Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Štrasburk, 12 březen 2014

Letter from President Barroso to the Members of the European Council

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na březnovém zasedání Evropské rady budeme mít náročný program (zvláště kvůli událostem na Ukrajině a velké pravděpodobnosti, že budeme muset vyhradit určitý čas na diskusi o reakci EU). Abychom měli na diskusi co nejvíce času, rád bych Vás ještě před zasedáním seznámil s některými zajímavými podkladovými materiály.

Jedním z témat na programu je průmyslová politika. Poslední sdělení Komise v této důležité oblasti politiky jste již četli. Domnívám se, že se všichni shodneme, že je důležité vytvořit vhodné prostředí na podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Mezi mnoho faktorů, které na to mají vliv, patří stále větší součinnost výroby a služeb a investice do výzkumu a inovací. Přikládám dva krátké dokumenty, jeden o programu Horizont 2020 a jeden o službách, a doufám, že pro Vás budou užitečné.

Program Horizont 2020 bude v nadcházejících letech hrát důležitou roli při posilování konkurenceschopnosti průmyslu. Ve svých rozhodnutích o víceletém finančním rámci jsme se zavázali navýšit dostupný rozpočet a budeme nyní mít značné finanční prostředky na podporu evropského výzkumu. Přiložený dokument ilustruje některé z mnoha programů, pomocí kterých posílíme své schopnosti inovovat a úspěšně uvádět na trh nové výrobky a služby.

V přiloženém textu je také jasně popsána situace v odvětví služeb. Jelikož je stále zřejmější, že na výrobu a služby je třeba pohlížet jako na jeden celek, mám za to, že tyto podklady budou užitečné pro naši diskusi. Jednou ze silných stránek Evropy, která přímo vychází z toho, jak se naše společnosti naučily využívat vnitřní trh, je schopnost zapojit se do globálních hodnotových řetězců, kde můžeme maximalizovat přidanou hodnotu našich tradičních výrobních kapacit ve spojení se službami, jako jsou podnikatelské služby a logistika. Z přiložených údajů vyplývá, že dosahujeme pokroku, ale také to, že lepším prováděním ze strany členských států bychom mohli více využít růstového potenciálu, který toto odvětví nabízí.

Otázky, jako je konkurenceschopnost, budou důležité rovněž v diskusi o energetice a změně klimatu. Doufám, že považujete za užitečné analýzy nákladů na energie, které Komise zveřejnila v lednu. Z analýzy je zřejmé, že část ceny, kterou platíme za energie, je určena vnitrostátními politickými rozhodnutími. Je rovněž zřejmé, že k vysokým cenám energie v EU nijak významně nepřispívá naše politika v oblasti změny klimatu.

Těším se na naše jednání o těchto a dalších otázkách ve dnech 20. a 21. března.

José Manuel BARROSO

Členům Evropské rady


Side Bar