Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

DOCUMENT DE INFORMARE

Bruxelles, 5 mai 2014

Întrebări și răspunsuri privind acordurile de parteneriat între Comisia Europeană și statele membre ale UE privind fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020

La 22 decembrie 2013, a intrat în vigoare un nou set de norme și de acte legislative care reglementează următoarea rundă de investiții ale UE pentru perioada 2014-2020. Pentru prima oară, pachetul legislativ a stabilit norme comune pentru fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), asigurându-se astfel o utilizare mai strategică și mai complementară a diferitelor surse de finanțare ale UE, precum și combinarea și simplificarea utilizării acestora, în vederea unui impact îmbunătățit asupra creșterii economice și a creării de locuri de muncă.

1. Care sunt fondurile structurale și de investiții europene?

  • Fondul european de dezvoltare regională

  • Fondul social european

  • Fondul de coeziune

  • Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

  • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

2. Ce sunt „acordurile de parteneriat”?

Conform noilor norme, statele membre trebuie să elaboreze și să pună în aplicare planuri strategice cuprinzând priorități de investiții pentru cele cinci fonduri ESI. Acordurile de parteneriat (AP) se negociază între Comisia Europeană și autoritățile naționale, în urma consultării diferitelor niveluri de guvernare, a reprezentanților grupurilor de interese, a societății civile și a reprezentanților locali și regionali. Acordurile de parteneriat au avut ca punct de pornire documentele de poziție elaborate de serviciile Comisiei în 2012 pentru fiecare stat membru, în care se stabilește modalitatea prin care investițiile UE ar trebui să susțină o creștere economică inteligentă, durabilă și incluzivă prin concentrarea asupra atuurilor principale și asupra sectoarelor cu creștere semnificativă din diferitele regiuni și state membre.

Normele stabilesc că fiecare stat membru trebuie să își prezinte acordul de parteneriat Comisiei în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului, respectiv până la 22 aprilie 2014.

La rândul său, Comisia va formula observații în termen de 3 luni de la data depunerii AP și va adopta acordul în maximum 4 luni de la depunerea sa, cu condiția ca statul membru să fi ținut seama în mod corespunzător de observațiile Comisiei. Programele operaționale nu pot fi aprobate înainte de adoptarea acordului de parteneriat.

3. Ce sunt „programele operaționale”?

Comisia colaborează cu statele membre și la elaborarea „programelor operaționale” (PO), care detaliază prioritățile de investiții și obiectivele acordurilor de parteneriat, împărțindu-le pe acțiuni concrete. PO se pot referi la state membre și/sau la regiuni în ansamblu sau pot fi programe de cooperare care să implice mai multe țări. Comisia negociază conținutul final al planurilor de investiții cu autoritățile naționale și regionale. Toate nivelurile de guvernare, inclusiv societatea civilă, ar trebui consultate și implicate în programarea și gestionarea PO.

Conform noilor norme, PO ar trebui depuse de statele membre în termen de maximum 3 luni de la depunerea acordului de parteneriat.

Comisia formulează observații în termen de 3 luni și adoptă PO în maximum 6 luni de la data depunerii sale, cu condiția ca statul membru să fi ținut seama în mod corespunzător de observațiile Comisiei.

PO sunt apoi puse în aplicare de statele membre și de regiuni. Aceasta implică selectarea, punerea în execuție, monitorizarea și evaluarea proiectelor individuale, în funcție de prioritățile și obiectivele convenite pentru programe împreună cu Comisia. Activitatea este organizată de autoritățile de management din fiecare țară și/sau regiune, conform principiilor gestiunii partajate și subsidiarității. Noile norme impun o mult mai mare atenție acordată rezultatelor și obiectivelor, care trebuie măsurate, monitorizate și publicate pe întreaga durată a proiectului.

4. Care este situația actuală a AP și PO ale statelor membre?

Comisia Europeană este în curs de a analiza acordurile de parteneriat oficiale și proiectele de programe operaționale primite de la cele 28 de state membre, prin care acestea își descriu planurile de investiții din fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Primul acord de parteneriat adoptat a fost cel cu Danemarca, la 5 mai 2014. Pentru a consulta lista actualizată a acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale, vizitați linkul de mai jos:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm

Comisia a subliniat importanța majoră a unei abordări strategice a utilizării fondurilor, precum și faptul că este mai importantă calitatea decât viteza.

Comisia va continua să analizeze în detaliu acordurile de parteneriat și să transmită observații statelor membre.

5. Pe cine puteți contacta în țara dumneavoastră pentru a obține mai multe informații privind finanțarea proiectelor individuale?

- Autoritățile de management

- Europe Direct

- Reprezentanțele Comisiei Europene în statele membre

Pentru informații suplimentare:

Politica regională a UE:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_ro.cfm

Fondul social european:

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro

Dezvoltarea rurală în Europa:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_ro.htm

Pescuitul și afacerile maritime în UE:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_ro.htm


Side Bar