Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 17 ianuarie 2014

Ocuparea forței de muncă: ce este EURES, rețeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă

Ce este EURES și cu ce se ocupă?

EURES, (rețeaua europeană pentru mobilitatea forței de muncă) este o rețea de colaborare între Comisia Europeană și serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPO) din statele membre ale Spațiului Economic European (SEE) (statele membre ale UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein), la care se adaugă alte organizații partenere. Și Elveția ia parte la rețeaua de colaborare EURES.

Rețeaua EURES, instituită în 1993, are responsabilitatea de a partaja informații și de a permite colaborarea între părțile interesate membre, pentru a contribui la concretizarea liberei circulații a lucrătorilor. EURES promovează mobilitatea și reduce barierele din calea lucrătorilor, contribuind astfel la dezvoltarea unei piețe europene a forței de muncă deschise și accesibile tuturor, prin asigurarea schimbului de informații privind locurile de muncă vacante și cererile de locuri de muncă și a transparenței informațiilor legate de piața forței de muncă.

EURES oferă asistență gratuită persoanelor în căutarea unui loc de muncă dornice să se mute într-o altă țară și asigură consiliere cu privire la condițiile de trai și de muncă din SEE. EURES oferă, de asemenea, asistență angajatorilor care doresc să recruteze lucrători din alte țări sau din regiuni transfrontaliere.

În prezent, EURES are două componente principale:

rețeaua de funcționari de plasament, care furnizează informații, orientare și sprijin persoanelor în căutarea unui loc de muncă doritoare să lucreze într-un alt stat membru și angajatorilor interesați să recruteze candidați potriviți din alte state membre;

portalul EURES, care oferă acces la locurile de muncă vacante și care este un veritabil ghișeu unic de informații privind mobilitatea forței de muncă în Europa. Acesta pune la dispoziție mai multe instrumente utile, care să ajute persoanele să facă alegeri în cunoștință de cauză având în vedere posibilitățile disponibile.

Mobilitatea în Europa: fapte și cifre

Libera circulație a persoanelor este una dintre libertățile fundamentale garantate de legislația UE. Conform unui studiu calitativ Eurobarometru realizat în 2010, este dreptul pe care cetățenii UE îl prețuiesc cel mai mult; practic, îl consideră sinonim cu statutul lor de cetățeni ai UE. Acest drept este consfințit de articolele 45 și 21 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Tratatul în sine și Carta drepturilor fundamentale le conferă cetățenilor UE în mod direct dreptul de a circula liber și de a se stabili oriunde în interiorul Uniunii, precum și dreptul la egalitate de tratament, drepturi care decurg din statutul lor de cetățeni ai Uniunii.

Potrivit sondajului UE privind forța de muncă (EU-LFS), în al doilea trimestru al anului 2013, circa 7,8 milioane de cetățeni ai UE erau activi economic într-o altă țară a UE, respectiv o proporție de 3,2 % din forța de muncă din UE. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă comparativ cu situația din 2005 (în 2005, cifrele erau de 4,8 milioane de persoane, reprezentând 2,1 % din forța de muncă din UE), în urma extinderilor din 2004 și respectiv 2007 ale Uniunii. Cu toate acestea, criza economică a dus la o scădere a fluxurilor de mobilitate în țările UE; în perioada 2009-2011, fluxurile de mobilitate în interiorul UE s-au redus cu o treime, în comparație cu perioada 2006-2008.

Mai mult, estimările agregate de mai sus nu includ toți cetățenii mobili ai UE, întrucât EU-LFS se referă la persoanele cu „reședința obișnuită” într-o anumită țară și nu, de exemplu, la cele care s-au mutat recent sau la lucrătorii mobili pe termen scurt (care stau într-un anumit loc doar câteva luni). Conform anchetei Eurobarometru din 2009 privind mobilitatea geografică și a forței de muncă, în jur de 10 % dintre cetățenii UE au declarat că au locuit și au lucrat deja într-o altă țară la un moment dat, dintre care 51 % au făcut acest lucru pe o perioadă mai mică de doi ani, iar 38 % pe o perioadă mai mică de un an. Conform Eurobarometrului din 2011 privind piața unică, 28 % din cetățenii UE de vârstă activă ar lua în considerare posibilitatea de a lucra în altă țară a UE în viitor. Proporția acestora este deosebit de ridicată în rândul celor mai tineri (54 % pentru grupa de vârstă 15-24 de ani) și a celor cu vârsta între 25 și 39 de ani (37 %).

