Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

MEMO

Briuselis, 2014 m. spalio 16 d.

Spalio mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Pagrindiniai sprendimai

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiamais sprendimais dėl pažeidimų Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, kurios netinkamai vykdo pagal ES teisę nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir būtų naudinga piliečiams bei įmonėms.

Šiandien Komisija priėmė 140 sprendimus, įskaitant 39 pagrįstas nuomones ir 11 sprendimų perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Toliau apžvelgiami pagrindiniai sprendimai. Daugiau informacijos apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrą MEMO/12/12.

 1. Sprendimai perduoti bylą Teisingumo Teismui

 1. Aplinka. Komisija paduoda NYDERLANDUS į Teismą dėl netinkamos mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos ir prašo skirti baudas

Europos Komisija kreipiasi į Teisingumo Teismą dėl NYDERLANDŲ, kurie neperkėlė ES teisės akto dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos. ES taisyklėmis, kurios turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę iki 2012 m. lapkričio mėn., siekiama sumažinti bandymams naudojamų gyvūnų skaičių ir reikalaujama kiek įmanoma naudotis kitomis galimybėmis. Teisės aktu taip pat nustatomi būtiniausi gyvūnų laikymo ir priežiūros standartai ir reglamentuojamas jų naudojimas, atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip gyvūnų patiriamas skausmas, kančia, baimė arba ilgalaikis sužalojimas. Europos Komisija prašo Teismo skirti 51 156 EUR per dieną baudą, kol teisės aktas bus perkeltas į nacionalinę teisę.

(Daugiau informacijos: IP/14/1141, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Aplinka. Europos Komisija vėl kreipiasi į Teismą dėl PORTUGALIJOS pažeidimo, susijusio su netinkamu nuotekų valymu, ir prašo skirti baudas

Europos Komisija vėl kreipiasi į Teisingumo Teismą dėl Portugalijos pažeidimo, susijusio su nepakankamu ES miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimu. 2009 m. Teismas nusprendė, kad Portugalija nesilaiko įsipareigojimo tinkamai rinkti, valyti ir išleisti miesto nuotekas. 7 šalies aglomeracijose, kuriose gyvena per 15 000 gyventojų, nebuvo reikiamų surinkimo sistemų, o 15 aglomeracijų – tinkamų valymo sistemų. Po Teismo sprendimo praėjus penkeriems metams dvi aglomeracijos vis dar neatitinka ES standartų ir padėtis greičiausiai nepasikeis keletą metų, o tai reiškia, kad gyventojų sveikatai gresia pavojus. Komisija prašo skirti vienkartinę 4 458 828 EUR baudą bei 20 196 EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, mokėtiną tol, kol įsipareigojimai bus įvykdyti.

(Daugiau informacijos: IP/14/1142, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Komisija paduoda AUSTRIJĄ į Teisingumo Teismą dėl ES ir Turkijos asociacijos susitarimo nesilaikymo

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą dėl Austrijos, siekdama užtikrinti, kad Austrijos įsisteigimo ir gyvenamosios vietos teisės aktuose būtų visapusiškai atsižvelgiama į Turkijos pilietybę turinčių darbuotojų ir jų šeimų teises, vadovaujantis Ankaros susitikimu pagrįstais ES ir Turkijos asociacijos teisės aktais.

2014 m. balandžio mėn. Komisija Austrijai išsiuntė pagrįstą nuomonę šiuo klausimu. Austrija laikėsi savo pozicijos, todėl dabar kreipiamasi į Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: IP/14/1143, P. Stano, tel. +32 229 57484, mob. tel. +32 460 75 7484)

 1. Mokesčiai. BELGIJA paduota į ES Teisingumo Teismą dėl diskriminacinio kolektyvinio investavimo subjektų apmokestinimo

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą dėl Belgijos pažeidimo, susijusio su diskriminaciniu kolektyvinio investavimo subjektų (KIS), įsisteigusių kitose ES arba EEE valstybėse narėse, apmokestinimu. Toks diskriminavimas yra kliūtis laisvam finansinių paslaugų ir kapitalo judėjimui bendrojoje rinkoje.

2013 m. rugsėjo 26 d. Komisija nusiuntė Belgijai pagrįstą nuomonę dėl metinio susijusių KIS mokesčio (MEMO/13/820), oficialiai prašydama Belgijos valdžios institucijų iš dalies pakeisti susijusias nuostatas. Kadangi teisės aktai nebuvo pakeisti, Komisija nusprendė perduoti bylą Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: IP/14/1144, E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Telekomunikacijos. Komisija kreipiasi į Teismą dėl BELGIJOS pažeidimo, susijusio su nacionalinės reguliavimo institucijos nepriklausomumu

Europos Komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą dėl Belgijos, nes, jos manymu, Belgijos teise neužtikrinamas nacionalinės telekomunikacijų reguliavimo institucijos nepriklausomumas. Pagal ES telekomunikacijų teisės nuostatas nacionalinės telekomunikacijų institucijos, atsakingos už rinkos reguliavimą ir įmonių ginčų sprendimą, turi veikti nepriklausomai ir taikydamos šias teisės nuostatas neteikti ar neprašyti instrukcijų.

(Daugiau informacijos: IP/14/1145, R. Heath, tel. +32 229 61716, mob. tel. +32 460 75 0221)

 1. Teisingumas. Komisija kreipiasi į Teismą dėl ITALIJOS pažeidimo, susijusio su nepakankamai i6samiomis kompensacijos nusikaltimų aukoms taisyklėmis

Šiandien Europos Komisija nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl Italijos, kuri netinkamai įgyvendino ES kompensacijos nusikaltimų aukoms taisykles (Direktyva 2004/80/EB). Pagal ES teisę visos valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų nacionalinė kompensacijos sistema smurtinių tyčinių nusikaltimų, padarytų jų teritorijoje, aukoms užtikrintų sąžiningą ir tinkamą kompensaciją.

Vietoje to, Italijos teisės aktuose numatyta kompensacija ne visų, o tik tam tikrų smurtinių tyčinių nusikaltimų, tokių kaip terorizmo ar organizuoto nusikalstamumo, aukoms. Kompensacija turėtų būti suteikiama tiek vidaus, tiek tarpvalstybinėse situacijose, nepaisant to, kurioje šalyje auka gyvena, ir nepaisant to, kurioje valstybėje narėje nusikaltimas buvo padarytas.

(Daugiau informacijos: IP/14/1146, J. Salsby, tel. +32 2 297 24 59)

 1. Telekomunikacijos. Komisija kreipiasi į Teismą dėl LIUKSEMBURGO, kuris vis dar vėluoja ištirti susijusias telekomunikacijų rinkas

Europos Komisija kreipėsi į Teisingumo Teismą dėl Liuksemburgo, nes jo nacionalinė reguliavimo institucija (Institut Luxembourgeois de Regulation, ILR) laiku neatliko susijusių rinkų – fiksuotosios prieigos prie viešojo telefono tinklo (1 rinka) ir skirtųjų linijų (6 rinka) – analizės, taip pažeisdama ES telekomunikacijų teisės nuostatas.

Laiku neatlikus susijusių rinkų analizės, teisės aktas gali būti įgyvendintas tuomet, kai jo jau nebereikės, o tai galėtų neigiamai paveikti paskatas investuoti, inovacijas ir konkurenciją rinkoje.

(Daugiau informacijos: IP/14/1147, R. Heath, tel. +32 229 61716, mob. tel. +32 460 75 0221)

 1. Aplinka. Komisija paduoda LENKIJĄ į Teismą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių teisės aktų trūkumų

Europos Komisija paduoda Lenkiją į ES Teisingumo Teismą dėl netinkamo ES eksploatuoti netinkamų transporto priemonių teisės aktų įgyvendinimo. Komisija susirūpinusi dėl Lenkijos reikiamos surinkimo ir perdirbimo sistemos įgyvendinimo.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyva siekiama transporto priemonių išmontavimą ir perdirbimą padaryti ekologiškesnius. Joje nustatyti aiškūs kiekybiškai apibrėžti transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir naudojimo tikslai, o gamintojams daromas spaudimas gaminti naujas transporto priemones, kurias būtų galima perdirbti. 2009 m. Komisija nustatė įvairių šios srities Lenkijos teisės akto trūkumų ir pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Daugelis šių trūkumų vėliau buvo pašalinti, tačiau 2012 m. priimta pagrįsta nuomonė dėl likusių neišspręstų problemų.

(Daugiau informacijos: IP/14/1148, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Aplinka. Komisija paduoda RUMUNIJĄ į Teismą dėl toksiško apdorojimo atliekų baseino

Europos Komisija paduoda Rumuniją į Teismą dėl ES kasybos atliekų teisės aktų (t. y., teisės aktų, reglamentuojančių atliekų, susidarančių išgaunant, apdorojant ir saugant mineralinius išteklius, ir atliekų, susidarančių dėl karjerų veiklos, tvarkymą) nesilaikymo. Procedūra susijusi su Boșneag baseinu – 102 ha apdorojimo atliekų baseinu Moldova Nouă mieste Rumunijoje, kuriame laikomos atliekos, išgautos iš vario ir cinko kasyklų ir kuris šiuo metu yra beveik visiškai apleistas. Baseinas yra didžiulis taršos šaltinis ir skleidžia toksiškas dulkes, kurios kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Rumunija buvo įsipareigojusi šią problemą išspręsti, tačiau pažanga buvo nepakankama. Dėl pavojaus rimtumo šiuo konkrečiu atveju ir remdamasi už aplinką atsakingo Europos Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija, Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų sparčiau imtasi taisomųjų veiksmų, paduoda Rumuniją į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: IP/14/1149, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Azartinių lošimų organizavimo paslaugos. Komisija kreipiasi į Teismą dėl Švedijos pažeidimo, susijusio su ES teisės nesilaikymu

Šiandien Europos Komisija priėmė du atskirus sprendimus kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl Švedijos pažeidimų, susijusių su Švedijos azartinių lošimų organizavimo paslaugų teisės aktais.

2013 m. lapkričio mėn. Komisija paprašė Švedijos imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad jos nacionalinės internetinių lažybų paslaugų ir pokerio paslaugų teikimo internetu taisyklės atitiktų ES teisę (IP 13/1101). Komisijos nuomone, Švedijos reakcija į šį prašymą yra nepatenkinama.

Dėl šios priežasties Komisija kreipiasi į Teisingumo Teismą dėl Švedijos, kuri apribojo internetinių lažybų paslaugų organizavimą ir reklamą, taip pažeisdama ES teisę. Komisijos nuomone, Švedijos sporto lažyboms taikomos išimtinių teisių sistemos organizavimas nėra tinkamas siekti viešosios politikos tikslų užkirsti kelią probleminiam lošimui ir nusikalstamai veiklai, be to, sistemai trūksta būtinos valstybės kontrolės. Švedijos azartinių lošimų įstatymo pokyčiai, siekiant jį suderinti su ES teise, buvo seniai numatyti, tačiau taip ir neįgyvendinti.

Antruoju atveju į Teisingumo Teismą kreipiamasi dėl pokerio žaidimų internetu organizavimo ir reklamos ribojimo. Komisijos nuomone, Švedijos valdžios institucijos nepakankamai kontroliuoja išskirtinių teisių turėtoją , o pokerio žaidimų ribojimo politika yra nenuosekli, nes Švedijos valdžios institucijos toleruoja neteisėtą pokerio žaidimų pasiūlą ir reklamą.

