Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κύριοτερεσ αποφάσεις

Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφάσεων σχετικά με τις υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει την νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 419 αποφάσεις, μεταξύ των οποίων 63 αιτιολογημένες γνώμες και 14 αποφάσεις παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παράβασης, βλ. MEMO/12/12.

 1. Σημαντικές υποθέσεις που αφορούν κράτη μέλη

 1. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί δώδεκα κράτη μέλη να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την κοινή διαχείριση του εναέριου χώρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα επισήμως την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να βελτιώσουν τα έξι διαφορετικά λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου (FABs) στα οποία ανήκουν. Τα ΛΤΕΧ είναι κοινοί εναέριοι χώροι που καθορίζονται με βάση τις ροές κυκλοφορίας και όχι τα κρατικά σύνορα. Συνιστούν δε καίριο βήμα προς ένα αποτελεσματικότερο, λιγότερο δαπανηρό και λιγότερο ρυπογόνο σύστημα πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Μεταφορών Σιμ Κάλας δήλωσε: «Οφείλουμε να υπερβούμε επιτέλους τα εθνικά σύνορα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Τα Λειτουργικά Τμήματα Εναέριου Χώρου είναι ένα αναγκαίο, ζωτικής σημασίας στοιχείο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Σήμερα οι κοινοί αυτοί εναέριοι χώροι υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Επισήμως έχουν καθοριστεί αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Καλώ τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να προωθήσουν την υλοποίηση του Ενιαίου Ουρανού»

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/818 - H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό+32 498 98 7638)

 1. Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: η Επιτροπή παραπέμπει την ΑΥΣΤΡΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο, επειδή δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες της ΕΕ· ζητεί την καταβολή ημερήσιων χρηματικών ποινών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία και την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και πρότεινε την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής 39.592,80 στην Αυστρία και 96.720 ευρώ στην Πολωνία, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν από την ημερομηνία της απόφασης του Δικαστηρίου και έως την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Το ύψος των ποινών λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για όλα τα κτίρια, να διασφαλίζουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να διασφαλίζουν τακτικές επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι, έως το 2021, όλα τα νέα κτίρια θα είναι «κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας». Η προθεσμία για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας από τα κράτη μέλη ήταν η 9η Ιουλίου 2012.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/813 - S. Berger - Τηλ. +32 229 92792 - Κινητό +32 460 792 792)

 1. Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: η Επιτροπή παραπέμπει την ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά τους κανόνες εγχάραξης κοσμημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Τσεχική Δημοκρατία στο Δικαστήριο της ΕΕ εξαιτίας των κανόνων που εφαρμόζει για την εγχάραξη των κοσμημάτων. Ο αρμόδιος τσεχικός οργανισμός (Assay office) απαιτεί να εγχαράσσεται σε ορισμένα κοσμήματα που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μια επιπλέον εθνική σφραγίδα, παρά το γεγονός ότι τα αντικείμενα αυτά έχουν ήδη σφραγιστεί και έχουν διατεθεί στην αγορά χώρας της ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή αποτελεί παράβαση των κανόνων της Συνθήκης της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ και, για τον λόγο αυτό, παρέπεμψε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/785 - C. Corazza - Τηλ. +32 229 51752 - Κινητό +32 498 99 2862)

 1. Προϊόντα καπνού: η Επιτροπή παραπέμπει τη ΔΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ γιατί δεν έχει απαγορεύσει την πώληση όλων των ειδών καπνού που λαμβάνεται από το στόμα (snus)

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Δανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επειδή δεν προέβη σε τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας ώστε να απαγορεύσει όλα τα είδη καπνού που λαμβάνεται από το στόμα.

Καθώς η Δανία δεν έχει απαγορεύσει πλήρως την πώληση κάθε μορφής καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Δανία, στις 25 Οκτωβρίου 2012, να λάβει όλα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την οδηγία 2001/37/ΕΚ και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα της εθνικής νομοθεσίας που έλαβε εντός δύο μηνών (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή - MEMO/12/794 - 24/10/2012).

Μέχρι σήμερα η Δανία δεν έχει κοινοποιήσει τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή και εξακολουθεί να παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο ΔΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/812 - F. Vincent - Τηλ. +32 229 87166 - κινητό +32 498 98 7166)

 1. Δημόσιες συμβάσεις: η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα.

Η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο όλων των εγκεκριμένων εγχώριων τεχνικών εταιρειών, τις οποίες ταξινομεί σε κατηγορίες· κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού. Όταν πρόκειται για δημόσιους διαγωνισμούς, οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να δέχονται μόνο τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες, ανάλογα με τον προϋπολογισμό που προβλέπεται για την προτεινόμενη σύμβαση. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο καθορίζει εκ των προτέρων ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό. Αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής προσφορών εταιρείες που έχουν την οικονομική, δημοσιονομική, επαγγελματική και τεχνική επάρκεια ώστε να εκτελέσουν μια σύμβαση, για τον μόνο λόγο ότι η χρηματοοικονομική τους επάρκεια είναι διαφορετική –συνήθως μεγαλύτερη– από τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού που επιτρέπεται για τη διαδικασία. Κατά συνέπεια, οι εθνικές διατάξεις περιορίζουν τις δυνατότητες που παρέχει η αγορά στις επιχειρήσεις και παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το περιοριστικό νομικό καθεστώς παραβιάζει την οδηγία 2004/18/ΕΚ και τις θεμελιώδεις αρχές για ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/807 - C. Hughes - Τηλ. +32 229 64450 - Κινητό +32 498 96 4450)

 1. Περιβάλλον: η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τους χώρους υγειονομικής ταφής και μια σιδηροδρομική σύνδεση μεγάλης ταχύτητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεπέμπει την Ισπανία στο Δικαστήριο για δύο (μη συνδεόμενες) παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον. Η πρώτη αφορά τη μη ικανοποιητική διαχείριση των απορριμμάτων: παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις της Επιτροπής, εξακολουθούν να λειτουργούν στην Ισπανία πολυάριθμοι χώροι υγειονομικής ταφής κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη σχεδιαζόμενη σιδηροδρομική σύνδεση Σεβίλλης - Αλμερίας, για την οποία δεν έχει διενεργηθεί επαρκής εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για να αναγκάσει την Ισπανία να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά, η Επιτροπή την παραπέμπει στο Δικαστήριο της ΕΕ, κατόπιν σύστασης του επιτρόπου περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/814 - J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν διαθέτει φορέα φυλετικής ισότητας για θέματα απασχόλησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της αδυναμίας του φορέα ισότητας να εκτελέσει τα απαραίτητα καθήκοντα όσον αφορά τη φυλετική ισότητα στον τομέα της απασχόλησης.

Στο άρθρο 13 της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ) προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών μελών να συγκροτούν εθνικό φορέα ισότητας στον οποίο να αναθέτουν επισήμως συγκεκριμένα καθήκοντα όπως: παροχή συνδρομής στα θύματα, διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών, δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και διατύπωση συστάσεων όσον αφορά τις διακρίσεις. Η Επιτροπή παρακολουθεί αυστηρά τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά τους φορείς ισότητας, δεδομένου ότι οι εν λόγω φορείς αποτελούν εποπτικά όργανα για τη διασφάλιση της ισότητας επιτόπου και, ως εκ τούτου, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα.

Παρά τις εκτεταμένες συζητήσεις με τη Φινλανδία ύστερα από μια προειδοποιητική επιστολή και μια αιτιολογημένη γνώμη, δεν σημειώθηκε έμπρακτη πρόοδος.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/811 - J. Salsby - Τηλ. +32 2 297 24 59)

 1. Φορολογία: η ΓΑΛΛΙΑ παραπέμπεται στο Δικαστήριο εξαιτίας δωρεών σε κοινωφελείς οργανισμούς της αλλοδαπής

Η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση του γαλλικού φορολογικού καθεστώτος δωρεών υπέρ κοινωφελών οργανισμών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Η Γαλλία εξαιρεί από την καταβολή τελών καταχώρισης (μείωση τελών δωρεάς) τις δωρεές και τα κληροδοτήματα υπέρ δημόσιων ή κοινωφελών οργανισμών, κυρίως φιλανθρωπικών οργανισμών, που είναι εγκατεστημένοι στη Γαλλία. Πρόκειται για δημόσια ή κοινωφελή ιδρύματα τα έσοδα των οποίων διατίθενται αποκλειστικά σε επιστημονικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά έργα, σε πολιτιστικές ενώσεις κτλ. που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε γαλλικό έδαφος.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/808 - E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Φορολογία: η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο σχετικά με κανόνες που διέπουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα τσιγάρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν προέβη σε αλλαγή των κανόνων που διέπουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που συνδέονται με την εμπορία τσιγάρων. Στην Πορτογαλία ισχύει χρονικό όριο για την πώληση τσιγάρων, ανάλογα με το παράβολο που φέρει η συσκευασία. Ο σχεδιασμός των σήμα φόρου στην Πορτογαλία αλλάζει σε τακτική βάση και με κάθε νέο σήμα επιβάλλεται συχνά νέος φορολογικός συντελεστής. Τα τσιγάρα δεν μπορούν να πωλούνται αφού παρέλθουν 3 μήνες από το τέλος του έτους κατά το οποίο τέθηκαν προς κατανάλωση.

Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ (οδηγία 2008/118/ΕΚ), οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα προϊόντα καπνού πρέπει να επιβάλλονται με τον συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία τα εν λόγω προϊόντα τίθενται προς κατανάλωση. Δεν υπάρχει διάταξη βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσθέτουν συμπληρωματικό φόρο επιπλέον του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται κατά την ημέρα διάθεσης των προϊόντων προς κατανάλωση ή να περιορίζουν τη διανομή των προϊόντων καπνού για φορολογικούς λόγους.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/809 - E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο σχετικά με την επεξεργασία των λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο γιατί δεν διασφάλισε τη σωστή επεξεργασία λυμάτων από μικρούς οικισμούς. Η έλλειψη κατάλληλων συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων, όπως απαιτείται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τους μικρούς οικισμούς από το 2005, εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για τα εσωτερικά ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε μετά την αποστολή, το 2009, στην Πορτογαλία εκ μέρους της Επιτροπής προειδοποιητικής επιστολής για το εν λόγω θέμα, οι σημαντικές ελλείψεις που εξακολουθούν να υφίστανται οδήγησαν την Επιτροπή, κατόπιν σύστασης του επιτρόπου για θέματα περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik, να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/815 - J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Φορολογία: η Επιτροπή παραπέμπει το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με τα καύσιμα που φέρουν σήμανση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη ορθής εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τη φορολογική σήμανση των καυσίμων.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, τα καύσιμα που μπορούν να επωφελούνται από μειωμένο φορολογικό συντελεστή πρέπει να σημαίνονται με χρώμα. Τα αλιευτικά σκάφη, για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιούν καύσιμα τα οποία υπόκεινται σε χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, αλλά τα ιδιωτικά σκάφη πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα τα οποία υπόκεινται στον συνήθη φορολογικό συντελεστή.

Προς το παρόν, η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν απαιτεί από τους διανομείς καυσίμων να διαθέτουν δύο χωριστές δεξαμενές καυσίμων για να γίνεται διάκριση μεταξύ των καυσίμων που φέρουν σήμανση χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή και των καυσίμων που υπόκεινται στον συνήθη φορολογικό συντελεστή. Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής είναι συχνά υποχρεωμένοι να αγοράσουν καύσιμα που φέρουν σήμανση χαμηλότερου συντελεστή. Κατά συνέπεια, τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το σωστό ποσό φόρου που τους αναλογεί, καθώς αγοράζουν καύσιμα που κανονικά προορίζονται για τα αλιευτικά σκάφη. Αυτό όχι μόνον αντιβαίνει στους κανόνες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά, επιπλέον, συνεπάγεται τον κίνδυνο μεγάλων προστίμων για τα ιδιωτικά σκάφη στην περίπτωση που υποβληθούν στο έλεγχο των τοπικών αρχών όταν ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/810 - E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Αιτιολογημένες γνώμες

 1. Δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης: Η Επιτροπή παροτρύνει 12 κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα μέτρα πλήρους εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει επίσημο αίτημα στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, και το Ηνωμένο Βασίλειο για κοινοποίηση των μέτρων πλήρους εφαρμογής της οδηγίας για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (2011/24/ΕΕ). Η παρούσα οδηγία αποσαφηνίζει τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά την επιλογή τους να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και να απαιτήσουν ανάκτηση των εξόδων στο κράτος καταγωγής τους. Ορίζει επίσης ότι τα συστήματα υγείας και οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης οφείλουν να διασφαλίζουν ότι παρέχονται στους ασθενείς όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν να επιλέξουν με πλήρη επίγνωση την αγωγή στην οποία θα υποβληθούν σε άλλο κράτος μέλος. Η οδηγία έχει εφαρμοστεί μερικώς στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει ορισμένες διατάξεις της οδηγίας. Οι διατάξεις αυτές καλύπτουν ένα πεδίο που κυμαίνεται από τη σαφή εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στην οδηγία για την ανάκτηση των εξόδων της περίθαλψης που λαμβάνεται στο εξωτερικό έως την υποχρέωση των εθνικών σημείων επαφής να συνεργάζονται για την κατανόηση των τιμολογίων. Η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο δεν έχουν κοινοποιήσει κανένα μέτρο εφαρμογής της οδηγίας.

Έως σήμερα τα παραπάνω κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει ή έχουν μεταφέρει μερικώς την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, μολονότι η προθεσμία μεταφοράς ήταν η 25η Οκτωβρίου 2013. Οι χώρες αυτές πρέπει μέσα σε δύο μήνες να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει για τη μεταφορά της οδηγίας 2011/24/ΕΕ. Εάν δεν κοινοποιήσουν τα κατάλληλα μέτρα μεταφοράς, η Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: F. Vincent - τηλ. +32 229 87166 - κινητό +32 498 98 7166)

 1. Ιατρικές συνταγές: τέσσερα κράτη μέλη καλούνται να κοινοποιήσουν τα μέτρα εφαρμογής των κανόνων που διέπουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσημο αίτημα στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία, για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας που προβλέπει μέτρα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αναγνώρισης των ιατρικών συνταγών (2012/52/ΕΕ). Στόχος της οδηγίας είναι να ενισχύσει την ικανότητα των φαρμακοποιών να κατανοούν και να εκτελούν συνταγές που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος σε ασθενείς που ασκούν το δικαίωμά τους στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι συνταγές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε άλλο κράτος μέλος περιέχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία ορίζονται στο παράρτημα της.

Έως σήμερα, τα παραπάνω κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, μολονότι η προθεσμία μεταφοράς ήταν η 25η Οκτωβρίου 2013. Οι χώρες αυτές πρέπει μέσα σε δύο μήνες να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή της οδηγίας 2012/52/ΕΕ. Εάν δεν το κάνουν, η Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: F. Vincent - τηλ. +32 229 87166 - κινητό +32 498 98 7166)

 1. Η Επιτροπή ζητεί από τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να διασφαλίσουν την ηλεκτρονική ανταλλαγή των αλιευτικών δεδομένων με άλλα κράτη μέλη

Η Επιτροπή έχει απευθύνει επίσημο αίτημα στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία με το οποίο τις καλεί να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ για τον έλεγχο της αλιείας, ειδικότερα όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους να διασφαλίζουν την απευθείας ηλεκτρονική ανταλλαγή των αλιευτικών δεδομένων με άλλα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τα απαραίτητα συστήματα που να επιτρέπουν την ηλεκτρονική ανταλλαγή αλιευτικών δεδομένων. Η έλλειψη ενός τέτοιου συστήματος δεν θα επιτρέπει, ενδεχομένως, στα σκάφη των άλλων κρατών μελών να ασκούν το δικαίωμά τους να αλιεύουν στις εν λόγω τρεις χώρες ούτε να εκφορτώνουν ή να πωλούν αλιεύματα στο έδαφός τους. Ομοίως, τα αλιευτικά σκάφη με σημαία Βουλγαρίας, Ελλάδας ή Σλοβενίας ενδέχεται να μην μπορούν να αλιεύουν εκτός των υδάτων των εν λόγω χωρών ούτε να εκφορτώνουν ή να πωλούν αλιεύματα σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης σκαφών, πληροφορίες που περιέχει το ημερολόγιο αλιείας, δηλώσεις εκφόρτωσης και άλλες δηλώσεις. Αυτές οι απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές από την 1η Ιανουαρίου 2010 για όλα τα κράτη μέλη. Η πλήρης και ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την αλιεία συνιστά προτεραιότητα για την Επιτροπή και αποβλέπει στην εξασφάλιση βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών.

Αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές ενέργειες εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Banner – Τηλ. +32 229 52407 - Κινητό: +32 460 75 2407)

 1. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων. Η οδηγία παρατείνει τη διάρκεια της προστασίας των εκτελεστών και των ηχογραφήσεων από τα 50 στα 70 έτη και περιέχει συνοδευτικά μέτρα π.χ. τις ρήτρες «εκμετάλλευσης ή στέρησης» (use it or lose it) που τώρα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαια που συνάπτουν οι εκτελεστές με τις δισκογραφικές εταιρείες τους. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε την 1η Νοεμβρίου 2013. Ωστόσο, η Γαλλία, η Πολωνία και η Ρουμανία δεν έχουν έως σήμερα κοινοποιήσει τα μέτρα εφαρμογής στην Επιτροπή. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης - το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ. Εάν δεν κοινοποιηθούν τα μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της προστασίας.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Tηλ. +32 2 296 44 50 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Οδικές μεταφορές: η Επιτροπή καλεί τη ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα οδικά τέλη για τα φορτηγά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για την ορθή εφαρμογή της λεγόμενης οδηγίας «Eurovignette» (οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας) (οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2011/76). Η οδηγία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα οδικά τέλη από τις οδούς που ανήκουν στο δίκτυο TEN-T σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης. Επίσης παρέχει στα κράτη μέλη την επιλογή να επιβάλλουν τέλη στα βαρέα φορτηγά για την πρόκληση «εξωτερικού κόστους» όπως ρύπανση και θόρυβο πέραν των εξόδων υποδομής (κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των οδικών υποδομών). Η μη συνεπής εφαρμογή στο σύνολο της ΕΕ ενδέχεται να οδηγήσει σε αβεβαιότητα δικαίου για τους μεταφορείς. Η νομοθεσία αυτή θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από τις 13 Οκτωβρίου 2013. Αν η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αντιδράσουν ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το θέμα αυτό τον Νοέμβριο του 2013 και τώρα αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της ενωσιακής διαδικασίας παράβασης της ΕΕ). Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δύο μήνες για να απαντήσουν στην Επιτροπή.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - τηλ. +32 229 87638 - κινητό +32 498 98 7638)

 • Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και τη ΛΕΤΟΝΙΑ να λάβουν μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία και τη Λετονία να βελτιώσουν την προστασία των πολιτών από τη σωματιδιακή ρύπανση. Τα σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο του πνεύμονα και πρόωρο θάνατο. Τα σωματίδια αυτά οφείλονται σε εκπομπές που προέρχονται από τη βιομηχανία, την κυκλοφορία και την οικιακή θέρμανση. Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίσουν την έκθεση των πολιτών στα εν λόγω σωματίδια. Οι πολίτες που διαμένουν και στις 6 ζώνες και οικιστικές περιοχές της Βουλγαρίας (AG Sofia, AG Plovdiv, AG Varna, Βόρεια, Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική) έχουν εκτεθεί σε υπερβολικά επίπεδα σωματιδίων τουλάχιστον από το 2007 και εξής. Στη Λετονία η κατάσταση αφορά μία ζώνη: τη Ρίγα με υπερβάσεις των επιπέδων έκθεσης από το 2007. Η Επιτροπή πιστεύει ότι και τα δύο κράτη μέλη δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα που θα έπρεπε να έχουν θεσπιστεί από το 2007 για να προστατεύουν την υγεία των πολιτών και τα καλεί να αναλάβουν προορατική, ταχεία και αποτελεσματική δράση για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία το συντομότερο δυνατό. Το σημερινό μέτρο, αιτιολογημένη γνώμη, ακολουθεί μια σειρά επιστολών επίσημης προειδοποίησης που απεστάλησαν τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Λετονία τον Ιανουάριο του 2013 (βλ. IP/13/47). Αν η Βουλγαρία και η Λετονία δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Η Επιτροπή παροτρύνει την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εφαρμόσουν τους κανόνες για τη σωστή διερμηνεία και μετάφραση στις ποινικές διαδικασίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με το γεγονός ότι η Ισπανία και η Σλοβενία δεν έχουν ακόμα λάβει επαρκή μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας 2010/64/EΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία. Η Επιτροπή επικοινώνησε και με τις δύο χώρες τον Μάιο του τρέχοντος έτους για να εξακριβώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα υπό εκπόνηση έγγραφα. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να είχε εφαρμοστεί έως τις 27 Οκτωβρίου 2013.

Μολονότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης, το σχέδιο νόμου σχετικά με το δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνεία εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και στις δύο εν λόγω χώρες.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Salsby - Τηλ. +32 297024 59)

 1. Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να εγκρίνουν έγκυρα σχέδια για τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο

Η Επιτροπή απέστειλε επίσημο αίτημα στην Ιταλία και την Ισπανία με το οποίο τις καλεί να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αλιεία στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον «Κανονισμό για τη Μεσόγειο», τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν εθνικά σχέδια διαχείρισης για την αλιεία που πραγματοποιείται με δίχτυα τράτας, γρίπους που σύρονται από σκάφη, πεζότρατες, κυκλωτικά δίχτυα και δράγες εντός των χωρικών υδάτων.

Τα εν λόγω σχέδια διαχείρισης θα πρέπει να είχαν εγκριθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2007. Σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του κανονισμού, η Ιταλία και η Ισπανία δεν έχουν ακόμα εγκρίνει έγκυρα σχέδια διαχείρισης για την αλιεία με δράγες. Τα απαιτούμενα εθνικά σχέδια είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για να διασφαλιστεί η αειφόρος εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο, όπου, παραδοσιακά, δεν εφαρμόζεται η διαχείριση της αλιείας βάσει ποσοστώσεων.

Αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές ενέργειες εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ιταλία και την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Banner – Τηλ. +32 229 52407 - Κινητό: +32 460 75 2407)

 1. Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ιταλία και την Πολωνία να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011]. Οι εθνικές αρχές που ορίστηκαν από τις δύο αυτές χώρες για την επίβλεψη της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων αδυνατούν, με τη σημερινή μορφή τους, να τους επιβάλουν. Τα δύο κράτη μέλη δεν έχουν θεσπίσει σύστημα κυρώσεων για να διασφαλίσουν τον απόλυτο σεβασμό του κανονισμού. Επιπλέον, δεν έχουν αποστείλει τον κατάλογο των σταθμών λεωφορείων στους οποίους παρέχεται επαρκής βοήθεια στους επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Ο κανονισμός, ο οποίος καθορίζει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με λεωφορείο και πούλμαν στην ΕΕ, τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2013. Τα κράτη μέλη έπρεπε βάσει της νομοθεσίας να εκτελέσουν τα προαναφερθέντα καθήκοντα. Τα αιτήματα της Επιτροπής λαμβάνουν τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» στο πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ. Η Ιταλία και η Πολωνία πρέπει εντός δύο μηνών να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει για τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού· στην αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ιταλία και την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - τηλ. +32 229 87638 - κινητό +32 498 98 7638)

 1. Σιδηροδρομικές μεταφορές: η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο να ευθυγραμμίσουν τους εθνικούς τους κανόνες με την οδηγία 2004/49/ΕΚ η οποία διασφαλίζει συνεπή υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα της ΕΕ. Τόσο στη Λιθουανία όσο και στο Λουξεμβούργο αυτό αφορά, ιδίως, την ανεξαρτησία του φορέα διερεύνησης. Επιπλέον, στο Λουξεμβούργο αφορά τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας, την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ασφάλειας, την ανεξαρτησία, τα καθήκοντα και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αρχής ασφάλειας. Η νομοθεσία της ΕΕ αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ιδιαίτερα με τη θέσπιση απαιτήσεων ασφάλειας για το σιδηροδρομικό σύστημα, όπως: ασφαλή διαχείριση των υποδομών και της κυκλοφορίας, ρόλοι και αρμοδιότητες των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών των υποδομών και οι μεταξύ τους σχέσεις, κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας, ρύθμιση, διαχείριση, εποπτεία της ασφάλειας και ανεξάρτητη διερεύνηση των ατυχημάτων. Η νομοθεσία αυτή θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από τις 30 Απριλίου 2006. Αν η Λιθουανία και το Λουξεμβούργο δεν αντιδράσουν ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Λιθουανίας και του Λουξεμβούργου σχετικά με το θέμα αυτό τον Σεπτέμβριο του 2013 και τώρα αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της ενωσιακής διαδικασίας παράβασης της ΕΕ). Οι δύο χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - τηλ. +32 229 87638 - κινητό +32 498 98 7638)

 1. Ελεύθερη κυκλοφορία: η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να τηρήσει τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τις σχολές σκι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Αυστρία να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών βάσει των άρθρων 45, 49 και 56 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, οι σχολές σκι στην αυστριακή επαρχία του Τυρόλου μπορούν νομίμως να απαγορεύουν σε δάσκαλους σκι από άλλα κράτη μέλη να διδάσκουν μαθητές που κατάγονται από το Τυρόλο ή βρίσκονται ήδη εκεί στην επαρχία. Μπορούν να διδάσκουν μόνο μαθητές που έρχονται από άλλα κράτη μέλη για μαθήματα σκι. Κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ και της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ, η περιφερειακή νομοθεσία για τις σχολές σκι στην επαρχία της Στυρίας απαιτεί πάντα συνολικούς τίτλους δασκάλου αλπικού σκι και δεν χορηγεί χωριστή αναγνώριση των τίτλων τους σε κατόχους χωριστών εξειδικευμένων τίτλων όπως «δάσκαλοι τέλεμαρκ σκι» και «δάσκαλοι για σκανδιναβικό σκι» ή «δάσκαλοι σκι προσαρμοσμένου σε άτομα με αναπηρία» από άλλα κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν επιτρέπει τη μερική πρόσβαση στο επάγγελμα στην εν λόγω επαρχία. Καθώς η Αυστρία δεν έχει καταργήσει τους περιορισμούς αυτούς στις δύο εν λόγω επαρχίες, η Επιτροπή ζήτησε από την Αυστρία, υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, να λάβει δράση για την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Εάν η Αυστρία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Tηλ. +32 2 296 44 50 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Αυστρία να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά την εκτύπωση ορισμένων επίσημων εγγράφων. Ζήτησε επίσης από την Αυστρία να τροποποιήσει, κατά περίπτωση, τις νομικές διατάξεις που υποχρεώνουν τις ομοσπονδιακές αρχές να αναθέτουν απευθείας στο Αυστριακό Τυπογραφείο την ασφαλή εκτύπωση ορισμένων εγγράφων. Από το 2000, οι αναθέτουσες αρχές της Αυστρίας έχουν αναθέσει απευθείας την εκτύπωση αρκετών επίσημων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων και αδειών οδήγησης, στην ιδιωτική επιχείρηση Österreichische Staatsdruckerei. Δεν έχουν ανοίξει τις υπηρεσίες αυτές σε πανευρωπαϊκό ανταγωνισμό μέσω διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης. Η Αυστρία δεν έδωσε επαρκή αιτιολόγηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει η εκτύπωση των εγγράφων αυτών δεν πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού, –που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι παρέχονται υπηρεσίες στους αυστριακούς πολίτες με την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής και αξίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεπώς, θεωρεί ότι η Αυστρία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, κυρίως την οδηγία 2004/18/ΕΚ. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης –το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης. Αν δεν κοινοποιηθούν μέτρα για να τερματιστεί η παραβίαση της νομοθεσίας της εντός προθεσμίας δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Tηλ. +32 2 296 44 50 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να εφαρμόσει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Βέλγιο να επιτύχει πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων για τις σιδηροδρομικές μεταφορικές υπηρεσίες, όπως απαιτεί η οδηγία 2012/34/ΕΕ. Η τήρηση διαφανών λογαριασμών αποτελεί τον μόνο τρόπο για να διαπιστώνεται πώς δαπανώνται τα δημόσια κονδύλια και αν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς από τους προβλεπόμενους. Με την τρέχουσα έλλειψη διαφάνειας, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί ότι τα δημόσια κονδύλια που καταβάλλονται ως υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών χρησιμοποιούνται για τη διασταυρούμενη χρηματοδότηση άλλων μεταφορικών υπηρεσιών. Αυτό αντιβαίνει τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ που στόχο έχουν τη θέσπιση μιας αποδοτικής μη στρεβλωμένης και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους, με ίσους όρους για όλους τους πάροχους μεταφορικών υπηρεσιών. Αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές ενέργειες εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - τηλ. +32 229 87638 - κινητό +32 498 98 7638)

 1. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών: η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει τη νέα οδηγία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί διότι η Βουλγαρία δεν έχει ακόμα μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (MEMO/13/1144). Η προθεσμία για την μεταφορά της οδηγίας είχε οριστεί για τις 13 Δεκεμβρίου 2013, ενώ τα εθνικά μέτρα εφαρμογής έπρεπε να αρχίσουν να ισχύουν από τις 13 Ιουνίου 2014. Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών περιλαμβάνει μια σειρά βασικών δικαιωμάτων που ενισχύουν την προστασία των καταναλωτών στο σύνολο της ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών, την απαγόρευση των πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρήση πιστωτικών καρτών και τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης απαγόρευση των προσυμπληρωμένων τετραγωνιδίων στο διαδίκτυο (για παράδειγμα κατά την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων), καθώς και παράταση της περιόδου (από 7 σε 14 ημέρες) κατά την οποία ένας καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από μία αγορά (βλ. δελτίο για τα δικαιώματα των καταναλωτών). Τα δικαιώματα αυτά, ωστόσο, θα παραμείνουν κενό γράμμα για τους καταναλωτές, εάν δεν μεταφερθούν από τα κράτη μέλη στην εθνική τους νομοθεσία ώστε να αρχίσουν να ισχύουν. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό σε χώρες όπου -σύμφωνα με το τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές-υπάρχει χαμηλός βαθμός ευαισθητοποίησης γύρω από τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η Βουλγαρία και η Πολωνία ανήκουν στις οκτώ χώρες της ΕΕ στις οποίες επικρατεί αυτή η κατάσταση, για τον λόγο αυτό η Επιτροπή πραγματοποιεί τον καιρό αυτό εκστρατεία για τα δικαιώματα των καταναλωτών με σκοπό να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών γύρω από τα δικαιώματά τους (MEMO/14/191).

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Salsby - Τηλ. +32 297024 59)

 1. Φορολογία: η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να προσαρμόσει τους φορολογικούς κανόνες ώστε να αντανακλούν την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ

Η Επιτροπή κάλεσε επισήμως την Κύπρο να εφαρμόσει τις προσαρμογές ορισμένων φορολογικών κανόνων της ΕΕ για να λάβει υπόψη την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ. Η οδηγία 2013/13/ΕΕ προσαρμόζει ορισμένες φορολογικές οδηγίες ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ένταξη της Κροατίας. Η προσαρμοσμένη νομοθεσία περιλαμβάνει την οδηγία για τις μητρικές –θυγατρικές εταιρείες, την οδηγία για τις συγχωνεύσεις και τη οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα – οι οποίες όλες έχουν στόχο την αποτροπή της διπλής φορολογίας στην ενιαία αγορά. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις αλλαγές αυτές πριν από την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013. Ωστόσο, η Κύπρος δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τυχόν μέτρα που έλαβε για τον σκοπό αυτό. Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ. (Αναφ: 2013/0346)

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - τηλ. +32 229 21548 - κινητό +32 498 98 3871)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να λάβει περισσότερα μέτρα κατά της νιτρορύπανσης των υδάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γερμανία να λάβει αυστηρότερα μέτρα για την καταπολέμηση της νιτρορύπανσης των υδάτων. Τα τελευταία στοιχεία που υπέβαλε η Γερμανία το 2012 έδειξαν επιδείνωση των προβλημάτων της νιτρορύπανσης των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του ευτροφισμού των παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων, ιδίως στη Βαλτική. Παρά τις τάσεις επιδείνωσης η Γερμανία δεν έλαβε επαρκή συμπληρωματικά μέτρα για τον περιορισμό και την πρόληψη της νιτρορύπανσης όπως απαιτεί η νομοθεσία της ΕΕ. Οι νιτρικές ουσίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των φυτών και χρησιμοποιούνται ευρέως ως λιπάσματα, αλλά τα υπερβολικά επίπεδα νιτρικών μπορούν να έχουν επιβλαβείς συνέπειες για τα γλυκά ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς ευνοούν την ανάπτυξη φυκών που προκαλούν ασφυξία σε άλλα είδη, μια διαδικασία γνωστή με την ονομασία «ευτροφισμός». Ο καθαρισμός του πόσιμου νερού από την περίσσεια νιτρικών αλάτων αποτελεί επίσης πολύ δαπανηρή διαδικασία. Κατόπιν σύστασης του επιτρόπου για θέματα περιβάλλοντος , κ. Janez Potočnik, η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη για να ζητήσει από τη Γερμανία να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα αυτό. Αν δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εξαλείψει την άνιση αντιμετώπιση των παρόχων σχολικών μεταφορών στην περιφέρεια της Castilla y León

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως από την Ισπανία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της περιφέρειας της Castilla y León όσον αφορά την παροχή μεταφορών με σχολικά λεωφορεία. Βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, οι χρήσεις που ήδη παρέχουν γενικές δημόσιες υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορεία λαμβάνουν προτιμησιακή μεταχείριση κατά την οργάνωση διαγωνισμών για σχολικές μεταφορές. Το πλεονέκτημα αυτό αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης για όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε διαδικασίες μειοδοτικού διαγωνισμού και αντιβαίνει την οδηγία 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/07 σχετικά με την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας στις χερσαίες μεταφορές. Τα κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης είναι η επιλογή είτε της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς είτε της χαμηλότερης τιμής, ανεξάρτητα από άλλες υφιστάμενες συμβάσεις μεταφορικών υπηρεσιών. Αν η νομοθεσία δεν τροποποιηθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - τηλ. +32 229 87638 - κινητό +32 498 98 7638)

 1. Περιβάλλον: η Επιτροπή ζητεί από τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να εφαρμόσει κανόνες για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών και τα απορρίμματα συσκευασίας και να τροποποιήσει τους κανόνες για τα ύδατα κολύμβησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει στη Φινλανδία τρεις αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Με την πρώτη καλεί τη Φινλανδία να διαβιβάσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (η οδηγία RoHS). Αφού η Φινλανδία αθέτησε την αρχική προθεσμία της 2ας Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στις 21 Μαρτίου 2013. Επειδή εξακολουθούν να διαπιστώνονται οι συγκεκριμένες παραλείψεις, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η δεύτερη αιτιολογημένη γνώμη αφορά τα απορρίμματα συσκευασίας – τα κράτη μέλη έπρεπε να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για την εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για τη συσκευασία στην εθνική νομοθεσία πριν απο τις 13 Σεπτεμβρίου 2013. Η αναθεώρηση διευρύνει το πεδίο της αρχικής οδηγίας, αποσαφηνίζοντας το όριο μεταξύ του τι είναι συσκευασία και τι όχι, με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η τρίτη αιτιολογημένη γνώμη αφορά τη νομοθεσία για τα ύδατα κολύμβησης. Η φινλανδική νομοθεσία ορίζει πρωτίστως τις παραλίες με βάση τον αριθμό των λουομένων που επισκέπτονται μια δεδομένη τοποθεσία κάθε μέρα αντί να χρησιμοποιεί τα κριτήρια που απαιτούνται από τη νομοθεσία της ΕΕ όπως οι διαθέσιμες υποδομές. Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, ο αριθμός των λουομένων αποτελεί ένα κριτήριο, αλλά πρέπει να συμπληρώνεται και από άλλα, όπως, π.χ., τις διαθέσιμες υποδομές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η νομοθεσία της Φινλανδίας δεν ευθυγραμμίζεται με το πεδίο της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και υπάρχει ο κίνδυνος να μην παρέχεται στους πολίτες ο ενδεδειγμένος βαθμός προστασίας. Η Επιτροπή καλεί, συνεπώς, τη Φινλανδία να ευθυγραμμίσει τη σχετική με τα ύδατα κολύμβησης νομοθεσία της με τους κανόνες της ΕΕ. Αν η Φινλανδία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για την οδηγία RoHS ενδέχεται να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Φορολογία: ΦΠΑ επί των αθλητικών εκδηλώσεων στη ΓΑΛΛΙΑ

Η Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία να υποβάλλει στην καταβολή ΦΠΑ τα εισιτήρια εισόδου στους αγώνες και άλλες αθλητικές εκδηλώσεις που δεν υπόκεινται στον φόρο θεαμάτων.

Πράγματι, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας για τον ΦΠΑ, τα δικαιώματα εισόδου στις αθλητικές εκδηλώσεις πρέπει κανονικά να υπόκεινται στην καταβολή ΦΠΑ. Όμως, η Γαλλία εξαιρεί εντελώς από τον ΦΠΑ τα δικαιώματα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Μολονότι η οδηγία για τον ΦΠΑ αποσκοπεί στην εναρμόνιση του εν λόγω φόρου για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν, κατά παρέκκλιση και για λόγους μετάβασής, ορισμένες απαλλαγές που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1978, υπό τους όρους με τους οποίους ίσχυαν κατά την εν λόγω ημερομηνία. Αυτό συμβαίνει με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που η Γαλλία εφάρμοζε στις αθλητικές εκδηλώσεις όταν αυτές υπόκειντο στον φόρο θεαμάτων. Στο μεταξύ, η Γαλλία καθιέρωσε τη δυνατότητα των δήμων να απαλλάσσουν από τον φόρο θεαμάτων τις αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην επικράτειά τους, κάτι που έπραξαν ορισμένοι δήμοι. Η Επιτροπή εκτιμά ότι στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει λόγος για απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Το αίτημα απευθύνεται υπό τη μορφή αιτιολογημένης επιστολής. Εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Αναφ: 2012/4194)

(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Υπηρεσίες: η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τις κινητές πληρωμές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ουγγαρία να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ και άρθρα 15 και 16 της 2006/123/ΕΚ) όσον αφορά τις κινητές πληρωμές. Σύμφωνα με τον νόμο του 2011 σχετικά με την οργάνωση των κινητών πληρωμών σε εθνικό επίπεδο, παραχωρήθηκε στην κρατική εταιρεία National Mobile Payment Ltd. το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του εθνικού συστήματος κινητών πληρωμών, μιας πλατφόρμας που θα υποχρεούνται να χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών όταν παρέχουν διαμεσολάβηση για υπηρεσίες κινητών πληρωμών σε σύνδεση με ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. δημόσια στάθμευση). Το νέο αυτό αποκλειστικό δικαίωμα περιορίζει κατά τρόπο περιττό και σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση σε μια αγορά που προηγουμένως ήταν απολύτως ανοιχτή στον ανταγωνισμό, ζημιώνοντας, συνεπώς, τους σημερινούς επενδυτές και αποτρέποντας τυχόν μελλοντικούς επενδυτές χωρίς καμία αιτιολογία. Η Επιτροπή απευθύνει αίτημα στην Ουγγαρία, υπό μορφή αιτιολογημένης γνώμης, που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης, προκειμένου να λάβει μέτρα για την πλήρη συμμόρφωσής της με τους κανόνες της ΕΕ. Αν οι αρχές της Ουγγαρίας δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 2 296 44 50 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Κοινωνική ασφάλιση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να καταβάλει επίδομα φροντίδας σε άτομα ασφαλισμένα στην Ιρλανδία ακόμα και αν διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιρλανδία να διασφαλίσει ότι τα άτομα που δικαιούνται επίδομα φροντίδας βάσει της ιρλανδικής νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να το λαμβάνουν ακόμα και αν διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος.

Το επίδομα φροντίδας καταβάλλεται σε άτομα με χαμηλό εισόδημα που φροντίζουν άτομο που χρειάζεται βοήθεια λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή ασθένειας (συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής ασθένειας). Μία από τις προϋποθέσεις για το επίδομα αυτό είναι ο δικαιούχος να είναι κάτοικος Ιρλανδίας. Αρνούμενη να χορηγεί το επίδομα αυτό σε άτομα που ζουν σε άλλα κράτη μέλη αλλά καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στην Ιρλανδία, η Ιρλανδία παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης.

Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Η Ιρλανδία έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Ιρλανδίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Todd - τηλ. +32 229 94107 - κινητό +32 498 99 4107)

 1. Ποσοστώσεις γάλακτος: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να ανακτήσει τις εισφορές που οφείλονται απο τους ιταλούς γαλακτοπαραγωγούς

Η Επιτροπή πέρασε σε ένα νέο στάδιο στη νομική διαδικασία που είχε κινήσει κατά της Ιταλίας σχετικά με την αδυναμία ανάκτησης των εισφορών που οφείλονται από τους παραγωγούς γάλακτος που υπερέβησαν τις ποσοστώσεις κατά τα έτη 1995 έως 2009 (βλ. IP/13/577).

Σε σύνολο 2.265 εκατ. ευρώ, τα 1.395 εκατ. ευρώ δεν έχουν ακόμα ανακτηθεί. Το μέγεθος των ποσών που δεν έχουν ανακτηθεί δείχνει ότι οι ιταλικές αρχές δεν έχουν λάβει ή δεν έχουν εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πληρωμή των ποσών που οφείλουν οι οφειλέτες παραγωγοί.

Η ανικανότητα της Ιταλίας να διασφαλίσει την αποτελεσματική ανάκτηση των εισφορών υπονομεύει τις προσπάθειες που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη σταθεροποίηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων και προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού με άλλους ευρωπαίους και ιταλούς παραγωγούς που σέβονται τις ποσοστώσεις παραγωγής ή έχουν επιστρέψει τις πλεονάζουσες εισφορές σε περίπτωση υπέρβασης. Εξάλλου, το ποσό αυτό θα έπρεπε να πιστωθεί στον προϋπολογισμό της Ιταλίας ώστε να μην ζημιώνονται οι ιταλοί φορολογούμενοι.

Ύστερα από αποστολή προειδοποιητικής επιστολής, στις 20 Ιουνίου 2013, το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης συνίσταται στην έκδοση αιτιολογημένης γνώμης. Εάν δεν ληφθεί ικανοποιητική απάντηση από την Ιταλία ενός δύο μηνών, η Επιτροπή θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαπιστώσει τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ιταλίας.

(Για περισσότερες πληροφορίες: R. Heath- τηλ. +32 229 61404 - κινητό +32 498 96 1404)

 1. Τηλεπικοινωνίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να εφαρμόσει δίκαιες και διαφανείς διοικητικές αλλαγές για την εξάλειψη των φραγμών στην είσοδο των ΜΜΕ στην αγορά

Η Επιτροπή κάλεσε σήμερα επισήμως την Ιταλία να εφαρμόσει πλήρως στην εθνική της νομοθεσία την οδηγία για την αδειοδότηση όσον αφορά τις διοικητικές επιβαρύνσεις που επιβάλουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Αφορά ειδικότερα τα κριτήρια για την εφαρμογή των διοικητικών επιβαρύνσεων που μπορούν να δημιουργούν φραγμούς για την είσοδο στην αγορά, καθώς επηρεάζουν δυσμενώς τους μικρούς φορείς εκμετάλλευσης δικτύου. Επιπλέον, οι κανόνες της Ιταλίας δεν εφαρμόζουν την υποχρέωση για τη διασφάλιση διαφάνειας που απαιτεί να δημοσιεύεται μια ετήσια επισκόπηση των διοικητικών επιβαρύνσεων που εισπράττονται και των διοικητικών δαπανών που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης - το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης. Αν η Ιταλία δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: R. Waite - τηλ. +32 229 61716 - κινητό +32 460 75 0221)

 1. Σιδηροδρομικές μεταφορές: η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να εφαρμόσει τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να ευθυγραμμίσει τους εθνικούς της κανόνες με την οδηγία 2008/57/ΕΚ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, ιδιαίτερα όσον αφορά την έγκριση οχημάτων. Στόχος της νομοθεσίας είναι να καθιερωθούν κανόνες για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας εντός του ευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών και να δοθεί στον σιδηροδρομικό κλάδο η δυνατότητα τα ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες να ταξιδεύουν εύκολα σε ολόκληρη την Ευρώπη και στα αγαθά να μεταφέρονται με τρόπο μεταφοράς ασφαλέστερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Η νομοθεσία αυτή θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από τις 19 Ιουλίου 2010. Αν η Πορτογαλία δεν αντιδράσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Πορτογαλίας σχετικά με το θέμα αυτό τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και τώρα της αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη (δεύτερο στάδιο της ενωσιακής διαδικασίας επί παραβάσει). Η Πορτογαλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - τηλ. +32 229 87638 - κινητό +32 498 98 7638)

 1. Περιβάλλον: η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα απορρίμματα συσκευασίας και τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τη Ρουμανία να διαβιβάσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία της ΕΕ σε δυο διαφορετικούς τομείς απορριμμάτων –απορρίμματα συσκευασίας και οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η επικαιροποιημένη οδηγία για τις συσκευασίες, η οποία διευρύνει το πεδίο της αρχικής οδηγίας, αποσαφηνίζοντας την οριακή γραμμή μεταξύ του τι είναι συσκευασία και τι όχι με σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας, έπρεπε να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Η Ρουμανία δεν τήρησε την αρχική προθεσμία και, ως αποτέλεσμα, της απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 29 Νοεμβρίου 2013. Η Ρουμανία απάντησε τον Ιανουάριο ότι το σχέδιο κυβερνητικής απόφασης βρισκόταν υπό εκπόνηση, αλλά, δεδομένου ότι δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή τα μέτρα αυτά, αποστέλλεται αιτιολογημένη γνώμη. Η δεύτερη αιτιολογημένη γνώμη αφορά την τροποποίηση των προτύπων της ΕΕ για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους, τα οποία θα έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία πριν από τις 22 Αυγούστου 2013. Καθώς δεν έχει ληφθεί καμία κοινοποίηση, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή επίσημης προειδοποίησης το Σεπτέμβριο. Η Ρουμανία απάντησε ότι καταβάλλει προσπάθειες για την έγκριση της κατάλληλης νομοθεσίας, αλλά, καθώς δεν έχει ληφθεί καμία προειδοποίηση, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Ρουμανία έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να απαντήσει· στην περίπτωση που δεν το πράξει, μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να άρει τους φραγμούς στις εξαγωγές φυσικού αερίου

Υποχρεώνοντας τους παραγωγούς της Ρουμανίας να δίνουν προτεραιότητα στις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και υποβάλλοντας τις συναλλαγές φυσικού αερίου σε προηγούμενο έλεγχο και έγκριση, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ρουμανίας εγείρει αδικαιολόγητους φραγμούς στις εξαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρουμανία και ζητά την άρση τους.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, εγείροντας φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της ενιαίας αγοράς, η Ρουμανία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων 35 και 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει του άρθρου 40 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.

Το αίτημα της Επιτροπής προς την Ρουμανία υποβλήθηκε με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Corazza- τηλ. +32 229 51752 - κινητό +32 498 99 2862)

 1. Υγεία των ζώων: η Επιτροπή παροτρύνει τη ΣΟΥΗΔΙΑ να εγκαταλείψει τις δοκιμές για την παραφυματίωση στα βοοειδή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα επίσημο αίτημα (αιτιολογημένη γνώμη) στη Σουηδία, ζητώντας της να διακόψει τη διενέργεια δοκιμών για την παραφυματίωση στα βοοειδή. Οι εναρμονισμένοι υγειονομικοί όροι για την εμπορία βοοειδών που καθορίζονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ δεν προβλέπουν υγειονομικές απαιτήσεις για την παραφυματίωση. Επιπλέον, η υποχρεωτική δοκιμή μετά την άφιξη αποθαρρύνει τους σουηδούς αγρότες να πραγματοποιούν εισαγωγές βοοειδών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, γεγονός που έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα με ποσοτικό περιορισμό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δυνάμει του άρθρου 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ρυθμίζει τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις στις εισαγωγές. Η παραφυματίωση είναι μεταδοτικό λοιμώδες νόσημα που εκδηλώνεται στο λεπτό έντερο των βοοειδών αλλά και των προβάτων. Μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την τυχόν εμφάνιση των συμπτωμάτων και η έλλειψη επακριβών διαγνωστικών δοκιμών για την ανίχνευση των μολυσμένων ζώων εξηγεί την έλλειψη επιπλέον υγειονομικών εγγυήσεων της ΕΕ για την εν λόγω νόσο. Αν η Σουηδία δεν ενημερώσει την Επιτροπή, εντός δύο μηνών από το εν λόγω επίσημο αίτημα, ότι οι δοκιμές σταμάτησαν, η Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: F. Vincent - τηλ. +32 229 87166 - κινητό +32 498 98 7166)

 1. Περιβάλλον: η Επιτροπή καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να αναλάβει δράση σχετικά με τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Pembroke, την επεξεργασία αστικών λυμάτων και την ενημέρωση των κανόνων για τα ύδατα κολύμβησης

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε στο Ηνωμένο Βασίλειο τρεις αιτιολογημένες γνώμες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η πρώτη αφορά τον σταθμό παραγωγής ενέργειας του Pembroke, τον μεγαλύτερο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στην Ευρώπη, του οποίου το σύστημα ψύξης έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον οικοσύστημα, που αποτελεί θαλάσσια ειδική ζώνη διατήρησης (SAC) που προστατεύεται απο τη νομοθεσία της ΕΕ. Βάσει της οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οδηγίας για τους οικοτόπους, η άδεια ανάπτυξης πρέπει να χορηγείται μόνο αφού ολοκληρωθεί η εκτίμηση όλων των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό δεν φαίνεται να συνέβη με τη μονάδα στο Pembrokeshire, όπου οι άδειες ανάπτυξης και κατασκευής καθώς και η άδεια υδροληψίας και η άδεια για τις εργασίες βυθοκόρησης για τις εισροές και τις εκροές του συστήματος ψύξης χορηγήθηκαν προτού ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες εκτιμήσεις. Κατά συνέπεια, σήμερα εκχύνεται στον προστατευόμενο ποταμόκολπο του Milford Haven θερμό ύδωρ υψηλής περιεκτικότητας σε βιοκτόνα. Πολλά μικρότερα ψάρια, τα αυγά τους και άλλοι μικρότεροι οργανισμοί πλήττονται από το σύστημα ψύξης, που απορρίπτει μεγάλες ποσότητες νερού από το ένα άκρο της SAC στο άλλο μέσο του ηλεκτρικού σταθμού. Η επιστολή της Επιτροπής εγείρει επίσης ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας IPPC σχετικά με τις τελικές άδειες που εκδίδονται, ιδιαίτερα όσες αποδέχονται το εν λόγω σύστημα ψύξης ως την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή και επιτρέπουν, συνεπώς, την παραβίαση ενός προτύπου ποιότητας του περιβάλλοντος.

Η δεύτερη επιστολή αφορά την επεξεργασία των αστικών λυμάτων . Από εκθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου προκύπτει ότι μεγάλος αριθμός οικισμών εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ. Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη, η οποία ακολουθεί τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν τον Ιούνιο του 2009 και τον Ιούνιο του 2013, καλύπτει εκτεταμένες απορρίψεις λυμάτων στις περιοχές Llanelli και Gowerton της Ουαλίας, στα ευαίσθητα ύδατα του Βurry Inlet, ακόμα και υπό κανονικές καιρικές συνθήκες (π.χ. σε αντίθεση με περιόδους ισχυρών βροχοπτώσεων)· μη παροχή δευτερογενούς επεξεργασίας των λυμάτων σε 9 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Γιβραλτάρ· και μη παροχή πιο αυστηρής επεξεργασίας λυμάτων σε 24 οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ευαίσθητες ζώνες. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να απαντήσει.

Η τρίτη αιτιολογημένη γνώμη αφορά τη νομοθεσία για τα ύδατα κολύμβησης. Η Επιτροπή ζήτησε να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης και, μολονότι οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, δεν έχει ακόμα ληφθεί ενημέρωση για ορισμένες τροπολογίες που απομένει να γίνουν για το Γιβραλτάρ. Για τον λόγο αυτό, απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να απαντήσει.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσει τη λεγόμενη οδηγία Omnibus Ι (οδηγία 2010/78/ΕΚ) η οποία τροποποιεί έντεκα οδηγίες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (οδηγίες 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ), ώστε να ανταποκρίνονται στις συνέπειες της συγκρότησης των νέων ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για τις τράπεζες (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), τις κινητές αξίες (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) και τις ασφαλίσεις και τις επαγγελματικές συντάξεις (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων). Η οδηγία Omnibus I έπρεπε να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εφαρμόσει ένα μέρος μόνο των απαιτούμενων διατάξεων. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης –το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ. Εάν δεν κοινοποιηθούν τα μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Tηλ. +32 2 296 44 50 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Προειδοποιητικές επιστολές:

 1. H Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να διασφαλίσει ότι το νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο είναι υγιεινό και καθαρό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες παράβασης κατά της Ιταλίας γιατί δεν έχει διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα του νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η επιμόλυνση του νερού με αρσενικό και άλατα φθορίου αποτελεί μακροχρόνιο πρόβλημα στην Ιταλία και ιδιαίτερα στην περιφέρεια του Lazio.

Βάσει της οδηγίας για το πόσιμο νερό , τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να υποβάλουν σε δοκιμές το νερό που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση χρησιμοποιώντας 48 μικροβιολογικές, χημικές και ενδεικτικές παραμέτρους. Εάν ανιχνευτούν υψηλά επίπεδα αρσενικού ή άλλων ρύπων, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν από τα όρια που καθορίζει η οδηγία για περιορισμένη χρονική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δυνητικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και ότι η παροχή ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλους εύλογους τρόπους.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/816 - J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)


Side Bar