Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη Επιτροπη

Eνημερωτικο σημειωμα

Bρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή Juncker

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Jean Claude Juncker ανακοίνωσε, σήμερα, την κατανομή αρμοδιοτήτων στην ομάδα του και τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόλις αυτή αναλάβει τα καθήκοντά της (βλέπε IP/14/984 και SPEECH/14/585). Αυτά είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε.

Η Επιτροπή Juncker με μια ματιά

  • Η προτεινόμενη Επιτροπή Juncker είναι μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα που περιλαμβάνει 5 πρώην πρωθυπουργούς, 4 αναπληρωτές πρωθυπουργούς, 19 πρώην υπουργούς, 7 επιτρόπους που ανανεώνουν τη θητεία τους (μεταξύ αυτών, τον κ. Jyrki Katainen, ο οποίος εντάχθηκε στην Επιτροπή Βarroso ΙΙ τον Ιούλιο του 2014 προς αντικατάσταση του κ. Olli Rehn), καθώς και 8 πρώην μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι 11 εξ αυτών είναι καλοί γνώστες του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ οι 8 διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στις εξωτερικές σχέσεις. Το ένα τρίτο των διορισμένων επιτρόπων (οι 9 από τους 28), συμπεριλαμβανομένου του εκλεγμένου Προέδρου, ήταν υποψήφιοι στις φετινές εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  • Η νέα Επιτροπή, μια νέα και δυναμική ομάδα, έχει μικρότερο μέσο όρο ηλικίας απ’ ό,τι η σημερινή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ηλικίας των αντιπροέδρων είναι τα 49 χρόνια.

  • Υπάρχουν 9 γυναίκες και 19 άνδρες στην Επιτροπή Juncker. Οι γυναίκες, δηλαδή, αντιπροσωπεύουν περίπου το 33% του σώματος των επιτρόπων, ενώ οι άνδρες περίπου το 66%.

  • Οι 3 από τους 7 (42%) αντιπροέδρους είναι γυναίκες.

  • Μεταξύ των μελών, 14 ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), 8 ανήκουν στην Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D), 5 ανήκουν στη Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και 1 ανήκει στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR).

  • Από τους αντιπροέδρους, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και ο πρώτος αντιπρόεδρος ανήκουν στη Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (S&D), 3 αντιπρόεδροι ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) και 2 ανήκουν στη Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE).

Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές στον τρόπο εργασίας της Επιτροπής;

Στην ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου 2014, ο εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Ζαν Κλοντ Juncker εξήγησε ότι επιθυμεί μια στροφή της οργάνωσης της Επιτροπής προς την επίτευξη των πολιτικών κατευθύνσεων βάσει των οποίων ο ίδιος εξελέγη. Ο Πρόεδρος Juncker δήλωσε: «Επιθυμώ μια Ευρωπαϊκή ένωση που θα είναι μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη στα μεγάλα θέματα, ενώ μικρότερη και πιο μετριοπαθής στα μικρά». Με γνώμονα αυτόν το σκοπό, επέλεξε να οργανώσει τη νέα Επιτροπή γύρω από ομάδες έργου (βλ. πιο κάτω).

Στην Επιτροπή Juncker θα υπάρχουν 6 αντιπρόεδροι πέρα από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, η οποία είναι ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Θα υπάρχει πρώτος αντιπρόεδρος, αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Frans Timmermans). Ο πρώτος αντιπρόεδρος θα είναι το δεξί χέρι του Προέδρου, με σκοπό ιδίως να εξασφαλίζεται ότι κάθε πρόταση της Επιτροπής τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα των εργασιών της Επιτροπής. Ως αναπληρωτής του Πρόεδρου, ο πρώτος αντιπρόεδρος θα επιβλέπει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Οι αντιπρόεδροι θα είναι επικεφαλής ομάδων έργου, θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν το έργο ενός αριθμού επιτρόπων. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίζεται μια δυναμική διαδραστική σχέση μεταξύ όλων των μελών του σώματος των επιτρόπων, καταργώντας τα «περιχαρακώματα» και εγκαταλείποντας τις στατικές δομές.

Οι αντιπρόεδροι και οι επίτροποι θα έχουν σχέσεις αμοιβαίας εξάρτησης. Κάθε επίτροπος θα χρειάζεται την υποστήριξη ενός αντιπροέδρου για να υποβάλει μια νέα πρωτοβουλία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ή στην ατζέντα του σώματος των επιτρόπων. Ταυτόχρονα, κάθε αντιπρόεδρος θα χρειάζεται τη συμβολή των ομάδων έργου των επιτρόπων του προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο που του έχει ανατεθεί. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει ένα χαρτοφυλάκιο. Ορισμένα χαρτοφυλάκια είναι ευρύτερα και πιο οριζόντια, ενώ άλλα είναι περισσότερο εξειδικευμένα. Όλα τα μέλη του σώματος των επιτρόπων πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους σ’ αυτόν τον νέο, συλλογικό τρόπο εργασίας.

Ποιος είναι ο ρόλος των αντιπροέδρων στην Επιτροπή Juncker;

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Juncker επέλεξε να αναθέσει στους αντιπροέδρους συγκεκριμένα καθήκοντα στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν.

Οι αντιπρόεδροι θα είναι επικεφαλής ορισμένων επακριβώς καθορισμένων έργων προτεραιότητας και θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν τις εργασίες σε ολόκληρη την Επιτροπή στους βασικούς τομείς των πολιτικών κατευθύνσεων, όπως για παράδειγμα η νέα ώθηση στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, η συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, η ανθεκτική Ένωση σε θέματα ενέργειας, καθώς και η βαθύτερη και πιο δίκαιη οικονομική και νομισματική ένωση. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την πολύ ισχυρότερη συνεργασία διαφόρων τομέων αρμοδιοτήτων, με τη συνεργασία πολλών επιτρόπων με τους αντιπροέδρους, συνθέσεις που μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες και την πιθανή ανάπτυξη νέων έργων με την πάροδο του χρόνου.

Οι αντιπρόεδροι θα έχουν επίσης στρατηγικό ρόλο «φίλτρου». Κατά κανόνα, ο Πρόεδρος δεν θα υποβάλλει καμία νέα πρωτοβουλία στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, ούτε στην ατζέντα του σώματος των επιτρόπων, εάν δεν έχει προηγηθεί η υποστήριξη ενός αντιπροέδρου, με κριτήριο βάσιμα επιχειρήματα και σαφή περιγραφή. Στο θέμα αυτό, και δεδομένης της ειδικής προτεραιότητας που δίνεται στην ατζέντα για τη βελτίωση της νομοθεσίας και των δημοσιονομικών περιορισμών, ο Πρόεδρος θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη γνώμη του πρώτου αντιπροέδρου, που είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Frans Timmermans) και της αρμόδιας αντιπροέδρου για θέματα προϋπολογισμού και ανθρώπινου δυναμικού (Kristalina Georgieva).

Οι αντιπρόεδροι θα αποφασίζουν επίσης ως προς τα άτομα τα οποία, στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στα εθνικά κοινοβούλια και σε άλλα θεσμικά πλαίσια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι αντιπρόεδροι θα έχουν υποστήριξη στα καθήκοντά τους από τη Γενική Γραμματεία, αλλά θα βασίζονται πρωτίστως στη στενή συνεργασία με τους αρμόδιους επιτρόπους και τις υφιστάμενές τους υπηρεσίες.

Πώς θα λειτουργούν οι ομάδες έργου;

Ομάδα έργου: νέα ώθηση στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις

Jean Claude Juncker: «Η πρώτη μου προτεραιότητα και ο κοινός παρονομαστής της κάθε πρότασης θα είναι να επανέλθει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και να επιστρέψουν τα άτομα σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας».

Επικεφαλής της ομάδας είναι ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Επιτροπής θα είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και η τόνωση των επενδύσεων και της δημιουργίας απασχόλησης. Ο αντιπρόεδρος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα θα έχει ως κύρια καθήκοντα την καθοδήγηση, τον συντονισμό, την παρουσίαση και την υλοποίηση μιας φιλόδοξης δέσμης για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, που αναμένεται να μας δώσει τη δυνατότητα κινητοποίησης ποσού έως 300 δισ. ευρώ για πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία κατά την προσεχή τριετία.

Θα πρέπει, επομένως, να καθοδηγεί και να συντονίζει το έργο πολλών επιτρόπων, οι οποίοι στο σύνολό τους θα συμβάλλουν από την πλευρά τους στην εφαρμογή της δέσμης και, γενικότερα, στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων. Θα καθοδηγεί και θα συντονίζει, συγκεκριμένα, το έργο των επιτρόπων για οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα· για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· για την περιφερειακή πολιτική· για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ· για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών· για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία· για την κλιματική δράση και την ενέργεια· και για τις μεταφορές και το διάστημα.

Ομάδα έργου: μια ενιαία ψηφιακή αγορά

Jean Claude Juncker: «Με τη δημιουργία μιας συνδεδεμένης ενιαίας ψηφιακής αγοράς, μπορούμε να δημιουργήσουμε έως και 250 δισ. ευρώ πρόσθετης ανάπτυξης στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της θητείας της επόμενης Επιτροπής, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, ιδίως για άτομα μικρότερης ηλικίας που ζητούν απασχόληση, και μια δυναμική κοινωνία με βάση τη γνώση. Η ΕΕ θα πρέπει να γίνει ηγέτης στις δημιουργικές βιομηχανίες, αλλά με σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας».

Επικεφαλής της ομάδας είναι ο κ. Andrus Ansip, αντιπρόεδρος για την ενιαία ψηφιακή αγορά.

Για να εκμεταλλευθούμε καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα εθνικά «σιλό» στις κανονιστικές ρυθμίσεις για τις τηλεπικοινωνίες, στη νομοθεσία των δικαιωμάτων του δημιουργού και των προσωπικών δεδομένων, στη διαχείριση των ραδιοκυμάτων και στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό πρέπει να εξαλειφθούν. Οι κανόνες για τα δικαιώματα δημουργού, που σήμερα αποτελούν αρμοδιότητα του επιτρόπου για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία (Günther Oettinger), θα πρέπει επίσης να εκσυγχρονιστούν με γνώμονα την ψηφιακή επανάσταση και τη νέα συμπεριφορά των καταναλωτών. Θα πρέπει να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσων ενημέρωσης και περιεχομένου. Η πολιτιστική πολυμορφία θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό.

Ο αντιπρόεδρος για την ενιαία ψηφιακή αγορά θα έχει κυρίως καθήκον να υποβάλει φιλόδοξα νομοθετικά μέτρα στην κατεύθυνση της συνδεδεμένης ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Θα κατευθύνει και θα συντονίζει, συγκεκριμένα, το έργο των επιτρόπων για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία· για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ· για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων· για τις οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία· για την περιφερειακή πολιτική· και για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.

Ομάδα έργου: μια ανθεκτική Ένωση Ενέργειας, με μια προορατική πολιτική σε θέματα κλιματικής αλλαγής

Jean Claude Juncker: «Θέλω να αναμορφώσω και να αναδιοργανώσω την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης σε μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργειας. Πρέπει να συγκεντρώσουμε από κοινού τους πόρους μας, να συνδυάσουμε τις υποδομές μας και να ενώσουμε τη διαπραγματευτική μας ισχύ απέναντι στις τρίτες χώρες. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές ενέργειας και να μειώσουμε την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση πολλών κρατών μελών μας».

Επικεφαλής της ομάδας είναι η κ. Alenka Bratušek, αντιπρόεδρος για την Ένωση Ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ανθεκτική Ένωση Ενέργειας. Η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και η μείωση της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης πολλών κρατών μελών μας θα κάνει πιο ανεξάρτητη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ενίσχυση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της Ευρώπης θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη μείωση του κόστους. Στα ανωτέρω θα περιλαμβάνεται, ιδίως, ένας δεσμευτικός στόχος για ενεργειακή απόδοση 30% έως το 2030, όπως είχε ζητήσει ο εκλεγμένος Πρόεδρος Juncker στην ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου. Η αντιπρόεδρος για την Ένωση Ενέργειας θα έχει, συγκεκριμένα, το καθήκον να αναμορφώσει και να αναδιοργανώσει την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης δημιουργώντας μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργειας. Η αντιπρόεδρος για την Ένωση Ενέργειας θα καθοδηγεί και θα συντονίζει ιδίως το έργο των επιτρόπων για την κλιματική δράση και την ενέργεια· για τις μεταφορές και το διάστημα· για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ· για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία· για την περιφερειακή πολιτική· για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη· και για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία.

Ομάδα έργου: μια βαθύτερη και πιο δίκαιη οικονομική και νομισματική Ένωση

Jean Claude Juncker: «Η κρίση έχει απλώς ανασταλεί. Πρέπει να εκμεταλλευθούμε αυτή την ανάπαυλα για να παγιώσουμε και να συμπληρώσουμε τα άνευ προηγουμένου μέτρα τα οποία λάβαμε στη διάρκεια της κρίσης, να τα απλουστεύσουμε και να τους δώσουμε μεγαλύτερη κοινωνική νομιμοποίηση. Το γεγονός ότι, στη διάρκεια της κρίσης, οι πλοιοκτήτες και οι κερδοσκόποι γίνονται ακόμη πλουσιότεροι, ενώ οι συνταξιούχοι δεν μπορούν πλέον να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, δεν είναι συμβατό με την κοινωνική οικονομία της αγοράς».

Επικεφαλής της ομάδας θα είναι ο κ. Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο.

Με βάση την «έκθεση των τεσσάρων Προέδρων» και το σχέδιο στρατηγικής της Επιτροπής για μια βαθιά και ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση, και έχοντας κατά νου την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τη μεταρρύθμιση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης της Ευρώπης, για να διαφυλάξει τη σταθερότητα του ευρώ. Ο αντιπρόεδρος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο θα έχει, ιδίως, καθήκον να επιβλέπει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (τον κύκλο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης) καθώς και να συντονίζει, να υποβάλλει και να υλοποιεί πρωτοβουλίες για την αύξηση της σύγκλισης των οικονομικών, δημοσιονομικών πολιτικών και των πολιτικών της αγοράς εργασίας μεταξύ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τα προγράμματα προσαρμογής πρέπει να συνοδεύονται από επικουρικά κοινωνικά μέτρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διαρκούς διαλόγου με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η κοινωνική οικονομία της αγοράς μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν υπάρχει κοινωνικός διάλογος, κυρίως όταν πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα όπως η διατήρηση των αποδοχών και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας συγκεκριμένος αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, ανέλαβε την αρμοδιότητα της προώθησης και της υποστήριξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου.

Θα καθοδηγεί και θα συντονίζει, ιδίως, το έργο των επιτρόπων για τις οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία· για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού· για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών· για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ· για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και την ιθαγένεια· για την περιφερειακή πολιτική· και για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων.

Πρώτος αντιπρόεδρος, αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Η δημιουργία της θέσης του πρώτου αντιπροέδρου, που θα είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Frans Timmermans), είναι απόρροια της δέσμευσης του εκλεγμένου Προέδρου Juncker προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος θα είναι το δεξί χέρι του Προέδρου. Ως αρμόδιος αντιπρόεδρος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, θα εξασφαλίζει κυρίως ότι κάθε πρόταση της Επιτροπής τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα των εργασιών της Επιτροπής. Ο πρώτος αντιπρόεδρος θα ενεργεί επίσης ως θεματοφύλακας, μεριμνώντας για τον σεβασμό του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε όλες τις δραστηριότητες της Επιτροπής. Πρόκειται για ένα ισχυρό σύμβολο της δέσμευσης της Επιτροπής για σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, επομένως, θα συνεργάζεται με όλους τους επιτρόπους και θα έχει ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τον επίτροπο για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, καθώς και με τον επίτροπο για τη μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις, λόγω του στενού δεσμού των εν λόγω επιτρόπων με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Ως αναπληρωτής του Προέδρου, θα έχει το καθήκον να επιβλέπει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα εθνικά κοινοβούλια και με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Αντιπρόεδρος για τον προϋπολογισμό και το ανθρώπινο δυναμικό

Σε καιρούς οικονομικής στενότητας, είναι πιο σημαντικό παρά ποτέ να χρησιμοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και οι δημοσιονομικοί πόροι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για να εξασφαλίζεται η διάθεση των πόρων σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής και ότι κάθε δράση αποδίδει τα μέγιστα, η αντιπρόεδρος για τον προϋπολογισμοό και το ανθρώπινο δυναμικό (Kristalina Georgieva) θα εξετάζει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις για το προσωπικό όλων των πρωτοβουλιών της Επιτροπής. Θα πρέπει επίσης να εκσυγχρονίσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, μεταξύ άλλων, με μεγαλύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Ένα από τα καθήκοντά της θα είναι να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στις μεσαίες και ανώτερες διοικητικές θέσεις της Επιτροπής σε 40% έως το τέλος της θητείας της Επιτροπής. Θα συνεργάζεται με όλους τους επιτρόπους.

Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

Jean Claude Juncker: «Χρειαζόμαστε καλύτερους μηχανισμούς για την έγκαιρη πρόβλεψη των γεγονότων και για τον γρήγορο προσδιορισμό κοινών απαντήσεων. Πρέπει να γίνουμε αποτελεσματικότεροι όσον αφορά τη συγκέντρωση των εργαλείων εξωτερικής δράσης της Ευρώπης. Η πολιτική για το εμπόριο, η αναπτυξιακή βοήθεια, η συμμετοχή μας στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς και η πολιτική μας για τη γειτονία, πρέπει να συνδυαστούν και να ενεργοποιηθούν με βάση μία και μόνη λογική».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (Federica Mogherini) είναι η «υπουργός Εξωτερικών» της Ευρώπης, ασκεί την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εκπροσώπησή της σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Διαθέτει μοναδικό καθεστώς βάσει των Συνθηκών: από τη μία, εκπροσωπεί τα κράτη μέλη ως Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και, ταυτόχρονα, εκπροσωπεί την Επιτροπή ως μία εκ των αντιπροέδρων.

Στην Επιτροπή, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας θα είναι αρμόδια για το έργο «Ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παίκτης», που θα βοηθήσει στην καθοδήγηση όλων των δραστηριοτήτων εξωτερικών σχέσεων της Επιτροπής.

Για να συνδυαστούν τα διαθέσιμα εργαλεία της Επιτροπής με αποτελεσματικότερο τρόπο, η Ύπατη Εκπρόσωπος θα καθοδηγεί και θα συντονίζει, ιδίως, το έργο των επιτρόπων για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση· για το εμπόριο· για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη και για την ανθρωπιστική βοήθεια και διαχείριση κρίσεων. Η Ύπατη Εκπρόσωπος, ως μία εκ των αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της στο σώμα των επιτρόπων. Για να καταστεί αυτό δυνατό, όποτε η ίδια το κρίνει αναγκαίο, θα ζητά από τον επίτροπο για την ευρωπαϊκή γειτονία και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση και από άλλους επιτρόπους να την αναπληρώνουν σε τομείς που άπτονται της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Ύπατη Εκπρόσωπος θα είναι ελεύθερη να εστιάζει τις προσπάθειές της στην αντιμετώπιση των πραγματικών γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ποια είναι η βάση των προτεινόμενων αλλαγών στην οργάνωση της Επιτροπής;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποφασίζει σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής.

Άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

(…)

6. Ο πρόεδρος της Επιτροπής:

α) καθορίζει τους προσανατολισμούς στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της·

β) αποφασίζει σχετικά με την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζονται η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της·

γ) διορίζει αντιπροέδρους, πλην του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις – πώς λειτουργεί η συλλογικότητα;

Όλα τα μέλη του σώματος των επιτρόπων (ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και οι επίτροποι) έχουν από μία ψήφο. Δεδομένου ότι όλες οι αποφάσεις είναι συλλογικές, όλοι οι επίτροποι έχουν λόγο για κάθε απόφαση.

Θα υπάρχει αναπληρωτής της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, και ποιος θα είναι ο ρόλος του;

Στις 8 Σεπτεμβρίου ο εκλεγμένος Πρόεδρος Juncker συμφώνησε με την Ύπατη Εκπρόσωπο/αντιπρόεδρο (Federica Mogherini) να υιοθετηθεί μια νέα ρεαλιστική προσέγγιση για μια αποτελεσματικότερη εξωτερική δράση της Ένωσης. Σε αυτή τη βάση, ο επίτροπος για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση (Johannes Hahn) και άλλοι επίτροποι θα αναπληρώνουν την κ. Federica Mogherini σε τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής, όποτε η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Juncker είχε δηλώσει στις πολιτικές του κατευθύνσεις: «Πρόθεσή μου είναι να αναθέσω σε άλλους επιτρόπους, αρμόδιους για τις εξωτερικές σχέσεις, το καθήκον αναπλήρωσης της Ύπατης Εκπροσώπου, τόσο στο πλαίσιο των εργασιών του σώματος των επιτρόπων, όσο και στη διεθνή σκηνή».

Πώς θα κατανεμηθούν οι εργασίες μεταξύ του αντιπροέδρου για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο και του επιτρόπου για τα οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα;

Ο αντιπρόεδρος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο (Valdis Dombrovkis) και ο επίτροπος για τις οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία (Pierre Moscovici) θα συνεργάζονται με πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεξάρτησης (βλ. πιο πάνω «Αντιπρόεδροι»). Ο αντιπρόεδρος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο θα είναι επίσης επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (του ευρωπαϊκού κύκλου οικονομικής διακυβέρνησης) και κατά συνέπεια θα καθοδηγεί και θα συντονίζει τις εργασίες ορισμένων επιτρόπων οι οποίοι συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (βλέπε το διάγραμμα «Ομάδα έργου: μια βαθύτερη και πιο δίκαιη οικονομική και νομισματική ένωση» πιο πάνω). Ο επίτροπος για τις οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία θα συμβάλλει, επομένως, στις οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μαζί με την επίτροπο για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικoύ (Marianne Thyssen) η οποία θα συμβάλλει στις πτυχές της αγοράς εργασίας και στις κοινωνικές πτυχές, καθώς και σε πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση της νομισματικής ένωσης (και γενικότερα, στην «Ομάδα έργου: μια βαθύτερη και πιο δίκαιη οικονομική και νομισματική ένωση»). Επειδή, όμως, το χαρτοφυλάκιό του είναι πολύ ευρύτερο – αφού περιλαμβάνει τη φορολογία και τα τελωνεία – θα συνεργάζεται επίσης με την αντιπρόεδρο για τον προϋπολογισμό και το ανθρώπινο δυναμικό (Kristalina Georgieva) και με τον αντιπρόεδρο για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα (Jyrki Katainen).

Γιατί η δράση για το κλίμα και η ενέργεια συγκεντρώθηκαν σε ένα χαρτοφυλάκιο;

Η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία και ισχυρή φωνή που θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι το 2015 και μετά. Ο επίτροπος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια (Miguel Arias Cañete) θα διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία για να ανταποκριθεί, υπό την κατεύθυνση και την καθοδήγηση της αντιπροέδρου για την Ένωση Ενέργειας (Alenka Bratušek). Η δράση για το κλίμα και η ενέργεια είναι τομείς που αλληλοενισχύονται: η ενδυνάμωση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι μόνο ζήτημα υπεύθυνης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή. Αποτελεί, ταυτόχρονα, μια επιταγή για τη βιομηχανική πολιτική αν η Ευρώπη εξακολουθεί να επιθυμεί να διαθέτει οικονομικά προσιτή ενέργεια μεσοπρόθεσμα. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με τη σειρά της, δεν θα βοηθήσει απλώς στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε καίριους τομείς και στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές, αλλά και θα καταστήσει βιωσιμότερη την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Με λίγα λόγια: η δράση για το κλίμα και η ενεργειακή πολιτική συμβαδίζουν και τώρα βρίσκονται στα ίδια χέρια.

Οι γενικές διευθύνσεις για το κλίμα και την ενέργεια παραμένουν δύο διαφορετικές υπηρεσίες. Ωστόσο, θα εξαρτώνται από τον ίδιο επίτροπο.

Γιατί υπάρχει επίτροπος για τις οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία;

Tο νέο χαρτοφυλάκιο για τις οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία (υπό τον κ. Pierre Moscovici) θα εξασφαλίζει ότι οι πολιτικές στους τομείς της φορολογίας και της τελωνειακής ένωσης παραμένουν αναπόσπαστο μέρος της γνήσιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του συνολικού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η φορολογία δεν πρέπει να θεωρείται ως μεμονωμένος τομέας πολιτικής, αποκομμένος από το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο του οποίου είναι επικεφαλής η Επιτροπή. Αντιθέτως, ιδιαίτερα στον απόηχο της δημοσιονομικής κρίσης, έχει καταστεί σαφές ότι η φορολογία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προσπαθειών της Επιτροπής για συνεργασία με στόχο μια βαθιά και γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση.

Γιατί υπάρχει νέος επίτροπος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών;

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, η ΕΕ έχει δρομολογήσει μια φιλόδοξη και πρωτοφανή σειρά κανονιστικών και εποπτικών μεταρρυθμίσεων για να εξασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να βελτιώσει την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Έφτασε, επομένως, η στιγμή για επικέντρωση των ειδικών γνώσεων και των αρμοδιοτήτων σε ένα χαρτοφυλάκιο. Ο επίτροπος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών (Jonathan Hill) θα εξασφαλίζει, ιδίως, ότι η Επιτροπή παραμένει σε δράση και σε επαγρύπνηση κατά την εφαρμογή των νέων κανόνων εποπτείας και εξυγίανσης, ώστε οι ευρωπαϊκές τράπεζες να ενισχυθούν προκειμένου να αρχίσουν εκ νέου τον δανεισμό προς την πραγματική οικονομία.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κορμό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η εξάλειψη του χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού στις δανειακές αγορές θα τις βοηθήσει να προοδεύσουν και θα δώσει ώθηση στις οικονομικές τους επιδόσεις. Το επόμενο βήμα θα είναι, επίσης, η ανάπτυξη και ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών που αποτελούν καλύτερη πηγή πιστώσεων απ’ ό,τι οι τραπεζικές πιστώσεις όταν πρόκειται για χρηματοδότηση καινοτόμων έργων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

Ο επίτροπος για χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών θα είναι επίσης αρμόδιος για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EΑΑΕΣ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (EΑΚΑΑ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (EΣΣΚ) και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ, που αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2015).

Γιατί το περιβάλλον, οι θαλάσσιες υποθέσεις και η αλιεία έχουν συγκεντρωθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο;

Οι πολιτικές για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία έχουν, πρώτον, την κοινή ανάγκη διατήρησης των φυσικών πόρων και, δεύτερον, αποτελούν όλες πολύ σημαντικούς φορείς για την ανταγωνιστικότητά μας. Τα χαρτοφυλάκια για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία έχουν συνδυαστεί (υπό τον κ. Karmenu Vella) ώστε να αντικατοπτρίζουν τη διττή λογική της «γαλάζιας» και της «πράσινης» αναπτυξης – οι πολιτικές για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της θάλασσας μπορούν να παίξουν κύριο ρόλο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη διαφύλαξη των πόρων, την τόνωση της ανάπτυξης και την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας πρέπει να συμβαδίζουν: αφορούν, αμφότερα, τη βιωσιμότητα στο μέλλον.

Γιατί δεν υπάρχει επίτροπος ειδικά για τη διεύρυνση;

Ο επίτροπος για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση (Johannes Hahn) θα είναι αρμόδιος για μια ενισχυμένη πολιτική γειτονίας, αλλά και για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση.

Στις πολιτικές του κατευθύνσεις ο εκλεγμένος Πρόεδρος Juncker ανέφερε: «Η ΕΕ πρέπει να κάνει ένα διάλειμμα από τις διευρύνσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε τα κοινά επιτεύγματα των 28 χωρών μας. Γι’ αυτόν το λόγο, υπό την Προεδρία μου, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, και μάλιστα τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να διατηρήσουν μια ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά κατά την επόμενη πενταετία δεν θα υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση».

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής Juncker;

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Jean Claude Juncker ανακοίνωσε τον κατάλογο των διορισμένων επιτρόπων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Ακολούθησε μια σειρά συνεντεύξεων με καθένα από τους υποψηφίους, από τον εκλεγμένο Πρόεδρο προσωπικά και, στις 30 Αυγούστου, ο διορισμός, σε συμφωνία με τον εκλεγμένο Πρόεδρο, της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, η οποία θα είναι και μία εκ των αντιπροέδρων της Επιτροπής.

Ο τελικός κατάλογος των διορισμένων επιτρόπων εγκρίθηκε σε κοινή συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Στο επόμενο στάδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για το σύνολο του σώματος των επιτρόπων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προηγηθούν ακροάσεις των διορισμένων επιτρόπων στις οικείες κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με τον κανόνα 118 τoυ εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Μετά τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει επισήμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της ΣΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε IP/14/984

Ύστερα από μια προεκλογική εκστρατεία σε όλη την ΕΕ, ο Jean Claude Juncker προτάθηκε ως υποψήφιος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27 Ιουνίου 2014. Με βάση τις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Jean Claude Juncker εξελέγη ως επόμενος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ισχυρή πλειοψηφία 422 ψήφων στη συνεδρίαση ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου 2014.

Ιστότοπος του εκλεγμένου Προέδρου Jean Claude Juncker:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή»:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Ακολουθείστε τον εκλεγμένο Πρόεδρο στο Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με ηλ. ταχυδρομείο


Side Bar