Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Fișă informativă

Mai multă claritate în ceea ce privește eficiența energetică: Comisia propune o etichetă energetică unică „A-G” și o bază de date digitală pentru produse

Bruxelles, 15 iulie 2015

A se vedea, de asemenea: Comunicat de presă: Pachetul Comisiei din această vară în domeniul energiei deschide calea transformării sistemului energetic european (15 iulie 2015)

Comisia propune astăzi o revizuire a legislației de etichetare a eficienței energetice, ca parte a strategiei privind uniunea energetică lansată în februarie 2015. Revizuirea propusă asigură coerența și continuitatea și permite consumatorilor să facă alegeri mai bine informate, care îi vor ajuta să economisească energie și bani. Totodată, propunerea va contribui direct la principiul „eficienței energetice înainte de toate” al uniunii energetice.

Ce propune de fapt Comisia?

Pentru a oferi consumatorilor informații mai clare cu privire la eficiența energetică a produselor, clasificate în prezent în diferite scări de etichetare (de la A la G, de la A+++ la D etc.) și a-i determina pe producători și comercianții cu amănuntul să respecte normele, Comisia Europeană propune un sistem de etichetare energetică revizuit care constă în:

 1. O scară de etichetare energetică unică, de la A la G: Comisia propune reîntoarcerea la bine-cunoscuta și eficienta scară de etichetare de la A la G, precum și reclasificarea etichetelor existente pentru produsele eficiente din punct de vedere energetic;
 2. o bază de date digitală pentru noile produse eficiente din punct de vedere energetic: Comisia propune ca toate produsele noi introduse pe piața UE să fie înregistrate într-o bază de date online, permițând creșterea transparenței și simplificând supravegherea pieței de către autoritățile naționale.

Această propunere este conformă cu principiul „eficienței energetice înainte de toate” enunțat în strategia privind uniunea energetică. Obiectivul propunerii este de a face sistemul energetic al UE mai sustenabil grație unor alegeri în cunoștință de cauză ale consumatorilor.

De ce propune Comisia o scară de etichetare energetică unică de la A la G?

Începând cu 1995, eticheta energetică a UE s-a dovedit a fi un succes: 85 % dintre consumatorii europeni o utilizează atunci când achiziționează un produs. De asemenea, acest sistem a dat un impuls evoluțiilor industriale inovatoare, datorită cărora, în prezent, cea mai mare parte a produselor sunt încadrate în clasele superioare (A+++, A++, A+), majoritatea celorlalte clase fiind goale (în unele cazuri, chiar A). Din cauza acestui rezultat pozitiv suntem însă acum în situația în care consumatorilor le este dificil să facă diferența între produsele cu cea mai bună performanță. Cumpărând un produs de clasa A+, consumatorii ar putea crede că achiziționează unul dintre cele mai eficiente produse de pe piață, în timp ce, în realitate, uneori este vorba de cele mai puțin eficiente produse.

Pentru a-i ajuta pe consumatori să înțeleagă și să compare produsele, Comisia Europeană propune o etichetă energetică unică „A-G”. Acest lucru îi va încuraja pe consumatori să cumpere produsele cele mai eficiente, reducând astfel consumul de energie și având un impact pozitiv asupra facturii de energie.

De ce propune Comisia o bază de date digitală pentru noile produse eficiente din punct de vedere energetic?

Se estimează că 10-25 % dintre produsele de pe piață nu respectă cerințele de etichetare a eficienței energetice și că aproximativ 10 % dintre economiile de energie preconizate nu se realizează din cauza nerespectării normelor. Situația se explică, cel puțin în parte, prin faptul că autoritățile naționale de supraveghere a pieței nu depun suficiente eforturi pentru asigurarea respectării legislației.

Pentru a remedia acest neajuns, Comisia propune o bază de date pentru înregistrarea produselor în care producătorii și importatorii își vor înregistra produsele, menționând informații care sunt deja obligatorii în temeiul legislației UE în vigoare. Autoritățile de aplicare a legii din statele membre ar avea acces, în mod centralizat, la informații esențiale privind conformitatea produselor, ele nemaifiind astfel obligate să-și consume timpul și energia în eforturile de a obține aceste informații de la operatorii economici.

De asemenea, baza de date va pune la dispoziția consumatorilor și a comercianților informații despre etichetă și informații de bază despre produs și va facilita procesul de digitalizare a etichetei energetice.

Ce se va întâmpla concret?

Când va fi aprobată de colegiuitori, propunerea Comisiei va fi pusă în aplicare după cum urmează:

 1. produsele aflate deja pe piață vor continua să fie comercializate fără nicio schimbare;
 2. noile produse vor fi vândute conform noii scări. Etichetele vechi, precum cele cu scări de la A+ la A+++, vor fi eliminate de către comercianții cu amănuntul;
 3. producătorii își vor înregistra produsele. Autoritățile statelor membre vor avea acces la informații, ceea ce va facilita controalele de conformitate și va crește transparența;
 4. consumatorii vor fi informați prin intermediul unor campanii de informare specifice, întreprinse de statele membre în colaborare cu comercianții cu amănuntul.

Comisia Europeană va sprijini „acțiunile comune de supraveghere a pieței”, cum este proiectul EEpliant la care participă 12 state membre[1].

Se preconizează că noul sistem va genera economii suplimentare de energie echivalente cu consumul anual de energie combinat al țărilor baltice (200 TWh pe an în 2030).

Beneficii pentru consumatori

Revizuirea etichetei energetice va aduce consumatorilor economii suplimentare de 15 EUR pe an, datorită unor:

 • informații mai clare cu privire la eficiența energetică a produselor;
 • posibilități de a compara produsele;
 • informații suplimentare despre produse, precum performanțele, utilizarea apei sau zgomotul.

Astfel, economiile actuale de 465 EUR pe an vor crește la 480 EUR pe an și pe gospodărie.

Beneficii pentru producători și comercianții cu amănuntul

Revizuirea etichetei energetice va aduce producătorilor și comercianților cu amănuntul o creștere globală a veniturilor de peste 10 miliarde EUR pe an, datorită:

 • consolidării unui instrument de marketing popular,de care țin cont peste 85 % dintre consumatori atunci când achiziționează un produs;
 • reducerii riscului de confuzie,ceea va duce la o mai mare securitate juridică și la o mai bună respectare a normelor;
 • reducerii sarcinii administrative,prin înregistrarea produsului și descărcarea etichetei digitale.

Veniturile actuale de 55 de miliarde EUR pe an vor crește astfel[2] la 65 de miliarde EUR pe an.

Beneficii pentru statele membre

Propunerea Comisiei are, de asemenea, beneficii concrete pentru statele membre:

 • economie de timp, respectiv o reducere de 10-15 % a timpului pe care îl alocă supravegherii pieței, grație bazei de date pentru înregistrarea produselor;
 • reducerea sarcinii administrative, având în vedere că este vorba de o propunere de regulament, care se aplică direct. Așadar, statele membre nu vor trebui să transpună dispozițiile în legislația națională

Avantaje pentru mediu

Actualele măsuri de etichetare a eficienței energetice produc în fiecare an economii de energie primară echivalente cu aproximativ 175 de milioane de tone de petrol. Această cifră reprezintă consumul anual de energie primară al Italiei sau consumul anual al aproximativ 60 de milioane de gospodării.

Se așteaptă ca revizuirea etichetei energetice „A-G” să genereze economii suplimentare echivalente cu consumul anual de energie combinat al țărilor baltice (adică echivalentul în energie primară al aproximativ 17 milioane de tone de petrol pe an).

Etapele următoare

Această propunere a Comisiei va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului, care o vor discuta și vor ajunge la un acord în acest sens. Se preconizează că procedura va dura un an. După ce vor fi aprobate de colegiuitori, Comisia va aplica modificările pentru grupele de produse cu etichetă energetică, în termen de cinci ani pentru majoritatea produselor.

INFORMAȚII GENERALE

Produse eficiente din punct de vedere energetic: legislația în vigoare

Produsele eficiente din punct de vedere energetic sunt reglementate în prezent de două directive ale UE:

Măsurile individuale de reglementare a produselor adoptate în temeiul acestor directive permit consumatorilor să achiziționeze produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic și asigură condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile europene.

Produse eficiente din punct de vedere energetic: noi măsuri legislative

După cum prevede strategia privind uniunea energetică, Comisia Europeană pune în aplicare acțiuni-cheie de creștere a eficienței energetice, de exemplu revizuirea Directivei privind etichetarea energetică (2010/30/UE).

