Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 10 septembrie 2014

Întrebări și răspunsuri: Comisia Juncker

Președintele ales Jean Claude Juncker a anunțat astăzi repartizarea responsabilităților în cadrul echipei sale și modul de lucru în cadrul Comisiei Europene după începerea mandatului acesteia (a se vedea IP/14/984 și SPEECH/14/585). Vă prezentăm în continuare principalele elemente pe care ar trebui să le cunoașteți.

O privire de ansamblu asupra Comisiei Juncker

  • O echipă puternică și cu experiență, Comisia propusă de către dl Juncker este alcătuită din 5 foști prim-miniștri, 4 viceprim-miniștri, 19 foști miniștri, 7 comisari care revin (inclusiv Jyrki Katainen, care s-a alăturat Comisiei Barroso II în iulie 2014 pentru a-l înlocui pe Olli Rehn) și din 8 foști membri ai Parlamentului European. Dintre aceștia, 11 au o pregătire solidă în domeniul economic și financiar, în timp ce 8 au o vastă experiență în materie de relații externe. O treime dintre comisarii desemnați (9 din 28), inclusiv președintele ales, au candidat la alegerile europene din acest an.

  • Noua Comisie, o echipă proaspătă și dinamică, este mai tânără decât Comisia actuală. Mai precis, media de vârstă a vicepreședinților este de 49 de ani.

  • Noua Comisie Juncker va fi alcătuită din 9 femei și 19 bărbați. În consecință, femeile reprezintă aproximativ 33 % din colegiu, iar bărbații circa 66 %.

  • Din cei 7 vicepreședinți, 3 sunt femei (42 %).

  • În ceea ce privește afilierea politică, 14 membri ai Comisiei sunt afiliați la Partidul Popular European (PPE), 8 la Alianța Progresistă a Social-Democraților (S&D), 5 sunt afiliați la Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) și 1 este afiliat la Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (CRE).

  • În rândul vicepreședinților, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și prim-vicepreședintele sunt afiliați la Alianța Progresistă a Social-Democraților (S&D), 3 vicepreședinți sunt afiliați la Partidul Popular European (PPE), iar alți 2 la Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Care sunt principalele schimbări aduse modului de lucru al Comisiei?

Președintele ales Jean-Claude Juncker a explicat în discursul pe care l-a ținut în fața Parlamentului European la 15 iulie 2014 că dorește ca organizarea Comisiei să fie centrată pe realizarea obiectivelor propuse în cadrul Orientărilor politice pe baza cărora a fost ales. Președintele ales a declarat: „Îmi doresc o Uniune Europeană care să fie mai mare și mai ambițioasă în ceea ce privește aspectele importante și mai mică și mai modestă în ceea ce privește aspectele puțin importante.” Pornind de la acest obiectiv, el a optat pentru organizarea noii Comisii în jurul unor echipe de proiect (a se vedea mai jos).

Comisia Juncker va cuprinde 6 vicepreședinți plus Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este totodată unul dintre vicepreședinții Comisiei. Va exista un prim-vicepreședinte, care se va ocupa de o mai bună legiferare, de relațiile interinstituționale, de statul de drept și de Carta drepturilor fundamentale (Frans Timmermans). Prim-vicepreședintele va fi mâna dreaptă a președintelui, urmărind să garanteze, în special, că toate propunerile Comisiei respectă principiile subsidiarității și proporționalității, care ocupă un loc central în activitatea Comisiei. În calitatea sa de adjunct al președintelui, acesta va monitoriza relațiile Comisiei Europene cu celelalte instituții europene.

Vicepreședinții vor conduce echipe de proiect, asigurând orientarea și coordonarea activității mai multor comisari. Acest lucru va garanta o interacțiune dinamică a tuturor membrilor colegiului, înlăturând barierele și renunțând la structurile statice.

