Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

Brüsszel, 2014. május 5.

Kérdések és válaszok: Az Európai Bizottság és az uniós tagállamok közötti, a 2014–2020 közötti időszakban az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott beruházásokra vonatkozó partnerségi megállapodások

2013. december 22-én hatályba lépett az uniós beruházások következő fordulójára, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó új intézkedéscsomag, amely most első alkalommal állapít meg közös szabályokat az európai strukturális és beruházási alapok tekintetében. Az új, egységes szabályozás elősegíti a különböző uniós finanszírozási források stratégiailag szervezettebb és egymást jobban kiegészítő felhasználását, valamint kombinálja és egyszerűbbé teszi azok alkalmazását, így a korábbinál eredményesebben ösztönzi a növekedést és a munkahelyteremtést.

1. Melyek az európai strukturális és beruházási alapok?

  • az Európai Regionális Fejlesztési Alap

  • az Európai Szociális Alap

  • a Kohéziós Alap

  • az Európai Tengerügyi és Halászati Alap

  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

2. Mik azok a partnerségi megállapodások?

Az új szabályok szerint a tagállamoknak a fenti öt európai strukturális és beruházási alapra kiterjedő, beruházási prioritásokat is tartalmazó stratégiai terveket kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk. Ezeket a partnerségi megállapodásokat – a különféle kormányzati szintekkel, az érdekcsoportok képviselőivel, a civil társadalommal, valamint a helyi és regionális képviselőkkel folytatott konzultációkat követően – az Európai Bizottság és a nemzeti hatóságok közötti tárgyalások eredményeképpen készítik el. A partnerségi megállapodások kiindulópontjául a bizottsági szolgálatok által 2012-ben, az egyes tagállamokra vonatkozóan kidolgozott állásfoglalások szolgáltak, amelyek vázolták, hogyan támogathatják az uniós beruházások a régiók és a tagállamok legfontosabb előnyeire és elsődleges növekedésteremtő ágazataira összpontosítva az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést.

A jogszabályok értelmében minden tagállamnak a rendelet hatálybalépésétől számított négy hónapon belül – azaz 2014. április 22-ig – kell benyújtania partnerségi megállapodását a Bizottságnak.

A Bizottság a partnerségi megállapodás benyújtásától számított három hónapon belül megteszi észrevételeit, és – amennyiben a tagállam megfelelően figyelembe veszi a Bizottság észrevételeit – legkésőbb a benyújtásától számított négy hónapon belül elfogadja a megállapodást. Az operatív programokat csak a partnerségi megállapodás elfogadását követően lehet jóváhagyni.

3. Mik azok az operatív programok?

A Bizottság a partnerségi megállapodásokban meghatározott beruházási prioritások és célkitűzések alapján konkrét intézkedéseket felvázoló operatív programok kidolgozásában is együttműködik a tagállamokkal. Az operatív program hatóköre kiterjedhet egy-egy tagállamra vagy régióra, de akár több ország együttműködési programját is felölelheti. A Bizottság tárgyalásokat folytat a nemzeti és regionális hatóságokkal a beruházási tervek végleges tartalmáról. E folyamat során konzultálnia kell az összes kormányzati szinttel, valamint többek között a civil társadalommal is, és be kell vonnia azokat az operatív programok programozásába és igazgatásába.

Az új szabályok szerint a tagállamoknak legkésőbb a partnerségi megállapodás benyújtását követő három hónapon belül kell megküldeniük operatív programjaikat.

A Bizottság ezután három hónapon belül megteszi észrevételeit, és – amennyiben a tagállam megfelelően figyelembe veszi a Bizottság észrevételeit – a benyújtásától számított hat hónapon belül elfogadja az operatív programot.

Ezután a tagállamok és régióik végrehajtják az operatív programokat, azaz a programokra vonatkozóan a Bizottsággal közösen meghatározott prioritásokkal és célokkal összhangban kiválasztják, végrehajtják, nyomon követik és értékelik az egyes projekteket. Ezt a munkát az egyes tagállamokban és régiókban az úgynevezett irányító hatóságok szervezik meg a megosztott irányítás és a szubszidiaritás elvének megfelelően. Az új szabályok a korábbinál jóval nagyobb súlyt fektetnek a teljes időszak folyamán az eredmények és célok mérésére, nyomon követésére és közzétételére.

4. Hol tart most a tagállami partnerségi megállapodásokkal és operatív programokkal kapcsolatos munka?

Az Európai Bizottság jelenleg elemzi a 28 tagállamtól kapott hivatalos partnerségi megállapodásokat és operatívprogram-tervezeteket, amelyekben a tagállamok vázolják az európai strukturális és beruházási alapokkal kapcsolatos beruházási terveiket a 2014–2020 közötti programozási időszakra.

A Bizottság elsőként Dánia partnerségi megállapodását fogadta el 2014. május 5-én. A partnerségi megállapodások és operatív programok folyamatosan frissülő listája a következő címen érhető el: www.ec.europa.eu/esif

A Bizottság hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságú az alapok felhasználásának stratégiai megközelítése, és a minőség fontosabb a gyorsaságnál.

A Bizottság a jövőben is részletesen elemzi a partnerségi megállapodásokat, és kapcsolódó észrevételeit megküldi a tagállamoknak.

5. Kihez fordulhat saját tagállamában az egyedi projektek finanszírozásával kapcsolatos további információkért?

Irányító hatóságok

Europe Direct

Az Európai Bizottság tagállami képviseletei

További információk

Az EU regionális politikája:

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_hu.cfm

Európai Szociális Alap:

http://ec.europa.eu/esf/

Európai vidékfejlesztési politika:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_hu.htm

Európai Tengerügyi és Halászati Alap:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_hu.htm


Side Bar