeri jesu „salatrim” (mast smanjenje energetske vrijednosti), ulje bogato DHK-om dobiveno iz mikroalgi, voćni sok proizveden visokim pritiskom (primjer hrane dobivene novim proizvodnim procesima).

Cijeli popis odobrene nove hrane dostupan je ovdje.

Zašto je Komisija revidirala zakonodavstvo u području nove hrane?

Propisi na snazi stari su gotovo 20 godina, a otada su tehnološki razvoj i znanstvena mišljenja znatno napredovali. Stoga je potrebno ažurirati propise EU-a kako bi se skratio sadašnji postupak odobravanja, koji u prosjeku traje tri i pol godine. Prethodnu reviziju predložila je Komisija 2008., ali Vijeće i Europski parlament nisu uspjeli postići dogovor.

Koje su glavne izmjene?

Novom uredbom povećana je učinkovitost postupka odobravanja, omogućuje se brža isporuka sigurne, inovativne hrane na tržište te se uklanjaju nepotrebne prepreke trgovini, a istovremeno se osigurava visoka razina sigurnosti hrane.

Uredbom se uspostavlja centralizirani sustav odobravanja kojim će se omogućiti veća pouzdanost za podnositelje zahtjeva koji traže odobrenje za novu hranu te će se pojednostaviti i ubrzati i sam postupak odobravanja.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) provodit će znanstvenu procjenu rizika za zahtjeve koji se odnose na novu hranu, a Komisija će voditi dosjee svih zahtjeva te iznositi prijedloge za odobrenje nove hrane koja se smatra sigurnom.

Kako bi se olakšala trgovina tradicionalnom hranom iz zemalja izvan EU-a, koja se smatra novom hranom u EU-u, novom se uredbom uvodi i primjereniji postupak procjene hrane koja je nova u EU-u. Ako se tradicionalna hrana o kojoj je riječ kroz povijest pokazala sigurnom te ako države članice EU-a ili EFSA smatraju da ona ne predstavlja sigurnosni rizik, dopustit će se njezino stavljanje na tržište na temelju obavijesti subjekta u poslovanju s hranom.

U novu su uredbu uvrštene i odredbe o zaštiti podataka. Novi znanstveni dokazi i vlasnički podaci neće se moći upotrijebiti za drugi zahtjev tijekom pet godina od odobravanja nove hrane.

Koji su uvjeti odobravanja?

Nova hrana bit će odobrena za uporabu u EU-u samo ako ne predstavlja rizik za javno zdravlje, ako nije neprimjerene hranjivosti kao zamjena za sličnu hranu te ako potrošača ne dovodi u zabludu. Ona se mora podvrgnuti znanstvenoj procjeni prije odobravanja kako bi se utvrdilo je li sigurna. Pri odobravanju se utvrđuju uvjeti njezine uporabe, ona se određuje kao prehrambeni proizvod ili sastojak te se utvrđuju zahtjevi o označivanju.

Mora li se nova hrana označivati?

Nova hrana podliježe općim zahtjevima o označivanju iz (Uredbe (EZ) br. 1169/2011). Za pravilno obavješćivanje potrošača mogu se primjenjivati i posebni dodatni zahtjevi o označivanju nove hrane, tj. oznake s upozorenjem da se nova hrana ne preporučuje za određene ranjive skupine. Na oznaci mora biti naveden naziv hrane te, prema potrebi, uvjeti uporabe. Sve prehrambene i zdravstvene tvrdnje moraju biti u skladu s Uredbom o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (EZ) br. 1924/2006 (vidi MEMO/06/200).

Što su nanomaterijali i koji su uvjeti njihove uporabe u hrani?

Nanomaterijali jesu materijali proizvedeni na razini atoma i molekula. U novoj je uredbi navedeno da je za proizvedene nanomaterijale definirane u novim propisima potrebno odobrenje kao nove hrane prije nego što ih se upotrijebi u prehrambenim proizvodima. Njihovu sigurnost procjenjuje Europska agencija za sigurnost hrane. Podnositelji zahtjeva moraju pokazati i da su se služili najnovijim metodama za ispitivanje proizvedenih nanomaterijala za koje se traži odobrenje.

Jesu li insekti uključeni u novu uredbu?

U svijetu se insekti često upotrebljavaju u prehrani. U EU-u su insekti obuhvaćeni definicijom nove hrane kao sastojci hrane izolirani iz životinja. I dijelovi insekata (poput nogu, krila, glave itd.) obuhvaćeni su tom definicijom.

U novom je zakonodavstvu pojašnjeno da su definicijom nove hrane obuhvaćene i cijele životinje, primjerice cijeli insekti, ako se u EU-u nisu u znatnoj mjeri upotrebljavali za prehranu ljudi prije 15. svibnja 1997. (prijelomni datum Uredbe).

Jesu li u tijeku novi zahtjevi i hoće li na njih utjecati novi propisi?

Tijekom posljednjih godina u prosjeku je bilo od 7 do 10 zahtjeva godišnje za odobravanje nove hrane u EU-u. Države članice trenutačno ocjenjuju nekoliko zahtjeva, primjerice za florotanine iz alge Ecklonia cava, ksilo-oligosaharid i ekstrakt osušen raspršivanjem iz biljke Terminalia ferdinandiana EXELL. Zahtjevi koji se ne zaključe do početka primjene nove uredbe bit će uređeni novom Uredbom. To znači da će ih Komisija finalizirati.

Mogu li države članice odobriti ili zabraniti novu hranu neovisno o EU-u?

Ne. Uredbom o novoj hrani utvrđuju se usklađene mjere za odobravanje nove hrane, što znači da kada se prehrambeni proizvod odobri za stavljanje na tržište u EU-u, on se može prodavati u svim državama članicama EU-a. Međutim država članica može obustaviti ili privremeno ograničiti stavljanje na tržište i uporabu nove hrane ako smatra da je ona rizična za zdravlje ljudi u skladu s odredbama o sigurnosti općeg zakonodavstva o hrani. Nadležna tijela države članice dužna su o tome obavijestiti Komisiju koja zatim provodi istragu o zaštitnim mjerama države članice EU-a. Ako se ustanovi da hrana predstavlja bilo kakav rizik za potrošače, Komisija može odmah obustaviti odobrenje za njezino stavljanje na tržište u EU-u.

Hoće li nova uredba utjecati na inovacije u prehrambenom sektoru?

Cilj je nove uredbe učiniti postupak odobravanja nove hrane jednostavnijim, bržim i učinkovitijim da bi se inovativna hrana koja je sigurna za konzumaciju mogla staviti na tržište u kraćem roku. Osim toga, odredbama o zaštiti podataka unaprijedit će se zaštita interesa poduzeća koja proizvode nove, inovativne proizvode te bi se trebale potaknuti inovacije u prehrambenom sektoru.

Što slijedi nakon toga?

Nakon današnjeg dogovora novu uredbu moraju službeno donijeti Europski parlament i Vijeće prije objave u Službenom listu Europske unije.

Kada će se novi propisi početi primjenjivati?

Novi će se propisi početi primjenjivati dvije godine od datuma stupanja na snagu nove uredbe (otprilike kraj 2017.).

MEMO/15/5875

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar