Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 1 július 2014

A Bizottság munkatársai befejezték a magyar fizetésimérleg-támogatási programot követő ötödik felügyeleti látogatásukat

2014 június 24. és 27. között az Európai Bizottság tisztviselői Magyarországra látogattak, hogy az EU 2008 és 2010 között nyújtott fizetésimérleg-támogatási programját követő felügyelet összefüggésében áttekintsék a friss gazdasági fejleményeket és szakpolitikai kezdeményezéseket. A pénzügyi támogatási program 2010. novemberi befejeződését követően ez volt az ötödik ilyen felügyeleti látogatás.

A Bizottság tisztviselői üdvözölték a makrogazdasági helyzetben a közelmúltban bekövetkezett javulásokat, hiszen az elmúlt fél évben egyaránt erősödött a kivitel és a belföldi kereslet. Az újonnan üzembe helyezett gépjárműipari kapacitások bővülése ugyan fokozza a kivitelt és az ipari kibocsátást, a növekedési alapdinamika értékelésénél azonban óvatosságra int, hogy a bővülést jelentős részben különféle gazdaságösztönző intézkedések vezérlik (a jegybank növekedésihitel-programja, a közszolgáltatások szabályozott árainak csökkentése, a közfoglalkoztatási program kiterjesztése és az uniós források fokozott felhasználása). A gazdasági növekedés üteme 2015-re várhatóan valamelyest lassulni fog, ami az ösztönző intézkedések hatásának elhalványulását is tükrözi.

A folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg folyamatos többlete csökkentette a külső adósságot, az állampapírok iránt mutatkozó erőteljes keresletnek és a rekordalacsony hozamoknak köszönhetően pedig gördülékenyen zajlott az állami finanszírozás. Ugyanekkor megmaradt számos sérülékeny pont: az államadósság és a külső adósság továbbra is magas szintje, a magas refinanszírozási igény és az alacsony növekedési potenciál.

A hatóságokkal széles körű egyetértés mutatkozott abban, hogy a 2014-es és 2015-ös költségvetési hiánycélok elérhetőek. Ugyanakkor a bizottsági delegáció rámutatott arra, hogy az államadósság – a GDP arányában rendre a 3%-os küszöbérték alatt tartott államháztartásihiány-mutató ellenére – nincs szilárdan csökkenő pályán. Figyelmeztetett továbbá, hogy a Bizottság 2014 tavaszi előrejelzése alapján úgy tűnik, hogy az ország megsértheti a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeit. Konkrétan az adósság csökkenésére vonatkozó referenciaérték teljesítéshez valószínűleg újabb költségvetési konszolidációs erőfeszítésekre lesz szükség, hogy így el lehessen kerülni a túlzottdeficit-eljárás 2015 tavaszi újbóli megindulását, amit az adósságcsökkenés nem kielégítő üteme válthat ki. Ezen túlmenően a bizottsági stáb azokra az előnyökre is rámutatott, amelyekkel a növekedésbarát fiskális politikára törekvés illetve a közpénzügyi rendszer további erősítése járhatnak.

A Bizottság munkatársai leszögezték, hogy a szerkezeti reformok határozott felgyorsításával szükséges Magyarország növekedési potenciálját erősíteni az Európai Tanács által június 27-én jóváhagyott, 2014-es országspecifikus ajánlásokkal összhangban. Ebben az összefüggésben egy olyan, kiszámítható és a jelenleginél kiegyensúlyozottabb vállalati adórendszer megteremtését szorgalmazták, amely magába foglalná az egyes kiválasztott ágazatokat terhelő, torzító különadók kivezetését is, illetve hangsúlyozták, hogy a foglalkoztatás növelése érdekében csökkenteni kellene az alacsony keresetűekre alkalmazott adóéket. A fenntartható növekedés biztosításának alapvető feltétele a rendes hitelezés helyreállítása a gazdaságban, ez pedig gyorsabb portfóliótisztítást és a bankok működési környezetének javítását (ez utóbbi érdekében az adóterhelés csökkentését) igényli. Ebben a tekintetben a Bizottság tisztviselői üdvözölték a magyar hatóságok azon szándékát, hogy ösztönzőket nyújtsanak a portfóliótisztításra. Figyelmeztettek ugyanakkor arra, hogy a „rossz bankot” létrehozó kezdeményezésnek megfelelően figyelembe kell vennie a bankok állami segítségnyújtására vonatkozó uniós szabályokat. A delegáció nyugtázta a devizaalapon eladósodott háztartások segítését célzó kormányzati erőfeszítéseket, de az erkölcsi kockázat és a pénzügyi stabilitás veszélyeztetésének elkerülése érdekében nyomatékosan javasolta a konzultációs megközelítést és az érintett felek közötti megfelelő tehermegosztást. Végül a delegáció az üzleti környezet javítását sürgette, továbbá szorgalmazta a szabályozási keretek stabilizálását, valamint a piaci verseny ösztönzését, különös tekintettel a piacra lépés akadályainak felszámolására a szolgáltató ágazatban.


Side Bar