Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 20. mai 2014

Kasulikud soovitused muretuks suvepuhkuseks

Puhkuseperiood on juba alanud ning miljonid eurooplased plaanivad oma reise Euroopas või sellest kaugemal. Järgnevalt on esitatud mõned näpunäited juhuks, kui reisil peaks tekkima probleeme. Kui Te ei tea, kes katab Teie kulud õnnetusjuhtumi korral või soovite täpsustada, milliseid dokumente on vaja selleks, et koera välismaale kaasa võtta, siis siin on loetelu asjadest, millega Euroopa Liit võib Teile reisil appi tulla.

Reisin väljaspool Euroopa Liitu, kuid minu päritoluriigil ei ole reisi sihtriigis saatkonda ega konsulaati. Kellega peaksin ühendust võtma, kui vajan abi?

ELi liikmesriigi kodanikuna olete automaatselt ka ELi kodanik ning väljaspool ELi viibides on Teil õigus konsulaarabile isegi juhul, kui Teie riik ei ole seal esindatud. Kui Teid on näiteks vahistatud, olete kaotanud olulised dokumendid või on juhtunud raske õnnetus, võite pöörduda abi saamiseks ükskõik millise ELi liikmesriigi konsulaadi või saatkonna poole.

Samuti on Teil õigus saada abi kriisiolukorras. ELi liikmesriigid peavad vajaduse korral aitama ELi kodanikel evakueeruda samadel tingimustel kui oma riigi kodanikel.

Seda, kas Teie riigil on külastatavas riigis esindus, saate välja uurida Euroopa Komisjoni konsulaarkaitse veebisaidilt.

Kellele peaksin helistama, kui mu laps läheb kaduma?

Euroopa Liidus on kasutusel üldine hädaabinumber (116 000), millele helistades saab lapse kadumisest teatada. Vanematel, kelle laps on kadunud, eksinud või ära jooksnud, samuti kõigil, kellel on teavet kadunud lapse kohta, palutakse helistada samal numbril. Teid ühendatakse kogenud organisatsiooniga, kes pakub tuge ja praktilist nõu, olgu see siis psühholoogiline, juriidiline või haldusabi.

Kes mind aitab, kui puhkuse ajal tekivad probleemid lennuettevõtja, autolaenutuse või reisikorraldajaga?

Kui lend, rongi-, bussi- või laevareis tühistatakse või see hilineb...

Kui lend või reis hilineb mitu tundi, tagatakse ELi reisijate õigusi käsitlevate õigusaktidega, et transpordiettevõte, kelle teenuseid kasutate, hüvitab hilinemise. Kui reis tühistatakse ja Teil tuleb jääda ööbima oma lõppsihtkohast kaugel asuvasse hotelli, peab hotellitoa eest tasuma lennu- või raudteeettevõte. Enne reisile minekut tutvuge teabega selle kohta, kuidas nõuda oma õigusi sadamates, lennu-, bussi- ja rongijaamades üle Euroopa või laadige alla nutitelefonide jaoks mõeldud rakendus.

Millised eriõigused on puuetega reisijatel?

ELi reisijate õigusi käsitlevate õigusaktidega kaitstakse puuetega isikuid või liikumispuudega reisijaid lennu- või rongireisil diskrimineerimise eest ning tagatakse neile teiste kodanikega võrdne juurdepääs transpordivahenditele.

Kui olete autoga ja Teil on oma riigis õigus kasutada puuetega inimeste jaoks ette nähtud parkimisvõimalusi, saate kasutada samu võimalusi üle Euroopa. Vajate üksnes standardset puudega inimese parkimiskaarti.

Ostsin puhkusepaketi, kuid reisikorraldaja läks pankrotti. Kas mulle makstakse raha tagasi?

Puhkusele sõitvaid Euroopa tarbijaid kaitseb reisipakettide direktiiv, mis käsitleb vähemalt kaht järgmist teenust sisaldavaid puhkusepakette: 1) transport, 2) majutus ja 3) muu turismiteenus (nt paketi hinnas sisalduvad ekskursioonid).

Direktiiv pakub kaitset, mis hõlmab järgmist: brošüürides esitatav teave, õigus tühistada reis ilma tühistustasuta, vastutus teenuste eest (nt ebakvaliteetsete hotellide korral) ja kaitse puhuks, kui reisikorraldaja või lennuettevõtja läheb pankrotti.

Komisjoni uute ettepanekutega, mida toetab Euroopa Parlament, kavatsetakse tulevikus kõnealust kaitset laiendada neile puhkajatele, kes broneerivad kohandatud puhkusepaketi internetis kas ühelt või mitmelt omavahel seotud teenusepakkujalt (MEMO/14/184). Nii saab täiendava kaitse umbes 120 miljonit puhkajat.

Olen puhkusega väga rahul ja soovin osta puhkuseosakut samas kuurordis. Millega ma peaksin arvestama?

Tänu ELi eeskirjadele, peavad osaajalise kasutusõigusega eluruumide müüjad esitama klientidele asjakohase tähtaja jooksul üksikasjaliku teabe enne klientide sidumist mis tahes lepinguga. Teave peab hõlmama makstavat hinda, toote kirjeldust ning toote kasutamise täpset ajavahemikku ja kestust, millele kliendil on lepingu kohaselt õigus. Kui klient seda soovib, peab teave olema kliendi emakeeles.

Eeskirjadega on samuti tagatud, et klient võib lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul ning müüja ei tohi selle ajavahemiku jooksul nõuda mitte mingis vormis ettemaksu või sissemakset. Enne lepingu allkirjastamist peab ettevõtja juhtima selgesõnaliselt kliendi tähelepanu taganemisõigusele, taganemistähtaja pikkusele ning asjaolule, et taganemistähtaja jooksul on ettemakse tegemine keelatud.

Minu puhkuse-eelarvet laastavad pöörased telefoniarved. Kuidas telefonikulu reisil vähendada?

EL aitab Teil raha säästa ka siis, kui sõidate välismaale. Sellest suvest hakkavad kehtima uued hinnad – kõige rohkem alanevad andmeside rändlusteenuste tariifid: 1 MB hind langeb 45 sendilt 20 sendile (arvestatakse kasutatud kilobaitide alusel). Uued hinnapiirangud on esitatud alljärgnevas tabelis. Veelgi enam, alates 1. juulist 2014 pakuvad osad Euroopa mobiilsideteenuste osutajad võimalust sõlmida enne reisi eraldi rändlusteenuste leping ja võimaluse korral valida külastatava riigi kohalik mobiilandmeside rändlusteenuste osutaja. Sel viisil saate rändlusteenuste pakkumisi võrrelda ning kasutada puhkusereisi ajal parimaid pakkumisi ja hindu. See peaks olema hea uudis, kuna saate puhata ja suve nautida, olles siiski kodumaal oleva pere ja sõpradega ühenduses. Veelgi parem uudis on see, et EL töötab praegu välja uusi eeskirju rändlustasude täielikuks kõrvaldamiseks. Loodetavasti on rändlustasud järgmisteks jõuludeks möödanik ning Te saate kõikjal ELis veebis vestelda, sõnumeid saata, infot alla laadida ja surfata nii nagu oma kodumaal.

Mobiilside liigid ELis

Piirhinnad 2013. aastal

Piirhinnad 2014. aastal

Helistamine

24 senti minut

19 senti minut

Vastuvõetav kõne

7 senti minut

5 senti minut

Sõnumi saatmine

kuni 8 senti

kuni 6 senti

Andmete allalaadimine / veebilehitsemine

45 senti MB

20 senti MB

Mida pean teadma kui soovin ELis reisides puhkusele kaasa võtta lemmiklooma, näiteks koera, kassi või tuhkrut?

ELis on võimalik probleemivabalt lemmikloomaga reisida, kui peate kinni järgmistest reeglitest.

Reisides koera, kassi või tuhkruga, peab loom olema marutaudi vastu vaktsineeritud ja lemmikloomapassis peab olema vastav märge.

Kui reisite Iirimaale, Maltale, Soome või Ühendkuningriiki, peab lemmikloomal olema tehtud ka parasiiditõrje.

Kui koer või kass on alla kolme kuu vanune või tegemist on muu loomaga kui kass, koer või tuhkur, võivad riigid kohaldada nende suhtes oma riigisiseseid eeskirju.

Täiendavat teavet leiate veebisaidilt.

Kui olete väljastpoolt ELi lemmikloomaga koju tagasi pöörduv ELi kodanik, peab Teil kaasas olema lemmikloomapass, mille alusel looma tuvastada. Sõltuvalt puhkuse sihtkohariigist võidakse enne puhkusele sõitmist lisaks marutaudivastasele vaktsineerimisele nõuda lemmikloomale täiendavate analüüside tegemist.

Kui elate Andorras, Islandil, Liechtensteinis, Monacos, Norras, San Marinos, Vatikanis või Šveitsis ja lemmikloomal on lemmikloomapass, on Teil ELi kodanikega samad õigused.

Enne reisi uurige järele, milliseid nõudeid vastavas riigis kohaldatakse.

Kas tohin välismaalt puhkuselt naastes tuua kaasa lihatooteid või juustu?

Kui saabute puhkuselt väljastpoolt ELi, ei ole lubatud kaasa tuua ei liha- ega piimatooteid enda tarbeks või sõpradele kingituseks.

Kui naasete Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt, võite kaasa tuua teatavaid loomseid tooteid, kui kogus on väiksem kui 10 kilo, samuti võib Teil kaasas olla väikelaste pulbrilist piimasegu, lastetoitu ning inimeste või lemmikloomade eriotstarbelist ravitoitu. Transpordi jaoks peavad need tooted olema pakendatud kinnistesse pakenditesse, samuti ei tohi tooted kaaluda rohkem kui kaks kilo ega kuuluda enne avamist jahutamisele.

Gröönimaalt saabudes võite kaasa tuua kala ja teatavaid karplasi, kuid mitte rohkem kui 20 kilo. Fääri saartelt või Islandilt saabujate suhtes seda kaalupiirangut ei kohaldata.

Muid loomseid saadusi, näiteks mett tohib samuti kaasa tuua mitte rohkem kui kaks kilo.

Kui reisite ühest liikmesriigist teise ELi sees, siis neid nõudeid loomsete saaduste suhtes ei kohaldata. Nõudeid ei kohaldata ka siis, kui saabute ELi Andorrast, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost või Šveitsist.

Kui kolmandates riikides esineb loomade nakkushaigusi võib EL kehtestada täiendavad piirangud.

Kahtluse korral küsige nõu ELi sisenemise kohas (lennujaam, sadam, maantee piiripunkt jne) asuvalt veterinaarteenistuselt.

On oluline meeles pidada, et kõnealused eeskirjad on kehtestatud selleks, et kaitsta Teie tervist ja hoida ELi kariloomi ohtlike loomahaiguste eest.

Täiendava teabe saamiseks tutvuge veebisaidiga reisides Euroopas.

Vastused korduma kippuvatele küsimustele.

Täiendavate küsimuste esitamine.

Mida peaksin teadma, kui võtan laenu, et maksta pakettreisi eest?

Juhul kui ostate midagi laenu abil, on Teile tarbijakrediidi direktiiviga ette nähtud teatavad õigused. Neist viis kõige olulisemat on järgmised.

Tarbimislaenu reklaam peab olema selge ja üheselt mõistetav.

Enne lepingu allkirjastamist peab Teil olema piisavalt teavet, et turul olevaid pakkumisi võrrelda.

Kui olete lepingule alla kirjutanud, peate saama selle koopia.

Kui muudate meelt, on Teil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul.

Teil peab olema õigus varasemaks tagasimaksmiseks õiglastel tingimustel.

Kellega saaksin koju naastes ühendust võtta, kui mul tekkis välismaal veedetud puhkuse ajal probleeme ostude sooritamisel?

Kui elate ELis, Norras või Islandil, võite saada kodumaale naasnuna tasuta abi. Kui Teil tekkis ELis, Norras või Islandil reisides probleeme autolaenutuse, pakett- või lennureisi broneerimisega, võtke ühendust Euroopa tarbijakeskusega. Keskus pakub Teile abi ka juhul, kui tellisite puhkusetarvikuid veebi teel mõnest muust Euroopa riigist. Ka Brasiiliasse jalgpalli maailmameistrivõistlustele sõitjad võivad Euroopa tarbijakeskuselt abi saada. Maailmameistrivõistluste jaoks on koostatud spetsiaalne juhis tarbijaõiguste kohta Brasiilias, mille võite alla laadida.

Puhkusel olles ostsin uued kingad, kuid need läksid nädala pärast katki. Kuidas ma saan oma raha tagasi? Millised on eeskirjad?

Olenemata sellest, kus te ELi siseselt oste sooritate, on Teil tarbija põhiõigused, mida ei saa Teilt võõrandada. Kaheaastase garantii puhul on ette nähtud, et müüja peab veaga kaubad tasuta parandama või asendama. Kui see ei ole mõistliku aja jooksul või Teile ebamugavusi valmistamata võimalik, võite taotleda toote hüvitamist või hinnaalandust. Kaubale antav garantii ei asenda kaheaastast miinimumgarantiid, ent võib seda täiendada.

Olenemata Teie kodakondsusest kohaldatakse ELi tarbijaseadusi kõikidele kaupadele ja teenustele, mis on ostetud ELi territooriumil asuvast müügikohast. Garantiid on reguleeritud Euroopaülese seadusega. ELi direktiiviga on kindlaks määratud ostjate minimaalne kaitse. Liikmesriikidel on kohustus viia siseriiklikesse õigusaktidesse sisse ELi nõuded, mis võimaldab pakkuda suuremat kaitset.

Tänu Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlusele on sul samuti võimalik kolme lihtsa tegevusetapi abil, oma välismaal ostetud defektiga toote eest raha tagasi taotleda. Paljudel juhtudel ja igas ELi riigis, välja arvatud Taani, võid seda menetlust kasutada. See on kiire ja mõistliku hinnaga alternatiiv traditsioonilisele kohtumenetlusele ja seda võib ostude puhul kasutada, sealhulgas tarbijatehingute puhul hinnaga kuni 2 000 eurot. Peate üksnes esitama asjaomasele kohtule standardvormi.

Teine tarbijate jaoks hea uudis on, et alates 13. juunist hakkab kehtima uus ELi tarbijaõiguste eeskiri, mille kohaselt on kõigil ELi kodanikel õigus soovi korral tagastada interneti, posti või telefoni teel ostetud kaup 14 päeva jooksul (MEMO/14/1144).

Mis juhtub, kui ma pean välismaal arsti poole pöörduma?

Kui peaksite mõnes ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis haigestuma või õnnetusse sattuma, on Teil õigus kiireloomulisele ravile. Selleks peab olema kaasas Euroopa ravikindlustuskaarti (EHIC). Kiireloomuline ravi tagatakse Teile samadel tingimustel ja sama tasu eest kui selle riigi kodanikele, kes on kindlustatud külastatavas riigis. Seepärast ärge unustage küsida oma riikliku ravikindlustuse pakkuja käest ravikindlustuskaarti, mis väljastatakse tasuta.

Et vajalikud hädaabinumbrid oleksid Teil kogu aeg olemas ning et saaksite teavet kindlustusega hõlmatud raviteenuste ja nende hindade kohta, samuti selgitusi, kuidas taotleda hüvitist ja kelle poole pöörduda kaardi kaotamise korral, saate oma nutitelefoni alla laadida rakenduse.

Rakendus on kättesaadav 24s ELi keeles. Rakendus ei asenda Euroopa ravikindlustuskaarti.

Kui põete kroonilist haigust ja vajate välismaal reisides oma ravimit, paluge arstil kirjutada Teile enne koduriigist lahkumist välja piiriülene retsept.

Lisateave:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar