Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Tájékoztató

Harc az európai erdőtüzekkel – hogyan működik az uniós mechanizmus?

Brüsszel, 2015. július 17.

Évről-évre erdőtüzek pusztítanak Európa-szerte, melyeknek több ezer hektárnyi erdő esik áldozatul. Noha Dél-Európában magasabb a kockázat, erdőtüzek bármelyik európai országban előfordulhatnak.

(Frissítés: 2017. augusztus 10.)

Amikor egy erdőtűz olyan méreteket ölt, hogy az érintett ország már nem képes maga megbirkózni az oltással, az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválása révén összehangolt fellépésre kerülhet sor.

Közös összehangolt fellépések

Gyakran előfordul, hogy amikor egy erdőtűz léptéke meghaladja az adott ország oltási kapacitását, az uniós tagországok a szolidaritás jegyében segítséget nyújtanak: tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket, tűzoltó-berendezéseket és szakembereket bocsátanak rendelkezésre. Európai szinten az ilyen segítségnyújtás strukturáltan történik.

A Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ (ERCC) az Európai Bizottság központi reagálási egységeként működik. Feladata, hogy az uniós polgári védelmi mechanizmus révén összehangolja az európai segítségnyújtást, továbbá biztosítsa, hogy a részt vevő országok a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatást kapjanak a válsághelyzetben lévő ország igényeiről. Az uniós polgári védelmi mechanizmust nem az Európai Bizottság, hanem az érintett tagállam hatóságai aktiválják.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus a segítségnyújtáshoz szükséges szállítási műveleteket is koordinálja, illetve társfinanszírozza.

Felkészülés az erdőtüzekre

A Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központ (ERCC) egész Európára kiterjedően szorosan figyelemmel kíséri az erdőtüzek kialakulását és ennek kockázatát, valamint biztosítja az európai országok polgári védelmi hatóságai közötti kapcsolattartást.

Ehhez a következő eszközöket alkalmazza:

  • a nemzeti nyomonkövetési szolgálatok nyújtotta tájékoztatás és az olyan eszközök, mint a különböző európai országok erdőtüzekkel foglalkozó nemzeti programjai keretében gyűjtött áttekintő adatokkal szolgáló európai erdőtűz-információs rendszer (EFFIS) figyelemmel kísérése.
  • Az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevő államok rendszeres találkozóinak megszervezése; ezek célja, hogy még a veszélyeztetett időszak előtt át tudják tekinteni a készültség szintjét.
  • A nyári időszakban az ERCC heti rendszerességgel videokonferenciát szervez azon országok – köztük Franciaország, Görögország, Horvátország, Olaszország, Portugália és Spanyolország – részvételével, amelyeket leginkább fenyeget az erdőtüzek kockázata.
  • Ezenfelül az uniós polgári védelmi mechanizmusban részt vevő államok nyaranta szakértőket rendelnek ki az ERCC-hez. Ilyenkor a szakértők egyrészt részt vesznek az ERCC mindennapi munkájában, másrészt rendszeres kapcsolatban állnak a nemzeti polgári védelmi hatóságokkal, ami különösen lényeges abban az esetben, ha valamelyik tagállam életbe lépteti a mechanizmust.

Az erdőtüzek kezelése

Az uniós polgári védelmi mechanizmust gyakran aktiválják (korai riasztás vagy segítségkérés végett) európai és a kontinensen kívüli erdőtüzek esetében egyaránt.

A 2012-es kockázati időszakban kilenc alkalommal kértek segítséget (Bulgária, Montenegró, Albánia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Görögország és Portugália légi támogatást kért), és egy alkalommal érkezett korai riasztás (Spanyolország). A mechanizmust 2013-ban a Bosznia-Hercegovinában és Portugáliában kitört erdőtüzek megfékezésére érkező segítségkérésre reagálva aktiválták. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 2014-ben Svédország és Görögország kért segítséget, továbbá Norvégia küldött korai riasztást. 2015-ben és 2016-ban Ciprus, Franciaország, Görögország és Portugália aktiválta a mechanizmust erdőtüzek miatt. A 2017-es nyári időszakot az erdőtüzeket illetően rendkívüli aktivitás jellemzi. Idén augusztus 8-ig a mechanizmust Albánia, Franciaország, Montenegró és Portugália aktiválta, Olaszország pedig két alkalommal léptette életbe.

Az EU Kopernikusz katasztrófakezelési szolgáltatásának műholdas térképkészítő programját szintén több alkalommal igénybe vették, hogy az erdőtüzek okozta vészhelyzetekre reagáljanak.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus

Az uniós polgári védelmi mechanizmus megkönnyíti 34 európai állam (a 28 uniós tagállam, valamint Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Norvégia, Szerbia és Törökország) katasztrófareagálási együttműködését. A részt vevő államok – erőforrásaik összevonása révén – az egész világban segíthetik a katasztrófa sújtotta országokat.

Az Európai Bizottságnak nem áll módjában repülőgépeket vagy egyéb felszerelést küldeni, ugyanakkor azon munkálkodik, hogy a mechanizmusban részt vevő országok fellépéseit összehangolja.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus 2001-es indítása óta több mint 400 katasztrófahelyzetet követett nyomon, és közel 300 segítségkérést fogadott. Közreműködött olyan katasztrófahelyzetekben, amelyek globális szinten is a legpusztítóbbak közé sorolhatók, ideértve a Szerbiát és Bosznia-Hercegovinát sújtó árvizeket (2014), a nyugat-afrikai Ebola-járványt (2014), az ukrajnai konfliktust (2014), a nepáli földrengést (2015), az iraki konfliktust (2016) és a Haitin pusztító Matthew hurrikánt (2016).

Az uniós polgári védelmi mechanizmust szabályozó jogszabályt 2013-ban vizsgálták felül, melynek nyomán jelentős újításokat vezettek be. Egyikük a tagállamok által önkéntesen és előzetesen rendelkezésre bocsátott vészhelyzet-reagálási képességekből álló Európai Veszélyhelyzet-reagálási Kapacitás (EERC) létrehozása. A 2014 októberétől működő, önkéntes alapú erőforrások növelik az uniós polgári védelmi mechanizmus reakcióinak kiszámíthatóságát és megbízhatóságát, továbbá elősegítik a hatékonyabb tervezést és a koordináltabb fellépéseket.

Erdőtüzek megelőzése

Elsődlegesen az az ország felel a megelőzésért, csakúgy mint a vészhelyzeti fellépésért, ahol az erdőtűz kialakul. A Bizottság főként az uniós polgári védelmi mechanizmus révén történő gyors és hatékony fellépés összehangolásáért felel azokban az esetekben, amikor a mechanizmust aktiválják. Ezenfelül a Bizottság a nemzeti polgári védelmi hatóságokkal is együttműködik; támogatja, kiegészíti és koordinálja az erdőtüzek megelőzésére, a kellő felkészültségre és a kockázatkezelés tervezésére tett erőfeszítéseiket.

Ehhez a következő eszközöket alkalmazza:

  • A megelőzést és felkészülést célzó projektek finanszírozásával támogatja a részt vevő országokat.
  • Kérésre szakértőket bocsát rendelkezésre, akik felmérik a kockázatokat, illetve tanácsadással segítik a helyi vagy nemzeti hatóságokat.
  • A Bizottság évente találkozót szervez a tagállamokkal, hogy az erdőtüzek szempontjából áttekintsék az európai kockázati időszak kihívásait, valamint egyeztessék, hogy miként járulhat leghatékonyabban hozzá a részt vevő országok megelőzésre és vészhelyzeti fellépésre irányuló erőfeszítéseihez.
  • A Bizottság összesíti a tapasztalatokat és a megelőző, illetve készenléti tevékenységek alapján kidolgozza a legjobb gyakorlatokat.

Projektpéldák:

Idén januárban egy kétéves erdőtűz-készenléti projektet indítottak, melynek célja standard képzési program kidolgozása a mediterrán erdőtüzek oltásában. A projekthez az Európai Bizottság 325 732 euró finanszírozást biztosít. A program egyik együttműködő partnere a portugál állami tűzoltóság. Portugália már korábban is részt vett hasonló projektekben, többek között a 2014-ben indított, a határokon átnyúló erdőtűz-műveletekkel foglalkozó spanyol–portugál meteorológiai információs rendszerben. A projekt közel félmillió euró uniós támogatásban részesült, azzal a céllal, hogy a két ország közötti határ mentén hatékonyabb információcsere alakuljon ki a meteorológia és az erdőtűzkockázat terén (http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects_en). 

Az 1313/2013/EU határozat első alkalommal vezetett be olyan tagállami kötelezettségeket, melyek a katasztrófa-megelőzést szolgálják. A tagállamoknak feladatuk, hogy kockázatértékelést folytassanak, valamint kockázatkezelési képességüket is értékeljék, majd megosszák az értékelések eredményeinek összefoglalóját.

További információk

Az Európai Bizottság humanitárius segítségnyújtással és polgári védelemmel kapcsolatos szakpolitikája

Európai erdőtűz-információs rendszer

 

MEMO/15/5411

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar