Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

PRANEŠIMAS

Briuselis, 2014 m. liepos 23 d.

Lietuva rengiasi įsivesti eurą: pažanga sklandi, bet vartotojai turėtų būti apsaugoti geriau

Šiandien Komisija paskelbė pranešimą apie Lietuvos praktinį pasirengimą įsivesti eurą. Keturioliktajame pranešime apie praktinį pasirengimą būsimai euro zonos plėtrai patvirtinama, kad Lietuvos rengimasis prisijungti prie euro zonos 2015 m. sausio 1 d. vyksta sklandžiai, nors kai kuriose srityse reikėtų daugiau pažangos. Pranešimas paskelbtas tą dieną, kai ES Ministrų Taryba priėmė galutinį sprendimą, kuriuo Lietuvai leidžiama įsivesti eurą. Kiek anksčiau, liepos 16 d., tam didžiąja balsų dauguma pritarė Europos Parlamentas.

Pranešime daromos šios pagrindinės išvados:

  • reikia sparčiau rengti priemones, kuriomis užkertamas kelias mažmenininkų piktnaudžiavimui. Tai vienas iš pagrindinių lietuviams susirūpinimą keliančių klausimų;

  • svarbu pasiekti, kad kuo daugiau subjektų pasirašytų Geros verslo praktikos memorandumą, kuriuo įsipareigojama nesinaudoti euro įvedimu kaip pretekstu nepagrįstai kelti kainas;

  • veiksmų padėčiai ištaisyti, kad įmonės, kurios nesilaiko kainų nurodymo ir perskaičiavimo (pvz., apvalinimo taisyklių) reikalavimų arba neteisingai įgyvendina Geros verslo praktikos memorandumą, reikėtų imtis ne vėliau kaip per 48 valandas. Tai labai svarbu užtikrinant, kad euro įvedimu nepiktnaudžiautų spekuliantai ir lietuvių perkamoji galia nebūtų sumažinta;

  • pirmoji informacija apie kainų pokyčius po euro įvedimo dienos turėtų būti paskelbta kuo anksčiau 2015 m. sausio mėn.;

  • iki euro įvedimo 2015 m. sausio 1 d. grynųjų litų kiekį apyvartoje būtų galima dar labiau sumažinti;

  • vykdant informavimo kampanijas dėmesį reikėtų skirti praktiniams euro įvedimo aspektams: užtikrinti teisingą kainų nurodymą dviem valiutomis ir atidžiai stebėti kainų nustatymą euro įvedimo laikotarpiu, kad vartotojai būtų apsaugoti. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos institucijos raginamos reguliariai pranešti Komisijai nuomonių apklausų rezultatus.

Per ateinančius mėnesius Komisija iš naujo įvertins Lietuvos praktinį pasirengimą įvesti eurą, įskaitant jos atsaką į šiandien paskelbtame pranešime pateiktas rekomendacijas. Komisijos išvados bus paskelbtos iki metų pabaigos Penkioliktajame pranešime apie praktinį pasirengimą būsimai euro zonos plėtrai.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2014/fourteenth_report_on_the_practical_preparations_en.pdf


Side Bar