Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

memo

Bruksela, 11 lutego 2014 r.

Podróżujący Europejczycy stoją w obliczu ryzyka za granicą — połowa nie zna ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego „112”

Większość Europejczyków wciąż nie jest pewna, pod jaki numer zadzwonić w razie nagłego wypadku za granicą. Według badania Eurobarometru przeprowadzonego pod koniec stycznia 2014 r. 49 proc. Europejczyków nie wie, że można skorzystać z numeru „112”, aby skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Pomimo wieloletnich wysiłków nieznajomość tego numeru utrzymuje się na poziomie około 50 proc., w tym również w przypadku osób podróżujących regularnie.

Obywatele najbardziej zagrożeni pochodzą z Grecji (10 proc.) i Wielkiej Brytanii (18 proc.). Najbardziej świadomi istnienia tego numeru są Luksemburczycy (80 proc.), Rumuni (71 proc.), Polacy i Bułgarzy (70 proc.).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes skierowała w tym tygodniu do wszystkich krajowych rządów wezwanie do poprawy w ramach krajowych systemów 112 funkcji lokalizacji rozmówcy oraz dostępu osób niepełnosprawnych oraz do przeprowadzania kampanii reklamowych skierowanych do podróżnych.

Neelie Kroes powiedziała: „Jestem zaniepokojona faktem, że obywatele nie wiedzą o tak ważnej i podstawowej usłudze oraz że rządy krajowe nie robią więcej, aby ich o niej poinformować. UE uruchomiła tę usługę, a teraz inni muszą również wypełnić swoje obowiązki”.

Znajomość numeru „112” a częstotliwość podróży

Kilka razy w miesiącu

61 proc.

Raz w miesiącu

51 proc.

Kilka razy w roku

50 proc.

Raz na rok

46 proc.

Raz w ciągu ostatnich 2 lat

41 proc.

Raz w ciągu ostatnich 3–5 lat

39 proc.

Rzadziej

40 proc.

Nigdy

33 proc.

Pod numer 112 można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Pod tym numerem można uzyskać połączenie z właściwymi służbami ratunkowymi (miejscową policją, strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym) w szeregu europejskich języków. Jest on dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Do 96 proc. obywateli (Szwecja) wie, że można stosować „112” we własnym kraju.

Kontekst

11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru 112, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w Europie.

W ostatnich latach Komisja Europejska współpracowała z biurami podróży w celu rozpowszechnienia informacji o numerze 112 wśród podróżujących po Europie.

Komisja przygotowała także materiały promocyjne (w tym logo, plakaty, banery, quiz dla dzieci itp.), które mogą być wykorzystywane przez organy administracji publicznej lub wszelkie inne organizacje w celu zwiększenia znajomości numeru 112.

Numer 112 funkcjonuje obecnie we wszystkich państwach członkowskich UE równolegle z krajowymi numerami alarmowymi (np. 999 lub 110). Dania, Finlandia, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia oraz Szwecja postanowiły przyjąć numer 112 jako swój jedyny lub podstawowy krajowy numer alarmowy. Numer 112 jest również używany poza UE m.in. w Szwajcarii, Czarnogórze i Turcji.

Według sprawozdania z wdrażania numeru 112 przez państwa członkowskie:

w 25 państwach europejskich, poza Wielką Brytanią, Irlandią i Maltą, można użyć w tym celu języka angielskiego;

w 14 państwach (poza Belgią, Francją i Luksemburgiem) istnieje możliwość przyjmowania zgłoszeń w języku francuskim: w Bułgarii, Czechach, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii, Polsce, Rumunii, na Słowacji i we Włoszech;

języka niemieckiego można używać, dzwoniąc pod numer 112 w 12 państwach (oprócz Austrii, Belgii, Luksemburga i Niemiec): w Bułgarii, Czechach, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Norwegii, Polsce, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech i we Włoszech;

w Wielkiej Brytanii centrale obsługujące numery alarmowe mogą korzystać ze wsparcia tłumaczeniowego w zakresie 170 języków, natomiast we Francji analogiczne służby obsługują 40 języków.

Przydatne linki

Strona internetowa 112

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-112Hashtagi: #112, #emergency

Europejska agenda cyfrowa

Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU

Załącznik: Do krajowych organów odpowiedzialnych za numer 112

Szanowni Państwo!

Jak Państwu wiadomo, dzisiaj, 11 lutego, wypada szczególny dzień dla europejskiego numeru alarmowego 112. Jest to numer, pod który wszyscy obywatele europejscy mogą nieodpłatnie dzwonić, aby uzyskać pomoc od służb ratunkowych, np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub policji. Niestety numer 112 wciąż pozostaje nieznany zbyt wielu Europejczykom i nie mogę dziś powiedzieć, że jednolity europejski numer alarmowy jest dostępny dla wszystkich, działa w sposób skuteczny i jest stosowany przez wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy w nagłych sytuacjach.

Chciałabym przypomnieć Państwu, co postanowili unijni prawodawcy, w tym Państwa kraj jako część Rady, aby wspierać mobilność i bezpieczeństwo na całym terytorium UE:

Lokalizacja rozmówcy: Kryteria dokładności lokalizacji rozmówcy powinny zostać ustalone przez państwa członkowskie, aby ratować życie oraz oszczędzać czas i środki przy uruchamianiu pomocy w nagłych sytuacjach.

Równy dostęp dla wszystkich: Niepełnosprawni użytkownicy końcowi powinni mieć jednakowy dostęp do numeru 112 poprzez środki alternatywne wobec połączeń głosowych.

Znajomość numeru 112: numer 112 pomaga tylko wtedy, gdy się go zna! Przepisy UE wymagają od państw członkowskich dopilnowania, aby obywatele byli odpowiednio informowani o istnieniu i korzystaniu z jednolitego europejskiego numeru alarmowego „112”, w szczególności poprzez inicjatywy skierowane do osób podróżujących. Pomimo tego obowiązku nasze najnowsze badanie wskazuje, że jedynie 41 proc. Europejczyków ma świadomość, że numer „112” działa w całej UE.

W tej ostatniej kwestii podlegające mi służby wspierają organy krajowe przy produkcji materiałów wideo promujących numer „112”, które mogłyby stanowić podstawę kampanii reklamowej zorganizowanej w każdym z państw członkowskich:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SzVBBwHZtdA

https://www.youtube.com/watch?v=CkuzDLJI1Dk&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=tXDn7A7KLcE&feature=player_embedded

Chciałabym również zwrócić Państwa uwagę na niedawne sprawozdanie Komitetu ds. Łączności z wdrożenia numeru 1121, w którym wskazano, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby skutecznie wdrożyć ten numer w państwach członkowskich UE.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie podległym mi służbom, do dnia 30 marca 2014 r., informacji na temat Państwa planów w zakresie promocji i skutecznego wdrażania numeru 1122.

Życzę Państwu bezpiecznego Europejskiego Dnia Numeru 112!

Z poważaniem

Neelie Kroes

2 :

Proszę odpowiedzieć na następujący adres poczty elektronicznej: cnect-cocom@ec.europa.eu; promocyjne materiały wideo przetłumaczone przez organy krajowe na języki narodowe zostaną umieszczone na stronie internetowej http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/112-promotional-material


Side Bar