Vicepreședinții și comisarii vor fi interdependenți. Pentru ca o nouă inițiativă propusă de către un comisar să poată fi inclusă în programul de lucru al Comisiei sau pe ordinea de zi a colegiului, aceasta trebuie să beneficieze de sprijinul unui vicepreședinte. În același timp, un vicepreședinte va depinde de contribuțiile comisarilor care fac parte din echipa sa de proiect pentru a finaliza cu succes proiectul care i-a fost încredințat. Fiecărui membru al Comisiei i s-a încredințat un portofoliu; unele portofolii au un caracter mai vast și mai orizontal, în timp ce altele sunt mai specializate. Toți membrii colegiului vor trebui să își asume rolul lor în cadrul acestei noi metode de lucru bazate pe colaborare.

Care este rolul vicepreședinților în cadrul Comisiei Juncker?

Președintele ales Juncker a optat să încredințeze vicepreședinților unele sarcini specifice pe care aceștia vor trebui să le îndeplinească.

Vicepreședinții se vor ocupa de o serie de proiecte prioritare bine definite, urmând să orienteze și să coordoneze activitatea în cadrul Comisiei în domeniile-cheie ale orientărilor politice, oferind, de exemplu, un nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investiții, o piață unică digitală conectată, o uniune a energiei rezilientă și o uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă. Acest lucru va permite o cooperare mult mai strânsă în diferitele domenii de responsabilitate, cu participarea mai multor comisari care ar urma să lucreze îndeaproape cu vicepreședinții, componența echipelor putând varia în funcție de necesități și de eventualele noi proiecte care ar urma să fie elaborate în timp.

Vicepreședinții vor avea, de asemenea, un rol strategic de filtrare. Ca regulă generală, președintele nu va înscrie în programul de lucru al Comisiei sau pe ordinea de zi a colegiului nicio nouă inițiativă care nu a primit sprijinul unui vicepreședinte, pe baza unor argumente solide și a unei analize clare. În acest sens și luând în considerare prioritatea specifică acordată agendei referitoare la o mai bună legiferare, ținând totodată seama de constrângerile bugetare, președintele va acorda o atenție deosebită avizului prim-vicepreședintelui, responsabil de o mai bună legiferare, de relațiile interinstituționale, de statul de drept și de Carta drepturilor fundamentale (Frans Timmermans), și al vicepreședintelui pentru buget și resurse umane (Kristalina Georgieva).

De asemenea, vicepreședinții vor decide asupra persoanei care, în domeniul lor de responsabilitate, va reprezenta Comisia Europeană în cadrul celorlalte instituții europene, al parlamentelor naționale și al altor structuri instituționale la nivel național, european și internațional.

În îndeplinirea sarcinilor lor, vicepreședinții vor fi sprijiniți de secretariatul general, însă aceștia se vor baza, în principal, pe cooperarea strânsă cu comisarii relevanți și cu serviciile de care răspund.

Cum vor funcționa echipele de proiect?

Echipa de proiect: Un nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică și investiții

Jean-Claude Juncker: „Prioritatea absolută și firul conductor care va sta la baza tuturor propunerilor mele va fi aceea de a restabili creșterea economică în Europa și de a reîncadra oamenii în locuri de muncă decente.”

Liderul de echipă este Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil de ocuparea forței de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate.

Una dintre prioritățile de vârf ale Comisiei va fi aceea de a consolida competitivitatea Europei, de a stimula investițiile și de a crea locuri de muncă. Mai precis, vicepreședintele responsabil de ocuparea forței de muncă, de creștere economică, de investiții și de competitivitate va avea sarcina de a orienta, coordona, prezenta și pune în aplicare un pachet ambițios în materie de creare de locuri de muncă, creștere economică și investiții, care ar trebui să ne permită să mobilizăm până la 300 de miliarde EUR în investiții publice și private suplimentare în economia reală în următorii trei ani.

Prin urmare, acesta va trebui să îndrume și să coordoneze activitatea mai multor comisari, care își vor aduce, la rândul lor, contribuția la pachetul respectiv și, pe o scară mai largă, la îndeplinirea obiectivelor globale. El se va ocupa, în special, de îndrumarea și de coordonarea activității pe care o vor desfășura comisarii care dețin următoarele portofolii: afaceri economice și financiare; ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă; politica regională; piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri; stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital; economia digitală și societatea digitală; combaterea schimbărilor climatice și energia; transporturi și spațiu.

