Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

DOCUMENT DE INFORMARE

Bruxelles, 25 martie 2014

RAPEX în 2013

1 Ce este RAPEX?

RAPEX este sistemul european de alertă rapidă pentru produse periculoase care asigură circulația rapidă, între statele membre și Comisia Europeană, a informațiilor privind produsele periculoase retrase de pe piață și/sau recuperate de la consumatori în orice parte a Europei, astfel încât să se poată lua măsuri corespunzătoare oriunde în UE. În prezent, treizeci și una de țări participă la acest sistem. Croația a aderat la RAPEX de la 1 iulie 2013. Țările participante sunt: toate statele membre ale Uniunii Europene și țările AELS/SEE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Ce tip de măsuri pot fi luate?

Cele mai frecvente măsuri sunt: interzicerea/oprirea vânzărilor, retragerea unui produs periculos de pe piață sau recuperarea lui de la consumatori și refuzarea importurilor de către autoritățile vamale.

Ce anume vizează RAPEX?

RAPEX vizează produsele nealimentare periculoase destinate consumatorilor (de exemplu, jucării, produse cosmetice, îmbrăcăminte) și profesioniștilor (de exemplu, freze, mașini, produse de construcție) care prezintă un risc grav pentru sănătatea și siguranța consumatorilor (riscul de rănire, riscuri legate de substanțe chimice etc.), precum și pentru diverse sectoare de interes public, precum „mediul” (riscuri pentru copaci, apă, aer, sol etc. cauzate de substanțele chimice periculoase conținute în anumite produse), „sănătatea și siguranța la locul de muncă” și „securitatea publică”.

Sistemul RAPEX vizează majoritatea produselor nealimentare. Alte categorii de produse nealimentare, cum ar fi produsele farmaceutice și aparatura medicală, fac obiectul altor sisteme de alertă specifice.

Care sunt obligațiile autorităților naționale?

Autoritățile naționale se asigură că întreprinderile își respectă obligația de a introduce pe piață numai produse sigure. Acestea trebuie să desemneze autorități care pot lua măsuri pentru prevenirea sau pentru restricționarea comercializării sau a utilizării produselor periculoase. Fiecare țară desemnează un punct de contact RAPEX național care să coordoneze sistemul la nivel național și transmite Comisiei informații cu privire la produsele periculoase descoperite pe piața sa internă. Aceste informații, primite sub formă de „notificări” și validate de Comisie, sunt transmise rapid punctelor de contact naționale în scopul luării de măsuri corespunzătoare. Rezultatele acestor activități subsecvente sunt raportate în sens invers prin intermediul sistemului, sub formă de „reacții”

Care sunt obligațiile producătorilor?

Producătorilor (adică fabricanților și importatorilor) le revine responsabilitatea de a introduce pe piață numai produse sigure. De îndată ce află că un produs este periculos, producătorul trebuie să ia imediat măsuri pentru a preveni alte riscuri pentru consumatori. și să informeze autoritățile naționale competente cu privire la respectiva problemă de siguranță, identificând în mod clar produsul în cauză, riscurile pe care acesta le prezintă și informațiile necesare pentru trasabilitatea acestuia. Dacă produsul prezintă un risc grav, aceste informații sunt transmise apoi, prin sistemul RAPEX, Comisiei și celorlalte țări participante la sistem.

2 RAPEX în 2013

Care au fost cele mai semnificative evoluții în 2013?

În 2013, sistemul RAPEX a împlinit 10 ani. Numărul notificărilor introduse în sistem a crescut, în timp, de la câteva sute la peste 2 000 de notificări pe an.

În general, în cei 10 ani de existență, RAPEX a contribuit cu succes la protejarea consumatorilor europeni, înregistrând peste 16 600 de notificări trimise de statele membre cu privire la produse periculoase.

Principalele realizări în 2013 au fost următoarele:

 • creșterea numărului de notificări referitoare la produse periculoase;

 • o detectare mai rapidă;

 • o supraveghere mai bună a pieței și o aplicare mai eficientă a legislației privind siguranța produselor de către autoritățile naționale, inclusiv prin proiecte specifice;

 • creșterea numărului de măsuri luate ca urmare a notificărilor RAPEX;

 • o mai bună evaluare a riscurilor de către autorități;

 • ameliorarea trasabilității (mai puține produse cu origine necunoscută);

 • un mai mare accent pus pe calitatea și utilitatea notificărilor;

 • o cooperare tot mai amplă cu autoritățile vamale;

 • continuarea activităților de creare de rețele și de formare profesională, coordonate de Comisia Europeană.

În 2013, cu sprijinul financiar al Comisiei, autoritățile de supraveghere a pieței din întreaga UE și-au continuat eforturile comune de îmbunătățire a cooperării în scopul aplicării legislației privind siguranța produselor și al luării de măsuri eficace împotriva produselor periculoase și neconforme. Sub egida Forumului european privind aplicarea legislației în domeniul siguranței produselor (Prosafe), au fost implementate și realizate proiecte vizând articolele de puericultură, focurile de artificii, mașinile de tuns iarba și încărcătoarele de baterii. Alte proiecte (privind, de exemplu, scaunele înalte, cordoanele și șnururile din articolele de îmbrăcăminte) sunt în curs. La începutul anului 2014, au fost inițiate noi acțiuni comune în privința jucăriilor, a articolelor de puericultură (pătuțuri și coșulețe pentru sugari), a trotinetelor, a substanțelor chimice din materialele textile și a detectoarelor de fum.

Autoritățile vamale sunt tot mai implicate în supravegherea siguranței produselor, iar numărul măsurilor inițiate de autoritățile responsabile cu controlul la frontieră și notificate în RAPEX a crescut în mod constant în ultimii ani. În 2012, 11 % dintre măsurile obligatorii au fost luate de autoritățile vamale. În 2013, acest procent a crescut la 13 %.

Care au fost principalele constatări în 2013?

În 2013, statele membre au transmis în total, prin sistemul RAPEX, 2 364 de notificări cu privire la produsele periculoase, adică cu 3,8 % mai multe decât în 2012. Dintre cele 2 364 de notificări, 1 981 au vizat produse care prezentau un risc grav pentru consumatori. Restul notificărilor s-au referit la riscuri moderate/scăzute sau au fost transmise numai cu titlu informativ (existând posibilitatea, dar nu și obligația, de a se lua măsuri subsecvente).

De ce a crescut numărul notificărilor referitoare la produse periculoase în 2013?

Cu excepția anului 2011, numărul notificărilor RAPEX a înregistrat o tendință ascendentă constantă, ajungând la aproximativ 2 000 pe an.

Această creștere demonstrează faptul că autoritățile statelor membre și Comisia sunt hotărâte să rămână vigilente și proactive ceea ce privește protecția siguranței consumatorilor. Creșterea numărului de notificări înseamnă o mai mare siguranță a consumatorilor, căci a dus la eliminarea de pe piața UE a unui număr mai mare de produse periculoase.

Sistemul RAPEX a atins în prezent un anumit nivel de stabilitate și de maturitate, iar utilizarea mai activă a orientărilor privind evaluarea riscurilor a condus la îmbunătățirea calității și a integralității notificărilor. De asemenea, ameliorarea continuă a sistemului informatic a permis o utilizare mai eficientă și mai eficace a sistemului RAPEX atât de către statele membre, cât și de către Comisia Europeană.

În plus, statele membre folosesc mai eficient sistemul, întrucât, în prezent, este mai clar în ce situații și în ce mod trebuie acționat pentru a se obține rezultate optime. Se acordă o deosebită atenție introducerii în sistem a unor informații mai detaliate referitoare, de exemplu, la operatorii economici sau la trasabilitate, autoritățile putând astfel să urmărească mai bine produsele.

Care este efectul creșterii numărului de măsuri subsecvente („reacții”) în 2013 față de 2012?

Existența măsurilor subsecvente indică faptul că statele membre ale UE au luat măsuri după fiecare notificare distribuită în rețeaua RAPEX. Aceasta înseamnă, în principal, că produsele în cauză au fost căutate și descoperite pe piața națională și că au fost luate măsuri pentru prevenirea riscurilor. În 2013, numărul total al măsurilor subsecvente (numite „reacții” în sistemul RAPEX) a fost de 2 147, ceea ce reprezintă o creștere substanțială în raport cu anul 2012, în care numărul total al reacțiilor a fost de 1 700, ceea ce demonstrează o utilizare mai frecventă și o mai mare eficacitate a sistemului RAPEX.

O notificare RAPEX care primește mai multe reacții din partea altor state membre care declară că au găsit produsul și că au luat măsuri reprezintă o dovadă că sistemul RAPEX funcționează și este eficient.

Care țări din UE au notificat cele mai multe cazuri?

În 2013, 48 % din totalul notificărilor RAPEX referitoare la produse periculoase au fost transmise de următoarele state membre:

 • Ungaria (278 de notificări, 12 %);

 • Germania (259 de notificări, 11 %);

 • Spania (254 de notificări, 11 %);

 • Bulgaria (191 de notificări, 8 %);

 • Regatul Unit (142 de notificări, 6 %)

În 2013, aproximativ o treime dintre țările participante au notificat mai multe produse periculoase decât în 2012. Dacă în alertele generale se includ și măsurile subsecvente (reacțiile), țara cea mai activă este Spania (458 de alerte), urmată de Ungaria (377 de alerte) și de Germania (361 de alerte).

Care sunt principalele produse și riscuri depistate prin sistemul RAPEX?

Categoriile de produse notificate cel mai frecvent, reprezentând 70 % din totalul notificărilor, au fost următoarele:

 • articolele de îmbrăcăminte, materialele textile și articolele de modă (583 de notificări, 25 %);

 • jucăriile (580 de notificări, 25 %);

 • aparatura și echipamentele electrice (207 notificări, 9 %);

 • autovehiculele (160 de notificări, 7 %);

 • produsele cosmetice (106 de notificări, 4 %)

Cele cinci categorii de risc cel mai frecvent notificate au fost:

 • riscul de rănire (656 de notificări, 23 %);

 • riscuri legate de substanțe chimice (580 de notificări, 20 %);

 • riscul de asfixiere (398 de notificări, 14 %);

 • riscul de electrocutare (329 de notificări, 12 %);

 • riscul de strangulare (266 de notificări, 9 %)

În comparație cu anii precedenți, elementele de mai sus au apărut sistematic în topul primelor cinci produse și categorii de risc din cadrul notificărilor RAPEX, deși de fiecare dată în altă ordine. Acest lucru se datorează, în principal, consumului mare și ofertei ridicate de produse din cele cinci categorii susmenționate (de exemplu, din categoria „aparatură electrică” fac parte telefoanele mobile, laptopurile, prelungitoarele, încărcătoarele de baterii), ceea ce sporește șansele de a descoperi și produse periculoase. Autoritățile statelor membre efectuează, de asemenea, acțiuni de supraveghere a pieței care sunt bazate pe riscuri și au un scop precis, concentrându-se asupra celor mai periculoase produse și asupra celor mai vulnerabili consumatori, de exemplu, copiii.

Ce demonstrează faptul că o țară transmite un număr mare de notificări - că pe piața țării respective există mai multe produse periculoase?

Nu se poate stabili o legătură directă între numărul notificărilor transmise de un anumit stat membru și nivelul siguranței produselor de pe piața acestuia. Pot exista multe motive pentru care unele state membre realizează mai multe notificări decât altele: o piață mare, importuri considerabile, inspectori experimentați etc.. În general, țările europene care au cele mai mari piețe, care importă cel mai mare număr de mărfuri și care au și cel mai mare număr de inspectori descoperă mai multe produse periculoase și, deci, folosesc sistemul RAPEX mai frecvent decât țările mai mici.

Ce măsuri au luat autoritățile naționale ca reacție la produsele periculoase pe care le-au descoperit?

În 2013, cele mai frecvente măsuri obligatorii privind produsele de consum periculoase au fost: retragerea de pe piață, interzicerea vânzărilor, recuperarea de la consumatori, refuzarea importurilor de către autoritățile vamale și măsuri corective.

