Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

„Un buget al UE axat pe rezultate” - întrebări și răspunsuri

Bruxelles, 22 septembrie 2015

Un buget al UE axat pe rezultate – întrebări și răspunsuri.

Ce este „bugetul UE axat pe rezultate”?

Într-un moment de creștere a presiunii asupra finanțelor publice, este mai important decât oricând să fructificăm la maximum fiecare euro. Resursele UE sunt limitate și foarte solicitate. Bugetul UE se ridică la aproximativ 1 % din produsul său intern brut (PIB) combinat, sau la aproximativ 2 % din totalul cheltuielilor publice ale celor 28 de state membre ale UE. Obiectivul inițiativei referitoare la „bugetul UE axat pe rezultate” constă în utilizarea eficientă a resurselor UE — banii contribuabililor din UE — astfel încât aceste resurse să fie utilizate în mod eficient, în beneficiul cetățenilor. Bugetul UE axat pe rezultate își propune, de asemenea, să arate cetățenilor avantajele concrete aduse de bugetul UE.

 

De ce este importantă această inițiativă?

Bugetul UE pune în comun resurse ale statelor membre și asigură economii de scară. Acesta finanțează proiecte pe care statele membre nu le-ar putea finanța pe cont propriu, precum infrastructura transfrontalieră și trialurile clinice paneuropene. El contribuie la realizarea celor 10 priorități ale Comisiei Juncker și la abordarea provocărilor cu care se confruntă în prezent UE.

Bugetul UE are deja un impact pozitiv imens. De exemplu, pentru perioada 2007–2013, fondurile de coeziune ale UE au stimulat o creștere anuală a PIB-ul mediu de 2,1 % în Letonia, de 1,8 % în Lituania și de 1,7 % în Polonia.

Bugetul UE oferă sprijin pentru milioane de studenți, mii de cercetători, orașe, întreprinderi, regiuni și ONG-uri. Bugetul UE contribuie la o alimentație mai sănătoasă și mai sigură, la drumuri, căi ferate și aeroporturi mai noi și mai bune, precum și la un mediu înconjurător mai curat; el sporește posibilitățile de studii în străinătate și de schimburi culturale. UE rămâne cel mai mare donator de ajutor pentru dezvoltare la nivel mondial și oferă asistență umanitară în întreaga lume.

Cu toate acestea, bugetul UE poate obține rezultate și mai bune. În trecut, practica a constat adesea în simpla utilizare a fondurilor și în respectarea regulilor. Acum trebuie să acordăm mai multă importanță performanțelor. În prezent, cererea de finanțare de către UE se află în creștere, iar în multe state membre bugetul UE constituie o sursă esențială de investiții. Există o presiune mai mare ca oricând pentru a garanta că fondurile UE sunt cheltuite cu chibzuință.

 

Cum vă veți asigura că bugetul UE se axează pe rezultate?

Inițiativa referitoare la „bugetul UE axat pe rezultate” stabilită de doamna Kristalina Georgieva, vicepreședinta responsabilă cu bugetul și resursele umane, este organizată în jurul a patru domenii prioritare:

  • Unde cheltuim resursele? Obiectivul este acela de a investi bugetul UE în conformitate cu prioritățile de politică ale Comisiei, cum ar fi stimularea creșterii, a ocupării forței de muncă și a competitivității și capacitatea de a reacționa prompt și eficient în situații de urgență, precum actuala criză a refugiaților. De exemplu, proiectul de buget pentru 2016, prezentat în mai 2015, sporește fondurile destinate refugiaților la 833 de milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 27 % față de anul precedent. În septembrie 2015, Comisia a propus aproape dublarea acestei sume, prin adăugarea unei sume suplimentare de 780 de milioane EUR, destinată finanțării propunerii sale privind reinstalarea altor 120 000 de refugiați.
  • Cum cheltuim resursele? După ce am decis unde cheltuim resursele, trebuie să optimizăm utilizarea fondurilor UE. De exemplu, utilizarea fondurilor din buget pentru a atrage finanțare suplimentară (un exemplu este Planul de investiții pentru Europa, în care bugetul este utilizat pentru a mobiliza împrumuturi care vor stimula investiții), crearea de stimulente mai eficace, precum finanțările suplimentare (de exemplu, în domeniul fondurilor structurale pentru dezvoltare regională, regiunile care au rezultate bune pot fi recompensate cu fonduri suplimentare) și simplificarea (crearea unor reguli mai simple pentru a permite beneficiarilor să obțină acces la fonduri). După cum a declarat recent în Parlament doamna vicepreședintă Georgieva, „normele mai simple sunt mai ușor de aplicat, dar este, de asemenea, mai greu să ne ascundem în spatele lor. Acesta este motivul pentru care simplificăm accesul la finanțarea UE.”
  • Cum suntem evaluați? Acest lucru presupune asigurarea unor rezultate mai bune prin aplicarea riguroasă a cadrului nostru de control și prin întocmirea bugetului în funcție de performanțe. În acest scop, Comisia colaborează deja cu statele membre, care sunt responsabile cu gestionarea a 80 % din buget, pentru a se asigura că acestea monitorizează îndeaproape punerea în aplicare și efectuează evaluări detaliate ale tuturor proiectelor finanțate. În 2014, datorită unor controale amănunțite, Comisia a reușit să recupereze și să reatribuie 4,7 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 3,3 % din totalul plăților efectuate în anul respectiv.
  • Cum comunicăm? Obiectivul este de a îmbunătăți gradul de conștientizare cu privire la avantajele aduse de bugetul UE. Comisia este în curs de a elabora o bază de date cu proiecte de succes finanțate din bugetul UE. Acesta este un pas înainte către sporirea gradului de conștientizare al cetățenilor cu privire la destinația banilor lor.

 

Când ne putem aștepta la unele acțiuni ulterioare?

Comisia lucrează, în prezent, în toate domeniile enumerate mai sus și va înainta propuneri concrete privind calea de urmat într-un document de politică, care va fi publicat în prima jumătate a anului 2016. De asemenea, Comisia colaborează cu statele membre ale UE și cu Parlamentul European în vederea întocmirii bugetului în funcție de performanțe. Deși acest proces se află în curs, Comisia pune deja în aplicare această inițiativă, în măsura posibilului, pentru elaborarea programelor de lucru anuale.

Conferința consacrată bugetului UE axat pe rezultate va avea loc anual și va constitui o ocazie pentru a evalua progresele realizate și pentru a identifica acțiunile ulterioare care ar putea fi necesare.

MEMO/15/5693

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar