Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel, 11 mars 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Kära kolleger,

Vi får en späckad dagordning när vi ses på Europeiska rådets möte i mars (i synnerhet på grund av händelserna i Ukraina och eftersom vi sannolikt får använda en viss tid till att diskutera EU:s reaktion). För att på bästa sätt använda den tid vi har för diskussioner skulle jag i förväg vilja dela med mig av visst intressant bakgrundmaterial.

Industripolitiken står som en av punkterna på vår dagordning. Ni har redan sett kommissionens senaste meddelande om detta viktiga politikområde. Jag tror att vi alla är överens om att det är viktigt att skapa den rätta miljön för att stödja den europeiska industrins konkurrenskraft. Bland de många avgörande faktorerna är det sätt på vilket tillverkning och tjänster i all högre grad fungerar tillsammans samt investeringar i forskning och innovation. Jag bifogar två korta dokument, det ena om Horisont 2020 och det andra om tjänster. Jag hoppas att de är av intresse.

Programmet Horisont 2020 kommer att spela en viktig roll under kommande år för att främja industrins konkurrenskraft. I våra beslut om den fleråriga budgetramen har vi förbundit oss att öka budgeten och får nu betydande medel för att stärka den europeiska forskningen. Bifogade dokument ger exempel på några av de många program som kommer att användas för att förstärka vår innovationsförmåga och förmågan att med framgång marknadsföra nya varor och tjänster.

Det bifogade dokumentet redogör tydligt för läget i tjänstesektorn. Eftersom det allt tydligare framgår att tillverkning och tjänster bör behandlas tillsammans ansåg jag att denna bakgrund kan vara nyttig för vår diskussion. En av Europas starka sidor, som direkt beror på hur våra företag har lärt sig att ta tillvara den inre marknaden, är företagens förmåga att delta i globala värdekedjor där vi maximalt kan utnyttja mervärdet i vår traditionella tillverkningsförmåga tillsammans med bland annat företagstjänster och logistik. De bifogade uppgifterna visar att vi går framåt men också att vi kan utnyttja tillväxtpotentialen i denna sektor bättre om medlemsstaternas genomförande blir bättre.

I vår diskussion om energi och klimatförändringar kommer vi också att ge stort utrymme åt sådana frågor som konkurrenskraft. Jag hoppas att ni haft nytta av de analyser av energikostnader som kommissionen offentliggjorde i januari. Det framgår tydligt av faktaanalysen att en del av de kostnader vi betalar för vår energi fastställs på det nationella planet genom den politik man för. Det är också klart att vår klimatpolitik inte på något betydande sätt ökar den redan höga energikostnaden i EU.

Jag ser fram emot våra diskussioner kring dessa och andra frågor den 20–21 mars.

José Manuel BARROSO


Side Bar