Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 20. května 2014

Několik užitečných rad pro bezstarostnou dovolenou

Blíží se léto a miliony lidí plánují, kam vyrazit na dovolenou po Evropě nebo do vzdálenějších končin. Proto vám přinášíme několik rad, co dělat v určitých situacích, se kterými se můžete setkat. Hledáte odpověď na otázku: Kdo uhradí lékařskou péči v případě úrazu? nebo Jaké dokumenty si musím opatřit, když chci s sebou na dovolenou vzít psa? V následujícím přehledu najdete vše, co pro vás Evropská unie dělá, aby vám vaše cestování co nejvíce ulehčila.

Chystám se na dovolenou do mimoevropské země, v níž nemá můj stát velvyslanectví ani konzulát. V případě, že bych potřeboval pomoc, na koho se mohu obrátit?

Jako občan členského státu EU jste automaticky občanem Evropské unie, tudíž máte v zemích mimo Unii právo na konzulární pomoc (i když tam vaše země nemá vlastní diplomatické zastoupení). Pokud jste v cizí zemi zatčen, stal se vám vážný úraz nebo jste ztratil důležité dokumenty, máte právo požádat o pomoc konzulát nebo velvyslanectví kteréhokoli státu EU.

Rovněž máte nárok na pomoc v krizových situacích: Členské státy Unie se musí v případě potřeby postarat o evakuaci občanů EU stejných způsobem jako o evakuaci svých státní příslušníci.

Na internetových stránkách Evropské komise o konzulární ochraně najdete informace o tom, zda má váš stát v zemi, kam se chystáte, diplomatické zastoupení.

Kam bych měla zavolat v případě, že se mi ztratí dítě?

Evropská unie se dohodla na zřízení jednotné tísňové linky (116 000), na kterou mohou lidé zavolat z kteréhokoli státu Unie a oznámit pohřešování dítěte. Na tuto linku může zavolat rodič, jehož dítě zmizelo, nebo dítě, které se ztratilo či uteklo z domova, příp. občan mající informace o pohřešovaném dítěti. Odborně vyškolený personál vám poskytne podporu a praktickou pomoc psychologického nebo právního či administrativního charakteru.

Kde se můžu dovolat pomoci, když mám potíže s leteckým dopravcem, půjčovnou vozidel nebo cestovní kanceláří?

Nebo pokud je moje letecké, vlakové, autobusové či lodní spojení zpožděno nebo zrušeno.

Díky předpisům EU upravujícím práva cestujících máte v případě zpoždění vašeho dopravního spoje o několik hodin nárok na to, aby vám přepravní společnost, s níž cestujete, poskytla přiměřené odškodnění. Pokud je váš spoj zrušen a vy musíte zůstat v hotelu daleko od vaší cílové destinace, musí letecký nebo vlakový dopravce tyto náklady uhradit. Před odjezdem na dovolenou si zjistěte, jak se domáhat svých práv na letišti, v přístavu a na vlakovém či autobusovém nádraží v EU, nebo si stáhněte aplikaci pro smartphony.

Jsem zdravotně postižený. Jaká konkrétní práva mám jako cestující?

Právo EU chrání osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace před diskriminací při cestování letadlem nebo vlakem a zajišťuje jim stejný přístup k mobilitě, jako mají ostatní občané.

Pokud máte ve své zemi právo parkovat se svým vozem na místech vyhrazených pro zdravotně postižené, máte právo využívat ekvivalentní parkovací místa v celé Unii. Jediné, co potřebujete, je standardní vzor parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením.

Objednala jsem si zájezd u cestovní kanceláře, která ale krátce poté zkrachovala. Dostanu své peníze zpět?

Evropské spotřebitele, kteří si zakoupili zájezd, chrání směrnice o souborných službách. Vztahuje se na předem stanovené souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy, které zahrnují kombinaci alespoň dvou z následujících položek: 1) dopravu, 2) ubytování, 3) další služby cestovního ruchu, jako jsou např. prohlídky pamětihodností (je-li tato kombinace prodávána za souhrnnou cenu).

Směrnice poskytuje ochranu v těchto případech: správnost informací uváděných v katalozích, právo odstoupit od smlouvy bez sankce, odpovědnost za služby (např. nevyhovující hotely) a ochrana v případě krachu provozovatele zájezdu nebo letecké společnosti.

V budoucnu bude tato ochrana rozšířena na dovolené, které si lidé sami zkombinují z různých služeb na internetu (buď od jednoho prodejce, nebo od několika obchodně propojených prodejců). S tímto návrhem přišla Evropská komise a podporuje jej Evropský parlament (MEMO/14/184). Posílí se tím práva přibližně 120 milionů lidí.

Velmi se mi líbila dovolená v jednom letovisku, a proto uvažuji o zakoupení dočasného užívání ubytovacího zařízení (timeshare) ve stejném místě. Na co si mám dát pozor?

Na základě předpisů EU mají prodejci timesharů povinnost ještě předtím, než je zákazník vázán jakoukoli smlouvou, poskytnout mu v přiměřené časové lhůtě podrobné informace. Jedná se o popis produktu, jeho cenu a přesná data pobytu, na která má zákazník podle smlouvy právo. Zákazník má také právo dostat tyto informace ve svém jazyce.

Pravidla rovněž stanoví, že zákazníci mohou od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 kalendářních dnů (tzv. „lhůta na rozmyšlenou“) a prodejci od nich nesmí během této lhůty požadovat žádnou zálohovou platbu nebo vklad. Před uzavřením smlouvy musí prodejce zákazníka výslovně upozornit na jeho právo od smlouvy odstoupit, na délku lhůty na rozmyšlenou a na zákaz platby záloh během této lhůty.

Přemrštěné účty za telefon nabourávají můj rozpočet na dovolenou. Jak je mohu při cestách do zahraničí snížit?

Ušetřit můžete právě díky EU. Sazby za roaming se totiž toto léto ještě více sníží. Nejvíce se to týká datového roamingu: klesne ze 45 centů za 1 MB na 20 centů za 1 MB (účtuje se za počet použitých kilobytů). Viz níže uvedená tabulka nových cenových stropů. Kromě toho vám někteří mobilní operátoři v Evropě od 1. července 2014 umožní uzavřít před vaší cestou zvláštní roamingovou smlouvu a případně si vybrat místního poskytovatele roamingových mobilních datových služeb v zemi, do které jedete. Můžete tak jednotlivé roamingové nabídky porovnat a o dovolené využívat tu s nejlepšími cenami. Díky tomu si můžete dovolenou plně užívat a zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli. EU navíc připravuje předpisy, které by měly roamingové poplatky úplně odstranit! Příští vánoce tak možná budou sazby za roaming již minulostí. Pak budete moci chatovat, posílat zprávy, stahovat data a surfovat na internetu kdekoli v EU za ceny jako doma.

Druh mobilní činnosti v EU

Cenové stropy v roce 2013

Cenové stropy v roce 2014

Odchozí hovor

24 centů za minutu

19 centů za minutu

Příchozí hovor

7 centů za minutu

5 centů za minutu

Zasílání textových zpráv

max. 8 centů

max. 6 centů

Stahování dat nebo prohlížení internetu

45 centů za 1 MB

20 centů za 1 MB

Co potřebuji vědět, pokud si chci vzít s sebou na dovolenou v EU svého domácího mazlíčka (kočku, psa nebo fretku)?

Po Unii můžete se svým mazlíčkem cestovat bez problémů. Musíte se však řídit těmito pravidly:

Vezete-li psa, kočku nebo fretku, nechte je očkovat proti vzteklině a potvrzení o tomto očkování nechte zapsat do jejich pasu (pas zvířete v zájmovém chovu).

Pokud však cestujete do Irska, Finska, na Maltu nebo do Spojeného království, váš domácí mazlíček se bude rovněž muset podrobit ošetření proti parazitům.

Je-li váš pes nebo kočka mladší 3 měsíců nebo pokud vaším domácím mazlíčkem není pes, kočka ani fretka, mohou platit určitá specifická pravidla.

Více informací na toto téma najdete na našich internetových stránkách.

Pokud jste občanem EU a cestujete se svým mazlíčkem do státu mimo Unii, budete i v tomto případě potřebovat pro své zvíře pas. V závislosti na cíli vaší dovolené může být požadováno, aby vaše zvíře vedle očkování proti vzteklině podstoupilo i další vyšetření předtím, než se na dovolenou vydáte.

Máte-li bydliště v Andoře, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Monaku, Norsku, San Marinu, ve Švýcarsku nebo Vatikánu a váš domácí mazlíček má pas zvířete v zájmovém chovu, máte stejná práva jako občané EU.

Proto si před odjezdem zjistěte požadavky země, do které se chystáte.

Mohu si z dovolené v zahraničí přivézt domů sýry nebo uzeniny?

Z většiny zemí mimo EU je nezákonné přivézt si jakékoli masné či mléčné výrobky, ať už pro vlastní potřebu, nebo jako dárek.

Pokud se vracíte z Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu, můžete si přivézt až 10 kilogramů určitých produktů živočišného původu, sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy, potravin pro zvláštní výživu nebo speciálních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, které jsou nezbytné z lékařských důvodů. Tyto produkty je pro převoz nutné umístit do uzavřených obalů, které nesmějí vážit více než dva kilogramy ani vyžadovat, aby byly před otevřením uchovávány v chladu.

Z Grónska si můžete přivézt také některé druhy ryb, měkkýšů a korýšů, maximálně však 20 kilogramů. Pro dovoz z Faerských ostrovů a Islandu žádná omezení neplatí.

Omezení se vztahují také na dovoz dalších produktů živočišného původu, nesmíte si například přivézt více jak dva kilogramy medu.

Při přepravě produktů živočišného původu mezi zeměmi v rámci EU se tato pravidla neuplatňují. Neuplatňují se ani v případě, že cestujete z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina nebo Švýcarska.

Unie může zavést přísnější opatření v případě, že ve třetích zemích dojde k výskytu infekčních nákaz zvířat.

V případě pochybností se obraťte na veterinární službu v místě vstupu do EU (letiště, přístav, silniční přechod apod.).

