Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 11 március 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Kedves Kollégák!

Az Európai Tanács márciusi ülésén zsúfolt napirend előtt állunk (különösen az ukrajnai események fényében minden valószínűséggel megvitatandó uniós válasz időigénye miatt). A megbeszéléshez rendelkezésünkre álló időkeret maximális kihasználása érdekében már az ülés előtt szeretnék megosztani Önökkel néhány érdekes háttéranyagot.

Napirendünk egyik témája az iparpolitika. Mindannyian kézhez vettük a Bizottság ezen jelentős szakpolitikai területről szóló legutóbbi közleményét . Véleményem szerint valamennyien egyetértünk abban, hogy Európai ipari versenyképességének támogatása szempontjából mennyire fontos a megfelelő keretfeltételek megteremtése. Mindebben kiemelt tényezőnek számít a termelő és szolgáltató szektorok fokozott összefonódása, valamint a kutatásba és innovációba történő befektetés. Mellékelve rendelkezésükre bocsátok két rövid dokumentumot, az egyik a Horizont 2020-ról, a másik a szolgáltatásokról szól, amelyeket reményeim szerint hasznosnak találnak.

A Horizont 2020 program fontos szerepet játszik az elkövetkező években az ipari versenyképesség előmozdításában. A többéves pénzügyi keretre vonatkozó döntéseinkkel kötelezettséget vállaltunk a rendelkezésre álló költségvetési keret növelésére, és ennélfogva jelentős források segíthetik az európai kutatás fellendítését. A csatolt dokumentum ismertet néhány olyan programot, amely az innovációra, illetve az új termékek és szolgáltatások sikeres forgalomba hozatalára irányuló képességünket hivatott javítani.

A szolgáltató szektor helyzetéről világos leírást tartalmaz a mellékelt szöveg. E háttéranyag hasznosan hozzájárulhat a megbeszélésünkhöz, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy a termelés és a szolgáltatás nem választható el egymástól. Európa egyik erőssége, amely közvetlenül a belső piac előnyeit kihasználó vállalkozásainkból ered az, hogy be tudunk kapcsolódni olyan globális értékláncokba, amelyekben maximalizáljuk a szolgáltatásokkal (például üzleti szolgáltatásokkal és logisztikával) kombinált tradicionális gyártási kapacitásaink hozzáadott értékét. A mellékelt adatokból kiderül, hogy történtek ugyan előrelépések, de hatékonyabb tagállami végrehajtással még inkább kihasználhatnánk az ágazatban rejlő növekedési potenciált.

Az energiaügy és az éghajlatváltozás témakörében folytatandó vitáink során többek között a versenyképesség kérdése is központi téma lesz. Bízom abban, hogy hasznosnak találták a Bizottság januárban közzétett energiaköltség-elemzését. A tényszerű elemzésből egyértelműen kitűnik, hogy az uniós energiaárak részben tagállami politikai döntések eredményei. Rámutat továbbá arra is, hogy klímapolitikánk nem okoz további jelentős emelkedést az Unióban amúgy is magas energiaárakban.

Örömmel várom a fenti és egyéb témákkal kapcsolatos március 20–21-i megbeszélésünket.

José Manuel BARROSO


Side Bar