Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europske komisije

MEMO

Brisel, 15 travanj 2014

Revidirani registar transparentnosti – više informacija i poticaja te stroži odnos prema onima koji ne poštuju pravila

Registar transparentnosti zastupnika interesa uspostavljen je 2011. i djeluje na temelju Međuinstitucijskog sporazuma (IIA) između Europskog parlamenta i Europske komisije. Taj je sporazum nedavno pregledala skupina na visokoj razini kojom zajednički predsjedaju potpredsjednik Komisije Maroš Šefčovič i potpredsjednik Parlamenta Rainer Wieland, a pregledali su ga i zastupnici u Parlamentu iz svih klubova i promatrač iz Vijeća. Skupina je od kolovoza do prosinca 2013. održala devet sastanaka te je predstavila popis preporuka za poboljšanje registra.

Rezultat je revidirani Sporazum IIA koji je Komisija donijela 9. travnja 2014., a Europski parlament odobrio na plenarnoj sjednici 15. travnja 2014. Svečanost potpisivanja s potpredsjednikom Šefčovičem i predsjednikom Parlamenta Martinom Schulzom održala se sljedećeg dana. Novi pregled registra transparentnosti predviđen je za 2017.

Revidiranim Sporazumom obuhvaćen je niz poboljšanja i pojašnjenja, kao što su:

  • pojašnjenje različitih odjeljaka kako bi podnositelj registracije lakše mogao odabrati točnu kategoriju (Prilog 1., IIA)

  • preispitivanje postupka upozorenja i podnošenja pritužbi radi veće brzine i učinkovitosti nadzora te bolje kakvoće podataka (točka VII. i Prilog 4.)

  • jačanje kodeksa ponašanja (Prilog 3.) dodavanjem dviju novih točaka (f) i (i)

  • obveza jačeg poticanja na registraciju (točka VI.); za Komisiju će to značiti savjetovanje svih službi kako bi potaknule registraciju svojih dionika i članova stručnih skupina; isto tako, povjerenici više neće pristajati biti pokrovitelji događanja čiji se organizatori nisu registrirali, a to je bilo potrebno

  • uvođenje jednakih uvjeta za sve podnositelje registracije u vezi s financijskim podacima (Prilog 2.)

  • bolje objašnjenje opsega obuhvaćenih djelatnosti radi poticanja registracije odvjetničkih društava (IIA stavak 10.).

Trenutačno je registrirano oko 75 % svih relevantnih poslovnih subjekata i oko 60 % nevladinih organizacija koje djeluju u Bruxellesu. Ukupan broj registriranih organizacija trenutačno iznosi oko 6500. Prema umjerenoj procjeni svaka organizacija u prosjeku uključuje pet osoba, što znači da je najmanje 32 500 zastupnika interesa sada obuhvaćeno kodeksom ponašanja registra.

Registracija će za sada ostati dobrovoljna zbog nedostatka jasne i jednostavne pravne osnove za obveznu registraciju te nedostatka želje Komisije i Parlamenta za otvorenim dijalogom sa svim dionicima bez obzira na njihov status.

Rasprave u skupini na visokoj razini pokazale su da je jedina pravna osnova za obvezni registar članak 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Uporabom tog članka otvorio bi se velik broj složenih pravnih pitanja, posebice u pogledu područja primjene registra te sukladnosti s drugim člancima ugovora. Člankom 352. zahtijeva se jednoglasna odluka Vijeća, a u nekoliko država članica i odobrenje nacionalnih parlamenata. Vijeće trenutačno ne sudjeluje u zajedničkom registru transparentnosti, ali na sastanke zajedničkog tajništva registra transparentnosti šalje promatrača.

Novi registar pokrenut će se najkasnije 1. siječnja 2015., a u zajedničkom tajništvu registra transparentnosti već se radi na njegovu poboljšanju.

Web-mjesto registra transparentnosti:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=en

Novi Međuinstitucijski sporazum:

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/consult-register/whatsNew.do?locale=en


Side Bar