Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Bekæmpelse af skovbrande i Europa — sådan fungerer det

Bruxelles, den 17. juli 2015

Hvert år er der ødelæggende skovbrande i Europa, hvor tusinder af hektar skov bliver ødelagt. Selv om de sydeuropæiske lande har en højere risiko herfor, kan ingen europæiske lande vide sig sikre.

(Opdateret den 10/08/2017)

Når en skovbrand bliver for stor, og det pågældende land ikke selv kan slukke den, kan EU's civilbeskyttelsesmekanisme aktiveres, så der sikres en koordineret indsats.

Fælles og koordineret indsats

Når den nationale kapacitet til bekæmpelse af skovbrande ikke er tilstrækkelig, udviser andre EU-lande ofte solidaritet ved at sende assistance i form af brandslukningsfly, helikoptere, brandslukningsmateriel og -personel. Dette er struktureret på europæisk plan.

Emergency Response Coordination Centre (ERCC) er Europa-Kommissionens Beredskabskoordineringscenter. Det koordinerer fælleseuropæisk assistance ved hjælp af EU's civilbeskyttelsesmekanisme og sikrer, at alle mekanismens deltagerlande oplyses hurtigt om et berørt lands behov i en krisesituation. Beslutningen om at aktivere civilbeskyttelsesmekanismen træffes ikke af Kommissionen, men af de nationale myndigheder i det berørte land.

EU's civilbeskyttelsesmekanisme fremmer og medfinansierer også transporten af assistancen til det berørte område.

Forberedt på skovbrandssæsonen

ERCC overvåger aktivt risikoen for og reelle skovbrande i hele Europa og knytter civilbeskyttelsesmyndighederne sammen på tværs af Europa.

Centret gør dette ved hjælp af:

  • nationale overvågningsmyndigheder og værktøjer som f.eks. European Forest Fire Information System (EFFIS), der giver en oversigt over data, som de europæiske lande indsamler via deres nationale brandbekæmpelsesprogrammer
  • organisering af regelmæssige møder med alle de deltagende stater i EU's civilbeskyttelsesmekanisme inden skovbrandssæsonen med henblik på udveksling af oplysninger om status for beredskaberne
  • organisering af ugentlige videokonferencer i sommerperioden med lande, der har høj risiko for skovbrande: Kroatien, Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal og Spanien
  • Der udstationeres herudover eksperter fra deltagerlandene i EU's civilbeskyttelsesmekanisme til ERCC hver sommer. De bidrager ikke kun til ERCC's overordnede arbejde, men er også i regelmæssig kontakt med de nationale civilbeskyttelsesmyndigheder, hvilket er vigtigt i tilfælde af aktivering af EU's civilbeskyttelsesmekanisme.

Håndtering af skovbrande

EU's civilbeskyttelsesmekanisme aktiveres ofte (enten som forvarslingsfunktion eller som følge af en anmodning om assistance) på grund af skovbrande i Europa eller oversøisk.

I skovbrandssæsonen 2012 var der ni anmodninger om assistance og en forvarsling: Bulgarien, Montenegro, Albanien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Grækenland og Portugal anmodede om assistance fra luften, og Spanien indledte en forvarsling. I 2013 blev mekanismen aktiveret som følge af anmodninger om assistance til skovbrande i Bosnien-Hercegovina og Portugal. I 2014 blev EU's civilbeskyttelsesmekanisme aktiveret efter anmodning om assistance fra Sverige og Grækenland og en forvarsling i Norge. I 2015 og 2016 aktiverede Grækenland, Cypern, Frankrig og Portugal mekanismen i forbindelse med skovbrande. Sommersæsonen 2017 har været præget af usædvanligt mange skovbrande. Mekanismen har pr. 8. august 2017 været aktiveret af Portugal, Montenegro, Frankrig, Albanien og to gange af Italien.

EU's Copernicusberedskabsstyringstjenestes satellitbaserede kortlægning er også blevet aktiveret flere gange i forbindelse med nødsituationer som følge af skovbrande.