Je třeba připomenout, že smyslem těchto pravidel je chránit vaše zdraví a zdraví hospodářských zvířat před zavlečením závažných nákaz do EU.

Více informací najdete na internetových stránkách Vaše Evropa – Cestování.

Odpovědi na časté otázky najdete zde.

Případné další dotazy můžete položit na těchto internetových stránkách:

Chci si vzít půjčku na koupi zájezdu. Na co bych si měla dát pozor?

Na základě směrnice o spotřebitelském úvěru máte při koupi zboží na půjčku určitá práva. Mezi pět nejdůležitějších patří:

Reklamy na úvěry by měly být transparentní a snadno pochopitelné.

Před podepsáním smlouvy byste měla obdržet dostatek informací, jež vám umožní srovnat různé nabídky na trhu.

Při podpisu smlouvy musíte neprodleně dostat jednu její kopii.

Pokud změníte názor, můžete do 14 dnů od smlouvy odstoupit.

Měla byste mít možnost za přiměřený poplatek svůj úvěr splatit předčasně.

Při nakupování během dovolené v zahraničí jsem se setkal s problémy. Na koho se mohu po návratu domů obrátit, aby mi pomohl získat odškodnění?

Pokud bydlíte v některé ze zemí EU, Norsku nebo na Islandu, můžete po návratu domů požádat o bezplatnou pomoc. Pokud jste měli při svých cestách po EU, Norsku nebo Islandu potíže s pronájmem vozidla, rezervací zájezdu nebo letenky, obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum (ECC) ve vaší zemi. Pracovníci centra vám také mohou pomoci vyřešit problémy související s on-line objednávkou prázdninového vybavení z obchodu v jiné evropské zemi. Služeb spotřebitelských center mohou využít i fotbaloví fanoušci jedoucí na mistrovství světa do Brazílie. K tomu účelu byla vytvořena speciální příručka o právech spotřebitelů v Brazílii. Stáhnout ji můžete zde.

Na dovolené jsem si koupila nové boty, které se ale po týdnu rozpadly. Jak mohu získat své peníze zpět? Jakými se to řídí pravidly?

Bez ohledu na to, v které zemi Unie zboží koupíte, máte stále jako spotřebitel svá základní práva, která vám nikdo nemůže odepřít. Během 2leté záruky vám musí prodejce vadné zboží bezplatně opravit nebo vyměnit. Pokud by to trvalo příliš dlouho nebo to pro vás bylo nepřijatelné, můžete požadovat vrácení peněz či slevu. Obchodní záruky minimální dvouletou záruku nenahrazují, mohou ji však doplňovat.

Bez ohledu na vaši státní příslušnost předpisy EU na ochranu spotřebitele platí pro veškeré nákupy zboží a služeb uskutečněné v jakékoli provozovně na území EU. Záruky jsou upraveny celounijními předpisy. Směrnice EU specifikuje minimální úroveň ochrany kupujících. Členské státy jsou povinny tyto požadavky EU zavést do svého právního řádu. Mohou se však také rozhodnout, že budou spotřebitelům poskytovat ještě vyšší ochranu.

V případě koupě vadného zboží v některém ze států Unie, můžete díky evropskému řízení o drobných nárocích získat své peníze zpět ve třech jednoduchých krocích. Tento postup lze využít v řadě případů a ve všech zemích EU (kromě Dánska). Jedná se o rychlou a levnou alternativu ke klasickému soudnímu řízení, která se dá uplatnit v případě obchodních (tedy i spotřebitelských) transakcí v hodnotě do 2 000 eur. Stačí podat vyplněný standardní formulář o drobných nárocích příslušnému soudu.

Další dobrou zprávou pro občany je, že od 13. června 2014 platí nová práva pro spotřebitele v EU. Ta poskytují všem občanům EU 14denní lhůtu na vrácení zboží zakoupeného na dálku, ať už prostřednictvím internetu, pošty či telefonu (MEMO/14/1144).

Jsem v zahraničí a musím vyhledat lékaře. Co mám dělat?

Pokud během pobytu v některé ze zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku onemocníte nebo se zraníte, máte nárok na neodkladné lékařské ošetření. Musíte však mít u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Po jeho předložení vám bude ošetření poskytnuto za stejných podmínek a za stejnou cenu jako pojištěncům v zemi, ve které se nacházíte. O bezplatné vydání průkazu EHIC požádejte svoji zdravotní pojišťovnu.

Pokud chcete mít po ruce čísla linek tísňového volání, informace o tom, jaký druh ošetření můžete využít a jaká je jeho cena, jak požádat o proplacení nákladů či na koho se obrátit v případě ztráty průkazu, stáhněte si speciální aplikaci pro smartphony.

Aplikace existuje ve 24 jazykových verzích. Nenahrazuje však samotný průkaz zdravotního pojištění.

Trpíte-li chronickým onemocněním, měli byste před odjezdem na dovolenou požádat svého lékaře, aby vám vystavil přeshraniční předpis na vaše léky pro případ, že byste si je potřebovali v zahraničí vyzvednout.

Více informací:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar