Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 11 maart 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Geachte collega's,

Op onze bijeenkomst voor de Europese Raad van maart zullen wij een drukke agenda hebben (met name vanwege de gebeurtenissen in Oekraïne en omdat wij waarschijnlijk enige tijd zullen moeten besteden aan de discussie over de reactie van de EU). Om zoveel mogelijk tijd te maken voor discussie, zend ik u met het oog op onze bijeenkomst wat interessante achtergrondinformatie.

Een van de agendapunten is het industriebeleid. U heeft de recentste mededeling van de Commissie over dit belangrijke beleidsgebied al gezien. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het van belang is het juiste klimaat te creëren om het industriële concurrentievermogen van Europa te ondersteunen. De manier waarop de verwerkende industrie en de dienstensector steeds meer samenwerken en investeringen in onderzoek en innovatie, zijn enkele van de vele factoren die daarin een rol spelen. Als bijlage stuur ik u twee korte documenten, één over Horizon 2020 en het andere over de dienstensector, die u hopelijk van nut zullen zijn.

Het programma Horizon 2020 zal in de komende jaren een belangrijke rol spelen in de bevordering van het concurrentievermogen van de industrie. Via onze MFK-besluiten hebben wij ons ertoe verbonden de beschikbare begrotingsmiddelen te verhogen en zullen wij voortaan over aanzienlijke fondsen beschikken om het Europese onderzoek te stimuleren. In het bijgevoegde document wordt een aantal van de vele programma’s toegelicht die zullen worden gebruikt om te helpen onze innovatiecapaciteit te vergroten en met succes nieuwe producten en diensten in de handel te brengen.

De situatie in de dienstensector wordt duidelijk beschreven in de bijgevoegde tekst. Aangezien het steeds duidelijker wordt dat de verwerkende industrie en de dienstensector samen moeten worden bekeken, vond ik dat deze achtergrondinformatie nuttig kon zijn voor onze discussie. Een van de sterke punten van Europa, dat rechtstreeks voortvloeit uit de manier waarop onze ondernemingen gebruik hebben leren maken van onze interne markt, is hun capaciteit om deel te nemen aan de mondiale waardeketens waar we de toegevoegde waarde van onze traditionele productiecapaciteit in combinatie met diensten zoals zakelijke dienstverlening en logistiek, zo groot mogelijk kunnen maken. Uit de bijgevoegde gegevens blijkt dat we vooruitgang boeken, maar ook dat we met een betere tenuitvoerlegging door de lidstaten een groter groeipotentieel in deze sector zouden kunnen benutten.

Kwesties als het concurrentievermogen zullen ook een prominente plaats innemen in onze discussie over energie en klimaatverandering. Ik hoop dat de analyses van de energiekosten die de Commissie in januari heeft gepubliceerd, voor u nuttig zijn gebleken. Uit het feitenonderzoek blijkt duidelijk dat een deel van de prijs die wij voor onze energie betalen, wordt bepaald door beleidskeuzes op nationaal niveau. Het is ook duidelijk dat ons klimaatbeleid de hoge energiekosten in de EU niet aanzienlijk verhoogt.

Ik kijk uit naar onze besprekingen over deze en andere kwesties op 20 en 21 maart.

José Manuel BARROSO


Side Bar