Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 17. januar 2014

Zaposlovanje: vseevropska mreža za iskanje zaposlitve EURES

Kaj je mreža EURES in kaj je njen namen?

EURES (evropska mreža za mobilnost iskalcev zaposlitve) je mreža za sodelovanje med Evropsko komisijo in javnimi službami za zaposlovanje iz držav Evropskega gospodarskega prostora (držav članic EU ter Norveške, Islandije in Lihtenštajna) ter drugimi partnerskimi organizacijami. V njej sodeluje tudi Švica.

Vzpostavljena je bila leta 1993, njena naloga pa je omogočanje izmenjave informacij in sodelovanja med njenimi uporabniki, da bi prosto gibanje delavcev postalo resničnost. Prispeva k razvoju odprtega in vsem dostopnega evropskega trga dela, omogoča izmenjavo prostih delovnih mestih in prijav za zaposlitev ter zagotavlja preglednost informacij o trgu dela, s čimer spodbuja mobilnost in zmanjšuje ovire za delavce.

Mreža EURES iskalcem zaposlitve, ki se želijo preseliti v drugo državo, ponuja brezplačno pomoč in nasvete o življenjskih in delovnih pogojih v Evropskem gospodarskem prostoru. Pomoč zagotavlja tudi delodajalcem, ki bi radi zaposlili delavce iz drugih držav in z obmejnih območij.

Trenutno je sestavljena iz dveh glavnih elementov:

mreže referentov za zaposlovanje, ki zagotavljajo informacije, svetovanje in pomoč iskalcem zaposlitve, ki bi radi delali v drugi državi članici, in delodajalcem, ki bi radi zaposlili primernega kandidata iz druge države članice;

portala EURES, ki omogoča dostop do prostih delovnih mest in je enotna kontaktna točka za informacije o delovni mobilnosti v Evropi. Ponuja tudi vrsto drugih uporabnih orodij, ki ljudem omogočajo bolj informirano odločitev o razpoložljivih možnostih.

Mobilnost v Evropi: dejstva in številke

Prosto gibanje oseb je ena temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja pravo EU. Kvalitativna študija Eurobarometer iz leta 2010 kaže, da je to za državljane EU najbolj dragocena pravica. Skoraj neločljivo jo povezujejo s svojim statusom državljanov EU. Zapisana je v členih 45 in 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). PDEU in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah državljanom EU neposredno podeljujeta pravico do prostega gibanja in prebivanja v Uniji ter pravico do enake obravnave.

Raziskava o delovni sili EU kaže, da je bilo v drugem četrtletju leta 2013 približno 7,8 milijona državljanov EU ekonomsko aktivnih v drugi državi članici EU, kar je 3,2 % delovne sile EU. V primerjavi z letom 2005 (približno 4,8 milijona ali 2,1 % delovne sile EU) je to velik porast, h kateremu sta znatno prispevali širitvi leta 2004 in 2007. Z gospodarsko krizo pa se je mobilnost med državami EU skrčila – v obdobju 2009–2011 so se tako tokovi mobilnosti znotraj EU v primerjavi z obdobjem 2006–2008 zmanjšali za tretjino.

Navedene skupne ocene ne vključujejo vseh mobilnih državljanov EU, saj raziskava zajema predvsem ljudi, ki imajo v neki državi „običajno prebivališče“, ne pa na primer tistih, ki so se preselili pred kratkim ali so mobilni samo za kratek čas (npr. nekaj mesecev). V raziskavi Eurobarometer iz leta 2009 o geografski in delovni mobilnosti je približno 10 % državljanov EU povedalo, da so že delali in živeli v drugi državi: 51 % manj kot dve leti, 38 % pa manj kot eno leto. Iz raziskave Eurobarometer iz leta 2011 o enotnem trgu pa izhaja, da bi bilo 28 % aktivnih državljanov EU v prihodnosti pripravljenih razmisliti o delu v drugi državi EU. Ta delež je zlasti visok (54 %) med mladimi (15–24 let) in tistimi, starimi med 25 in 39 let (38 %).

Mednarodne primerjave (npr. Pregled gospodarskih gibanj v EU leta 2012, OECD) so pokazale, da je čezmejna mobilnost med državami članicami EU v primerjavi z drugimi regijami (npr. Združenimi državami, Kanado, Avstralijo) majhna. To je sicer delno mogoče razložiti z zelo veliko jezikovno raznolikostjo in različnimi institucionalnimi okviri, vendar te primerjave kljub temu kažejo, da obstaja potencial za večjo geografsko mobilnost v EU. Tudi velike razlike med državami in regijami EU v stopnjah brezposelnosti in prostih delovnih mest so dokaz, da potencial geografske delovne mobilnosti ni zadosti izkoriščen (glej delovni dokument služb Komisije o trendih in izzivih trga dela, ki je priložen svežnju Komisije o zaposlovanju iz aprila 2012). Trenutne stopnje mobilnosti so v primerjavi s potencialom EU nizke in ne ustrezajo tistemu, kar bi lahko pričakovali na povsem enotnem trgu dela EU.

Zakaj Komisija spodbuja mobilnost delavcev znotraj EU?

V letnem pregledu rasti 2012 je bilo ugotovljeno, da je slabša geografska mobilnost eden od razlogov za strukturno neusklajenost med ponudbo prostih delovnih mest in povpraševanjem po njih, zaradi česar sta ovirana gospodarsko okrevanje in dolgoročna rast (glej IP/11/1381).

V obdobju, ko se EU sooča z visoko brezposelnostjo in velikimi razlikami med državami članicami, ima lahko mobilnost delovne sile pomembno vlogo. Medtem ko je na območjih z visoko rastjo veliko prostih delovnih mest, se v drugih delih EU spopadajo z visoko brezposelnostjo. Mobilnost delovne sile lahko ublaži pritisk zaposlovanja v državah v krizi, hkrati pa pomaga zadostiti potrebam trga dela tam, kjer je veliko povpraševanje po delavcih. Po Eurostatu je bila novembra 2013 stopnja brezposelnosti v Luksemburgu, Avstriji in Nemčiji približno 5–6 %, na Portugalskem, Cipru in Hrvaškem med 15 in 19 %, v Španiji in Grčiji pa več kot 25 %.

Mobilnost delovne sile znotraj EU lahko pomaga odpraviti neravnovesja in spodbuja zaposlovanje, obenem pa ponovno vzpostavi dinamiko in ublaži socialno trpljenje. Prav tako lahko da zagon zaposlovanju in pomaga zadostiti potrebam številnih delodajalcev, ki bodo imeli na voljo usposobljeno delovno silo. Delavcem pa bo omogočen lažji prehod v zaposlitev.

Številne študije so v preteklosti pokazale na splošno pozitiven učinek mobilnosti za delavce in podjetja. Po ocenah se je na primer zaradi mobilnosti po širitvi v obdobju med 2004 in 2009 BDP držav članic EU-15 povečal za približno 1 %.

Zgodbe o uspehu EURES

Mreža EURES vsak dan številnim iskalcem zaposlitve in delodajalcem pomaga poiskati zaposlitev oziroma kvalificirane delavce. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj zgodb o uspehu iz leta 2013.

Od zaposlitvenega sejma v Lizboni do zaposlitve na Nizozemskem

Portugalski elektroinženir Pedro Pereira, ki je bil odpuščen zaradi krize, je prek zaposlitvenega sejma v Lizboni našel novo službo na Nizozemskem.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sl&acro=news&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Uspešni dnevni zaposlovanja: 500 novih pogodb v štirih državah

Nedavnega zaposlitvenega sejma v nemškem Saarbrücknu, blizu francoske meje, se je udeležilo več kot 6 500 obiskovalcev, sklenjenih pa je bilo 500 novih zaposlitev in pogodb.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sl&acro=news&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Pomoč iskalcem zaposlitve iz Bolgarije za delo v Nemčiji

Sodelovanje med uradoma mreže EURES v Nemčiji in Bolgariji je 208 iskalcem zaposlitve iz Bolgarije od januarja do septembra leta 2013 pomagalo poiskati službo v Nemčiji, večinoma na delovnim mestih, ki jih je bilo na nemškem trgu dela težko zapolniti.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sl&acro=news&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Na evropskem dnevu zaposlovanja na Irskem ponujenih 630 prostih delovnih mest

Urad EURES na Irskem je nedavno v Dublinu organiziral evropski dan zaposlovanja, da bi pripomogel k zmanjševanju visokih stopenj brezposelnosti na Irskem.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sl&acro=news&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Pomoč čezmejnim delavcem

Mreža EURES ima pomembno vlogo tudi pri svetovanju in podpiranju čezmejnih delavcev. Tako je na primer iskalcu zaposlitve iz Belgije pomagala poiskati službo čez mejo v Nemčiji.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sl&acro=news&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Portugalski inženirji uspešni na Norveškem

V zadnjih dveh letih je norveško inženirsko podjetje prek storitev EURES zaposlilo osem portugalskih inženirjev.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=sl&acro=news&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true


Side Bar