Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Informatīvs paziņojums

Briselē, 2014. gada 26. februārī

Jautājumi un atbildes. Jauni noteikumi par tabakas izstrādājumiem

Šodien Eiropas Parlaments apstiprināja pārskatītu ES tabakas izstrādājumu direktīvu. Ar šo jauno tiesību aktu nosaka stingrākus noteikumus par tabakas izstrādājumu ražošanu, izgatavošanu un piedāvāšanu ES, un ievieš noteikumus attiecībā uz dažiem ar tabaku saistītiem izstrādājumiem. Šā paziņojuma mērķis ir sniegt atbildes uz jautājumiem par to, kas tieši mainīsies, kad pārskatītā direktīva stāsies spēkā.

Kādēļ Komisija nolēma pārskatīt noteikumus?

Jaunās direktīvas mērķis ir uzlabot ES tabakas izstrādājumu iekšējo tirgu, vienlaikus nodrošinot augstu sabiedrības veselības līmeni. Padome un Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājuši pārskatīt 2001. gada direktīvu, jo situācija ir ievērojami mainījusies trīs galvenajās jomās.

Pirmkārt, ir gūti jauni zinātniski pierādījumi, piemēram, par tabakas aromatizētājiem un par to, cik iedarbīgi ir brīdinājumi par ietekmi uz veselību.

Otrkārt, tirgū ir ienākuši tādi jauni izstrādājumi kā elektroniskās cigaretes un spēcīgi aromatizēti tabakas izstrādājumi.

Treškārt, pēdējā desmitgadē ir notikušas pārmaiņas starptautiskā līmenī, uz kurām ES dalībvalstis ir atbildējušas ar atšķirīgām normatīvajām pieejām. ES un visas dalībvalstis ir apņēmušās ievērot juridiski saistošo PVO Pamatkonvenciju par tabakas kontroli (PKTK), kas stājās spēkā 2005. gada februārī.

Viens no pārliecinošākajiem iemesliem pastiprināt noteikumus attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ir tabakas patēriņa negatīvā ietekme uz cilvēku veselību. Katru gadu Eiropas Savienībā tabakas lietošana izraisa aptuveni 700 000 nāves gadījumu. Lielākā daļa smēķētāju sāk smēķēt agrā jaunībā — 70 % pirms 18 gadu vecuma un 94 % pirms 25 gadu vecuma. Jaunās direktīvas mērķis ir padarīt tabakas izstrādājumus un tabakas patēriņu mazāk pievilcīgu Eiropas Savienībā, jo īpaši jauniešu vidū.

Kādas turpmāk izskatīsies cigarešu paciņas?

Kā redzams attēlā, turpmāk uz paciņām obligāti būs jāizvieto attēls un rakstisks brīdinājums par ietekmi uz veselību, kas aizņem 65 % no cigarešu priekšējās un aizmugurējās virsmas un ir izvietots augšējā daļā. Turklāt uz 50 % no virsmas paciņas sānos tiks izvietoti brīdinājumi par ietekmi uz veselību (piemēram, “Smēķēšana nogalina — nekavējoties atmetiet smēķēšanu!”; "Tabakas dūmi satur vairāk nekā 70 vielu, kas izraisa vēzi."), ar ko aizstās

pašreizējo informāciju par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda (TNCO) saturu.

Nosakot minimālos izmērus brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, tiks nodrošināta to redzamība, un vairs nebūs atļauts izmantot plānas, lūpu krāsas izmēra cigarešu paciņas, kas bieži vien paredzētas, lai piesaistītu smēķēšanai jaunas sievietes.

Lai brīdinājumi par ietekmi uz veselību būtu uzskatāmi, cigarešu paciņai jābūt taisnstūra paralēlskaldņa formā, un tajā jābūt vismaz 20 cigaretēm.

Uz paciņas nedrīkstēs izvietot reklāmas vai maldinošus uzrakstus vai elementus. Piemēram, tas attiecas uz norādēm par dzīvesstila uzlabošanu, par garšu vai aromātu vai par to, ka izstrādājumam nav pievienotas piedevas (piemēram, "bez piedevām"), īpaši piedāvājumi vai mājieni, ka konkrētais izstrādājums ir mazāk kaitīgs nekā citi.

Līdzīgi noteikumi attieksies uz tinamās tabakas iepakojumiem; arī uz šiem iepakojumiem abās pusēs (65 % no iepakojuma virsmas) būs jāizvieto kombinēti brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kā arī papildu rakstiski brīdinājumi. Tinamās tabakas iepakojumam var būt taisnstūra paralēlskaldņa, cilindriska vai maisiņa forma, un katrā iepakojumā jābūt vismaz 30 g tabakas.

Kā tiks marķēti mazāk izplatīti tabakas izstrādājumi?

Tā kā ES direktīva attiecas uz visiem tabakas izstrādājumiem, dalībvalstīm ir zināma rīcības brīvība attiecībā uz marķēšanas noteikumiem par izstrādājumiem, kas patlaban netiek lietoti ievērojamā daudzumā, piemēram, pīpju tabaka, cigāri, cigarilli un bezdūmu tabakas izstrādājumi.

Lai gan dalībvalstis var izvēlēties šiem izstrādājumiem nepiemērot stingrus marķēšanas noteikumus, piemēram, kombinētus attēla un teksta brīdinājumus par ietekmi uz veselību, tām būs pienākums nodrošināt, ka uz šiem izstrādājumiem ir izvietots vispārējs brīdinājums un papildu brīdinājuma teksts. Uz bezdūmu tabakas izstrādājumiem abās lielākajās iepakojuma pusēs būs jāizvieto brīdinājumi par ietekmi uz veselību. Tāpat kā iepriekšējā direktīvā, piemēros īpašus noteikumus attiecībā uz visu brīdinājumu izvietošanu un lielumu.

Vai dalībvalstis var ieviest neuzkrītošu iepakojumu?

Lai gan jaunie noteikumi paredz, ka brīdinājumi par ietekmi uz veselību aizņems ievērojamu daļu no cigarešu iepakojuma kopējās virsmas, daļu iepakojuma virsmas varēs izmantot zīmolam. Jaunā direktīva īpaši ļauj dalībvalstīm ieviest papildu pasākumus attiecībā uz standartizētu iepakojumu jeb neuzkrītošu iepakojumu, ja šie pasākumi tiek veikti sabiedrības veselības aizsardzības labā, tie ir samērīgi un nerada apslēptus šķēršļus tirdzniecībai starp dalībvalstīm.

Vai tiks aizliegti aromatizētāji, piedevas utt.?

Cigaretēs un tinamajā tabakā nedrīkst izmantot aromatizētājus tādos daudzumos, kas piešķir izstrādājumam atšķiramu ("raksturīgu") aromātu, kas nav tabakas aromāts. Ar direktīvu aizliedz cigaretes un tinamo tabaku ar šādu raksturīgu aromātu. Dalībvalstis un Komisija var apspriesties ar neatkarīgu Eiropas padomdevēju grupu pirms lēmumu pieņemšanas šajā jautājumā. Mentols tiek uzskatīts par raksturīgu aromātu, un tas tiks aizliegts pēc četru gadu pārejas perioda — šis periods attiecas uz visiem izstrādājumiem, kuru tirgus daļa ES ir vairāk nekā 3 %.

Aizliegums izmantot raksturīgus aromātus neattiecas uz citiem tabakas izstrādājumiem, piemēram, cigāriem, cigarilliem un bezdūmu tabakas izstrādājumiem. Šī atkāpe tiks atcelta, ja apstākļi ievērojami mainīsies (pārdošanas apjoms vai izplatība jauniešu vidū). Šis aizliegums un daži citi noteikumi par sastāvdaļām neattiecas uz orālai lietošanai paredzēto tabaku ("snus").

Netiks aizliegtas tādas piedevas, kas ir nepieciešamas ražošanas procesā, piemēram, ražošanas procesā zudušais cukurs. Direktīvā netiek piemēroti atšķirīgi noteikumi tādām tabakas šķirnēm kā Virginia, Burley vai austrumu tipa tabaka.

Kāda informācija tabakas izstrādājumu ražotājiem ir jāsniedz?

Paredzēts, ka attiecībā uz visiem tabakas izstrādājumiem obligāti jāsniedz informācija par sastāvdaļām, izmantojot standartizētu elektronisko formātu. Tiks noteiktas stingrākas prasības sniegt informāciju par atsevišķām cigaretēs un tinamajā tabakā bieži izmantotām vielām (prioritāšu saraksts). Tas palīdzēs regulatoriem gūt vairāk informācijas par tabakas izstrādājumu sastāvdaļām un to ietekmi uz veselību un spēju izraisīt atkarību.

Tāpat kā iepriekšējā direktīvā, būs obligāti jāsniedz informācija par cigaretēs esošās darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda emisijām, kā arī par citām emisijām, ja šāda informācija būs pieejama. Turklāt dalībvalstis var pieprasīt, lai ražotāji veic papildu pētījumus par piedevu ietekmi uz veselību.

Vai būs atļauta elektronisko cigarešu tirdzniecība/smēķēšana?

Jā. Tomēr tiks ieviesti jauni noteikumi, lai nodrošinātu izstrādājumu drošumu un kvalitāti. Šie jaunie noteikumi ir sagatavoti, lai visā ES nodrošinātu vienlīdzīgu regulējumu attiecībā uz nikotīnu saturošām elektroniskajām cigaretēm (direktīva neattiecas uz izstrādājumiem, kuri nesatur nikotīnu).

Elektroniskās cigaretes var būt vienreizējas lietošanas cigaretes (t.i., vienreiz lietojamas), uzlādējamas (ar vienreizējas lietošanas kapsulu) vai atkārtoti uzpildāmas (ar uzpildes flakonu).

Kāpēc vajadzīgi jauni noteikumi par elektroniskajām cigaretēm?

Elektroniskās cigaretes ir samērā jauna izstrādājumu kategorija, un to tirgus daļa pieaug. Lai gan tās var palīdzēt pārtraukt vai samazināt smēķēšanu, to ilgtermiņa ietekme uz sabiedrības veselību vēl nav zināma. Nikotīns ir atkarību izraisoša un toksiska viela, tādēļ ir jānosaka nikotīnu saturošu elektronisko cigarešu drošuma un kvalitātes prasības.

Lai valsts iestādes varētu pārraudzīt un uzzināt vairāk par šiem izstrādājumiem, jānosaka arī pienākums sniegt informāciju. Dalībvalstu ziņā būs pieņemt vairākus lēmumus attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm, piemēram, regulējumu par aromatizētājiem, reklāmu, ko nesniedz ārvalstīs, un vecuma ierobežojumiem.

Jaunie noteikumi neattieksies uz medicīniskajām elektroniskajām cigaretēm (kā noteikts Direktīvā 2001/83/EK) vai medicīnas ierīcēm (Direktīva 93/42/EEK), taču ietvers visas plaša patēriņa elektroniskās cigaretes, kas tiek laistas ES tirgū.

Kādas izmaiņas gaidāmas elektronisko cigarešu lietotājiem un ražotājiem?

Elektronisko cigarešu lietotāji

  • gūs labumu no stingrākām prasībām par izstrādājumu drošumu un kvalitāti. Ņemot vērā to, ka nikotīns ir klasificēts kā toksiska viela, tiks noteikta maksimālā nikotīna koncentrācija elektroniskajās cigaretēs un nikotīna šķidruma kapsulu, tvertņu un flakonu maksimālais tilpums. Tiem jābūt drošiem pret viltojumiem un bērniem nepieejamiem, kā arī aizsargātiem pret noplūdi, lai mazinātu risku, ka patērētāji un jo īpaši bērni varētu nonākt saskarē ar šķidrumu vai to norīt. Nikotīnu saturošajā šķidrumā drīkst izmantot tikai sastāvdaļas ar augstu tīrības pakāpi, un normālos lietošanas apstākļos elektroniskajām cigaretēm jāizdala nikotīns nemainīgās devās. Tas nozīmē, ka, ikreiz smēķējot elektronisko cigareti vienlīdz ilgi un ar tādu pašu intensitāti, nikotīnam jāizdalās līdzīgā daudzumā.

  • būs labāk informēti, pateicoties jaunajām prasībām par iepakojumu un marķēšanu. Uz elektronisko cigarešu iepakojuma būs obligāti jānorāda brīdinājumi par ietekmi uz veselību, kā arī to lietošanas pamācība, informācija par atkarību un toksiskumu, visu izstrādājumā ietverto vielu saraksts un informācija par nikotīna daudzumu izstrādājumā. Uz paciņas nedrīkstēs izvietot reklāmas elementus.

  • būs labāk aizsargāti. Dalībvalstu iestādes un Komisija varēs rīkoties gadījumos, kad rodas pamatotas bažas par šo izstrādājumu drošumu. Iestādes uzraudzīs tirgu, lai gūtu pierādījumus par to, vai elektroniskās cigaretes izraisa atkarību no nikotīna vai veicina tradicionālās tabakas patēriņu, jo īpaši jauniešu un nesmēķētāju vidū, un Komisija ziņos par drošuma apsvērumiem un tirgus attīstību.

Elektronisko cigarešu ražotājiem (papildus savas produkcijas ražošanai saskaņā ar iepriekšminētajiem noteikumiem par drošumu, kvalitāti un iepakojumu) būs:

  • jāinformē dalībvalstis pirms jaunu izstrādājumu laišanas tirgū. Paziņojumā jāietver informācija par ražotāju, izmantotajām sastāvdaļām un emisijām, nikotīna devu un uzņemšanu, izstrādājumu un ražošanas procesu, kā arī apliecinājums, ka ražotājs uzņemas pilnu atbildību par minētā izstrādājuma kvalitāti un drošumu parastos lietošanas apstākļos.

  • katru gadu jāsniedz dalībvalstīm informācija par izstrādājuma pārdošanas apjomiem, lietotāju grupām un to izvēli un tendencēm.

  • jāievēro īpaši noteikumi par reklāmu. Spēkā esošie noteikumi par pārrobežu reklāmu un tabakas izstrādājumu reklamēšanu tiks piemēroti arī elektroniskajām cigaretēm.

Vai noteikumi par elektroniskajām cigaretēm vēlāk varētu tikt pārskatīti?

Jaunajā direktīvā ir ietverts pienākums veikt uzraudzību un sniegt informāciju par norisēm — tostarp tirgū un veselības jomā — saistībā ar elektroniskajām cigaretēm. Savāktā informācija sniegs labu priekšstatu par to, kādi papildu likumdošanas pasākumi, ja tādi ir nepieciešami, ir jāveic, un Komisija vajadzības gadījumā pārskatīs šo jautājumu.

Vai tiks saglabāts "snus" (orālai lietošanai paredzētas tabakas) aizliegums?

Jā. Eiropas Savienībā orālai lietošanai paredzēta tabaka (piemēram, "snus"), kas netiek košļāta, ir aizliegta kopš 1992. gada. Saskaņā ar Pievienošanās līgumu Zviedrijai ir atbrīvojums no šī aizlieguma ar nosacījumu, ka tā nodrošina, ka šis izstrādājums netiek pārdots ārpus Zviedrijas. Snus izraisa atkarību un negatīvi ietekmē veselību. Jau pirms 1992. gada vairākas dalībvalstis aizliedza šo izstrādājumu, ņemot vērā, ka tā lietošana var strauji izplatīties un tas var kļūt pievilcīgs jauniešu vidū.

Kas tiek darīts, lai apkarotu nelikumīgu tabakas izstrādājumu tirdzniecību?

Jaunajā direktīvā ir ietverti stingri pasākumi pret tabakas izstrādājumu nelegālu tirdzniecību, lai nodrošinātu, ka ES tiek pārdoti tikai tie izstrādājumi, kuri atbilst direktīvas prasībām. Ar direktīvu ievieš ES mēroga legālās piegādes ķēdes uzraudzības un izsekošanas sistēmu un redzamus un neredzamus drošības elementus (piem., hologrammas), kas atvieglos tiesību normu piemērošanu un palīdzēs iestādēm un patērētajiem identificēt nelegālus izstrādājumus. Jaunajā direktīvā paredzētie pasākumi palīdzēs novirzīt tabakas izstrādājumu tirdzniecību uz likumīgā ceļa, un tas var arī palīdzēt dalībvalstīm atgūt zaudētos ieņēmumus. Pakāpeniski tiks ieviesta tabakas izstrādājumu uzraudzība un izsekošana: vispirms prasības piemēros cigaretēm un tinamai tabakai, pēc tam – visiem pārējiem tabakas izstrādājumiem.

Vai tiks aizliegta pārrobežu tālpārdošana?

Pārrobežu tālpārdošanu neaizliegs ES līmenī, taču atsevišķas dalībvalstis varēs izvēlēties aizliegt šādu pārdošanu. Tādā gadījumā mazumtirgotāji nedrīkst piegādāt izstrādājumus patērētājiem, kuri atrodas attiecīgajā dalībvalstī. Ja dalībvalstis šādu pārdošanu neaizliedz, mazumtirgotājiem, kas vēlas pārdot tabakas izstrādājumus ārvalstīs, jāziņo par savu darbību – pirms izstrādājumu pārdošanas pirmo reizi dalībvalstī, kurā tie atrodas, un tām dalībvalstīm, kurām tabakas izstrādājumi tiek pārdoti. Turklāt tiem jāievieš vecuma pārbaudes sistēma, lai nodrošinātu, ka tabakas izstrādājumi netiek pārdoti bērniem un pusaudžiem.

Kādi ir sagaidāmie veselības un saimnieciskie labumi, kas izriet no jaunajiem noteikumiem?

Stingrie noteikumi par iepakojumu un pievilcīgu aromātu palīdzēs atturēt jauniešus izmēģināt tabaku un kļūt atkarīgiem no tās. Sagaidāms, ka piemērojot pārskatītos noteikumus, 5 gadu laikā tabakas patēriņš samazināsies par 2 %. Tas ir aptuveni par 2,4 miljoniem mazāk smēķētāju ES.

Labumu gūs valdība un sabiedrība kopumā, jo tiks uzlabota sabiedrības veselība, proti, būs vairāk veselīgas dzīves gadu. Veselība ir vērtība pati par sevi, un veselīga sabiedrība ir svarīgs ekonomiskās izaugsmes faktors. Aprēķināts, ka tabakas patēriņa samazinājums, kas izriet no jaunajiem pasākumiem, ļaus ik gadu ietaupīt EUR 506 miljonus veselības aprūpes jomā.

Skaidrāka un precīzāka informācija par tabakas izstrādājumiem ļaus cilvēkiem izdarīt informētu izvēli. Turklāt tabakas izstrādājumu ražotājiem labumu dos skaidrāki noteikumi, iekšējā tirgus labāka darbība un vienlīdzīgi konkurences apstākļi. Jaunajos noteikumos tiks ņemtas vērā arī mazo un vidējo uzņēmumu īpašās vajadzības.

Kad tiks piemēroti jaunie noteikumi?

Jaunā direktīva stāsies spēkā 2014. gada maijā. Dalībvalstīm tiks dots divu gadu transponēšanas periods, lai tās pieskaņotu valsts tiesību aktus pārskatītās direktīvas prasībām, un tas nozīmē, ka lielākā daļa jauno noteikumu tiks piemēroti 2016. gada pirmajā pusē. Tomēr direktīvā ir paredzēts arī pārejas periods attiecībā uz visām izstrādājumu kategorijām, lai dotu ražotājiem un mazumtirgotājiem laiku izpārdot savus esošos krājumus, ja tie atbilst iepriekšējās direktīvas prasībām vai citiem attiecīgiem tiesību aktiem. Kā minēts iepriekš, attiecībā uz visiem izstrādājumiem, kuru tirgus daļa ES ir lielāka nekā 3 %, piemēram, mentola cigaretēm, ir paredzēts četru gadu pārejas periods izstrādājumu pakāpeniskai izņemšanai no tirgus.

Plašāka informācija pieejama:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

Sekojiet mums vietnē “Twitter”: @EU_Health


Side Bar