Om EU's civilbeskyttelsesmekanisme

EU's civilbeskyttelsesmekanisme fremmer samarbejdet om katastrofeberedskab i 34 europæiske lande (de 28 EU-medlemsstater, den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien og Tyrkiet). Disse deltagerstater går sammen om at stille ressourcer til rådighed for katastroferamte lande i hele verden.

Kommissionen sender ikke selv fly eller udstyr, men arbejder for at koordinere indsatsen i de lande, der deltager i mekanismen.

Siden lanceringen i 2001 har EU's civilbeskyttelsesmekanisme overvåget over 400 katastrofer og modtaget næsten 300 anmodninger om assistance. Den greb ind i nogle af verdens mest hærgende naturkatastrofer, herunder oversvømmelserne i Serbien og Bosnien-Hercegovina (2014), Ebolaudbruddet i Vestafrika (2014), konflikten i Ukraine (2014), jordskælvet i Nepal (2015), konflikten i Irak (2016) og orkanen "Matthew" i Haiti (2016).

Lovgivningen om EU's civilbeskyttelsesmekanisme blev ændret i 2013, så den også kom til at omfatte betydelig innovation. Et eksempel på en sådan innovation er oprettelsen af den europæiske katastrofeberedskabskapacitet (EERC) i form af en frivillig pulje af deltagende staters kapaciteter. Denne frivillige pulje, der blev etableret i oktober 2014, øger forudsigeligheden og pålideligheden af EU's civilbeskyttelsesmekanismes reaktion på katastrofer og muliggør en bedre planlægning og koordinering af indsatsforanstaltninger.

Forebyggelse af skovbrande

Det primære ansvar for forebyggelse samt beredskab påhviler det land, hvor katastrofen indtræffer. Kommissionens hovedopgave at koordinere en hurtig og effektiv reaktion gennem EU's civilbeskyttelsesmekanisme ved aktivering. Kommissionen arbejder derudover sammen med de nationale civilbeskyttelsesmyndigheder om at støtte, komplementere og koordinere deres indsats i forhold til forebyggelse, beredskab og risikostyringsplanlægning.

Dette sker ved hjælp af:

  • støtte til de deltagende stater ved finansiering af projekter inden for forebyggelse og beredskab
  • På anmodning kan eksperter udsendes til risikovurdering, rådgivning til og støtte af de lokale eller nationale myndigheder
  • Kommissionen afholder årlige møder med medlemsstaterne for at drøfte udfordringerne i højsæsonen med skovbrande i Europa og undersøge, hvordan den bedst kan støtte deltagerlandene i forebyggelses- og beredskabsindsatsen
  • Kommissionen drager erfaringer og udarbejder god praksis fra sine forebyggelses- og beredskabsaktiviteter

Eksempler på projekter:

I januar 2017 blev der iværksat et toårigt beredskabsprojekt om skovbrande, "the Mediterranean Forest Fire Fighting Training Standardisation". Projektet finansieres af Europa-Kommissionen med et bidrag på 325 732 EUR. Escola Nacional de Bombeiros i Portugal er en af partnerne. Tidligere har Portugal deltaget i andre lignende projekter som f.eks. Spanish-Portuguese Meteorological information system for trans-boundary operations in forest fires (SPITFIRE), lanceret i 2014. Projektet, der blev støttet af EU med næsten 500 000 EUR, havde til formål at forbedre informationsudvekslingen om meteorologi og risiko for skovbrande i grænseområdet mellem Portugal og Spanien (ref. http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects_en). 

Med afgørelse 1313/2013/EU blev der for første gang indført forpligtelser for medlemsstaterne inden for katastrofeforebyggelse. Den forpligter medlemsstaterne til at udarbejde risikovurderinger og udveksle et sammendrag af resultaterne og til at gennemføre en vurdering af deres risikostyringskapacitet.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Civilbeskyttelse og humanitær Bistand

The European Forest Fire Information System

 

MEMO/15/5411

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar