Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel, 11 maaliskuu 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Hyvät kollegat

Maaliskuussa järjestettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen asialista on pitkä (erityisesti Ukrainan tapahtumien vuoksi, koska todennäköisesti on varattava aikaa EU:n toimia koskeville keskusteluille). Jotta voisimme käyttää ajan mahdollisimman hyödyllisesti, lähetän ohessa taustamateriaalia kokousta varten.

Yksi asialistan keskeisistä aiheista on teollisuuspolitiikka. Olette jo voineet tutustua komission viimeisimpään tätä tärkeää politiikanalaa koskevaan tiedonantoon . Uskon, että olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että on tärkeää luoda oikeanlainen ympäristö Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn tukemiseksi. Kilpailukyvyn kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat muun muassa valmistusteollisuuden ja palvelujen välisen yhteistyön lisääntyminen ja investoinnit tutkimukseen ja innovointiin. Liitteenä on kaksi lyhyttä asiakirjaa, joista toinen koskee Horisontti 2020 -puiteohjelmaa ja toinen palveluja. Toivon, että niistä on teille hyötyä.

Horisontti 2020 -ohjelma on tärkeässä asemassa tulevina vuosina teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi. Olemme monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvillä päätöksillä sitoutuneet lisäämään käytettävissä olevia määrärahoja, joista voidaan nyt osoittaa huomattavia summia eurooppalaiseen tutkimukseen. Oheisessa asiakirjassa esitellään joitakin niistä monista ohjelmista, joilla autetaan vahvistamaan EU:n innovointikapasiteettia ja markkinoimaan menestyksekkäästi uusia tuotteita ja palveluja.

Palvelualan tilannetta kuvataan selkeästi liitteenä olevassa tekstissä. Koska on yhä selvempää, että valmistusteollisuutta ja palveluja olisi tarkasteltava yhdessä, uskon, että tästä taustamateriaalista olisi hyötyä keskusteluissamme. Yksi Euroopan vahvuuksista perustuu suoraan siihen, miten eurooppalaiset yritykset ovat oppineet hyödyntämään sisämarkkinoita. Tämä vahvuus on yritysten kyky osallistua globaaleihin arvoketjuihin. Niissä voimme saada mahdollisimman paljon lisäarvoa perinteisistä valmistusteollisuuden valmiuksista, kun niihin yhdistetään esimerkiksi liike-elämän palvelut ja logistiikka. Liitteenä olevista tiedoista käy ilmi, että edistystä on tapahtunut, mutta myös, että parantamalla täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa voisimme hyödyntää enemmän tämän alan kasvupotentiaalia.

Kilpailukyvyn tapaisilla kysymyksillä on merkittävä osuus myös energiaan ja ilmastonmuutokseen liittyvissä keskusteluissa. Toivon, että teille on ollut hyötyä energiakustannusten analyyseista, jotka komissio julkaisi tammikuussa. Analyyseista käy selvästi ilmi, että osa maksamastamme energianhinnasta määräytyy kansallisesti poliittisten valintojen perusteella. On myös selvää, että ilmastopolitiikkamme ei lisää merkittävästi jo ennestään suuria energiakustannuksia EU:ssa.

Odotan mielenkiinnolla keskustelujamme näistä ja muista kysymyksistä 20. ja 21. maaliskuuta.

José Manuel BARROSO


Side Bar