Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 11. veebruar 2014

Pooled eurooplased ei tea, et 112 on ühine hädaabinumber kogu ELis?

Suur hulk eurooplasi ei ole kindlad, millisel numbril välisriigis hädaolukorras helistada. 2014. aasta jaanuari lõpus korraldatud Eurobaromeetri uuringust selgub, et 49% eurooplastest ei tea, et nad võivad hädaolukorras kasutada ühtset numbrit 112. Hoolimata aastatepikkustest pingutustest ei tea ühtset hädaabinumbrit umbes pooled inimestest, sealhulgas sagedastest reisijatest.

Kreekas (10%) ja Ühendkuningriigis (18%) ollakse numbrist kõige vähem teadlikud. Kõige paremini on informeeritud luksemburglased (80%), rumeenlased (71%), poolakad ja bulgaarlased (70%).

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes saatis sel nädalal kirja kõikidele liikmesriikidele, et kutsuda neid üles parandama helistaja asukoha tuvastamise süsteemi ja puudega inimeste juurdepääsu hädaabinumbri kasutamisele. Samuti soovitas ta korraldada reisijatele suunatud reklaamikampaaniaid.

Neelie Kroes sõnas: „Olen mures, et kodanikel ei ole aimugi nii tähtsa teenuse olemasolust ning et liikmesriikide valitsused ei tee suuremaid jõupingutusi inimeste teavitamiseks. ELi on selle teenuse kasutusele võtnud, nüüd on teiste kord oma kohustused täita.”

Teadlikkus numbrist 112 sõltuvalt reisimise sagedusest

Mitu korda kuus

61%

Kord kuus

51%

Mitu korda aastas

50%

Kord aastas

46%

1 kord viimase 2 aasta jooksul

41%

1 kord viimase 3–5 aasta jooksul

39%

Harvemini

40%

Mitte kunagi

33%

Numbril 112 saab tava- ja mobiiltelefonilt helistada tasuta kõikjal ELis. 112 ühendab helistaja vastava hädaabiteenistusega (kohaliku politseijaoskonna, tuletõrjeüksuse või kiirabiga), võimaldades tal valida suhtluskeele paljude Euroopa keelte hulgast. Numbrile võib helistada 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas.

Kuni 96% kodanikest (Rootsi) teab, et nad saavad kasutada numbrit 112 oma kodumaal.

Taust

11. veebruar on Euroopa 112 päev, mille eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu turvalisusele ja ohutusele Euroopas.

Viimastel aastatel on Euroopa Komisjon teinud koostööd reisikorraldajatega, et tutvustada Euroopas reisijatele hädaabinumbri teenuseid.

Samuti on komisjon andnud välja tutvustavaid materjale (logod, plakatid, reklaamiribad, viktoriinid lastele jne), mida ametiasutused või muud organisatsioonid saavad kasutada, et parandada inimeste teadlikkust ühisest hädaabinumbrist 112.

Praegu kasutatakse hädaabinumbrit 112 kõikides ELi liikmesriikides koos olemasolevate riigisiseste hädaabinumbritega (nt 999 või 110). Taani, Soome, Malta, Madalmaad, Portugal, Rumeenia ja Rootsi on otsustanud muuta numbri 112 oma ainsaks või põhiliseks riiklikuks hädaabinumbriks. Numbrit 112 kasutatakse ka väljaspool ELi, näiteks Šveitsis, Montenegros ja Türgis.

Aruandest hädaabinumbri 112 rakendamise kohta liikmesriigiti selgub, et:

inglise keelt võib lisaks Ühendkuningriigile, Iirimaale ja Maltale kasutada veel 25 Euroopa riigis;

prantsuse keelt saab (lisaks Belgiale, Luksemburgile ja Prantsusmaale) kasutada 14 riigis: Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Soomes, Saksamaal, Kreekas, Iirimaal, Itaalias, Leedus, Madalmaades, Norras, Poolas, Rumeenias, Slovakkias ja Hispaanias;

saksa keelt saab kasutada 12 riigis: Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Soomes, Ungaris, Itaalias, Leedus, Madalmaades, Norras, Poolas, Slovakkias, Hispaanias ja Rumeenias (lisaks Austriale, Belgiale, Saksamaale ja Luksemburgile);

Ühendkuningriigis saavad hädaabi kõnekeskused suhelda suulise tõlke teenuse abil 170 keeles, Prantsusmaal aga 40 keeles.

Kasulikud lingid

112 veebisait

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-112Teemaviited: #112, #emergency

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktandmed:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU

Lisa : Hädaabinumbri 112 rakendamise eest vastutava(te)le ametiasutus(t)ele

Lugupeetud [...]

11. veebruar on Euroopa hädaabinumbri 112 jaoks eriline päev. Sellel numbril võivad kõik Euroopa kodanikud tasuta helistada, et saada ühendus hädaabiteenustega, nagu kiirabi, tuletõrje või politsei. Kahjuks ei tea liiga paljud eurooplased seda numbrit ja ma ei saa täna kinnitada, et kõigil on juurdepääs Euroopa ühtsele hädaabinumbrile, et see on tõhus viis abi kutsumiseks ning et kõik abivajajad seda kasutavad.

Tahaksin Teile meenutada meetmeid, milles Euroopa seadusandjad – sealhulgas Teie riik Euroopa Liidu Nõukogus – on kokku leppinud, et toetada liikuvust ja turvalisust kogu ELi territooriumil:

Helistaja asukoht: liikmesriik peab kehtestama helistaja asukoha täpse määramise kriteeriumid, et hädaolukordadele reageerides päästa elusid ning säästa aega ja vahendeid.

Kõigile tagatud juurdepääs puudega inimestele tuleb tagada alternatiivne võimalus häälkõnele, sest nad peavad saama kasutada hädaabinumbrit 112 võrdväärsetel tingimustel kõikide teistega.

Numbri 112 tuntus: sellest numbrist on kasu ainult siis, kui seda teatakse! ELi õigusaktides kutsutakse liikmesriike üles tagama, et kodanikke teavitatakse nõuetekohaselt ühtsest hädaabinumbrist 112 ja selle kasutusest, eriti reisivatele inimestele suunatud algatuste kaudu. Sellele vaatamata selgub meie uusimast uuringust, et ainult 41% eurooplastest teavad, et hädaabinumber 112 on kasutusel kogu ELis.

Et hädaabinumbri tuntust suurendada, on komisjoni talitused toetanud liikmesriikide ametiasutusi numbrit 112 tutvustavate videote tootmisel. Need videod võiksid olla igas liikmesriigis korraldatava reklaamikampaania aluseks.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SzVBBwHZtdA

https://www.youtube.com/watch?v=CkuzDLJI1Dk&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=tXDn7A7KLcE&feature=player_embedded

Samuti juhiksin Teie tähelepanu sidekomitee viimasele aruandele numbri 112 rakendamise kohta,1 millest selgub, et liikmesriikides tuleb veel palju ära teha selleks, et ühtne hädaabinumber tõepoolest toimiks.

Palun saatke komisjoni talitustele 30. märtsiks 2014 teave selle kohta, mida Teie liikmesriik kavatseb teha, et hädaabinumbrit 112 paremini tutvustada ja see tulemuslikult kasutusele võtta.2

Soovime Teile turvalist Euroopa 112 päeva!

Austusega

Neelie Kroes

2 :

Palun saatke vastus järgmisel e-posti aadressil: cnect-cocom@ec.europa.eu; liikmesriikide ametiasutuste poolt ametlikesse keeltesse tõlgitud tutvustavad videod laaditakse järgmisele aadressile: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/112-promotional-material


Side Bar