Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 11 marec 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Spoštovane kolegice in kolegi,

naš program na marčevskem zasedanju Evropskega sveta bo obsežen (med drugim bomo verjetno morali posvetiti nekaj časa razpravi o skupnem odzivu na dogodke v Ukrajini). Da bi čas, ki je na voljo za razprave, čim bolje izkoristili, vam že pred srečanjem pošiljam gradivo z zanimivimi informacijami.

Ena od tem našega naslednjega srečanja bo industrijska politika. Z najnovejšim sporočilom Komisije o tem pomembnem področju ukrepanja ste že bili seznanjeni. Prepričan sem, da se vsi zavedamo, kako pomembno je ustvariti ustrezno okolje, ki bo podpiralo industrijsko konkurenčnost Evrope. Pri tem igrajo odločilno vlogo tudi vse večja prepletenost proizvodnega in storitvenega sektorja ter naložbe v raziskave in inovacije. Prilagam dva krajša dokumenta s koristnimi informacijami. V prvem je obravnavan program Obzorje 2020, v drugem so opisane razmere na področju storitev.

Program Obzorje 2020 bo imel v prihodnjih letih pomembno vlogo pri spodbujanju industrijske konkurenčnosti. Z odločitvami glede večletnega finančnega okvira smo se zavezali povečati financiranje na tem področju in zdaj razpolagamo s precejšnjimi sredstvi za spodbujanje evropskih raziskav. V priloženem dokumentu so opisani nekateri od mnogih programov, s katerimi bomo okrepili naše zmogljivosti za inovacije ter za uspešno trženje novih proizvodov in storitev.

V drugem dokumentu so opisane razmere v sektorju storitev. Ker postaja vse bolj jasno, da je treba proizvodni in storitveni sektor obravnavati skupaj, menim, da so posredovane informacije koristne za našo razpravo. Ena od velikih prednosti Evrope, ki izhaja neposredno iz načina, na katerega so se naša podjetja naučila uporabljati notranji trg, je njihova sposobnost, da se vključijo v svetovne vrednostne verige, kjer lahko optimiziramo dodano vrednost naših tradicionalnih proizvodnih zmogljivosti v povezavi s storitvami, kot so poslovne storitve in logistika. Priloženi podatki kažejo, da smo na poti napredka, vendar pa bi države članice z boljšim izvajanjem pripomogle, da v tem sektorju še bolje izkoristimo potencial za rast.

Vprašanja, kot je konkurenčnost, bodo obarvala tudi našo razpravo o energiji in podnebnih spremembah. Upam, da so bile analize stroškov energije, ki jih je januarja objavila Komisija, za vas koristne. Analiza dejstev jasno kaže, da nekatere elemente cene, ki jo plačujemo za našo energijo, določajo politične usmeritve na nacionalni ravni. Prav tako je postalo jasno, da naše podnebne politike ne prispevajo znatno k visokim stroškom energije v EU.

Veselim se že, da bom o teh in drugih vprašanjih lahko razpravljal z vami 20. in 21. marca.

José Manuel BARROSO


Side Bar