Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Cum se desfășoară lupta împotriva incendiilor forestiere în Europa

Bruxelles, 17 iulie 2015

În fiecare an, în Europa au loc incendii forestiere devastatoare, care distrug mii de hectare de păduri. Deși țările din sudul Europei sunt expuse unui risc mai mare, nicio țară europeană nu este ferită de acest risc.

(actualizat la 10.8.2017)

Atunci când un incendiu forestier se extinde prea mult pentru a putea fi stins de țara în care a izbucnit, poate fi activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene pentru a se asigura un răspuns coordonat.

Un răspuns comun și coordonat

În cazul în care capacitățile naționale de reacție la incendiile forestiere sunt depășite, țările europene dau deseori dovadă de solidaritate oferind asistență sub formă de avioane-cisternă, elicoptere, echipamente și personal pentru combaterea incendiilor. Există un mod structurat de a realiza acest lucru la nivel european.

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) este platforma din cadrul Comisiei Europene care intervine în astfel de cazuri. Acest centru coordonează asistența paneuropeană prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene și garantează că toate statele participante la mecanism sunt informate rapid cu privire la nevoile din țara afectată în timpul unei crize. Decizia de a activa mecanismul de protecție civilă nu aparține Comisiei, ci autorităților naționale ale țării afectate.

De asemenea, mecanismul de protecție civilă al UE facilitează și cofinanțează transportul ajutorului către zona afectată.

Pregătirea pentru sezonul incendiilor forestiere

ERCC monitorizează activ riscul de incendii forestiere și producerea acestora în întreaga Europă și pune în contact autoritățile de protecție civilă din Europa.

Aceste acțiuni se desfășoară astfel:

  • utilizând serviciile naționale de monitorizare și instrumente precum Sistemul european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS), care oferă o imagine de ansamblu a datelor pe care țările europene le colectează prin intermediul programelor lor naționale privind incendiile forestiere;
  • organizând reuniuni periodice cu toate statele participante la mecanismul de protecție civilă al UE, înainte de sezonul incendiilor forestiere, în vederea unui schimb de informații cu privire la stadiul de pregătire.
  • În perioada de vară, ERCC organizează videoconferințe săptămânale cu țările expuse unui risc ridicat de incendii forestiere: Croația, Franța, Grecia, Italia, Portugalia și Spania.
  • În plus, la ERCC sunt detașați în fiecare vară experți din statele participante la mecanismul de protecție civilă al UE. Aceștia nu doar contribuie la activitatea generală a ERCC, ci mențin, de asemenea, contacte constante cu autoritățile naționale de protecție civilă – aspect important în cazul unei activări a mecanismului de protecție civilă al UE.

Lupta împotriva incendiilor forestiere

Mecanismul european de protecție civilă este activat frecvent (fie ca alertă prealabilă, fie pentru a răspunde unei cereri de asistență) ca urmare a incendiilor forestiere care au loc în Europa, dar și în afara frontierelor sale.

În timpul sezonului incendiilor forestiere din 2012, s-au înregistrat 9 cereri de asistență și o alertă prealabilă: Bulgaria, Muntenegru, Albania, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Grecia și Portugalia au solicitat sprijin aerian, iar Spania a deschis un caz de alertă prealabilă. În 2013, mecanismul a fost activat pentru a răspunde cererilor de asistență pentru incendiile forestiere din Bosnia și Herțegovina și Portugalia. În 2014, mecanismul de protecție civilă al UE a fost activat ca urmare a unei cereri de asistență din partea Suediei și a Greciei și pentru o alertă prealabilă din Norvegia. În 2015 și 2016, Grecia, Cipru, Franța și Portugalia au activat mecanismul în contextul incendiilor forestiere. Sezonul de vară din 2017 a fost marcat de o activitate deosebit de intensă în ceea ce privește incendiile forestiere. Începând cu 8 august 2017, mecanismul a fost activat de către Portugalia, Muntenegru, Franța și Albania, precum și de două ori de către Italia.

Serviciul de cartografiere prin satelit din cadrul serviciului Copernicus al UE de gestionare a situațiilor de urgență a fost activat în mod repetat ca răspuns la situații de urgență legate de incendiile forestiere.

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii

Mecanismul de protecție civilă al UE facilitează cooperarea privind răspunsul în caz de dezastre între 34 de state europene (cele 28 de state membre ale UE, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Norvegia, Serbia și Turcia). Aceste state participante pun în comun resurse care pot fi puse la dispoziția țărilor afectate de dezastre în întreaga lume.

Comisia nu trimite avioane sau echipament ea însăși, ci are misiunea de a coordona intervențiile statelor participante la mecanism.

De la lansarea sa în anul 2001, mecanismul de protecție civilă al UE a monitorizat peste 400 de dezastre și a primit aproximativ 300 de cereri de asistență. A intervenit în câteva dintre cele mai devastatoare dezastre din lume, printre care inundațiile din Serbia și Bosnia și Herțegovina (2014), epidemia de Ebola din Africa de Vest (2014), conflictul din Ucraina (2014), cutremurul din Nepal (2015), conflictul din Irak (2016) și uraganul „Matthew” din Haiti (2016).

Legislația privind mecanismul de protecție civilă al UE a fost revizuită în 2013 pentru a include noutăți semnificative. Un exemplu în acest sens este crearea Capacității europene de răspuns în situații de urgență (EERC), care cuprinde un ansamblu de capacități de răspuns angajate în prealabil, puse în comun pe bază voluntară de către statele participante. Ansamblul de capacități puse în comun pe bază voluntară, care a fost lansat în octombrie 2014, determină o creștere a predictibilității și a fiabilității reacției mecanismului de protecție civilă al UE în caz de dezastre și, de asemenea, contribuie la o mai bună planificare și coordonare a operațiunilor de răspuns.

Prevenirea incendiilor forestiere

Responsabilitatea în materie de prevenire, dar și de intervenție îi revine în primul rând țării în care are loc dezastrul. Rolul principal al Comisiei este de a coordona un răspuns rapid și eficace prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, atunci când acesta este activat. În plus, Comisia colaborează cu autoritățile naționale de protecție civilă pentru a sprijini, completa și coordona eforturile acestora în ceea ce privește prevenirea incendiilor forestiere, precum și pregătirea și planificarea managementului riscurilor.

Acest lucru se realizează prin:

  • acordarea unui sprijin statelor participante menit să finanțeze proiecte de prevenire și de pregătire;
  • posibilitatea detașării, la cerere, a unor experți care să evalueze riscurile, să ofere consiliere și sprijin autorităților locale sau naționale;
  • organizarea de către Comisie a unor reuniuni anuale cu statele membre, pentru a discuta provocările legate de sezonul incendiilor forestiere din Europa și pentru a stabili modalitățile optime prin care Comisia poate ajuta statele participante în eforturile lor de prevenire și de răspuns;
  • identificarea de către Comisie a lecțiilor învățate din activitățile de prevenire și de pregătire, precum și elaborarea de bune practici.

Exemple de proiecte

În ianuarie 2017, în domeniul incendiilor forestiere a fost lansat un proiect de pregătire cu durata de doi ani, intitulat „Mediterranean Forest Fire Fighting Training Standardisation” (Standardizarea formării privind combaterea incendiilor forestiere mediteraneene). Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană, a cărei contribuție se ridică la 325 732 EUR. Escola Nacional de Bombeiros din Portugalia este unul dintre parteneri. În trecut, Portugalia a participat la alte proiecte similare, cum ar fi sistemul hispano-portughez de informații meteorologice pentru operațiunile transfrontaliere desfășurate împotriva incendiilor forestiere (SPITFIRE), care a fost lansat în 2014. Proiectul, care a beneficiat de sprijin din partea UE în valoare de aproximativ 500 000 EUR, a avut drept scop îmbunătățirea schimbului de informații cu privire la condițiile meteorologice și la riscul de incendii forestiere în zona de frontieră dintre Portugalia și Spania (a se vedea http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects_en). 

Decizia 1313/2013/UE a introdus pentru prima dată obligații în sarcina statelor membre în domeniul prevenirii dezastrelor. Prin urmare, statele membre trebuie să realizeze evaluări ale riscurilor și să comunice între ele o sinteză a rezultatelor obținute, precum și să efectueze și să împărtășească evaluarea capacității lor de management al riscurilor.

Pentru informații suplimentare

Ajutorul umanitar și protecția civilă oferite de Comisia Europeană

Sistemul european de informații privind incendiile forestiere

 

MEMO/15/5411

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar