Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

V Bruslju, 26. februarja 2014

Vprašanja in odgovori: nova pravila za tobačne izdelke

Evropski parlament je danes odobril revidirano direktivo EU o tobačnih izdelkih. Ta novi zakonodajni akt poostruje pravila o proizvodnji, pripravi in predstavitvi tobačnih izdelkov v EU ter uvaja pravila za nekatere izdelke, povezane s tobakom. S tem obvestilom želi Komisija odgovoriti na vprašanja o tem, kaj točno se bo spremenilo, ko bo revidirana direktiva začela veljati.

Zakaj se je Komisija odločila za revizijo pravil?

Cilj nove direktive je izboljšati delovanje notranjega trga EU za tobačne izdelke in hkrati zagotoviti visoko raven javnega zdravja. Svet in Evropski parlament sta večkrat pozvala k reviziji direktive iz leta 2001 zaradi znatnega razvoja na treh glavnih področjih.

Prvič, na voljo so nova znanstvena dognanja, na primer o aromatičnih snoveh v tobaku in učinkovitosti zdravstvenih opozoril.

Drugič, na trgu so se pojavili novi izdelki, kot so elektronske cigarete in močno aromatizirani tobačni izdelki.

Tretjič, v zadnjem desetletju je prišlo do razvoja na mednarodni ravni, na katerega so se države članice EU odzvale z različnimi regulativnimi pristopi. EU in vse države članice so podpisnice pravno zavezujoče Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, ki je začela veljati februarja 2005.

Eden najnujnejših razlogov za poostritev pravil o tobačnih izdelkih je negativni vpliv uživanja tobaka na zdravje ljudi. Po ocenah zaradi tobaka v EU na leto umre 700 000 ljudi, čemur bi se bilo mogoče izogniti. Velika večina kadilcev začne kaditi zelo zgodaj – 70 % pred 18. rojstnim dnevom in 94 % pred 25. letom starosti. Cilj nove direktive je, da postanejo tobačni izdelki in uživanje tobaka v EU manj privlačni, zlasti za mlade.

Kakšni bodo novi cigaretni zavojčki?

Kot kaže slika, bosta na novih zavojčkih obvezna slika in besedilno zdravstveno opozorilo, ki bosta pokrivala 65 % sprednje in zadnje stranice cigaretnih zavojčkov, nameščena pa bosta na zgornji del. Zdravstvena opozorila bodo zakrivala tudi 50 % stranskih stranic zavojčkov (npr. „Kajenje ubija – prenehajte zdaj“; „tobačni dim vsebuje več kot 70 snovi, za katere je znano, da povzročajo raka“) in bodo nadomestila

trenutne navedbe o vrednostih katrana, nikotina in ogljikovega monoksida.

Najmanjše mogoče dimenzije zdravstvenih opozoril bodo zagotavljale čitljivost. Tanki cigaretni zavojčki v stilu ličila za ustnice, ki so pogosto namenjeni mladim ženskam, ne bodo več dovoljeni.

Za zagotovitev čitljivosti zdravstvenih opozoril bodo morali biti cigaretni zavojčki kockaste oblike, vsak zavojček pa bo vseboval najmanj 20 cigaret.

Na zavojčkih ne bodo dovoljeni promocijski ali zavajajoči podatki ali elementi. To na primer vključuje navedbe o koristih za življenjski slog, o okusu, aromatičnih snoveh ali njihovi odsotnosti (npr. „brez dodatkov“), o posebnih ponudbah ali navedbah, da je določen izdelek manj škodljiv od drugega.

Podobna pravila bodo veljala za zavojčke tobaka za zvijanje, pri katerih bo prav tako 65 % sprednje in zadnje strani prekrite z zdravstvenimi opozorili ter dodatnimi besedilnimi opozorili. Zavojčki tobaka za zvijanje bodo lahko kockaste, cilindrične oblike ali v obliki vrečke, vsak zavojček pa bo vseboval najmanj 30 g tobaka.

Kako pa je z označevanjem manj pogostih tobačnih izdelkov?

Direktiva EU sicer zajema vse tobačne izdelke, vendar imajo države članice nekaj svobode pri pravilih o označevanju izdelkov, ki se trenutno ne uporabljajo v znatnih količinah, kot so tobak za pipe, cigare, cigarilosi in brezdimni tobačni izdelki.

Države članice se sicer lahko odločijo, da te izdelke izvzamejo iz strogih pravil o označevanju, npr. kombinacije slike in besedilnega zdravstvenega opozorila, vendar bodo morale zagotoviti, da bosta na teh izdelkih splošno opozorilo in dodatno besedilno opozorilo. Na brezdimnih tobačnih izdelkih bo treba navesti zdravstvena opozorila na dveh največjih površinah zavojčka. Tako kot v prejšnji direktivi veljajo posebna pravila za položaj in velikost vseh opozoril.

Ali lahko države članice uvedejo enotno embalažo?

Medtem ko nova pravila pomenijo, da bodo zdravstvena opozorila pokrivala znaten del celotne površine cigaretnih zavojčkov, bo ostalo na voljo nekaj prostora za znamčenje. Nova direktiva državam članicam izrecno omogoča, da uvedejo dodatne ukrepe v zvezi s standardizacijo embalaže ali enotno embalažo, kadar so utemeljeni z razlogi ohranjanja javnega zdravja, so sorazmerni in ne pomenijo skritih ovir za trgovino med državami članicami.

Bodo aromatične snovi prepovedane? Kaj pa dodatki in podobno?

Aromatične snovi v cigaretah in tobaku za zvijanje se ne smejo uporabljati v količinah, ki dajejo izdelku razločljivo („značilno“) aromo, ki ni aroma tobaka. Direktiva prepoveduje cigarete in tobak za zvijanje s kakršno koli tako značilno aromo. Države članice in Komisija se pred sprejetjem odločitve o tem lahko posvetujejo z neodvisnim evropskim svetovalnim odborom. Mentol se šteje za značilno aromo in bo prepovedan po štiriletnem obdobju postopnega opuščanja – to obdobje velja za vse izdelke z več kot 3-odstotnim tržnim deležem v EU.

Drugi tobačni izdelki, kot so cigare, cigarilosi in brezdimni tobačni izdelki, so izvzeti iz prepovedi za značilne arome. To izvzetje bo odpravljeno, če se okoliščine bistveno spremenijo (v smislu obsega prodaje ali razširjenosti kajenja med mladimi). Tobak za oralno uporabo (snus) je izvzet iz te prepovedi in nekaterih drugih določb, ki urejajo sestavine.

Dodatki, potrebni za proizvodnjo tobačnih izdelkov, vključno s sladkorjem, ki se izgubi med sušenjem, se lahko še naprej uporabljajo. Direktiva ne razlikuje med sortami tobaka, kot je tobak tipov virginia ali burley ali tobak orientalskega tipa.

Katere informacije bodo proizvajalci tobačnih izdelkov morali zagotoviti?

Obvezno poročanje o sestavinah je predvideno za vse tobačne izdelke v standardizirani elektronski obliki. Uvedene bodo strožje obveznosti poročanja za nekatere snovi, ki se pogosto uporabljajo v cigaretah in tobaku za zvijanje (prednostni seznam). Tako bodo regulativni organi lahko dobili več informacij o sestavinah tobačnih izdelkov in njihovem vplivu na zdravje in zasvojenost.

Tako kot v prejšnji direktivi bo še naprej obvezno poročati o emisijah katrana, nikotina in ogljikovega monoksida za cigarete ter o drugih emisijah, kadar so takšne informacije na voljo. Države članice lahko od proizvajalcev tudi zahtevajo nadaljnje študije o vplivu dodatkov na zdravje.

Bomo še naprej lahko kupovali/kadili elektronske cigarete?

Da. Vendar bodo uvedena nova pravila, tako da bosta zagotovljena varnost in kakovost izdelkov. Nova pravila so namenjena zagotavljanju enakega obravnavanja nikotinskih elektronskih cigaret po vsej EU (izdelki, ki ne vsebujejo nikotina, niso vključeni v Direktivo).

Elektronske cigarete so lahko za enkratno uporabo, lahko imajo možnost ponovnega napajanja (s kartušo za enkratno uporabo) ali pa možnost ponovnega polnjenja (s posodico za ponovno polnjenje).

Zakaj so potrebna nova pravila za elektronske cigarete?

Elektronske cigarete so relativno nova kategorija izdelkov, njihov tržni delež pa se povečuje. Medtem ko lahko imajo vlogo pri opuščanju ali zmanjšanju kajenja, pa njihovi dolgoročni učinki na javno zdravje še niso znani. Nikotin je snov, ki povzroča zasvojenost in je toksična, zato so potrebne zahteve glede varnosti in kakovosti nikotinskih elektronskih cigaret.

Potrebne so tudi obveznosti poročanja, tako da lahko javni organi spremljajo te izdelke in širijo svoje znanje o njih. Številne odločitve o elektronskih cigaretah bodo prepuščene državam članicam, npr. ureditev v zvezi z aromami, oglaševanjem brez čezmejnih vplivov in starostnimi omejitvami.

Nova pravila ne bodo veljala za elektronske cigarete, ki se uporabljajo kot zdravila (kot so opredeljena v Direktivi 2001/83/ES) ali medicinski pripomočki (Direktiva 93/42/EGS), temveč bodo zajemala vse potrošniške elektronske cigarete na trgu EU.

Kaj se bo spremenilo za uporabnike in proizvajalce elektronskih cigaret?

Uporabniki elektronskih cigaret:

  • bodo imeli koristi zaradi strožjih zahtev glede varnosti in kakovosti izdelkov: ob upoštevanju razvrstitve nikotina kot toksične snovi bodo določene največja koncentracija nikotina za električne cigarete ter največje prostornine za kartuše in posode za nikotinske tekočine. Te morajo biti varne za otroke in ne smejo dopuščati nedovoljenih sprememb, prav tako pa morajo biti zaščitene pred uhajanjem snovi za omejitev izpostavljenosti potrošnikov, zlasti otrok, tveganju med ravnanjem ali tveganju zaužitja. V nikotinski tekočini se lahko uporabijo samo sestavine visoke čistosti, pri elektronskih cigaretah pa bo morala biti zagotovljena dosledna raven nikotinskega odmerka pod normalnimi pogoji uporabe. To pomeni, da naj bi bila raven nikotina pri enako dolgih in močnih vdihih pri kajenju elektronske cigarete enaka;

  • bodo bolje obveščeni prek novih zahtev za embalažo in označevanje: zdravstvena opozorila na zavojčkih elektronskih cigaret bodo obvezna, enako velja za navodila za njihovo uporabo, informacije o zasvojenosti in toksičnosti, seznam vseh snovi, ki jih izdelek vsebuje, in informacije o vsebnosti nikotina v izdelku. Na zavojčkih ne bodo dovoljeni promocijski elementi;

  • bodo bolje zaščiteni: organi držav članic in Komisija bodo lahko ukrepali v primeru utemeljenih varnostnih pomislekov v zvezi s temi izdelki. Organi bodo spremljali trg v iskanju dokazov, da elektronske cigarete vodijo do zasvojenosti z nikotinom ali do običajnega uživanja tobaka, zlasti pri mladih in nekadilcih, Komisija pa bo poročala o varnostnih vprašanjih in razvoju trga.

Proizvajalci elektronskih cigaret bodo morali (poleg proizvajanja izdelkov v skladu s prej navedenimi pravili o varnosti, kakovosti in embalaži):

  • obvestiti države članice pred dajanjem novih izdelkov na trg: obvestilo bo vključevalo informacije o proizvajalcu, uporabljenih sestavinah in emisijah, nikotinskem odmerku in porabi, izdelku in proizvodnem postopku ter izjavo, da proizvajalec prevzema polno odgovornost za kakovost in varnost izdelka pod običajnimi pogoji uporabe;

  • letno poročati državam članicam: o obsegu prodaje izdelkov, tipih uporabnikov ter njihovih željah in trendih;

  • izpolnjevati posebna pravila o oglaševanju: veljavna pravila o čezmejnem oglaševanju in promociji tobačnih izdelkov se bodo uporabljala tudi za elektronske cigarete.

Se lahko pravila o elektronskih cigaretah pozneje ponovno obravnavajo?

V novo direktivo sta bila uvedena spremljanje in poročanje o celotnem razvoju v zvezi z elektronskimi cigaretami, vključno z razvojem trga in razvojem na področju zdravja. Zbrane informacije bodo zagotovile dober pregled morebiti potrebnih dodatnih zakonodajnih ukrepov, Komisija pa bo po potrebi vprašanje ponovno obravnavala.

Ali bo ohranjena prepoved snusa (tobaka za oralno uporabo)?

Da. V EU je tobak za oralno uporabo (kot je snus), ki se ne žveči, prepovedan od leta 1992. Za Švedsko v skladu z njeno pristopno pogodbo velja izvzetje, pod pogojem, da poskrbi za to, da se izdelek ne prodaja zunaj Švedske. Snus povzroča zasvojenost in škodljivo vpliva na zdravje. Več držav članic je ta izdelek prepovedalo že pred letom 1992 zaradi njegovega tržnega potenciala in privlačnosti za mlade.

Kakšni so ukrepi za boj proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki?

Nova direktiva vključuje trdne ukrepe proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki, s katerimi naj bi se zagotovilo, da se v EU prodajajo le izdelki, ki so v skladu z Direktivo. Uvaja sistem sledenja in izsleditve po vsej EU za zakonito dobavno verigo ter vidne in nevidne varnostne elemente (npr. holograme), ki naj bi olajšali izvrševanje zakonodaje ter organom in potrošnikom pomagali pri odkrivanju nezakonitih izdelkov. Ukrepi iz nove direktive bodo pomagali preusmeriti trgovino s tobakom na zakonite poti, državam članicam pa bodo morda lahko pomagali nadomestiti izgubo prihodka. Sledenje in izsleditev tobačnih izdelkov se bosta uvajala postopoma, pri čemer bodo pogoje najprej morali izpolnjevati cigarete in tobak za zvijanje, nato pa še vsi drugi tobačni izdelki.

Bo čezmejna prodaja na daljavo prepovedana?

Čezmejna prodaja na daljavo ne bo prepovedana na ravni EU, vendar se posamezne države članice lahko odločijo za prepoved take prodaje. Če se tako odločijo, trgovci na drobno ne bodo smeli prodajati teh izdelkov potrošnikom v navedeni državi članici. Če te prodaje ne prepovejo, bodo morali trgovci na drobno, ki želijo tobačne izdelke prodajati čez mejo, pred prvo prodajo o svoji dejavnosti obvestiti državo članico, v kateri imajo sedež, in tiste države članice, v katerih prodajajo tobačne izdelke. Vzpostaviti bodo morali tudi sistem za preverjanje starosti, ki bo zagotavljal, da se tobačni izdelki ne bodo prodajali otrokom in mladostnikom.

Kakšne so pričakovane koristi novih pravil za zdravje in gospodarstvo?

Stroga pravila o embalaži in privlačnih aromah bi morala pomagati odvračati mlade od eksperimentiranja in zasvojenosti s tobakom. Spremembe bodo po pričakovanjih privedle do 2-odstotnega zmanjšanja porabe tobaka v petih letih. To pomeni približno 2,4 milijona manj kadilcev v EU.

Vlade in družba kot celota bodo imele koristi zaradi boljšega javnega zdravja, saj bo podaljšano obdobje zdravega življenja. Zdravje je samo po sebi vrednota in zdravo prebivalstvo je ključni dejavnik za gospodarsko rast. Zmanjšanje porabe tobaka kot posledica novih ukrepov naj bi po izračunih pomenilo 506 milijonov evrov letnih prihrankov na področju zdravstvenega varstva.

Z jasnejšimi in natančnejšimi informacijami o tobačnih izdelkih bodo ljudje lahko sprejemali premišljene odločitve. Poleg tega bodo proizvajalci tobačnih izdelkov imeli koristi zaradi jasnejših pravil, boljšega delovanja notranjega trga in enakih konkurenčnih pogojev. Nova pravila upoštevajo tudi posebne potrebe malih in srednjih podjetij.

Kdaj se bodo nova pravila začela uporabljati?

Nova direktiva naj bi začela veljati maja 2014. Dveletno obdobje prenosa, v katerem naj bi države članice uskladile nacionalno zakonodajo z revidirano direktivo, pomeni, da se bo večina novih pravil začela uporabljati v prvi polovici leta 2016. Vendar pa Direktiva prav tako predvideva prehodno obdobje za vse kategorije izdelkov, da bodo proizvajalci in trgovci na drobno imeli čas za prodajo svojih obstoječih zalog, če so te v skladu s staro direktivo ali drugo zadevno zakonodajo. Kot že navedeno, je predvideno štiriletno obdobje postopnega opuščanja za vse izdelke z več kot 3-odstotnim tržnim deležem v EU, na primer za cigarete z aromo mentola.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_sl.htm.

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_Health


Side Bar