Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 11 märts 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Lugupeetud kolleegid!

Euroopa Ülemkogu märtsis toimuva kohtumise päevakord on tihe, seda eriti Ukraina sündmuste tõttu. Tõenäoliselt peame pühendama aega ELi vastumeetmete kavandamisele. Selleks et meie kohtumise aega parimal moel ära kasutada, tahaksin ma teiega eelnevalt jagada huvipakkuvat taustteavet.

Üks kohtumise päevakorrapunkt on tööstuspoliitika. Te olete juba tutvunud komisjoni viimase teatisega selle olulise poliitikavaldkonna kohta. Usun, et soodsa keskkonna loomine Euroopa tööstuse konkurentsivõime suurendamiseks on meie kõigi jaoks oluline teema. Oluliseks muudavad selle mitu tegurit, sealhulgas tootmis- ja teenustesektori üha tihenev koostöö ning investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni. Lisan oma kirjale kaks lühikest dokumenti, millest üks käsitleb raamprogrammi „Horisont 2020” ja teine teenuseid. Loodan, et need dokumendid on teile abiks.

Programmil „Horisont 2020” on lähiaastatel oluline mõju tööstuse konkurentsivõime suurendamisele. Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate otsuste kaudu oleme võtnud eesmärgiks suurendada kättesaadavaid eelarvevahendeid ja seeläbi saame me nüüd Euroopa teadusuuringute edendamiseks kasutada märkimisväärseid rahastamisvahendeid. Lisatud dokument tutvustab mõnda paljudest programmidest, mille abil suurendatakse meie võimet uuenduslikke tooteid ja teenuseid välja töötada ja edukalt turustada.

Lisatud tekst kirjeldab ülevaatlikult teenustesektori olukorda. Üha enam on selge, et tootmist ja teenuseid tuleks vaadelda kui tervikut. Seetõttu usun, et taustteave aitab meie arutelule kaasa. Üks Euroopa tugevusi on ettevõtjate võime osaleda üleilmsetes väärtusahelates. See tuleneb otseselt asjaolust, et meie ettevõtjad on õppinud kasutama ELi siseturgu. Üleilmsed väärtusahelad võimaldavad meie ettevõtjatel maksimeerida traditsioonilise tootmisvõimsuse lisandväärtust kombineerituna teenustega, nagu äriteenused ja logistika. Lisatud dokumentides esitatud andmed osutavad, et me oleme õigel teel. Kuid otsuste tõhusam elluviimine liikmesriikides võimaldaks selle sektori kasvupotentsiaali paremini ära kasutada.

Konkurentsivõime on oluline teema ka meie aruteludes energeetika ja kliimamuutuste üle. Ma loodan, et komisjoni jaanuaris avaldatud energiakulu analüüsid osutusid teile kasulikuks. Üksikasjalik analüüs näitab, et energia hinna määravad osaliselt liikmesriikide poliitikavalikud. Selge on ka, et meie kliimastrateegia ei suurenda oluliselt kõrgeid energiahindu ELis.

Jään ootama meie arutelusid eelnimetatud ja muudel teemadel 20.–21. märtsil.

José Manuel BARROSO


Side Bar