(Daugiau informacijos: IP/14/1150, C. Hughes, tel. +32 229 64450, mob. tel. +32 498 96 4450)

 1. Pagrįstos nuomonės

 1. Prudenciniai reikalavimai bankams ir investicinėms įmonėms. Komisija prašo KIPRO, ITALIJOS, LIETUVOS, LENKIJOS, PORTUGALIJOS ir SLOVĖNIJOS taikyti ES taisykles

Šiandien Europos Komisija paprašė Kipro, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos ir Slovėnijos visapusiškai įgyvendinti 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB ir 2006/49/EB.

Sąjungoje įsisteigusioms įstaigoms taikomi prudenciniai reikalavimai yra nustatyti Reglamente (ES) Nr. 575/2013 (dar vadinamas Kapitalo reikalavimų reglamentu arba KRR) ir Direktyvoje 2013/36/ES (dar vadinama Kapitalo reikalavimų direktyva arba KRD). KRR nustatytos taisyklės, kiek kapitalo turi turėti įstaigos, kad galėtų padengti galimus nuostolius dėl jiems kylančios rizikos likvidumui, svertui ir duomenų atskleidimui. KRD nustatytos įstaigų licencijavimo, įstaigų priežiūros, bendradarbiavimo priežiūros srityje, rizikos valdymo, įmonių valdymo (įskaitant atlygį) ir kapitalo rezervo taisyklės.

Perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę reikėjo iki 2013 m. gruodžio 31 d., tačiau Kipras, Italija, Lietuva, Lenkija, Portugalija ir Slovėnija kol kas nepranešė Komisijai apie jų įgyvendinimo priemones. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama antruoju ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu. Per du mėnesius negavusi pranešimo apie priemones, kuriomis visapusiškai įgyvendinama Direktyva 2013/36/ES, Komisija gali nuspręsti dėl Kipro, Italijos, Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos ir Slovėnijos pažeidimų kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 229 64450, mob. tel.+32 498 96 4450)

 1. Komisija ragina ČEKIJĄ, ESTIJĄ, LENKIJĄ ir SLOVAKIJĄ nustatyti veiksmingą atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo arba atšaukimo apskundimą teismine tvarka

Šiandien Komisija oficialiai kreipėsi į keturias valstybes, ragindama jas imtis reikiamų veiksmų, kad būtų užtikrinta galimybė teismine tvarka apskųsti sprendimą atsisakyti išduoti vizą, ją panaikinti ar atšaukti.

Vizų kodekso reglamente nustatyta trumpalaikių vizų ir oro uosto tranzitinių vizų išdavimo tvarka ir sąlygos. Jame nustatyta, kad valstybės narės privalo numatyti teisę atsisakymą išduoti vizą, vizos panaikinimą arba atšaukimą apskųsti apeliacine tvarka. Be to, pagal ES sutartį valstybės narės privalo nustatyti pakankamas teisių gynimo priemones, kad užtikrintų veiksmingą teisinę apsaugą Sąjungos teisei priklausančiose srityse, o ES pagrindinių teisių chartija asmenims suteikia teisę pasinaudoti veiksminga teisių gynyba teisme, kai pažeidžiamos pagal Sąjungos teisę suteikiamos teisės ir laisvės.

Atitinkami nacionaliniai Čekijos, Estijos, Lenkijos ir Slovakijos įstatymai numato tik galimybę pateikti apeliacinį skundą neteisminėms administracinėms valdžios institucijoms.

Tačiau Komisija reiškia nuomonę, kad remiantis Vizų kodeksu, trečiųjų šalių piliečiai įgyja teisę į nešališką jų vizos prašymo nagrinėjimą, o ši teisė turi būti apsaugota galimybe pateikti apeliacinį skundą teismine tvarka.

Dėl šios priežasties šiandien Komisija nusprendė Čekijai, Estijai, Lenkijai ir Slovakijai pateikti pagrįstą nuomonę. Dabar šių keturių valstybių narių valdžios institucijoms suteikiamas dviejų mėnesių terminas priimti reikiamas priemones, kuriomis jos patenkintų Komisijos prašymą. Priešingu atveju Komisija klausimą gali perduoti Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: M. Cercone, tel. +32 229 80963, mob. tel. +32 498 98 2349)

 1. Komisija prašo ISPANIJOS, LATVIJOS, LENKIJOS ir RUMUNIJOS įgyvendinti ES elektros ir elektroninės įrangos atliekų taisykles

Europos Komisija ragina Ispaniją, Latviją, Lenkiją ir Rumuniją atsiųsti informaciją apie tai, kaip į jų nacionalinę teisę perkeltas ES elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) teisės aktas, tai jos privalo padaryti iki 2014 m. vasario 14 d. Naująja EEĮA direktyva pakeičiamos ir atnaujinamos senesnės elektros ir elektroninės įrangos atliekų taisyklės. Ja siekiama vengti EEĮ atliekų susidarymo ir jų tvarkymo neigiamo poveikio arba tą poveikį mažinti, o taip pat mažinti bendrą neigiamą išteklių naudojimo poveikį bei veiksmingiau naudoti tuos išteklius. Ispanijai, Latvijai, Lenkijai ir Rumunijai praleidus pirminį terminą, 2014 m. kovo 31 d. joms buvo išsiųsti oficialūs pranešimai. Dabar Komisija siunčia pagrįstas nuomones, ir susijusioms valstybėms narėms per du mėnesius nesiėmus reikiamų priemonių bylos gali būti perduotos ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų reguliavimo standartai. Komisija ragina LIETUVĄ, PORTUGALIJĄ, RUMUNIJĄ ir SLOVĖNIJĄ pranešti apie visapusišką taisyklių įgyvendinimą

Šiandien Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Lietuvą, Portugaliją, Rumuniją ir Slovėniją, prašydama pranešti apie visapusišką Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvos (2011/61/ES) įgyvendinimą. Šia direktyva nustatytos išsamios ir veiksmingos profesionaliems investuotojams skirtos alternatyvaus investavimo sistemų valdytojų reguliavimo ir priežiūros taisyklės. Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV) darniaisiais Europos standartais siekiama padidinti AIFV ir jų valdomų fondų skaidrumą investuotojams ir valdžios institucijoms.