Strategia privind uniunea energetică identifică măsuri concrete pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie, a reduce dependența statelor membre ale UE de importurile din țările terțe, a integra și mai mult piețele naționale ale energiei și a îmbunătăți participarea consumatorilor, a consolida eficiența energetică, a decarboniza mixul energetic și a promova cercetarea și inovarea în domeniul energiei.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Produse eficiente din punct de vedere energetic disponibile pe piață

În prezent există:

 • 11 grupe de produse reglementate de normele de eficiență energetică și de etichetare: mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe, mașini de uscat rufe, frigidere, aspiratoare, lămpi, corpuri de iluminat, televizoare, aparate de aer condiționat, aparate de gătit de uz casnic și unități de ventilație.
 • 8 grupe de produse vizate de cerințele de eficiență energetică (dar nu și de etichetare): decodoare simple, surse de alimentare externe, motoare electrice, pompe de circulație, ventilatoare, pompe de apă, calculatoare, transformatoare de putere.
 • 3 măsuri orizontale care cuprind următoarele: consumul de energie electrică în modul standby sau oprit al produselor electrice și electronice, consumul de energie electrică în modul standby al dispozitivelor conectate în rețea și etichetarea energetică pe internet.

Cerințele privind etichetarea și eficiența energetică a cazanelor și boilerelor (precum cazanele cu combustibil gazos și pompele de căldură) vor intra în vigoare începând cu luna septembrie 2015. Acestea se vor aplica doar noilor produse pe piață.

Cum se iau deciziile privind produsele eficiente din punct de vedere energetic

În UE, toate măsurile de eficiență energetică sunt elaborate printr-un proces riguros și total transparent, cu implicarea strânsă a părților interesate și a statelor membre în toate etapele. Sunt incluse aici:

 • un „studiu pregătitor” aprofundat, cu implicarea părților interesate, care examinează aspectele tehnice, economice, sociale și de mediu referitoare la un grup de produse;
 • o amplă consultare a părților interesate (inclusiv a industriei, a organizațiilor consumatorilor, a ONG-urilor de mediu, a reprezentanților statelor membre etc.) prin intermediul așa-numitului forum consultativ;
 • o evaluare a impactului asupra mediului, a industriei și a consumatorilor, urmată de dezbateri între experți și de un vot în comisie cu reprezentanții statelor membre;

controlul final din partea Parlamentului European și a Consiliului, care pot respinge măsura (acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent, demonstrând sprijinul politic puternic în favoarea măsurilor).

tab

Importanța eficienței energetice pentru ...

... sistemul energetic al UE. Creșterea eficienței energetice în Uniunea Europeană, în combinație cu dezvoltarea surselor regenerabile de energie, este cea mai bună modalitate de a reduce dependența noastră de furnizorii externi de energie. UE importă 53 % din energia pe care o consumă; prin urmare, Uniunea investește în eficiența energetică, consolidând independența noastră energetică.

Mai mult, experiența UE arată că obiectivul de reducere a emisiilor în industrie a fost atins concomitent cu creșterea producției, eficiența energetică fiind principalul factor care a contribuit la această realizare: în perioada 1995-2010, valoarea adăugată brută în sectoarele industriale a crescut cu 18 %, în timp ce emisiile industriale de CO2 au scăzut cu 20 %.

În luna octombrie a anului trecut, liderii UE au aprobat cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030, convenind, în acest sens, să își dubleze eforturile pentru atenuarea schimbărilor climatice. Obiectivul de reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră este însoțit de un obiectiv obligatoriu al UE de creștere a ponderii energiei regenerabile la cel puțin 27 % până în 2030. De asemenea, obiectivul UE de creștere a eficienței energetice a UE cu cel puțin 27 % va fi supus unei revizuiri până în 2020, în vederea stabilirii unui obiectiv mai ridicat, de 30 %.

La 25 februarie 2015, Comisia a anunțat lansarea unei strategii-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în
domeniul schimbărilor climatice. Această propunere contribuie la principiul „eficienței energetice înainte de toate” al uniunii energetice.

Mai multe informații:

Pentru informații suplimentare și documente, consultați pagina:https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-market-consumers

Despre produsele eficiente din punct de vedere energetic: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products

De asemenea, consultați infograficul atașat la această fișă informativă.


[1] Pentru mai multe informații: http://www.prosafe.org/images/Documents/EEPLIANT/EEPPLIANT_Press_release_v2.pdf

[2] Sursă: Ecodesign Impact Accounting, VHK, 2014
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2014_06_ecodesign_impact_accounting_part1.pdf

MEMO/15/5350

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar

Documents


Single label.pdf