De unde au provenit cele mai mari cantități de produse periculoase în 2013?

Potrivit statisticilor RAPEX, majoritatea produselor periculoase notificate prin RAPEX au provenit din afara UE - printre altele, din China și Turcia.

China (inclusiv Hong Kong) a fost desemnată ca fiind țara de origine a 64 % dintre produsele notificate (1 459 de notificări)

Produsele periculoase de origine europeană au făcut obiectul a 284 de notificări (15 %), inclusiv 55 de produse originare din Germania (2 %), 42 de produse originare din Italia (2 %) și 31 de produse originare din Bulgaria (1 %)

Începând cu 2012, numărul de produse nesigure originare din UE a scăzut, iar această scădere devine și mai impresionantă dacă se compară datele actuale cu cele înregistrate la începuturile sistemului RAPEX: în 2004, ponderea produselor periculoase originare din UE era de 27 %. Același lucru este valabil și pentru numărul produselor a căror țară de origine este necunoscută, care a scăzut față de 2012; și în acest caz comparația cu primii ani de funcționare a sistemului RAPEX este frapantă: în 2004 și în 2005, ponderea produselor cu origine necunoscută a fost de 20 %. Aceste cifre pot fi luate drept un indicator al îmbunătățirii trasabilității în cadrul lanțurilor de aprovizionare cu produse de consum.

A crescut numărul de notificări referitoare la produsele originare din China?

Da, numărul de produse de consum originare din China, notificate prin intermediul RAPEX a crescut în 2013 față de 2012: de la 58 % în 2012, la 64 % în 2013. În total, produsele fabricate în China (inclusiv în Hong Kong) au făcut obiectul a 1 497 de notificări.

Deși cifrele sunt mai mari decât în 2012, acestea rămân în limitele mediei înregistrate în ultimii ani. În plus, creșterea numărului de produse originare din China ar putea fi rezultatul îmbunătățirii trasabilității: este posibil ca anumite produse a căror origine a fost desemnată ca „necunoscută” în anii precedenți să fi fost notificate mai recent (în virtutea informațiilor detaliate obținute în cadrul lanțului de aprovizionare) ca fiind originare din China. În plus, creșterea numărului de notificări se datorează pătrunderii pe piețele europene a unor volume semnificative de produse de consum fabricate în China. Toate produsele, indiferent de originea lor, sunt verificate în conformitate cu aceleași cerințe stricte în materie de siguranță, de obicei pe baza riscurilor tipice asociate categoriei din care fac parte. Intensificarea constantă a contactelor cu administrația și cu întreprinderile din China a dat rezultate în sensul îmbunătățirii identificării și a trasabilității produselor, permițând luarea unor măsuri corective mai eficiente. Această cooperare va continua.

Trasabilitatea produselor - Ce face Comisia Europeană pentru a îmbunătăți identificarea produselor și, prin urmare, eficacitatea măsurilor luate ca urmare a notificărilor RAPEX?

În 2011, a fost înființat un grup de experți în materie de trasabilitate a produselor. Obiectivul grupului a fost să răspundă la următoarele întrebări:

 • care este stadiul actual al tehnologiei în domeniul trasabilității produselor?

 • care este situația actuală în ceea ce privește anumite produse de consum nealimentare esențiale?

 • ce sectoare ar putea fi îmbunătățite în acest domeniu?

Acest grup era format din 15 experți din cadrul autorităților de supraveghere a pieței, al industriei producătoare, al sectorului comerțului cu amănuntul și al asociațiilor de consumatori. Pe scurt, raportul final prezentat în septembrie 2013 conține următoarele recomandări:

 • pentru operatorii economici: să implementeze un sistem de trasabilitate eficient;

 • pentru autoritățile de supraveghere a pieței: să beneficieze de formare profesională cu privire la modul optim de analizare a informațiilor de trasabilitate cuprinse în codurile de bare și în codurile produselor;

 • o mai bună cooperare între sectoarele public și privat;

 • pentru consumatori: să fie vigilenți atunci când cumpără un produs, să verifice dacă acesta conține informații de identificare a producătorului etc.

Informații privind activitatea grupului sunt disponibile pe site-ul internet Europa:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm

3. Cooperarea cu China

China și UE sunt cei mai mari parteneri comerciali din lume; China este primul furnizor al UE și cel de-al doilea client al acesteia, după SUA. Comisia Europeană și statele membre au stabilit o cooperare periodică cu autoritățile chineze cu privire la aspecte legate de siguranța produselor.

Primește Comisia feedback în legătură cu măsurile luate de autoritățile chineze ca urmare a informațiilor transmise prin aplicația „RAPEX-CHINA”?

Cooperarea în cadrul sistemului RAPEX-China este bine stabilită, autoritățile competente chineze (AQSIQ) transmițând Comisiei rapoarte trimestriale cu concluziile măsurilor subsecvente luate în ceea ce privește datele furnizate prin sistemul „RAPEX-CHINA”.

Informațiile din aceste rapoarte permit Comisiei și statelor membre să monitorizeze și să analizeze activitățile subsecvente de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile chineze pe teritoriul lor și, prin urmare, să identifice și să abordeze orice problemă apărută în sistemul de cooperare. Până în prezent, 26 de rapoarte trimestriale au fost transmise Comisiei.

Câte notificări RAPEX au fost investigate de AQSIQ de la crearea aplicației „RAPEX CHINA”?

În perioada 2006-2013, AQSIQ a luat măsuri subsecvente cu privire la 2 549 de notificări RAPEX. Din analizarea celor 26 de rapoarte trimestriale a reieșit că, în decursul unei perioade de trei luni, AQSIQ a investigat aproximativ o sută de cazuri semnalate în RAPEX. În 1 459 de cazuri (57 %), investigațiile au dus la adoptarea de măsuri preventive sau restrictive fie de către AQSIQ, fie, în mod voluntar, de către producătorul/exportatorul chinez (de exemplu, oprirea exporturilor sau consolidarea supravegherii), în timp ce, în 1 090 de cazuri (43 %) nu a fost luată nicio măsură, în principal din cauza faptului că societatea chineză responsabilă cu producerea și/sau exportarea produselor în UE nu a putut fi găsită.

4. Supravegherea pieței și comerțul online

Având în vedere utilizarea tot mai frecventă a internetului pentru achiziționarea de produse de consum, supravegherea produselor comercializate online constituie o prioritate pentru Comisia Europeană și pentru statele membre.

În acest sens, este interesant de știut că Comisia a promovat activitatea unui grup de experți în domeniul „siguranței produselor comercializate online” ca parte a unei acțiuni din cadrul planului multianual de supraveghere a pieței inclus în pachetul de măsuri privind siguranța produselor și supravegherea pieței. Recent a avut loc prima reuniune a grupului de lucru și se preconizează că acesta va formula recomandări ulterior.

În RAPEX nu există statistici specifice care să poată evidenția date referitoare la produsele periculoase comercializate online. Totuși, potrivit unei analize calitative a celor mai recente notificări RAPEX, se pare că se înregistrează tot mai multe produse achiziționate online. Un exemplu este o notificare recentă din partea Germaniei referitoare la un set pentru tatuat. În ceea ce privește o notificare din partea Regatului Unit, deși produsele vizate au fost găsite în magazine normale, autoritățile din acest stat le-au căutat totuși și pe principalele site-uri de comerț electronic (Amazon și E-Bay) și întrucât produsele erau disponibile și pe aceste site-uri, autoritățile din Regatul Unit i-au informat pe cei doi distribuitori online cu privire la măsurile și la necesitatea de eliminare a produselor periculoase de pe „rafturile” lor.

Pentru mai multe informații:

 1. IP/14/311

 2. Siguranța produselor:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

 1. Link către materialele de comunicare privind RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm

 1. Rapoartele săptămânale RAPEX sau date specifice:

www.ec.europa.eu/rapex

 1. Punctele naționale de contact RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/contact_points.pdf

 1. Pachetul de măsuri privind siguranța produselor și supravegherea pieței:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-93_en.htm

 1. Trasabilitatea produselor:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/ongoing-projects_en.htm


Side Bar