Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

MEMO

Briuselis, 11 Kovas 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Gerbiami kolegos,

Susitikus kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdyje mūsų laukia daug klausimų, ypač dėl įvykių Ukrainoje ir numatant, kad reikės skirti laiko ES atsakui aptarti. Kad diskusijai liktų kuo daugiau laiko, dar iki mūsų susitikimo norėčiau pasidalyti su jumis įdomia apžvalgine medžiaga.

Vienas iš mūsų darbotvarkės klausimų yra pramonės politika. Jau esate susipažinę su naujausiu Komisijos komunikatu dėl šios svarbios politikos srities. Esu tikras, kad visi sutariame, kaip svarbu sukurti tokią aplinką, kuri būtų palanki Europos pramonės konkurencingumui. Tarp daugelio konkurencingumui svarbių veiksnių yra vis glaudesnės gamybos ir paslaugų tarpusavio sąsajos ir investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Pridedu du trumpus dokumentus – dėl programos „Horizontas 2020“ ir dėl paslaugų – kurie, tikiuosi, Jums bus naudingi.

Palaikant pramonės konkurencingumą artimiausiais metais svarbus vaidmuo teks programai „Horizontas 2020“. Daugiametės finansinės programos sprendimais įsipareigojome padidinti skiriamą biudžetą ir dabar turime daug lėšų, kuriomis galime stiprinti Europos mokslinius tyrimus. Pridedamame dokumente apžvelgta keletas iš daugelio programų, kuriomis bus siekiama stiprinti mūsų gebėjimus kurti bei diegti naujoves ir sėkmingai pateikti į rinką naujus produktus bei paslaugas.

Pridedamame tekste aiškiai apibūdinta padėtis paslaugų sektoriuje. Kadangi tampa vis akivaizdžiau, kad gamybą ir paslaugas reikėtų svarstyti kartu, man atrodė, kad ši apžvalginė medžiaga būtų naudinga mūsų diskusijoms. Tai, kaip mūsų įmonės išmoko naudotis mūsų vidaus rinka, tiesiogiai lemia vieną iš Europos privalumų – įmonių gebėjimą dalyvauti pasaulinėse vertės grandinėse, kuriose galime padidinti pridėtinę vertę, sukuriamą tradiciniais gamybos pajėgumais kartu su tokiomis paslaugomis kaip verslo paslaugos ir logistika. Iš pateikiamų duomenų matyti, kad darome pažangą, bet geriau užtikrinant įgyvendinimą valstybėse narėse būtų galima išnaudoti didesnį augimo šiame sektoriuje potencialą.

Diskutuojant apie energetiką ir klimato kaitą bus aktualu aptarti ir tokius klausimus kaip konkurencingumas. Tikiuosi, kad Jums bus naudinga energijos sąnaudų analizė, kurią Komisija paskelbė sausio mėn. Faktinė analizė akivaizdžiai rodo, kad kainų, kurias mokame už energiją, dalys yra nustatomos nacionaliniu lygmeniu pasirenkamomis politikos priemonėmis. Taip pat akivaizdu, kad dėl mūsų vykdomos klimato politikos energijos kainos, kurios ES yra aukštos, per daug nepadidėja.

Nekantriai laukiu mūsų diskusijų šiais ir kitais klausimais kovo 20–21 d.

José Manuel BARROSO


Side Bar