Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 15 april 2014

Prenovljeni register za preglednost: več informacij, več spodbud, strožji s kršitelji pravil

Register za preglednost nad zastopniki interesov je bil uveden leta 2011 in deluje na podlagi medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo. Ta sporazum je pred kratkim pregledala skupina na visoki ravni, ki sta ji sopredsedovala podpredsednik Komisije Maroš Šefčovič in podpredsednik Parlamenta Rainer Wieland, v njej pa so sodelovali evropski poslanci iz vseh političnih skupin ter opazovalec iz Sveta. Skupina se je med avgustom in decembrom 2013 sestala devetkrat in pripravila seznam priporočil za izboljšanje registra.

Rezultat je spremenjeni medinstitucionalni sporazum, ki ga je Komisija sprejela 9. aprila 2014, Evropski parlament pa ga je potrdil na plenarnem zasedanju 15. aprila 2014. Slovesni podpis s podpredsednikom Komisije Marošem Šefčovičem in predsednikom Evropskega parlamenta Martinom Schulzem je potekal naslednji dan. Naslednji pregled registra za preglednost je predviden leta 2017.

Spremenjeni sporazum vključuje številne izboljšave in pojasnila, med katerimi so:

  • pojasnitev različnih oddelkov, da lahko tisti, ki se registrirajo, lažje izberejo pravilno kategorijo (Priloga 1 k medinstitucionalnemu sporazumu),

  • prenova opozoril in pritožbenega postopka za hitrejše in učinkovitejše spremljanje in večjo kakovost podatkov (točka VII in Priloga 4),

  • strožji kodeks ravnanja (Priloga 3) z dvema novima točkama (f in i),

  • zavezanost uvajanju dodatnih spodbud za registracijo (točka VI). Za Komisijo bo to vključevalo svetovanje vsem službam za spodbujanje njihovih deležnikov in članov strokovnih skupin k registraciji. Poleg tega komisarji ne bodo več sprejemali pokroviteljstva pri dogodkih, kjer bi morali biti prireditelji registrirani, vendar niso,

  • uvedba enakih pogojev glede finančnih informacij za vse, ki se registrirajo (Priloga 2),

  • boljše pojasnilo o obsegu zajetih dejavnosti, s čimer se spodbuja registracija odvetniških družb (odstavek 10 medinstitucionalnega sporazuma).

Po trenutnih ocenah je registriranih 75 % vseh ustreznih poslovnih subjektov in okoli 60 % nevladnih organizacij, ki delujejo v Bruslju. Skupno število registriranih organizacij se giblje okoli 6 500. Po konservativnih ocenah vsaka organizacija vključuje povprečno pet posameznikov, kar pomeni, da kodeks ravnanja, ki ga določa register, trenutno zavezuje najmanj 32 500 zastopnikov interesov.

Zaenkrat je vpis v register še vedno prostovoljen, ker ni jasne in preproste pravne podlage za obvezni vpis v register in ker želita ostati Komisija in Parlament odprta za dialog z vsemi deležniki, ne glede na njihov status.

Razprave v skupini na visoki ravni so pokazale, da je edina pravna podlaga za obvezni vpis v register člen 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Uporaba tega člena bi povzročila številna zapletena pravna vprašanja, zlasti glede področja uporabe registra in skladnosti z drugimi členi Pogodb. Člen 352 zahteva soglasje v Svetu, v več državah članicah pa tudi odobritev v nacionalnih parlamentih. Svet trenutno ne sodeluje v skupnem registru za preglednost, čeprav pošilja opazovalca na sestanke skupnega sekretariata registra za preglednost.

Novi register bo začel delovati najpozneje 1. januarja 2015, skupni sekretariat registra za preglednost pa je že začel uvajati izboljšave.

Spletna stran registra za preglednost:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=sl#sl

Novi medinstitucionalni sporazum:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/consult-register/whatsNew.do?locale=sl#sl


Side Bar