Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 10. rujna 2014.

Pitanja i odgovori: Junckerova komisija

Novoizabrani predsjednik Jean Claude Juncker danas je najavio raspodjelu zaduženja u svom timu te novu organizaciju rada Europske komisije nakon što preuzme dužnost (vidi IP/14/984 i SPEECH/14/585). U nastavku su navedene najvažnije činjenice.

Ukratko o novoj Junckerovoj Komisiji

  • Kao snažan i iskusan tim, predložena Junckerova Komisija uključuje 5 bivših predsjednika vlada i 4 potpredsjednika vlada, 19 bivših ministara, 7 nekadašnjih povjerenika (među ostalim, Jyrki Katainen, koji se u srpnju 2014. pridružio drugoj Barrosovoj Komisiji kao zamjena za Ollija Rehna) i 8 bivših članova Europskog parlamenta. Među predloženim povjerenicima, 11 ih je radilo na poslovima povezanima s gospodarskim i financijskim sektorom, dok ih 8 ima bogato iskustvo u vanjskim odnosima. Jedna trećina kandidata za povjerenike, točnije njih 9 od ukupno 28, uključujući novoizabranog predsjednika, sudjelovalo je u kampanji u ovogodišnjim izborima za Europski parlament.

  • Poletan i dinamičan tim, nova Komisija mlađa je od dosadašnje, a prosječna je dob potpredsjednika 49 godina.

  • Junckerovu Komisiju sačinjava 9 žena i 19 muškaraca, što znači da je u Kolegiju 33 % žena, dok je njihovih muških kolega preostalih 66 %.

  • Žene drže i 3 od 7 potpredsjedničkih mjesta (dakle 42 %).

  • Među članovima Komisije 14 ih pripada Europskoj pučkoj stranci (EPP), 8 Progresivnom savezu socijalista i demokrata (S&D), 5 Savezu liberala i demokrata za Europu (ALDE) i 1 Savezu europskih konzervativaca i reformista (ECR).

  • Među potpredsjednicima visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i prvi potpredsjednik pripadaju Progresivnom savezu socijalista i demokrata (S&D), 3 potpredsjednika dolaze iz redova Europske pučke stranke (EPP), dok su 2 iz Saveza liberala i demokrata za Europu (ALDE).

Koje su glavne promjene u budućem radu Komisije?

Novoizabrani predsjednik Jean-Claude Juncker u svom je govoru u Europskom parlamentu održanom 15. srpnja 2014. izjavio da želi da organizacija rada Komisije bude usmjerena na provedbu političkih smjernica na temelju kojih je imenovan. Novoizabrani predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: Želim Europsku uniju koja će biti veća i ambicioznija u pogledu velikih stvari, a manja i skromnija kada je riječ o malim stvarima." Imajući u vidu upravo taj cilj, odlučio je novu Komisiju organizirati oko projektnih timova (vidi u nastavku).

Junckerova Komisija imat će 6 potpredsjednika uz visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, koja je istovremeno i potredsjednica Komisije. Prvi potpredsjednik (Frans Timmermans) bit će zadužen za bolje donošenja propisa, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima. Prvi potpredsjednik bit će desna ruka predsjedniku, a posebno će se brinuti za to da Komisija u svakom svojem prijedlogu poštuje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, koja čine okosnicu njezina rada. Kao zamjenik predsjednika nadzirat će i odnose Europske komisije s drugim europskim institucijama.

Potpredsjednici će voditi projektne timove te upravljaju i koordiniraju radom nekoliko povjerenika. Na taj način osigurat će se dinamična interakcija svih članova Kolegija, ukloniti prepreke i postići odmak od statičkih struktura.

Potpredsjednici i povjerenici u svom će djelovanju biti međuovisni. Povjerenicima će tako biti potrebna podrška potpredsjednikâ kako bi u program rada Komisije ili Kolegija mogli uključiti nove inicijative. Istovremeno, potpredsjednicima će biti potreban doprinos projektnih timova njihovih povjerenika kako bi mogli uspješno završiti projekt koji im je dodijeljen. Svaki član Komisije ima svoj portfelj, od kojih su neki širi i horizontalni, dok su drugi uže specijalizirani. Svi članovi Kolegija imaju svoju ulogu u ovom novom načinu rada utemeljenom na suradnji.

Koja je uloga potpredsjednikâ u Junckerovoj Komisiji?

Novoizabrani predsjednik Juncker odlučio je potpredsjednicima povjeriti posebne zadaće koje će morati ispuniti.

Potpredsjednici će biti zaduženi za nekoliko jasno definiranih prioritetnih projekata te će voditi i koordinirati rad Komisije u ključnim područjima političkih smjernica, kao što su primjerice osiguranje novog poticaja za zapošljavanje, rast i ulaganja, jedinstveno digitalno tržište, otporna energetska unija te produbljena i pravednija ekonomska i monetarna unija. Time će se omogućiti snažnija suradnja u svim područjima u njihovoj nadležnosti, što znači da će nekoliko povjerenika blisko surađivati s potpredsjednicima, u kombinacijama koje će se možda mijenjati u skladu s potrebama i razvojem novih projekata tijekom vremena.

Potpredsjednici će imati i stratešku ulogu filtriranja novih ideja. Predsjednik u pravilu neće u program rada Komisije ili Kolegija uključiti nove inicijative, ako one nisu, na temelju dobrih argumenata i jasnog izlaganja, dobile podršku potpredsjednika. S tim u vezi i s obzirom na poseban prioritet koje se daje Planu za bolje donošenja propisa i proračunskim ograničenjima, predsjednik će posebnu pozornost obratiti na mišljenje prvog potpredsjednika (Frans Timmermans) zaduženog za bolje donošenja propisa, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima i potpredsjednice (Kristalina Georgieva), u čijem se portfelju nalaze proračun i ljudski resursi.

Potpredsjednici će, osim toga, odlučivati o tom tko će u područjima iz njihova portfelja predstavljati Komisiju u drugim europskim institucijama, nacionalnim parlamentima i ostalim institucijskim kontekstima na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

Potpredsjednicima u obavljanju njihovih dužnosti pomaže glavno tajništvo, a u prvom se redu oslanjaju na blisku suradnju s relevantnim povjerenicima i službama u njihovoj nadležnosti.

Kako će novi projektni timovi funkcionirati?

Projektni tim: novi poticaj za zapošljavanje, rast i ulaganja

Jean-Claude Juncker: „Moj glavni prioritet i nit vodilja u svakom prijedlogu bit će poticanje ponovnog rasta Europe i povratak ljudi na zadovoljavajuća radna mjesta.”

Voditelj je tima Jyrki Katainen, potpredsjednik zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost.

Jedan od glavnih prioriteta Komisije bit će ojačati konkurentnost Europe, poticati ulaganja i stvarati radna mjesta. Posebna zadaća potpredsjednika zaduženog za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost bit će upravljanje, koordinacija, prezentacija i provedba ambicioznog paketa za zapošljavanje, rast i ulaganja koji bi nam trebao omogućiti mobiliziranje do 300 milijardi EUR dodatnih javnih i privatnih ulaganja u realno gospodarstvo tijekom sljedećih triju godina.

Stoga će on morati voditi i koordinirati rad nekoliko povjerenika koji svi pridonose paketu i, šire, sveobuhvatnim ciljevima. Posebno će voditi i koordinirati rad povjerenika za gospodarske i financijske poslove; zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage; regionalnu politiku; unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove; financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala; digitalno gospodarstvo i društvo; klimatsku i energetsku politiku; te promet i svemir.

Projektni tim: jedinstveno digitalno tržište

Jean-Claude Juncker izjavio je: „Stvaranjem povezanog jedinstvenog digitalnog tržišta tijekom mandata sljedeće Komisije možemo stvoriti do 250 milijardi EUR dodatnog rasta u Europi, čime će se otvoriti stotine tisuća novih radnih mjesta, posebno za mlađe osobe koje traže posao, te stvoriti dinamično društvo utemeljeno na znanju. EU bi trebao preuzeti vodeću ulogu u kreativnim industrijama, uz potpuno uvažavanje kulturne različitosti.”

Voditelj tima je Andrus Ansip, potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište.

Kako bi se bolje iskoristile mogućnosti koje nude digitalne tehnologije, potrebno je ukloniti nacionalne ograde u propisima o telekomunikacijama, u području autorskih prava i zakonodavstva o zaštiti podataka, u upravljanju radijskim valovima i primjeni zakonodavstva o tržišnom natjecanju. U svjetlu digitalne revolucije i novog ponašanja potrošača potrebno je i modernizirati pravila o autorskim pravima koja će ubuduće biti u nadležnosti povjerenika za digitalno gospodarstvo (Günther Oettinger). To bi trebalo pridonijeti izgradnji uspješne europske medijske industrije i industrije sadržaja. Kulturna raznolikost i dalje je priroritet Komisije u tom kontekstu.

Posebna zadaća potpredsjednika zaduženog za jedinstveno digitalno tržište bit će predstavljanje ambicioznih zakonodavnih koraka prema povezanom jedinstvenom digitalnom tržištu. On će posebno voditi i koordinirati rad povjerenika zaduženih za digitalno gospodarstvo i društvo; unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove; zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage; pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova; gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu; regionalnu politiku; poljoprivredu i ruralni razvoj.

Projektni tim: stabilna energetska unija s klimatskom politikom usmjerenom budućnosti

Jean-Claude Juncker: „Želim reformirati i reorganizirati europsku energetsku politiku i pretvoriti je u novu europsku energetsku uniju. Moramo udružiti resurse, infrastrukture i pregovaračku moć u odnosu na treće zemlje. Moramo diversificirati izvore energije i smanjiti pretjeranu energetsku ovisnost nekoliko država članica.”

Voditelj je tima Alenka Bratušek, potpredsjednica zadužena za energetsku uniju.

Europskoj uniji potrebna je stabilna energetska unija. Diversificiranje izvora energije i smanjenje pretjerane energetske ovisnosti nekoliko država članica učinit će Europsku uniju neovisnijom i ojačati udio obnovljive energije, a veća energetska učinkovitost Europe pridonijet će otvaranju radnih mjesta i smanjenju troškova. U skladu s prijedlogom novoizabranog predsjednika Junckera koji je iznio u govoru pred Europskim parlamentom 15. srpnja, to posebno uključuje obvezujući cilj od 30 % energetske učinkovitosti do 2030. Posebna zadaća potpredsjednice za energetsku uniju bit će reforma i reorganizacija europske energetske politike u novu europsku energetsku uniju. Potpredsjednica za energetsku uniju posebno će voditi i koordinirati rad povjerenikâ za klimatsku i energetsku politiku; promet i svemir; unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove; okoliš, pomorstvo i ribarstvo; regionalnu politiku; poljoprivredu i ruralni razvoj te istraživanje, znanost i inovacije.

Projektni tim: snažna i pravednija ekonomska i monetarna unija

Jean-Claude Juncker: „Ovo je samo stanka u krizi. Tu stanku moramo iskoristiti kako bismo konsolidirali i dopunili nezapamćene mjere koje smo poduzeli tijekom krize te kako bi smo ih pojednostavnili i učinili socijalno legitimnijima. Nespojivo je sa socijalnim tržišnim gospodarstvom da tijekom krize brodovlasnici i špekulanti postaju još bogatiji, dok se umirovljenici više ne mogu sami uzdržavati.”

Voditelj tima bit će Valdis Dombrovskis, potpredsjednik za euro i socijalni dijalog.

Na temelju „izvješća četiriju predsjednika” i Nacrta Komisije za snažnu i istinsku ekonomsku i monetarnu uniju te s obzirom na socijalnu dimenziju Europe, Komisija mora nastaviti reformu europske ekonomske i monetarne unije kako bi se održala stabilnost eura. Zadaća potpredsjednika za euro i socijalni dijalog bit će praćenje europskog semestra (europski ciklus gospodarskog upravljanja) te koordinacija, predstavljanje i provedba inicijativa namijenjenih jačanju konvergencije gospodarske i fiskalne politike te politike tržišta rada među državama članicama europodručja.

Gospodarske reforme i programe prilagodbe potrebno je popratiti socijalnim mjerama. To je moguće postići samo u stalnom dijalogu s europskim socijalnim partnerima, predstavnicima poslovnog svijeta i sindikatima. Socijalno tržišno gospodarstvo može funkcionirati samo ako postoji socijalni dijalog, osobito u pogledu osjetljivih pitanja, poput održavanja i indeksacije plaća. To je razlog zbog kojeg je za promicanje i podupiranje europskog socijalnog dijaloga nadležan posebni potpredsjednik za euro i socijalni dijalog.

On će posebno voditi i koordinirati rad povjerenika zaduženih za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu; zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage; financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala; unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove; obrazovanje, kulturu, mlade i građanstvo; regionalnu politiku; pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova;

Prvi potpredsjednik zadužen za bolje donošenje propisa, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima

Uvođenje prvog potpredsjednika koji će biti zadužen za bolje donošenje propisa, međuinstitucijske odnose, vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima (Frans Timmermans) u skladu je s obvezom koju je novoizabrani predsjednik Juncker preuzeo prema Europskom parlamentu. Prvi potpredsjednik bit će desna ruka predsjednika. Kao potpredsjednik nadležan za bolje donošenje propisa posebno će osigurati da se u svakom prijedlogu Komisije poštuju načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, koja čine okosnicu rada Komisije. Prvi potpredsjednik ima i nadzornu ulogu te se brine za to da se Povelja o temeljnim pravima i vladavina prava poštuju u svim aktivnostima Komisije. To je snažan simbol predanosti Komisije poštovanju vladavine prava i temeljnih prava.

Stoga će on surađivati sa svim povjerenicima. Zbog njihove uske povezanosti s temeljnim pravima i vladavinom prava osobito će blisko surađivati s povjerenikom za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova te povjerenikom za migracije i unutarnje poslove.

Kao zamjenik predsjednika imat će zadaću nadziranja odnosa Europske komisije s nacionalnim parlamentima i drugim europskim institucijama.

Potpredsjednica za proračun i ljudske resurse

U gospodarski zahtjevnim vremenima važnije je nego ikad dosad na najbolji mogući način iskoristiti ljudske i proračunske resurse.

Kako bi se osiguralo da se resursi dodjeljuju u skladu s političkim prioritetima Komisije i da se svakom aktivnošću postiže maksimalni učinak, potpredsjednica za proračun i ljudske resurse (Kristalina Georgieva) provjeravat će implikacije za proračun i osoblje svih inicijativa Komisije. Bit će zadužena i za daljnju modernizaciju europske javne uprave, među ostalim i većom upotrebom digitalnih tehnologija. Njezin je zadatak do kraja mandata postići zastupljenost žena na visokim i srednjim rukovodećim položajima u Komisiji od 40 %. Surađivat će sa svim povjerenicima.

Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Jean-Claude Juncker: „Potrebni su nam bolji mehanizmi kako bi smo na vrijeme predvidjeli događaje i brzo utvrdili zajedničke odgovore. Moramo na učinkovitiji način spojiti instrumente europskog vanjskog djelovanja. Potrebno je voditi se istom logikom pri spajanju i aktiviranju trgovinske politike, razvojne pomoći, našeg sudjelovanja u međunarodnim financijskim institucijama i naše susjedske politike.”

Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (Federica Mogherini) europska je „ministrica vanjskih poslova” koja vodi vanjsku politiku Europske unije i predstavništva u trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. Ona ima jedinstven status u skladu s Ugovorima jer kao visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predstavlja države članice, a u isto vrijeme predstavlja Komisiju, obnašajući jednu od potpredsjedničkih funkcija.

U Komisiji će visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednica biti zadužena za projekt pod nazivom „Jači globalni sudionik”, pružajući podršku svim aktivnostima Komisije u području vanjskih odnosa.

Kako bi se na učinkovitiji način spojili instrumenti koji postoje u Komisiji, visoka predstavnica vodit će i koordinirati rad povjerenika zaduženih za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju; trgovinu; međunarodnu suradnju i razvoj te humanitarnu pomoć i odgovor na krizne situacije. Kao potpredsjednica Europske komisije, visoka predstavnica mora u potpunosti ispuniti svoju ulogu u Kolegiju povjerenika. Kako bi se to omogućilo, kada god to bude smatrala potrebnim, zamolit će povjerenika za europsku susjesku politiku i pregovore o proširenju i druge povjerenike da je zamijene u područjima u nadležnosti Komisije. To će visokoj predstavnici omogućiti da usredotoči napore na rješavanje stvarnih geopolitičkih izazova.

Što je temelj predloženih promjena u organizaciji Komisije?

U skladu s člankom 17. stavkom 6. Ugovora o Europskoj uniji predsjednik Komisije ima isključivo pravo organizacije rada Komisije.

Članak 17. Ugovora o Europskoj uniji

(…)

6. Predsjednik Komisije:

(a) utvrđuje smjernice u okviru kojih Komisija treba raditi

(b) odlučuje o unutarnjem ustroju Komisije, osiguravajući da ona djeluje dosljedno,
učinkovito i kao kolegijalno tijelo

(c) imenuje potpredsjednike, osim Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku, iz redova članova Komisije.

Kako se donose odluke i kako funkcionira kolegijalnost?

Svaki član Kolegija (predsjednik, potpredsjednici i povjerenici) ima jedan glas. Budući da se sve odluke donose kolegijalno, svi povjerenici sudjeluju u svakoj odluci.

Hoće li postojati zamjenik visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i koju će ulogu imati?

Novoizabrani predsjednik Juncker usuglasio se 8. rujna s visokom predstavnicom/potpredsjednicom (Federica Mogherini) o novom pragmatičnom pristupu u cilju učinkovitijeg vanjskog djelovanja Unije. Na toj će osnovi povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju (Johannes Hahn) i drugi povjerenici zamjenjivati Federicu Mogherini u područjima u nadležnosti Komisije kada ona to bude smatrala potrebnim.

Novoizabrani predsjednik Juncker izjavio je u svojim političkim smjernicama: „Drugim povjerenicima zaduženima za vanjske odnose namjeravam povjeriti zadaću zamjenika Visoke predstavnice unutar rada Kolegija i na međunarodnoj sceni.”

Podjela poslova između potpredsjednika za euro i socijalni dijalog i povjerenika za gospodarske i financijske poslove

Potpredsjednik za euro i socijalni dijalog (Valdis Dombrovkis) i povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu (Pierre Moscovici) surađivat će u duhu kolegijalnosti i međuovisnosti (vidi naslov „Potpredsjednici”). Potpredsjednik za euro i socijalni dijalog bit će zadužen za europski semestar (europski ciklus gospodarskog upravljanja) te stoga voditi i koordinirati rad nekoliko povjerenika koji pridonose europskom semestru (vidi prethodni dijagram za „Projektni tim: snažna i pravednija ekonomska i monetarna unija”). Povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu stoga će pridonositi ekonomskom i fiskalnom dijelu europskog semestra, zajedno s povjerenicom za zapošljavanje i socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage (Marianne Thyssen) koja će svoj doprinos dati u području tržišta rada i socijalnih pitanja, te inicijativama za produbljivanje monetarne unije (i, općenito, Projektnom timu za snažnu i pravedniju ekonomsku i monetarnu uniju). No budući da je njegov portfelj znatno širi te uključuje oporezivanje i carinu, on će surađivati i s potpredsjednicom za proračun i ljudske resurse (Kristalina Georgieva) i potpredsjednikom za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost (Jyrki Katainen).

Zašto su klimatska i energetska politika spojene u jedan portfelj?

U očekivanju sastanka Ujedinjenih naroda u Parizu 2015. i nakon toga, Europi je potrebno jedinstveno i snažno zastupanje u ime Europske unije. Stoga će povjerenik nadležan za klimatsku i energetsku politiku (Miguel Arias Cañete) na raspolaganju imati sve potrebne instrumente, pod vodstvom i usmjeravanjem potpredsjednice za energetsku uniju (Alenka Bratušek). Klimatska i energetska politika međusobno se podupiru: jačanje udjela obnovljive energije nije samo pitanje odgovorne klimatske politike. U isto je vrijeme to imperativ industrijske politike ako Europa i dalje želi imati cjenovno pristupačnu energiju u srednjoročnom razdoblju. S druge će strane unaprjeđivanje energetske učinkovitosti pridonijeti otvaranju radnih mjesta u ključnim sektorima i smanjenju troškova potrošača, a europsku energetsku politiku učiniti održivijom. Ukratko: klimatska i energetska politika provode se zajedno i sada njima upravlja ista osoba.

Glavne uprave za klimatsku i energetsku politiku i dalje su odvojene službe, ali je za njih zadužen jedan povjerenik.

Zašto postoji povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu?

Novim portfeljem za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu (koji vodi Pierre Moscovici) osigurat će se da politike oporezivanja i carinske unije ostanu sastavni dio istinske ekonomske i monetarne unije i pridonesu nesmetanom funkcioniranju općeg okvira gospodarskog upravljanja EU-a. Oporezivanje ne treba smatrati izoliranim područjem politika odvojenim od šireg gospodarskog okvira za koji je zadužena Komisija. Posve suprotno, osobito nakon financijske krize postalo je jasno da oporezivanje mora biti integralni dio napora Komisije u stvaranju duboke i istinske ekonomske i monetarne unije.

Zašto postoji novi povjerenik za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala?

