Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

„Budżet UE zorientowany na rezultaty” – pytania i odpowiedzi

Bruksela, 22 września 2015

Budżet UE zorientowany na rezultaty: pytania i odpowiedzi

Co oznacza „budżet UE zorientowany na rezultaty”?

W czasie rosnącej presji na finanse publiczne maksymalne wykorzystanie każdego euro jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Środki UE są ograniczone i jest na nie wysoki popyt. Budżet UE wynosi około 1 proc. łącznego produktu krajowego brutto (PKB), czyli około 2 proc. wydatków publicznych, 28 państw członkowskich UE. Celem inicjatywy „budżet UE zorientowany na rezultaty” jest skuteczne wykorzystywanie zasobów UE – pieniędzy unijnych podatników – tak, aby przynosiły korzyści obywatelom. Budżet UE zorientowany na rezultaty ma na celu również pokazanie obywatelom konkretnych korzyści z budżetu UE.

 

Dlaczego jest to ważne?

Budżet UE pozwala na połączenie zasobów państw członkowskich i uzyskanie korzyści skali. Finansowane z niego są projekty, których państwa członkowskie nie mogą sfinansować samodzielnie, np. ogólnoeuropejska infrastruktura transgraniczna czy próby kliniczne. Przyczynia się on do realizacji 10 priorytetów tematycznych Komisji Junckera i pozwala zmierzyć się z wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie UE.

Budżet UE przynosi już ogromne i pozytywne skutki. Na przykład w latach 2007–2013 unijne fundusze spójności przyczyniły się do zwiększenia rocznego PKB średnio o 2,1 proc. na Łotwie, 1,8 proc. na Litwie oraz 1,7 proc. w Polsce.

Budżet unijny wspiera miliony studentów, tysiące naukowców, miasta, przedsiębiorstwa, regiony i organizacje pozarządowe. Dzięki niemu mamy zdrowszą i bezpieczniejszą żywność, nowe i lepsze drogi, linie kolejowe i lotniska, a także czystsze środowisko. Zwiększa możliwości studiowania za granicą i wymianę kulturalną. UE jest największym globalnym dawcą pomocy rozwojowej i świadczy pomoc humanitarną na całym świecie.

Budżet UE może jednak przynosić jeszcze lepsze wyniki. W przeszłości nacisk kładziono często na samo wykorzystanie funduszy oraz przestrzeganie zasad. Dziś, w jeszcze większym stopniu niż w przeszłości, musimy kłaść nacisk na rezultaty. Obecnie zapotrzebowanie na finansowanie UE rośnie, a w wielu państwach członkowskich budżet UE stanowi podstawowe źródło inwestycji. Potrzeba zapewnienia odpowiedniego wydatkowania unijnych pieniędzy jest większa niż kiedykolwiek przedtem.

 

W jaki sposób dba się o to, by budżet UE był zorientowany na rezultaty?

Podejście oparte na „budżecie UE zorientowanym na rezultaty”, określone przez Kristalinę Georgijewą, wiceprzewodniczącą ds. budżetu i zasobów ludzkich, dzieli się na cztery obszary priorytetowe:

  • Na co będziemy wydawać? Celem jest inwestowanie budżetu UE zgodnie z priorytetami politycznymi Komisji, takimi jak stymulowanie wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności, oraz szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje nadzwyczajne, takie jak obecny kryzys związany z uchodźcami. Na przykład w projekcie budżetu na 2016 r., przedstawionym w maju 2015 r., zwiększono fundusze przeznaczone na uchodźców do 833 mln euro, co stanowi wzrost o 27 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. We wrześniu 2015 r. Komisja zaproponowała niemal podwojenie tej sumy poprzez dodanie kolejnych 780 mln euro w celu wsparcia swojego wniosku o relokację dodatkowych 120 000 uchodźców.
  • W jaki sposób wydajemy pieniądze? Oznacza to optymalizację wykorzystania funduszy UE, gdy już zdecydujemy, na co je wydamy. Na przykład poprzez wykorzystanie środków w budżecie w celu przyciągnięcia dodatkowych funduszy (przykładem jest plan inwestycyjny dla Europy, w którym budżet jest wykorzystywany do uruchomienia kredytów mających pobudzać inwestycje), tworzenie lepszych zachęt, takich jak dodatkowe finansowanie (np. w ramach funduszy strukturalnych na rozwój regionalny te regiony, które osiągają dobre rezultaty, można nagradzać za pomocą dalszego finansowania), oraz uproszczenie (tworzenie prostszych przepisów w celu ułatwienia beneficjentom dostępu do funduszy). Jak powiedziała niedawno w Parlamencie wiceprzewodnicząca Georgiewa – „prostsze przepisy są łatwiejsze do zastosowania, ale trudniej się za nimi ukryć. Dlatego też upraszczamy dostęp do funduszy unijnych”.
  • W jaki sposób przeprowadza się ocenę? Oznacza to zapewnienie lepszych rezultatów poprzez rygorystyczne stosowanie naszych ram kontroli i budżetowania zadaniowego. Aby osiągnąć ten cel, Komisja już współpracuje z państwami członkowskimi, które zarządzają 80 proc. budżetu, aby upewnić się, że uważnie monitorują realizację i dokonują szczegółowej oceny wszystkich finansowanych projektów. W 2014 r., dzięki szczegółowym kontrolom Komisji, udało się odzyskać i przeznaczyć na nowe cele 4,7 mld euro, co stanowiło 3,3 proc. wszystkich płatności dokonanych w tym roku.
  • W jaki sposób informujemy? Celem jest zwiększenie świadomości korzyści płynących z budżetu UE. Komisja kompletuje bazę danych udanych projektów finansowanych z budżetu UE. Jest to krok w kierunku zwiększenia wiedzy obywateli na temat tego, gdzie trafiają ich pieniądze.

 

 

Kiedy możemy spodziewać się działań następczych?

Komisja pracuje nad wszystkimi powyższymi zagadnieniami i przedstawi konkretne propozycje na przyszłość w dokumencie programowym w pierwszej połowie 2016 r. Komisja współpracuje również z państwami członkowskimi UE i z Parlamentem Europejskim w kwestii budżetowania zadaniowego. Chociaż prace jeszcze trwają, Komisja wprowadza już tę inicjatywę w życie w jak największym stopniu przy opracowywaniu rocznych programów prac.

Konferencja poświęcona budżetowi UE zorientowanemu na rezultaty będzie odbywać się co roku i stanowić okazję do oceny postępów oraz określenia tego, co jeszcze należy zrobić.

MEMO/15/5693

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar