Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 10. srpnja 2014.

Najčešća pitanja: „Povezane zajednice”

Što su „Povezane zajednice”? [Vidi IP/14/819]

Povezane zajednice inicijativa je Europske komisije za podršku regija i gradova u razvoju širokopojasnih mreža. Cilj je inicijative odrediti i poduprijeti niz inovativnih pilot-projekata za uspostavu brzog širokopojasnog pristupa koji se mogu ponoviti na cijelom području Europske unije. U okviru inicijative pregledat će se potencijalni europski projekti širokopojasnog pristupa i odabrati najzreliji, koji će zatim postati prioritetima za usluge „tehničke pomoći” u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF), u partnerstvu između Europske komisije i Svjetske banke. Inicijativom će se uspostaviti i zajednica dionika koji će nastojati smanjiti razlike u brzom širokopojasnom pristupu.

Tko može podnijeti plan projekta za brz širokopojasni pristup?

Projekt širokopojasnog pristupa može podnijeti bilo koji lokalni, regionalni, javni, polujavni ili privatni subjekt. Projekt se mora odnositi na jednu ili više država članica EU-a.

Koji je rok za podnošenje projekta?

Prva faza poziva otvorena je do 15. listopada 2014.

Koje su informacije potrebne za podnošenje projekta?

Poziv na podnošenje projekata obuhvaća nekoliko osnovnih pitanja o prijedlogu projekta, promicatelju i lokalnoj zajednici koja je zainteresirana za projekt. Upitnik koji treba ispuniti uključuje i nekoliko pitanja o trenutačnom stanju infrastrukture i očekivanih društveno-ekonomskih dobitaka od povezivanja lokalne zajednice.

Što je „tehnička pomoć”?

Tehnička pomoć obuhvaća široki raspon vidova financiranja projekta: može biti povezana s financijskim strukturiranjem, tehničkim vidovima projekta (poput mrežne arhitekture ili poslovnog modela) ili pravnim vidovima poput provjere državnih potpora.

Koji su kriteriji za podnošenje zahtjeva za tehničku pomoć CEF-a?

Kako bi stekao pravo na tehničku pomoć CEF-a projekt mora biti u skladu s kriterijima za financiranje utvrđenima u članku .7 CEF-a i Prilogu smjernicama CEF-a za telekomunikacije. Ti kriteriji uključuju:

doprinos ciljevima Digitalne agende za Europu (tj. ostvarivanje brzog širokopojasnog pristupa od najmanje 30 Mbps)

pokrivanje područja koja neće pokrivati drugi ulagači

uporaba naprednih tehnologija koje se smatraju najprikladnijima za rješavanje potreba pojedinačnih zemljopisnih područja, uzimajući u obzir socijalne i ekonomske čimbenike

tehnologije koje su najprikladnije za specifične projekte u smislu brzine, sigurnosti prijenosa, otpornosti mreže i ekonomičnosti

mogućnost ponavljanja projekta u drugoj zemlji ili regiji.

Hoće li se za tehničku pomoć odabrati svi projekti?

Ne. Podneseni prijedlozi razvrstat će se u tri kategorije, a podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima do 1. studenoga 2014.

Projekti će se razvrstati u sljedeće kategorije:

Faza planiranja: projekt još nije dovoljno razrađen. Projektni prijedlozi ove skupine bit će pozvani da se pridruže virtualnoj zajednici i, ako to žele, dalje raspravljaju o svojem projektu.

Logika intervencije: u projektnom prijedlogu određeni su glavni dionici (promicatelji projekta, ulagači) i osnovna ideja o područjima koja treba obuhvatiti, tehnologijama i troškovima. Projektni prijedlozi ove skupine u drugoj će fazi biti pozvani da dostave dodatne informacije i odgovarajuću dokumentaciju te će biti uključeni u virtualnu zajednicu radi daljnje rasprave o projektu.

Poslovni plan: sveobuhvatan poslovni plan već postoji i glavni dionici su određeni, iako neki dijelovi još nisu potpuno razrađeni i potrebno ih je pojasniti; uključen je i okvirni proračun. Projektni prijedlozi ove skupine u drugoj fazi bit će pozvani da dostave dodatne informacije i odgovarajuću dokumentaciju te će biti uključeni u virtualnu zajednicu radi pružanja tehničke pomoći.

Nakon završetka prve faze otvara se druga faza tijekom koje će se pročistiti i nadopuniti informacije dostavljene u prvoj fazi. Druga faza traje do 31. prosinca 2014. Zatim će stručnjaci Europske komisije i Svjetske banke ocijeniti projekte i pružiti povratne informacije za svaki pojedinačni projekt (okvirnog datuma 28. veljače 2015.). Najbolji će projekti zatim dobiti ponudu tehničke pomoći.

Može li se zatražiti tehnička pomoć ako se projekt financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova?

Da, osim ako se projekt namjerava 100 % financirati bespovratnim sredstvima.

Koji je odnos između inicijative Povezane zajednice i instrumenta za povezivanje Europe?

Inicijativa Povezane zajednice neovisna je o instrumentu za povezivanje Europe i njegovim natječajima. Podnošenje projektnog prijedloga nije povezano s primanjem novčanih sredstava od Europske komisije i nije preduvjet za podnošenje prijedloga u okviru instrumenta za povezivanje Europe Europske investicijske banke. Međutim, najnapredniji projekti otkriveni inicijativom Povezane zajednice dobit će Komisijinu „potvrdu o izvrsnosti” i bit će upućeni na zajedničku platformu Europske komisije i Svjetske banke za tehničku pomoć.

Koja je prednost uključenosti u inicijativu Povezane zajednice?

Podnošenje prijedloga u okviru Povezanih zajednica pruža brojne prilike za učenje, partnerstva, veću učinkovitost i stvaranje novih poslova:

Prepoznatljivost: sudjelujte u akcijama na europskoj razini s brojnim partnerima

Umrežavanje: povežite se s ostalima kako bi dobili nove ideje i povratne informacije

Najbolje prakse: učite od drugih i razmjenjujte najbolje prakse

Povratne informacije: primite povratne informacije o svojem projektu od iskusnih stručnjaka

Primite tehničku pomoć i/ili smjernice o izvorima tehničke pomoći izvan partnerstva Europske komisije i Svjetske banke.


Side Bar