Tačiau minėtos valstybės narės iki šiol dar ne visiškai perkėlė šią direktyvą į nacionalinę teisę, nors turėjo tai padaryti iki 2013 m. liepos 22 d. Šiandienos prašymai išdėstyti pagrįstose nuomonėse, kurios teikiamos antruoju pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu. Šioms šalims suteikiamas dviejų mėnesių terminas pranešti Komisijai apie visapusiško Direktyvos 2011/61/ES įgyvendinimo priemones. Joms nepranešus apie tinkamas priemones Komisija gali perduoti bylas ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 229 64450, mob. tel.+32 498 96 4450)

 1. Autorių teisės. Komisija prašo KIPRO ir LIUKSEMBURGO taikyti ES teisės nuostatas

Šiandien Europos Komisija paprašė Kipro ir Liuksemburgo užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendinta 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/77/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų. Šia direktyva atlikėjų ir garso įrašų apsaugos terminas pratęsiamas nuo 50 m. iki 70 m. ir nustatomos papildomos priemonės, pavyzdžiui, „naudok arba neteksi“ nuostatos, kurios nuo šiol yra privalomos atlikėjų ir įrašų bendrovių sudaromose sutartyse. Perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę reikėjo iki 2013 m. lapkričio 1 d., tačiau Liuksemburgas ir Kipras kol kas nepranešė Komisijai apie savo įgyvendinimo priemones. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama antruoju ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu. Per du mėnesius negavusi pranešimo apie priemones, kuriomis visapusiškai įgyvendinama Direktyva 2011/77/ES, Komisija gali nuspręsti dėl Liuksemburgo ir Kipro pažeidimų kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 50, mob. tel.+32 498 964450)

 1. Aplinka. Komisija prašo GRAIKIJOS ir ISPANIJOS apsaugoti gyventojus nuo oro taršos

Graikija ir Ispanija nesilaiko reikalavimų saugoti piliečius nuo taršos smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis (KD10). Šios KD10 dalelės gali sukelti astmą, širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus, plaučių vėžį ir ankstyvą mirtį. Jos atsiranda dėl pramonės, eismo ir patalpų šildymo taršos. Pagal ES teisę valstybės narės turi riboti šių kietųjų dalelių poveikį piliečiams. Ispanijoje aglomeracijų, apibrėžtų kaip „Zonas Rurales“ Andalūzijoje, centrinėje Astūrijoje, Chichone, Barselonoje ir Vallès-Baix Llobregat, gyventojai nuo 2005 m. bent jau iki 2012 m. nuolat arba beveik nuolat patyrė kenksmingą KD10 poveikį. Remiantis naujausiomis 2012 m. ataskaitomis, Graikijoje Salonikų gyventojai taip pat patyrė šių dalelių poveikį bent nuo 2005 m. Komisijos nuomone, nuo 2005 m. turėjo būti imtasi priemonių gyventojų sveikatai saugoti, todėl ji prašo abiejų valstybių narių imtis tikslingų skubių ir veiksmingų priemonių, kad įsipareigojimų nesilaikymo laikotarpis būtų kiek galima trumpesnis. Šiandien pateikus pagrįstą nuomonę Graikijai, atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. lapkričio mėn. jai buvo išsiųstas papildomas oficialus pranešimas, ir pateikus papildomą pagrįstą nuomonę Ispanijai, atsižvelgiant į tai, kad jai buvo išsiųstas papildomas oficialus pranešimas, valstybėms narėms suteikiamas dviejų mėnesių terminas, per kurį jos turi imtis veiksmų. Kuriai nors valstybei narei nesiėmus veiksmų, Komisija dėl jų pažeidimų gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Biudžetas. Komisija prašo NYDERLANDŲ ir JK atlyginti ES biudžeto nuostolius

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Nyderlandus ir Jungtinę Karalystę, prašydama atlyginti tradicinių nuosavų išteklių (muitų) nuostolius ES biudžetui. Šie nuostoliai susidarė dėl muitinės sertifikatų, kuriuos jų užjūrio šalys bei teritorijos išdavė pažeisdamos Sprendimą 91/482/EEB ir Sprendimą 2001/822/EB.

Nyderlandų ir JK valdžios institucijoms suteikiamas dviejų mėnesių laikotarpis atsakyti, atsižvelgdama į tai, Komisija klausimą gali perduoti ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: P. Fiorilli, tel. +32 229 58132, mob. tel.+32 498 95 8132)

 1. Aplinka. Komisija prašo BULGARIJOS sustiprinti gamtos apsaugos teisės aktus

Europos Komisija prašo Bulgarijos padidinti jos įnašą Europos saugomų gamtos teritorijų tinklui „Natura 2000“. Pagal Paukščių direktyvą valstybės narės turi įsteigti tinkamiausias specialios apsaugos teritorijas (SAT), kad apsaugotų savo teritorijose sutinkamų paukščių rūšis. Iš pradžių Bulgarija įsteigė pakankamai SAT (114), tačiau šešios iš įsteigtų teritorijų buvo mažesnės nei reikalaujama pagal paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, kuriuo Komisija ir Teisingumo Teismas remiasi vertindami, ar valstybės narės laikosi įsipareigojimo įsteigti SAT. 2008 m. Komisija pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūrą, ir nors šiuo metu daugelis SAT atitinka paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, problemos tebėra neišspręstos Kaliakroje (dėl ko byla jau nagrinėjama Teisme) ir Rilos teritorijoje, kurioje šiuo metu nėra tinkamai apsaugota 17 teisės aktuose išvardytų rūšių. Todėl Komisija teikia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Bulgarijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Žaislų sauga. Komisija prašo VOKIETIJOS visiškai įgyvendinti ES žaislų teisės aktus

