Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

MEMO

Briselē, 11 marts 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Godātie kolēģi!

Eiropadomes marta sanāksmes darba kārtība būs ļoti noslogota, it īpaši saistībā ar notikumiem Ukrainā un tādēļ, ka mums droši vien būs jāveltī zināms laiks ES atbildes reakcijas apspriešanai. Lai optimāli izmantotu apspriešanai atvēlēto laiku, vēlos Jums pirms sanāksmes piedāvāt iepazīties ar interesantu konteksta informāciju.

Viens no jautājumiem mūsu darba kārtībā būs rūpniecības politika. Jūs jau esat iepazinušies ar Komisijas jaunāko paziņojumu šajā svarīgajā politikas jomā. Domāju, ka esam vienisprātis par to, cik svarīgi ir izveidot labvēlīgu vidi, lai atbalstītu Eiropas rūpniecības konkurētspēju. Šajā ziņā sevišķi liela nozīme ir arvien ciešākai saiknei, kāda veidojas starp ražošanu un pakalpojumiem, un ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā. Nosūtu Jums divus īsus dokumentus. Viens ir par programmu "Apvārsnis 2020" un otrs — par pakalpojumiem. Ceru, ka tie Jums būs noderīgi.

Programmai “Apvārsnis 2020” būs liela nozīme turpmākajos gados rūpniecības konkurētspējas veicināšanā. Pieņemot lēmumus saistībā ar daudzgadu finanšu shēmu, esam apņēmušies palielināt pieejamo budžetu, tādēļ tagad būs pieejami ievērojami līdzekļi pētniecības atbalstam Eiropā. Pielikumā pievienotajā dokumentā aprakstītas dažas no daudzajām programmām, kuras izmantos, lai palīdzētu stiprināt mūsu inovācijas spēju un spēju sekmīgi laist tirgū jaunus produktus un pakalpojumus.

Otrā dokumentā ir skaidri raksturots stāvoklis pakalpojumu nozarē. Saikne starp ražošanas un pakalpojumu nozarēm kļūst arvien izteiktāka, tādēļ uzskatīju, ka šī informācija varētu būt noderīga mūsu diskusijās. Viena no Eiropas priekšrocībām, kas ir tieši saistīta ar mūsu uzņēmumu prasmi izmantot iekšējo tirgu, ir tā, ka mūsu uzņēmumi var piedalīties globālās vērtības veidošanas ķēdēs, kur to tradicionālās ražošanas spējas apvienojumā ar tādiem pakalpojumiem kā pakalpojumi uzņēmumiem un loģistika var nodrošināt maksimālu pievienoto vērtību. Pievienotajā informācijā minētie dati liecina, ka mēs progresējam, taču, uzlabojot īstenošanu dalībvalstīs, mēs varētu labāk izmantot izaugsmes potenciālu šajā nozarē.

Mūsu diskusijā par enerģiju un klimata pārmaiņām būtisks būs arī tāds jautājums kā konkurētspēja. Ceru, ka Jums būs noderīgi enerģijas izmaksu analīzes materiāli, ko Komisija publicēja janvārī. Faktu analīzē skaidri redzams, ka cenu, ko maksājam par enerģiju, daļēji nosaka katras valsts politiskie lēmumi. Ir skaidrs arī tas, ka mūsu klimata politika būtiski neietekmē lielās enerģijas izmaksas ES.

Uz redzēšanos 20.-21. marta sanāksmē, kur apspriedīsim šos un citus jautājumus!

José Manuel BARROSO


Side Bar