Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 17. siječnja 2014.

Zapošljavanje: što je EURES, paneuropska mreža za traženje zaposlenja

Što je EURES i što radi?

Mreža EURES (mreža za mobilnost osoba koje traže posao) mreža je za suradnju između Europske komisije i javnih službi za zapošljavanje država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP: države članice EU-a, uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) i ostalih partnerskih organizacija. Švicarska također sudjeluje u EURES-u.

Mreža EURES, uspostavljena 1993., odgovorna je za razmjenu informacija i omogućivanje suradnje među njezinim dionicima kako bi se pomoglo ostvarenju slobodnog kretanja radnika. U okviru EURES-a promiče se mobilnost te se smanjuju prepreke za radnike pridonošenjem razvoju europskog tržišta rada koje je otvoreno i pristupačno svima, osiguravanjem razmjene slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te transparentnosti podataka o tržištu radne snage.

U okviru EURES-a pruža se besplatna pomoć tražiteljima zaposlenja koji se žele preseliti u drugu državu te se savjetuje o uvjetima života i rada u EGP-u. Također se daje podrška poslodavcima koji žele zaposliti radnike iz drugih zemalja te na prekograničnim područjima.

Sadašnja organizacija EURES-a sastoji se od dvaju osnovnih elemenata:

mreže službenika za zapošljavanje koji daju informacije, smjernice i podršku tražiteljima zaposlenja koji žele raditi u drugoj državi članici te poslodavcima koji žele zaposliti odgovarajuće kandidate iz drugih država članica.

portala EURES na kojemu je omogućen pristup slobodnim radnim mjestima te se na jednom mjestu mogu dobiti informacije o mobilnosti radnika u Europi. Sadržava niz ostalih korisnih alata koji ljudima pomažu donijeti informirane odluke o dostupnim prilikama.

Mobilnost u Europi: činjenice i podaci

Slobodno kretanje osoba jedna je od temeljnih sloboda koje su zajamčene pravom EU-a. Prema kvalitativnoj studiji Eurobarometra provedenoj 2010., to je pravo koje građani EU-a najviše cijene. Smatraju ga gotovo jednoznačnim s njihovim statusom građana EU-a. Ono je ugrađeno u članke 45. i 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Samim Ugovorom i Poveljom o temeljnim slobodama građanima EU-a dodijeljeno je pravo na slobodno kretanje unutar Unije i boravak u njoj, zajedno s pravom na jednako postupanje u okviru njihova statusa građana EU-a.

Prema Istraživanju o radnoj snazi EU-a (EU-LFS) u drugoj polovini 2013., 7,8 milijuna građana EU-a bilo je gospodarski aktivno u drugoj zemlji EU-a, što predstavlja 3,2 % radne snage EU-a. To je znatan porast u usporedbi s 2005. (oko 4,8 milijuna u 2005., odnosno 2,1 % radne snage EU-a) koji je uglavnom uzrokovan proširenjima u 2004. i 2007. Međutim, gospodarska kriza dovela je do smanjenja tijeka mobilnosti među državama EU-a: u razdoblju 2009. – 2011. tijek mobilnosti unutar EU-a pao je za jednu trećinu u usporedbi s razdobljem 2006. – 2008.

Nadalje, u te skupne procjene nisu uključeni svi građani EU-a jer EU-LFS uglavnom uključuje osobe koje obično ne borave u državi te osobe koje su se nedavno preselile ili radnike koji su kratkoročno mobilni (npr. koji ostaju samo nekoliko mjeseci). Prema Eurobarometru za 2009. o geografskoj i radnoj mobilnosti, oko 10 % građana EU-a izjavilo je da su već radili i živjeli u drugoj zemlji, od čega je 51 % radilo manje od dvije godine, a 38 % manje od godine dana. Prema istraživanju Eurobarometra o jedinstvenom tržištu iz 2011., 28 % radno sposobnih građana EU-a uzelo bi u obzir mogućnost rada u drugoj državi članici EU-a u budućnosti. Nadalje, taj je udio posebno velik među mladima od 15 do 24 godina te iznosi 54 %, a među osobama u dobi od 25 – 39 iznosi 38 %.

Međunarodnim usporedbama (npr. Ekonomsko istraživanje OECD-a o EU-u 2012.) ukazano je da je prekogranična mobilnost između država članica EU-a ograničena u usporedbi s drugim regijama, kao što su npr. Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija. Iako se to djelomično može objasniti velikom jezičnom raznolikošću i različitim institucionalnim okvirima, te usporedbe i dalje upućuju na to da postoji više prostora za veću geografsku mobilnost u EU-u. Nadalje, veliki jaz koji trenutačno postoji među državama EU-a i regijama u pogledu stope nezaposlenosti još je jedan dokaz da se potencijal geografske mobilnosti radne snage premalo koristi (vidi radni dokument službi o trendovima i izazovima na tržištu rada uz paket mjera za zapošljavanje Komisije iz travnja 2012.). Trenutačne razine mobilnosti i dalje su relativno niske u usporedbi s potencijalom EU-a te nisu razmjerne s onim što se može očekivati na istinskom jedinstvenom tržištu rada EU-a.

Zašto Komisija potiče mobilnost radne snage unutar EU-a?

Ograničena geografska mobilnost utvrđena je u godišnjem pregledu rasta za 2012. kao jedan od razloga za strukturni nesrazmjer između ponude i potražnje radne snage, čime se sprečava oporavak i dugoročni rast (vidi IP/11/1381).

U trenutačnim uvjetima visoke nezaposlenosti i velikih razlika među državama članicama, mobilnost radne snage može igrati značajnu ulogu. Znatan broj nepopunjenih radnih mjesta u područjima s visokim rastom danas postoji usporedno s visokom nezaposlenosti u ostalim dijelovima EU-a. Mobilnost radne snage može umanjiti pritisak zapošljavanja u zemljama koje su pogođene krizom pri reagiranju na potrebe tržišta rada tamo gdje postoji visoka potražnja za radnom snagom. Prema Eurostatu, dok su stope nezaposlenosti u studenome 2013. iznosile oko 5 – 6 % u Luksemburgu, Austriji i Njemačkoj, u Portugalu, Cipru i Hrvatskoj iznosile su oko 15 – 19 % te više od 25 % u Španjolskoj i Grčkoj.

Mobilnost radne snage unutar EU-a tako može pomoći u uklanjanju neravnoteža i pružanju pomoći zapošljavanju, dok se istovremeno ponovno uspostavlja dinamika i ublažuju socijalni problemi. Mobilnost može pomoći pokrenuti pokretače zapošljavanja te ispuniti potrebe brojnih poslodavaca za kvalificiranom radnom snagom kakvu oni traže. Radnici pak mogu iskoristiti pozitivnu stranu prelaska na novo radno mjesto.

Mnoga istraživanja su u prošlosti pokazala pozitivan ukupan učinak mobilnosti za radnike i poduzeća. Na primjer, procijenjeno je da je mobilnost nakon proširenja uzrokovala porast BDP-a za EU-15 do oko 1 % u razdoblju od 2004. do 2009.

Priče o uspjehu EURES-a

Svaki dan mreža EURES pomaže mnogim tražiteljima zaposlenja i poslodavcima u pronalaženju poslova i kvalificiranih radnika. U nastavku se nalazi izbor nekih od priča o uspjehu iz 2013.

Sajam poslova u Lisabonu vodi do posla u Nizozemskoj

Pedro Pereira, portugalski inženjer elektrotehnike koji je otpušten kao višak uslijed krize, pronašao je novi posao u Nizozemskoj uz pomoć sajma poslova u Lisabonu.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10598&myCatId=10598&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Uspješan dan poslova: 500 novih ugovora u četiri zemlje

Na nedavnom sajmu poslova u Saarbrückenu u Njemačkoj, u blizini francuske granice, okupilo se oko 6 000 posjetitelja koji je završio s 500 novih zapošljavanja i ugovora.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10629&myCatId=10629&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Pomoć bugarskim tražiteljima zaposlenja pri pronalaženju poslova u Njemačkoj

Suradnjom između njemačkog i bugarskog EURES-a, 208 tražitelja zaposlenja iz Bugarske dobilo je pomoć pri traženju posla u Njemačkoj od siječnja do rujna 2013. uglavnom za radna mjesta koja je teško popuniti na lokalnom tržištu rada.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10634&myCatId=10634&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Na europskom danu poslova u Irskoj ponuđeno je 630 slobodnih radnih mjesta

Irski EURES nedavno je organizirao europski dan poslova u Dublinu kako bi se pomoglo smanjiti visoku nezaposlenost na Zelenom otoku.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10637&myCatId=10637&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Pomaganje prekograničnim radnicima

EURES ima važnu ulogu u savjetovanju i pružanju podrške prekograničnim radnicima. Tako je na primjer, tražitelj zaposlenja iz Belgije pronašao posao odmah preko granice s Njemačkom.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10604&myCatId=10604&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal

Inženjeri iz Portugala uspješni u Norveškoj

Tijekom posljednje dvije godine, inženjerska je grupacija iz Norveške zaposlila osam inženjera iz Portugala preko EURES-a.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&catId=10609&myCatId=10609&parentId=20&acro=news&function=newsOnPortal


Side Bar