Vaikų apsauga yra vienas iš didžiausią susirūpinimą keliančių klausimų. Dėl šios priežasties Europos žaislų saugos taisyklės yra vienos griežčiausių pasaulyje. Tačiau Vokietija šiuo metu netaiko sutartų ES arseno, gyvsidabrio ir stibio ribinių verčių žaisluose taisyklių. Todėl Komisija skubiai paprašė Vokietijos atnaujinti savo įstatymus, kad jais būtų laikomasi ES žaislų teisės aktų. Vokietija nenori įgyvendinti ES tam tikrų medžiagų ribinių verčių žaisluose taisyklių, teigdama, kad jos suteikia mažesnę apsaugą nei dabartiniai Vokietijos įstatymai. Tačiau, Komisijos nuomone, ES Žaislų saugos direktyva suteikiama geresnė apsauga, nes ji pagrįsta naujausia moksline informacija ir joje laikomasi šiuolaikinio ir nuoseklaus cheminės rizikos, kuri gali kilti vaikams dėl žaislų, valdymo požiūrio. 2014 m. gegužės mėn. sprendime ES Bendrasis Teismas pritarė Komisijos požiūriui, tačiau iki šiol Vokietija vis dar nesuderino savo taisyklių su šios srities ES teise. Todėl Komisija pateikė pagrįstą nuomonę, kuria prašo Vokietijos pakeisti savo įstatymus. Jeigu per du mėnesius atitinkami Vokietijos teisės aktai nebus suderinti su Žaislų saugos direktyva, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: M. Sagredo, tel. +32 229 68589, mob. tel. +32 498 98 1631)

 1. Mokesčiai. Komisija prašo VOKIETIJOS panaikinti diskriminacinį palikimo užsienio labdaros organizacijoms apmokestinimą

Komisija paprašė, kad Vokietija iš dalies pakeistų savo diskriminacinio paveldimo turto mokesčio teisės akto nuostatas dėl palikimo kitose valstybėse narėse ar EEE valstybėse įsisteigusioms labdaros organizacijoms, nes jomis pažeidžiamos ES laisvo kapitalo judėjimo taisyklės.

Vokietijos teisės aktu palikimui kitose ES ar EEE valstybėse įsisteigusioms labdaros organizacijoms taikomos mažiau palankios sąlygos nei palikimui tam tikroms Vokietijoje įsisteigusioms labdaros organizacijoms. Nacionalinės labdaros organizacijos yra atleistos nuo paveldimo turto mokesčio. Tačiau panašios kitose ES ar EEE valstybėse įsisteigusios labdaros organizacijos nuo šio mokesčio gali būti atleistos tik tuomet, jei jų gyvenamosios vietos valstybė suteikia lygiavertį arba abipusišką atleidimą nuo mokesčio Vokietijos labdaros organizacijoms. Dėl šios priežasties palikimas užsienio labdaros organizacijoms dažnai apmokestinamas didesniais mokesčiais nei Vokietijos labdaros organizacijoms. Komisija mano, kad tokios nuostatos yra diskriminacinės ir tai yra nepateisinamas kapitalo judėjimo laisvės apribojimas. Reikalavimas Vokietijai išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Vokietijai per du mėnesius neįgyvendinus įsipareigojimų, Komisija gali perduoti jos bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Aplinka. Komisija ragina VOKIETIJĄ tinkamai taikyti ES gamtos apsaugos reikalavimus ryšium su Hamburgo Moorburg jėgaine, kurioje energija gaminama naudojant anglis

Europos Komisija ragina Vokietiją tinkamai taikyti Buveinių direktyvos reikalavimus ryšium su leidimu Hamburgo Moorburg jėgainei, kurioje energija gaminama naudojant anglis. Susijęs projektas gali turėti neigiamo poveikio įvairių saugomų rūšių žuvims, įskaitant lašišas (vok. Lachs), europines upines nėges (vok. Flussneunauge) ir jūrines nėges (vok. Meerneunauge), kurios praplaukia pro jėgainę migruodamos iš Šiaurės jūros į apie 30 „Natura 2000“ teritorijų (vok. FFH-Gebiete) ties Elbe, aukštyn nuo Hamburgo. Šių rūšių žuvims kenkia vandens ėmimo procesas, naudojamas jėgainei aušinti. Suteikdama leidimą jėgainei, Vokietija neatliko tinkamo pagal Direktyvą reikalaujamo vertinimo, visų pirma, neįvertino alternatyvaus aušinimo proceso, kurį naudojant nebūtų žudomos susijusių rūšių žuvys. Leidimas projektui buvo suteiktas su sąlyga, kad prie Geesthacht užtvankos, esančios 30 km nuo Hamburgo jėgainės, būtų pastatytas žuvitakis. Tačiau žuvitakis neapsaugos saugomų rūšių žuvų nuo žūties vandens ėmimo vietoje Hamburge. Komisija neketina sustabdyti jėgainės veiklos, tačiau privaloma laikytis visų gamtos apsaugos reikalavimų. Todėl siunčiama pagrįsta nuomonė. Jei per du mėnesius Vokietija nesilaikys ES teisės šioje srityje, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Mokesčiai. Komisija reikalauja, kad VENGRIJA nustotų riboti iš kitų valstybių narių teikiamas automobilių išperkamosios nuomos paslaugas

Europos Komisija paprašė Vengrijos iš dalies pakeisti savo teisės aktus, kuriais, pažeidžiant ES bendrosios rinkos taisykles, ribojamos iš kitų valstybių narių teikiamos automobilių išperkamosios nuomos paslaugos. Vertindamos iš kitos valstybės narės išperkamosios nuomos būdu įsigyto automobilio registracijos mokestį, nacionalinės valdžios institucijos turėtų jį apskaičiuoti proporcingai to automobilio naudojimo jų teritorijoje trukmei (C‑451/99, Cura Anlagen).

Tačiau Vengrijoje nustatant automobilių registracijos mokestį toks proporcingas vertinimas taikomas tik užsienio išperkamosios nuomos bendrovėms, kurios turi bent 100 automobilių. Mažiau automobilių turinčių užsienio išperkamosios nuomos bendrovių Vengrijoje išperkamosios nuomos būdu įsigyti automobiliai apmokestinami visu registracijos mokesčiu. Europos Komisijos nuomone, tokia sąlyga yra neproporcingas paslaugų teikimo laisvės – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 56 straipsnyje įtvirtintos pagrindinės laisvės – apribojimas.

Reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Jei per du mėnesius teisės aktai nebus suderinti su ES teise, Komisija gali perduoti Vengrijos bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Aplinka. Europos Komisija ragina Italiją spręsti rimtas taršos problemas didžiausioje Europoje plieno gamykloje

Europos Komisija imasi tolesnių veiksmų prieš Italiją, siekdama sumažinti Taranto ILVA plieno gamyklos (toliau – ILVA), didžiausios Europos geležies ir plieno liejyklos, poveikį aplinkai.

Italija neužtikrina, kad ILVA laikytųsi ES teisės aktų dėl pramoninių išmetamųjų teršalų, o tai gali turėti rimtų pasekmių žmonių sveikatai ir aplinkai. Anksčiau Komisija Italijai išsiuntė du oficialius pranešimus, 2013 m. rugsėjo mėn. ir 2014 m. balandžio mėn., ragindama Italijos valdžios institucijas imtis priemonių, kad ILVA gamykla laikytųsi Pramoninių išmetamų teršalų direktyvos ir kitų taikytinų aplinkos teisės aktų (žr. IP/13/866).

Nors kai kurie trūkumai buvo pašalinti, dar liko nepašalintų Pramoninių išmetamų teršalų direktyvos pažeidimų. Pagrįsta nuomonė šiandien teikiama dėl tokių trūkumų, kaip leidimuose nustatytų sąlygų nesilaikymas, netinkamas šalutinių produktų ir atliekų tvarkymas ir nepakankama dirvožemio ir požeminio vandens apsauga ir stebėjimas. Komisija Italijai suteikia dviejų mėnesių laikotarpį atsakyti į pagrįstą nuomonę.

(Daugiau informacijos: IP/14/1151, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Komisija perspėja ITALIJĄ dėl nepakankamos kelionės paslaugų paketus įsigyjančių keliautojų apsaugos

Europos Komisija šiandien pateikė pagrįstą nuomonę Italijai dėl nepakankamos ES vartotojų, įsigyjančių kelionės paslaugų paketus, apsaugos. Pagal ES kelionių paslaugų paketus reglamentuojančias taisykles organizatoriai turi turėti apsaugą nemokumo atveju, kuria būtų užtikrinama, kad kelionių organizatoriaus bankroto atveju vartotojams bus sugrąžintos sumokėtos sumos ir jie bus parvežti namo.

Italijos įsteigto Nacionalinio garantinio fondo, turinčio užtikrinti apsaugą nemokumo atveju, ištekliai nepakankami ir nėra patikimos sistemos, kad būtų galima prireikus padidinti jo finansavimą. Dėl šios priežasties kompensavimas keliautojams gali užtrukti keletą metų ir jo negalima garantuoti net vidutinio dydžio kelionių organizatoriaus bankroto atveju.

2013 m. liepos mėn. Europos Komisija pasiūlė naujas, atnaujintas kelionių paslaugų paketus reglamentuojančias taisykles. Pasiūlymas dėl teisės akto šiuo metu svarstomas Ministrų Taryboje ir Europos Parlamente.

(Daugiau informacijos: J. Salsby, tel. +32 2 297 24 59)

 1. Viešieji pirkimai. Komisija prašo ITALIJOS laikytis ES viešųjų pirkimų sutarčių taisyklių

Europos Komisija šiandien paprašė Italijos laikytis ES viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo taisyklių. Varezės ir Casciago savivaldybės nesurengusios konkurso sudarė sutartį dėl atliekų tvarkymo paslaugų su privačia bendrove. Be to, Italija priėmė teisės aktą, kuriuo leidžiama be konkurso su privačiomis bendrovėmis sudarytoms sutartims galioti iki jų įprastos galiojimo datos. Pagal ES teisę viešųjų pirkimų sutartys su bendrovėmis turi būti sudaromos po viešo ir skaidraus konkurso. Komisija susirūpinusi, kad dėl šios padėties Europos bendrovės neturi galimybės patekti į rinką ir suteikti ekonomiškai naudingiausios paslaugos, kuri taip pat būtų naudinga naudotojams ir mokesčių mokėtojams. Kadangi Italija šios padėties dar neištaisė, pagrįstoje nuomonėje (tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas) Komisija prašo Italijos imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta visiška atitiktis ES teisės nuostatoms. Jeigu per du mėnesius Italijos valdžios institucijos nepraneš apie priemones, kurių imtasi ES teisės pažeidimui panaikinti, Komisija gali perduoti Italijos bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 229 64450, mob. tel.+32 498 96 4450)

 1. Viešieji pirkimai. Komisija prašo ITALIJOS laikytis ES greitkelių sutarčių taisyklių

Europos Komisija šiandien paprašė Italijos laikytis ES viešųjų pirkimų taisyklių. Italija 18 metų pratęsė sutartį su bendrove, kuri šiuo metu yra koncesininkė, atsakinga už greitkelio A12 Livorno-Civitavecchia statybą ir valdymą. Koncesijos sutartis buvo pratęsta be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse, taip nesudarant galimybės dalyvauti potencialiai suinteresuotoms įmonėms iš kitų valstybių narių. Pagal ES teisę koncesijos sutarties pratęsimas prilygsta naujos koncesijos, kuri gali būti sudaryta tik paskelbus konkursą, sudarymui. Todėl Europos Komisija daro išvadą, kad Italija nevykdo savo įsipareigojimų pagal ES viešųjų pirkimų teisės nuostatas, visų pirma pagal Direktyvą 2004/18/EB. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama antruoju pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu. Jeigu per du mėnesius Italijos valdžios institucijos nepraneš apie priemones, kurių imtasi ES teisės pažeidimui panaikinti, Komisija gali perduoti Italijos bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 229 64450, mob. tel.+32 498 96 4450)

 1. Aplinka. Komisija prašo LENKIJOS įgyvendinti ES taisykles, kuriomis reglamentuojama mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga

Europos Komisija ragina Lenkiją nacionalinėje teisėje įgyvendinti ES taisykles, kuriomis reglamentuojama mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga. Atitinkama direktyva siekiama kuo mažiau naudoti gyvūnus bandymams ir reikalaujama kiek įmanoma naudotis kitomis galimybėmis, kartu užtikrinant, kad ES moksliniai tyrimai išliktų aukščiausio lygio. Direktyva į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2012 m. lapkričio 10 d. Lenkijai praleidus šį terminą, 2013 m. sausio 31 d. jai išsiųstas oficialus pranešimas. Komisija negavo jokio pranešimo apie priimtus teisės aktus, todėl siunčia pagrįstą nuomonę. Per du mėnesius Lenkijai nesiėmus veiksmų, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Mokesčiai. Komisija prašo RUMUNIJOS atsisakyti diskriminacinės užsienio juridinių asmenų apmokestinimo tvarkos

Komisija paprašė Rumunijos pakeisti savo taisykles, susijusias su palūkanų pajamų apmokestinimu, nes tai trukdo laisvam paslaugų teikimui ir laisvam kapitalo judėjimui ES bendrojoje rinkoje. Šiuo metu Rumunijoje įsisteigę juridiniai asmenys iš palūkanų pajamų gali minusuoti veiklos išlaidas. Tai reiškia, kad apmokestinamos tik jų grynosios pajamos. Tačiau kitose ES ar EEE šalyse įsisteigę juridiniai asmenys, neturintys nuolatinės būstinės Rumunijoje, negali pasinaudoti šia galimybe ir yra apmokestinami didesniais mokesčiais – apmokestinamos jų bendrosios tiesiogiai Rumunijoje gautos palūkanų pajamos.

Komisija tokią nevienodą apmokestinimo tvarką laiko nepagrįsta, diskriminacine ir ribojančia laisvą paslaugų judėjimą. Todėl ji paprašė Rumunijos pakeisti taisykles, kad jos atitiktų ES teisės nuostatas. Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo Rumunijos atsakymo, Komisija gali perduoti klausimą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Geležinkelio transportas. Komisija prašo RUMUNIJOS perkelti ES teisės aktus, kuriais reglamentuojama geležinkelių sauga

Komisija paprašė Rumunijos suderinti nacionalines taisykles su Direktyva 2004/49/EB dėl geležinkelių saugos. Šis prašymas yra susijęs su saugos tarnybos ir tyrimo įstaigos nepriklausomumu. ES teisės aktais siekiama laikytis vienodo požiūrio į geležinkelių saugą, kad visos ES geležinkelių tinklų saugos lygis būtų vienodas ir ES piliečiai galėtų keliauti saugiai. Geležinkelių sistemos saugos reikalavimai apima saugų infrastruktūros ir eismo valdymą, geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų funkcijas, atsakomybę ir tarpusavio sąveiką. Be to, reikia užtikrinti bendrą saugos kontrolės sistemą, saugos reglamentavimą, valdymą ir priežiūrą bei nepriklausomą avarijų tyrimą. Šios nuostatos turėjo galioti nuo 2006 m. balandžio mėn. Rumunijos pažeidimo nagrinėjimo procedūrą Komisija pradėjo 2013 m. vasario mėn. Dabar siunčiama pagrįsta nuomonė (tai antras ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Rumunijai suteikiamas dviejų mėnesių laikotarpis atsakyti Komisijai. Jei Rumunija nereaguos tinkamai, Komisija klausimą gali perduoti Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 1. Ekonomika ir finansai. Komisija ragina SLOVĖNIJĄ įgyvendinti biudžeto sistemos taisykles

Komisija šiandien nusprendė nusiųsti Slovėnijai oficialų prašymą įgyvendinti Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms. Direktyvą perkelti į nacionalinę teisę reikėjo iki 2013 m. gruodžio 31 d. Šio teisės akto, įtraukto į ES ekonomikos valdymo gerinimo šešių dokumentų rinkinį, tikslas – užtikrinti, kad šalys sustiprintų savo biudžeto sistemas (biudžeto sistema – susitarimų, procedūrų, taisyklių ir institucijų, kuriais paremta vykdoma valdžios sektoriaus biudžeto politika, rinkinys) ir sugriežtintų savo fiskalinę politiką. Į Direktyvos taikymo sritį patenka tokios priemonės kaip patikimų ir išsamių fiskalinių duomenų skelbimas (itin svarbus biudžeto priežiūrai), nacionalinių skaitinių fiskalinių taisyklių nustatymas, vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto planavimas, taip pat makroekonomikos ir biudžeto prognozių patikimumo ir skaidrumo didinimas. Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Jei Slovėnija nepraneš apie nacionalines Direktyvos įgyvendinimo priemones per du mėnesius nuo šios nuomonės gavimo dienos, Komisija gali perduoti šį klausimą Teisingumo Teismui ir paprašyti taikyti finansines sankcijas.

(Daugiau informacijos: S. O'Connor, tel. +32 229 67359, mob. tel. +32 460 767 359)

 1. Aplinka. Komisija ragina JUNGTINĘ KARALYSTĘ saugoti paprastąsias jūrų kiaules

Europos Komisija prašo Jungtinės Karalystės nustatyti paprastosioms jūros kiaulėms – paplitusiam JK jūrų žinduoliui – skirtas saugomas teritorijas. ES teisės akte dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (Buveinių direktyvoje) reikalaujama, kad valstybės narės parengtų saugomų teritorijų, skirtų įvairioms tos valstybės narės vietinėms rūšims, sąrašą ir taip užtikrinti jų apsaugą nuo intervencijų, galinčių kelti rimtą pavojų jų ekologiniam pobūdžiui. Nors JK vandenyse paprastųjų jūros kiaulių yra itin daug, JK kol kas tėra pasiūliusi saugoti vieną nedidelę vietovę Šiaurės Airijoje. Kai kurioms kitoms vietovėms pavojų kelia jūros vėjo elektrinių plėtotė. Komisija ne kartą ragino JK įgyvendinti svarbiausius įsipareigojimus šios rūšies atžvilgiu, tačiau daugiau saugotinų vietovių nepasiūlyta. Prieš teikiant šiandieninę pagrįstą nuomonę JK Vyriausybei 2013 m. birželio mėn. buvo nusiųstas oficialus pranešimas. Jei JK per du mėnesius nesiims jokių veiksmų, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Aplinka. Komisija prašo JUNGTINĘ KARALYSTĘ sumažinti Aberto (Aberthaw) elektrinės išmetalų kiekį

Europos Komisija ragina JK laikytis ES nustatytų pramoninių išmetamųjų teršalų reikalavimų, kuriais siekiama užkirsti kelią pramonės keliamai taršai, ją mažinti ir kiek įmanoma šalinti. Pažeidimas yra susijęs su Velse esančia akmens anglimis kūrenama Aberto elektrine, viršijančia išmetamų azoto oksidų ribą. Deginant kurą į aplinką išmetami azoto oksidai labai kenkia tiek žmonių sveikatai, tiek aplinkai, yra įvairių kvėpavimo ligų, dirvožemio ir paviršinio vandens rūgštėjimo priežastis, daro žalą augmenijai. Vadovaujantis Europos teisės aktu dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių (Didelių kurą deginančių įrenginių direktyva), kad valstybės narės sumažintų išmetalų kiekį iki 2008 m. sausio 1 d. laikydamosi Direktyvoje nustatytų išmetalų ribų arba įtraukdamos tuos įrenginius į nacionalinius išmetalų kiekio mažinimo planus. Aberto elektrinė neatitinka nei vieno iš šių reikalavimų – jos azoto oksido išmetalų riba yra 1 200 mg/Nm3, nors teisės aktais nustatyta riba yra 500 mg/Nm3. Komisija savo susirūpinimą išreiškė 2013 m. birželio mėn. oficialiame pranešime. Kadangi elektrinė toliau viršija leidžiamą azoto oksido išmetalų ribą, taikomą nuo 2008m. sausio 1 d., Komisija pateikia pagrįstą nuomonę ir suteikia JK du mėnesius imtis veiksmų. Jai to nepadarius, byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Oficialūs pranešimai

 1. Laisvas kapitalo judėjimas. Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš VENGRIJĄ dėl tarpvalstybinių investuotojų teisės naudotis žemės ūkio paskirties žeme

Europos Komisija šiandien nusprendė oficialiai paprašyti Vengrijos pateikti informacijos apie teisės aktus, kuriais apribojamos tam tikros sutartinės investuotojų teisės naudotis žemės ūkio paskirties žeme.

Komisijos nuomone, Vengrijos teisės aktais, kuriais buvo apribotos tarpvalstybinių investuotojų teisės, gali būti pažeidžiama ES teisė, susijusi su laisvu kapitalo judėjimu ir įsisteigimo laisve. Bet koks šių pagrindinių Sutartyje nustatytų laisvių suvaržymas turi būti tinkamai pagrįstas ir atitikti proporcingumo principą. Nors valstybėms narėms leidžiama pačioms nustatyti savo nuosavybės sistemos valdymo taisykles, tai turi būti daroma laikantis ES teisės nuostatų.

Komisija siunčia oficialų pranešimą – tai pirmasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnyje nustatytos pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas. Vengrijai suteikiamas dviejų mėnesių terminas atsakyti.

(Daugiau informacijos: IP/14/1152, C. Hughes, tel. +32 229 64450, mob. tel. +32 498 96 4450)

 1. Aplinka. Komisija ragina MALTĄ atsisakyti kikilių medžioklės

Europos Komisija prašo Maltos Vyriausybę dar kartą apsvarstyti sprendimą vėl pradėti tradicinę kikilių medžioklę. Ši praktika buvo uždrausta ES teisės aktais, kuriais reglamentuojama laukinių paukščių apsauga. Šis atvejis yra susijęs su Maltos sprendimu taikyti ES paukščių direktyvos – vieno svarbiausių ES gamtos ir biologinės įvairovės politikos dokumento – išlygą, pagal kurią nuo 2014 m. vėl leidžiama gaudyti (paprastai spendžiant spąstus) septynių rūšių laukinius kikilius. Valstybės narės gali taikyti griežtos apsaugos reikalavimo išlygas tik tuo atveju, jeigu nėra kitų tinkamų apsaugos sprendimų ir jeigu laikomasi tokioms išlygoms nustatytų reikalavimų. Šiuo atveju taip nėra, todėl Komisija nusprendė oficialiu pranešimu paraginti Maltą laikytis ES nustatytų taisyklių ir per vieną mėnesį pranešti, ar tai buvo padaryta.

(Daugiau informacijos: IP/14/1154, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)


Side Bar