U samo nekoliko godina EU je uveo ambiciozan i nezapamćen skup regulatornih i nadzornih reformi kako bi se osigurala financijska stabilnost i poboljšao nadzor financijskih tržišta. Stoga je pravi trenutak za spajanje postojeće stručnosti i odgovornosti na jednom mjestu. Povjerenik za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala (Jonathan Hill) posebno će osigurati da Komisija ostane aktivna i oprezna pri provedbi novih pravila o nadzoru i rješavanju u cilju jačanja europskih banaka, kako bi se one opet mogle uključiti u kreditiranje realnog gospodarstva.

Mala i srednja poduzeća okosnica su europskog gospodarstva. Prevladavanje financijske rascjepkanosti na kreditnim tržištima pomoći će im u napretku i poboljšanju svojih ekonomskih rezultata. Sljedeći cilj bit će razvoj i integracija tržišta kapitala, koja su u slučaju financiranja inovativnih projekata i dugoročnih ulaganja bolji izvor kredita od banaka.

Povjerenik za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala bit će nadležan i za odnose s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA); Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA); Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA); Europskim odborom za sistemske rizike (ESRB) i Jedinstvenim odborom za rješavanje (SRB), koji bi trebao početi s djelovanjem od 2015.

Zašto su okoliš, pomorstvo i ribarstvo ujedinjeni u jednom portfelju?

Politikama za zaštitu okoliša te pomorstvo i ribarstvo prvenstveno je zajednička potreba za očuvanjem nacionalnih resursa, a zatim i činjenica da su one ključni vektori naše konkurentnosti. Spojeni su portfelji za zaštitu okoliša, pomorstvo i ribarstvo (za koje je zadužen Karmenu Vella), čime se odražava dvostruka logika „plavog” i „zelenog” rasta – politike zaštite okoliša i očuvanja morskog okoliša mogu imati ključnu ulogu u otvaranju radnih mjesta, očuvanju resursa te poticanju rasta i ulaganja. Zaštita okoliša i održanje naše konkurentnosti moraju se provoditi zajedno: u oba je slučaja riječ o održivoj budućnosti.

Zašto nije imenovan posebni povjerenik za proširenje?

Povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju (Johannes Hahn) bit će nadležan za ojačanu susjedsku politiku, ali i za tekuće pregovore o proširenju.

Novoizabrani predsjednik Juncker izjavio je u svojim političkim smjernicama: „EU mora uzeti stanku od proširenja, kako bismo konsolidirali postignuća 28 država članica. Stoga će se tijekom mojeg predsjedanja nastaviti tekući pregovori, a osobito će zapadni Balkan morati zadržati europsku perspektivu. No u sljedećih pet godina neće doći do daljnjeg proširenja.

Koji su sljedeći koraci u stupanju na dužnost Junckerove Komisije?

Novoizabrani predsjednik Jean-Claude Juncker dostavio je 5. rujna 2014. Vijeću Europske unije popis kandidata za povjerenike.

Tomu je prethodio niz razgovora koje je novoizabrani predsjednik osobno održao sa svakim kandidatom te imenovanje, u dogovoru s novoizabranim predsjednikom, visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednice Komisije 30. kolovoza.

Konačni popis kandidata za povjerenike donesen je zajedničkom suglasnošću s Vijećem Europske unije u skladu s člankom 17. stavkom 7. Ugovora o Europskoj uniji 5. rujna 2014.

U sljedećem koraku Europski parlament treba dati suglasnost za cijeli sastav Kolegija povjerenika, uključujući predsjednika i visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednicu Europske komisije. Tome prethode saslušanja kandidata za povjerenike u odgovarajućim parlamentarnim odborima u skladu s pravilom 118. Poslovnika Parlamenta. Nakon što Europski parlament da svoju suglasnost, Europsko vijeće službeno imenuje Europsku komisiju u skladu s člankom 17. stavkom 7. UEU-a.

Dodatne informacije:

Vidi IP/14/984.

Nakon izborne kampanje na razini EU-a Europsko vijeće predložilo je 27. lipnja 2014. Jean-Claudea Junckera kao kandidata za predsjednika Europske komisije. Na temelju političkih smjernica koje je izložio pred Europskim parlamentom, Jean-Claude Juncker izabran je za sljedećeg predsjednika Europske komisije velikom većinom od 422 glasa na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta 15. srpnja 2014.

Web-mjesto novoizabranog predsjednika Jean-Clauda Junckera:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Političke smjernice za novu Europsku komisiju: „Novi početak za Europu: moj program za zapošljavanje, rast, pravednost i demokratske promjene”:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Pratite novoizabranog predsjednika na Twitteru: @JunckerEU #TeamJunckerEU


Side Bar