Comparațiile internaționale (de exemplu, ancheta economică a OCDE privind UE 2012) indică faptul că mobilitatea transfrontalieră între statele UE este limitată în raport cu alte regiuni ale lumii (precum SUA, Canada sau Australia). Deși acest fapt poate fi explicat parțial prin diversitatea lingvistică foarte mare și cadrele instituționale diferite, aceste comparații indică totuși faptul că există o marjă pentru creșterea mobilității geografice a forței de muncă în UE. În plus, diferențele masive care există în prezent între diferitele țări și regiuni ale UE în ceea ce privește ratele șomajului și ale locurilor de muncă vacante sunt un alt indiciu că potențialul mobilității geografice a forței de muncă este insuficient exploatat (a se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind tendințele și provocările de pe piața forței de muncă, care însoțește Pachetul privind ocuparea forței de muncă al Comisiei din aprilie 2012). Nivelurile actuale de mobilitate sunt încă relativ reduse în raport cu potențialul UE și nu corespund potențialului unei veritabile piețe unice a muncii în UE.

De ce încurajează Comisia mobilitatea forței de muncă în interiorul UE?

Analiza anuală a creșterii 2012 a identificat mobilitatea geografică limitată drept una dintre cauzele neconcordanței structurale dintre cererea și oferta de locuri de muncă, ceea ce împiedică redresarea economică și creșterea pe termen lung (a se vedea IP/11/1381).

În situația actuală de șomaj ridicat și divergențe puternice între statele membre, mobilitatea forței de muncă poate juca un rol important. Coexistă astăzi un număr semnificativ de locuri de muncă vacante în zone cu creștere economică robustă cu un șomaj ridicat în alte părți ale UE. Mobilitatea forței de muncă poate scădea presiunea ocupării forței de muncă în țările afectate de criză, răspunzând în același timp nevoilor piețelor forței de muncă în care există o cerere puternică. Potrivit Eurostat, în vreme ce rata șomajului în noiembrie 2013 era de circa 5-6 % în Luxemburg, Austria și Germania, în Portugalia, Cipru și Croația era de 15-19 %, iar în Spania și Grecia de peste 25 %.

Mobilitatea în interiorul UE poate ajuta la scăderea dezechilibrelor și poate sprijini ocuparea forței de muncă, restaurând dinamismul economic și alinând suferința socială. De asemenea, mobilitatea poate reporni motoarele recrutării, răspunzând necesităților a numeroși angajatori aflați în căutarea unor angajați calificați. La rândul lor, lucrătorii au de câștigat dintr-o tranziție pozitivă spre piața muncii.

Mai multe studii au demonstrat în trecut impactul pozitiv global al mobilității atât pentru lucrători, cât și pentru angajatori. Spre exemplu, se estimează că mobilitatea de după aderare a crescut PIB-ul țărilor UE-15 cu circa 1 % în perioada 2004-2009.

.

Povești de succes ale EURES

În fiecare zi, rețeaua EURES ajută o mulțime de lucrători să-și găsească un loc de muncă și o mulțime de angajatori să găsească lucrători calificați. Iată, în continuare, câteva dintre poveștile de succes ale anului 2013.

Un târg al locurilor de muncă de la Lisabona duce la un loc de muncă în Olanda

Pedro Pereira, un inginer electrician portughez disponibilizat în urma crizei, și-a găsit un loc de muncă în Olanda la un târg al locurilor de muncă de la Lisabona.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=ro&acro=news&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

O zi a locurilor de muncă încununată de succes: 500 de contracte noi în patru țări

Un târg recent al locurilor de muncă din orașul german Saarbrücken, din apropierea graniței cu Franța, a reunit peste 6 500 de vizitatori și a dus la 500 de recrutări și contracte de muncă noi.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=ro&acro=news&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Bulgari în căutarea unui loc de muncă ajutați să-și găsească de lucru în Germania

Colaborarea dintre EURES Germania și EURES Bulgaria a ajutat 208 persoane în căutarea unui loc de muncă din Bulgaria să-și găsească un loc de muncă în Germania, în perioada ianuarie-septembrie 2013, în special pentru locuri de muncă pentru care nu se găseau lucrători pe piața locală a muncii.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=ro&acro=news&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Ziua europeană a locurilor de muncă din Irlanda oferă 630 de locuri de muncă

EURES Irlanda a organizat de curând o Zi europeană a locurilor de muncă la Dublin, pentru a ajuta la combaterea ratei ridicate a șomajului de pe „Insula de smarald”.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=ro&acro=news&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&function=newsOnPort&langChanged=true

Ajutor pentru lucrătorii transfrontalieri

EURES joacă un rol important în consilierea și sprijinirea lucrătorilor transfrontalieri. De exemplu, iată cazul unui belgian care se afla în căutarea unui loc de muncă și a fost ajutat să-și găsească o slujbă dincolo de frontiera germană.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=ro&acro=news&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true

Succesul unor ingineri portughezi în Norvegia

În ultimii doi ani, un grup norvegian specializat în lucrări de inginerie a angajat opt ingineri portughezi prin intermediul serviciilor EURES.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=ro&acro=news&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&function=newsOnPortal&langChanged=true


Side Bar