Echipa de proiect: O piață unică digitală

Jean-Claude Juncker: „Prin crearea unei piețe unice digitale conectate, în cursul mandatului viitoarei Comisii putem genera în Europa o creștere suplimentară în valoare de până la 250 de miliarde EUR, creând astfel sute de mii de noi locuri de muncă, în special pentru persoanele mai tinere aflate în căutarea unui loc de muncă, și o societate bazată pe cunoaștere dinamică. UE ar trebui să devină un lider în domeniul industriilor creative, respectând însă pe deplin diversitatea culturală.”

Liderul de echipă este Andrus Ansip, vicepreședintele responsabil de piața unică digitală.

Pentru ca oportunitățile oferite de tehnologiile digitale să poată fi utilizate mai judicios, este necesar să se înlăture barierele naționale în ceea ce privește reglementarea în domeniul telecomunicațiilor, legislația privind drepturile de autor și protecția datelor, gestionarea frecvențelor radio și aplicarea dreptului concurenței. Normele privind drepturile de autor, care se vor afla în viitor sub responsabilitatea comisarului pentru economie digitală și societate digitală (Günther Oettinger), ar trebui să fie, de asemenea, modernizate, având în vedere revoluția digitală și noul comportament al consumatorilor. Acestea ar trebui să contribuie la dezvoltarea unei industrii europene înfloritoare în domeniul media și al conținutului. Diversitatea culturală va rămâne o prioritate a Comisiei în acest context.

Vicepreședintele pentru piața unică digitală va fi, în special, însărcinat cu prezentarea unor măsuri legislative ambițioase în vederea realizării unei piețe unice digitale. Acesta va îndruma și va coordona îndeosebi activitatea comisarilor cărora li s-au încredințat următoarele portofolii: economie digitală și societate digitală; piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri; ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă; justiție, consumatori și egalitatea de gen; afaceri economice și financiare, impozitare și uniune vamală; politica regională; agricultură și dezvoltare rurală.

Echipa de proiect: O uniune a energiei rezilientă, însoțită de o politică vizionară în materie de schimbări climatice

Jean-Claude Juncker: „Doresc să reformez și să reorganizez politica energetică a Europei în cadrul unei noi Uniuni Europene a energiei. Trebuie să ne punem în comun resursele, să ne combinăm infrastructurile și să ne unim puterea de negociere în raport cu țările terțe. Trebuie să ne diversificăm sursele de energie și să reducem dependența energetică ridicată a mai multora dintre statele noastre membre.”

Liderul de echipă este Alenka Bratušek, vicepreședintele responsabil de uniunea energiei.

Uniunea Europeană are nevoie de o uniune a energiei rezilientă. Diversificarea surselor noastre de energie și reducerea dependenței energetice accentuate a mai multora dintre statele noastre membre va conferi Uniunii Europene mai multă independență, în timp ce consolidarea ponderii energiei din surse regenerabile și sporirea eficienței energetice a Europei va contribui la crearea de locuri de muncă și la reducerea costurilor. Aceasta va cuprinde, în special, un obiectiv obligatoriu în materie de eficiență energetică de 30 % până în 2030, conform solicitării formulate de președintele ales Juncker în discursul său susținut în fața Parlamentului European la 15 iulie. Vicepreședintele responsabil de uniunea energiei va fi însărcinat în mod special cu reformarea și reorganizarea politicii energetice europene în cadrul unei noi Uniuni Europene a energiei. Aceasta va îndruma și va coordona îndeosebi activitatea comisarilor responsabili de combaterea schimbărilor climatice și energie; transporturi și spațiu; piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri; mediul înconjurător, afaceri maritime și pescuit; politica regională; agricultură și dezvoltare rurală; cercetare, știință și inovare.

Echipa de proiect: O uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă

Jean-Claude Juncker: „Am avut parte doar de o suspendare a crizei. Trebuie să valorificăm acest răgaz pentru a consolida și a completa măsurile fără precedent pe care le-am luat în timpul crizei, simplificându-le și conferindu-le un grad mai mare de legitimitate pe plan social. Faptul că armatorii și speculanții se îmbogățesc tot mai mult în timpul unei crize, în vreme ce pensionarii nu se mai pot întreține singuri nu este compatibil cu o economie socială de piață.”

Liderul de echipă va fi Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil pentru moneda euro și dialogul social.

Pe baza „rapoartelor celor patru președinți” și a proiectului Comisiei pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă și ținând seama de dimensiunea socială a Europei, Comisia trebuie să continue procesul de reformă a uniunii monetare și economice a Europei pentru a menține stabilitatea monedei euro. Vicepreședintele responsabil pentru moneda euro și dialogul social va avea, în special, rolul de a superviza semestrul european (ciclul de guvernanță economică a Europei) și de a coordona, de a prezenta și de a pune în aplicare inițiative destinate consolidării convergenței, la nivelul statelor membre care au adoptat euro, a politicilor economice, bugetare și a celor privind piața forței de muncă.

Reformele economice și programele de ajustare trebuie să fie însoțite de măsuri sociale complementare. Acest lucru nu poate fi realizat decât prin intermediul unui dialog constant cu partenerii sociali europeni, cu reprezentanții întreprinderilor și cu sindicatele. Economia socială de piață poate funcționa numai dacă există un dialog social, mai ales atunci când sunt în joc chestiuni sensibile, cum ar fi menținerea nivelului salariilor și indexarea salariilor. Acesta este motivul pentru care responsabilitatea promovării și sprijinirii dialogului social european a fost încredințată, în mod special, unui vicepreședinte, și anume vicepreședintelui pentru zona euro și dialogul social.

El va îndruma și va coordona în special activitatea comisarilor pentru afaceri economice și financiare, impozitare și uniune vamală; ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă; stabilitatea financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital; piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri; educație, cultură, tineret și cetățenie; politica regională; justiție, consumatori și egalitatea de gen.

Prim-vicepreședintele responsabil de o mai bună legiferare, de relațiile interinstituționale, de statul de drept și de Carta drepturilor fundamentale

Crearea unui post de prim-vicepreședinte, care va fi responsabil de o mai bună legiferare, de relațiile interinstituționale, de statul de drept și de Carta drepturilor fundamentale (Frans Timmermans), este rezultatul angajamentului asumat de către președintele ales Juncker în fața Parlamentului European. Prim-vicepreședintele va fi mâna dreaptă a președintelui. În calitate de vicepreședinte responsabil de o mai bună legiferare, acesta va garanta, în special, că toate propunerile Comisiei respectă principiile subsidiarității și proporționalității, care ocupă un loc central în activitatea Comisiei. De asemenea, prim-vicepreședintele va avea rolul de gardian, susținând Carta drepturilor fundamentale și statul de drept în toate activitățile Comisiei. Acesta reprezintă un simbol puternic al angajamentului asumat de Comisie față de respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale.

Prin urmare, acesta va lucra împreună cu toți comisarii și va colabora îndeaproape cu comisarul pentru justiție, protecția consumatorilor și egalitatea de gen și cu comisarul pentru migrație și afaceri interne, datorită legăturii strânse care există între aceste domenii și drepturile fundamentale și statul de drept.

În calitatea sa de adjunct al președintelui, acesta va fi însărcinat cu monitorizarea relațiilor Comisiei Europene cu parlamentele naționale și cu celelalte instituții europene.

Vicepreședintele responsabil de buget și resurse umane

În această perioadă caracterizată de dificultăți economice este mai important decât oricând ca resursele umane și bugetare să fie utilizate în mod optim.

Pentru a se asigura că resursele sunt alocate în funcție de prioritățile politice ale Comisiei și că orice acțiune întreprinsă produce un maximum de rezultate, vicepreședintele pentru buget și resurse umane (Kristalina Georgieva) va examina toate inițiativele Comisiei din perspectiva implicațiilor lor bugetare și de personal. De asemenea, misiunea acesteia va consta în continuarea modernizării administrației publice europene, inclusiv printr-o utilizare mai intensă a tehnologiilor digitale. Un alt obiectiv al său va fi acela de a majora la 40 %, până la sfârșitul mandatului, proporția femeilor prezente în posturile de conducere de nivel superior și mediu din cadrul Comisiei. Ea va colabora cu toți comisarii.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

Jean-Claude Juncker: „Este necesar să instituim mecanisme mai eficiente pentru a preîntâmpina evenimentele și pentru a elabora rapid răspunsuri comune. Trebuie să fim mai eficace în ceea ce privește reunirea instrumentelor de acțiune externă de care dispune Europa. Politica comercială, ajutorul pentru dezvoltare, participarea noastră în cadrul instituțiilor financiare internaționale și politica noastră de vecinătate trebuie să fie combinate și activate conform uneia și aceleiași logici.”

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (Federica Mogherini) va fi „ministrul afacerilor externe” al Europei, fiind responsabilă de politica externă a Uniunii Europene și de reprezentarea acesteia în țările terțe și în cadrul organizațiilor internaționale. Ea se bucură de un statut unic, în temeiul tratatelor, întrucât reprezintă atât statele membre, în calitate de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cât și Comisia, în calitate de unul dintre vicepreședinții săi.

În cadrul Comisiei, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinte va fi responsabil de proiectul intitulat „Un actor mai puternic pe plan mondial”, contribuind la orientarea tuturor activităților Comisiei în materie de relații externe.

Pentru a combina instrumentele disponibile în cadrul Comisiei într-un mod mai eficace, Înaltul Reprezentant va conduce și va coordona lucrările, în special, ale comisarilor responsabili de politica europeană de vecinătate și de negocierile privind extinderea; comerț; cooperarea și dezvoltarea internaționale; ajutor umanitar și gestionarea crizelor. Înaltul Reprezentant, în calitate de vicepreședinte al Comisiei Europene, trebuie să își asume pe deplin rolul său în cadrul colegiului comisarilor. În acest scop, ori de câte ori ea va considera că este necesar, va solicita comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocierile privind extinderea, precum și altor comisari, să o suplinească în domenii ce țin de competența Comisiei. Acest lucru îi va permite Înaltului Reprezentant să își concentreze eforturile asupra abordării adevăratelor provocări geopolitice.

Care este baza modificărilor propuse privind organizarea Comisiei?

În temeiul articolului 17 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană, dreptul de a decide cu privire la organizarea internă a Comisiei este o prerogativă a președintelui Comisiei.

Articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană

(...)

6. Președintele Comisiei:

(a) definește orientările în cadrul cărora Comisia își exercită misiunea;

(b) decide organizarea internă a Comisiei, pentru a asigura coerența, eficacitatea și colegialitatea acțiunilor acesteia;

(c) numește vicepreședinții, alții decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, dintre membrii Comisiei.

Cum se iau deciziile - cum se aplică principiul colegialității?

Toți membrii colegiului (președintele, vicepreședinții și comisarii) dispun de un vot. Deoarece toate deciziile sunt luate la nivel de colegiu, toți comisarii au un cuvânt de spus în fiecare decizie.

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate va avea un adjunct și care va fi rolul său?

La 8 septembrie, președintele ales, dl Juncker și Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei Europene (Federica Mogherini) au convenit asupra unei noi abordări pragmatice, pentru o mai mare eficacitate a acțiunii externe a Uniunii. Pe această bază, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și pentru negocierile privind extinderea (Johannes Hahn) și alți comisari, o vor suplini pe Federica Mogherini în domenii legate de competența Comisiei, ori de câte ori dânsa consideră că acest lucru este necesar.

În Orientările sale politice, președintele ales, Juncker, a declarat: „Intenționez să încredințez altor comisari responsabili de relațiile externe funcția de adjunct al Înaltului Reprezentant, atât în cadrul colegiului, cât și pe scena internațională.”

Cum vor fi distribuite sarcinile între vicepreședintele responsabil pentru moneda euro și dialogul social și comisarul pentru afaceri economice și financiare?

Vicepreședintele responsabil pentru moneda euro și dialogul social (Valdis Dombrovkis) și comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și uniune vamală (Pierre Moscovici) vor colabora într-un spirit de colegialitate și reciprocitate (a se vedea mai sus secțiunea intitulată „Vicepreședinți”). Vicepreședintele pentru moneda euro și dialogul social va fi responsabil cu semestrul european (ciclul de guvernanță economică europeană), orientând și coordonând astfel activitatea mai multor comisari care contribuie la semestrul european (a se vedea graficul de mai sus „Echipa de proiect: o uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă”). Comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și uniune vamală va contribui, prin urmare, la palierele economice și fiscale din cadrul semestrului european, alături de comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă (Marianne Thyssen), care va contribui la palierele privind piața forței de muncă și aspectele sociale, și la inițiative privind aprofundarea uniunii monetare (și, în general, la „Echipa de proiect: o uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă”). Având în vedere, însă, că portofoliul său este mult mai larg - acesta incluzând impozitarea și uniunea vamală - comisarul pentru afaceri economice și financiare va colabora, de asemenea, cu vicepreședintele pentru buget și resurse umane (Kristalina Georgieva) și cu vicepreședintele pentru ocuparea forței de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate (Jyrki Katainen).

De ce au fost reunite energia și schimbările climatice în cadrul aceluiași portofoliu?

Europa are nevoie de o singură voce, puternică, pentru a exprima punctul de vedere al Uniunii Europene, în perspectiva reuniunii Organizației Națiunilor Unite care va avea loc la Paris, în 2015, și a evenimentelor ulterioare. Comisarul pentru politici climatice și energie (Miguel Arias Cañete) va dispune de toate instrumentele necesare pentru a face acest lucru, sub îndrumarea și orientarea Vicepreședintelui pentru energie ( Alenka Bratušek). Politicile climatice și energia se completează reciproc: consolidarea ponderii energiei din surse regenerabile nu este numai o chestiune de politică responsabilă privind schimbările climatice. Este, totodată, un imperativ al politicii industriale, dacă Europa dorește în continuare ca pe termen mediu să aibă energie la prețuri accesibile. La rândul său, îmbunătățirea eficienței energetice nu numai că va contribui la crearea de locuri de muncă în sectoare-cheie și la reducerea costurilor pentru consumatori, ci datorită ei, politica energetică europeană va fi mai durabilă. Pe scurt: politicile climatice și politica energetică merg mână în mână și sunt în responsabilitatea aceluiași comisar.

Direcția Generală Politici climatice și Direcția Generală Energie rămân două servicii distincte. Acestea vor fi, totuși, în subordinea unui singur comisar.

De ce există un comisar pentru afaceri economice și financiare, impozitare și uniune vamală?

Noul portofoliu „afaceri economice și financiare, impozitare și uniune vamală” (atribuit lui Pierre Moscovici) va asigura faptul că politicile privind impozitarea și uniunea vamală rămân parte integrantă a unei Uniuni economice și monetare veritabile și contribuie la buna funcționare a cadrului global de guvernanță economică al UE. Impozitarea nu trebuie văzută ca un domeniu de politică izolat, decuplat de cadrul economic mai larg, care intră în responsabilitatea Comisiei. Dimpotrivă, mai ales în urma crizei financiare, a devenit evident că impozitarea trebuie să fie parte integrantă a eforturilor Comisiei de a crea o uniune economică și monetară profundă și veritabilă.

De ce există un nou comisar pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital?

În doar câțiva ani, UE a propus o serie de reforme ambițioase și fără precedent în materie de reforme de reglementare și supraveghere, pentru a garanta stabilitatea financiară și pentru a îmbunătăți supravegherea piețelor financiare. Prin urmare, a sosit momentul ca expertiza și responsabilitatea din aceste domenii să fie canalizate într-un singur punct. Comisarul pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital (Jonathan HILL) se va asigura, în special, de faptul că, în punerea în aplicare a noilor norme în materie de supraveghere și de rezoluție în domeniul bancar, Comisia va fi în continuare activă și vigilentă, astfel încât băncile europene să fie mai solide, pentru a putea să reia activitățile de acordare de împrumuturi în favoarea economiei reale.

Întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a economiei Europei. Depășirea fragmentării financiare a piețelor de creditare va contribui la prosperitatea acestor întreprinderi și la stimularea performanțelor lor economice. De asemenea, următorul obiectiv va fi dezvoltarea și integrarea piețelor de capital care sunt o sursă de credite mai bună decât creditele bancare, în ceea ce privește finanțarea unor proiecte inovatoare și a investițiilor pe termen lung.

Comisarul pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital va fi, de asemenea, responsabil de relațiile cu Autoritatea Bancară Europeană (EBA), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP), Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) și Comitetul unic de rezoluție (SRB, care ar trebui să fie operațional începând cu 2015).

De ce s-a optat pentru gruparea într-un singur portofoliu a domeniilor de politică mediu, afaceri maritime și pescuit?

Politica de mediu și politica în domeniul „Afaceri maritime și Pescuit” au în comun, în primul rând, necesitatea de a conserva resursele naturale iar, în al doilea rând, acestea sunt vectori esențiali ai competitivității europene. Portofoliile „Mediu” și „Afaceri maritime și Pescuit” au fost reunite (în portofoliul atribuit lui Karmenu Vella) pentru a oglindi corelația dintre creșterea „albastră” și creșterea „verde” - politicile privind conservarea mediului și a zonelor maritime pot să îndeplinească un rol crucial în crearea de locuri de muncă, conservarea resurselor, stimularea creșterii economice și încurajarea investițiilor. Protejarea mediului înconjurător și menținerea competitivității trebuie să meargă mână în mână, ambele fiind legate de un viitor sustenabil.

Care este motivul pentru care nu există un comisar cu responsabilități legate doar de extindere?

Comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocierile în vederea extinderii (Johannes Hahn) va fi responsabil pentru o politică de vecinătate consolidată, dar și pentru negocierile de aderare în curs de desfășurare.

În Orientările sale politice, președintele ales, dl Juncker, a declarat: „UE trebuie să facă o pauză în ceea ce privește extinderea, astfel încât să putem consolida ceea ce s-a realizat în rândul celor 28 de state membre. Din acest motiv, în perioada în care voi fi președinte al Comisiei, negocierile în curs vor continua și în special Balcanii de Vest vor trebui să păstreze o perspectivă europeană, dar în următorii cinci ani nu va mai avea loc nicio nouă extindere.”

Care sunt următoarele etape în vederea preluării funcțiilor de către membrii Comisiei „Juncker”?

Președintele ales, Jean-Claude Juncker, a comunicat Consiliului Uniunii Europene, la 5 septembrie 2014, lista comisarilor desemnați.

Acest demers a fost precedat de o serie de interviuri pe care președintele ales le-a avut cu fiecare candidat în parte și de numirea, la 30 august, de comun acord cu președintele ales, a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care va îndeplini, de asemenea, funcția de vicepreședinte al Comisiei.

Lista finală a comisarilor desemnați a fost adoptată de comun acord cu Consiliul Uniunii Europene, la 5 septembrie 2014, în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

În următoarea etapă, Parlamentul European trebuie să își dea aprobarea asupra întregului colegiu de comisari, inclusiv asupra președintelui și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene. Acest demers este precedat de audieri ale comisarilor desemnați în cadrul comisiilor parlamentare relevante, conform articolului 118 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European. Odată ce Parlamentul European și-a exprimat acordul, Consiliul European numește în mod oficial Comisia Europeană, conform articolului 17 alineatul (7) din TUE.

Pentru informații suplimentare:

A se vedea IP/14/984

În urma unei campanii electorale la nivel european, Jean-Claude Juncker a fost propus drept candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene de către Consiliul European din 27 iunie 2014. Pe baza Orientărilor politice pe care le-a prezentat Parlamentului European, Jean-Claude Juncker a fost ales în funcția de viitor președinte al Comisiei Europene, cu o majoritate importantă de 422 de voturi, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din 15 iulie 2014.

Pagina de internet a președintelui ales, Jean-Claude Juncker:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Orientările politice pentru noua Comisie Europeană: „Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, creștere economică, echitate și schimbări democratice”:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_ro.htm

Urmăriți-l pe Twitter pe președintele ales: @JunckerUE #TeamJunckerEU


Side Bar