Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

TEMINĖ APŽVALGA

2014 m. vasario 26 d., Briuselis

Klausimai ir atsakymai. Naujos tabako gaminių taisyklės

Šiandien Europos Parlamentas patvirtino persvarstytą ES tabako gaminių direktyvą. Naujuoju teisės aktu sugriežtinamos tabako gaminių gamybos ir pateikimo ES taisyklės ir nustatomos tam tikrų su tabaku susijusių produktų taisyklės. Šiuo dokumentu siekiama atsakyti į klausimus apie tai, kas konkrečiai pasikeis įsigaliojus pakeistai direktyvai.

Kodėl Komisija nusprendė persvarstyti minėtas taisykles?

Naujosios direktyvos tikslas — pagerinti ES tabako gaminių vidaus rinkos veikimą ir kartu užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos lygį. Taryba ir Europos Parlamentas ne kartą ragino persvarstyti 2001 m. direktyvą dėl didelių pokyčių trijose pagrindinėse srityse.

Pirma, atsirado naujų mokslinių įrodymų, pavyzdžiui, dėl tabako kvapiųjų medžiagų ir dėl įspėjimų apie pavojų sveikatai veiksmingumo.

Antra, rinkoje pasirodė naujų produktų, tokių kaip elektroninės cigaretės ir stiprių kvapiųjų medžiagų turintys tabako gaminiai.

Trečia, per pastarąjį dešimtmetį įvyko tarptautinio lygmens pokyčių, dėl kurių ES valstybės narės ėmėsi skirtingų reglamentavimo metodų. ES ir visos valstybės narės yra teisiškai privalomos PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK), įsigaliojusios 2005 m. vasario mėn., šalys.

Viena iš įtikinamiausių priežasčių sugriežtinti tabako gaminių taisykles yra neigiamas tabako vartojimo poveikis žmonių sveikatai. Tabako vartojimas yra maždaug 700 000 mirčių, kurių galima išvengti, per metus Europos Sąjungoje priežastis. Didžioji dauguma rūkalių pradeda rūkyti labai jauni — 70 %, nesulaukę aštuoniolikos, o 94 % iki 25 metų amžiaus. Naująja direktyva siekiama sumažinti tabako gaminių ir tabako vartojimo patrauklumą ES, visų pirma jaunimui.

Kaip atrodys būsimi cigarečių pakeliai ?

Kaip parodyta paveikslėlyje, ateityje ant pakelių bus privalomi vaizdiniai ir tekstiniai įspėjimai apie grėsmę sveikatai, užimantys 65 % pakelio priekinio ir galinio paviršiaus nuo pat viršutinio krašto. 50 % pakelių šoninių dalių ploto užims ir įspėjimai apie grėsmę sveikatai (pvz., „Rūkymas žudo. Mesk dabar“; "Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 vėžį sukeliančių medžiagų"), kuriais bus pakeista

šiuo metu spausdinama informacija apie dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį.

Nustačius minimalius įspėjimų apie grėsmę sveikatai matmenis bus užtikrintas jų matomumas, o ploni „lūpų dažų" formos cigarečių pakeliai, kurie dažnai būna skirti jaunoms moterims, bus uždrausti.

Siekiant užtikrinti įspėjimų apie grėsmę sveikatai matomumą bus reikalaujama, kad cigarečių pakeliai būtų stačiakampio gretasienio formos ir kad kiekviename pakelyje būtų ne mažiau kaip 20 cigarečių.

Ant pakelių nebus leidžiama pateikti reklaminių ar klaidinančių elementų. Tai yra, pavyzdžiui, užuominos apie teigiamą poveikį gyvenimo būdui, skonį arba kvapą ar jų nebuvimą (pvz., užrašas „be priedų"), specialūs pasiūlymai arba teiginiai, kad tam tikras produktas yra mažiau žalingas nei kiti.

Panašios taisyklės bus taikomos cigaretėms sukti skirto tabako pakuotėms, kurių 65 % jų priekinės ir galinės dalies paviršiaus ploto taip pat turės užimti kombinuotieji įspėjimai apie grėsmę sveikatai, taip pat bus privalomi papildomi tekstiniai įspėjimai. Cigaretėms sukti skirto tabako gaminių pakuotės gali būti stačiakampio gretasienio ar cilindro formos arba krepšio pavidalo, o ant kiekvienoje pakuotėje turi būti ne mažiau kaip 30 g tabako.

Kaip bus ženklinami mažiau paplitę tabako gaminiai ?

Nors ES direktyva taikoma visiems tabako gaminiams, valstybės narės turi tam tikrą veiksmų laisvę, kai kalbama apie gaminių, kurie šiuo metu nėra naudojami dideliais kiekiais, pavyzdžiui, pypkių tabako, cigarų, cigarilių ir bedūmių produktų, ženklinimo taisykles.

Nors valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šiems gaminiams tokių griežtų ženklinimo taisyklių, pvz., kombinuotų vaizdinių ir tekstinių įspėjimų apie grėsmę sveikatai, jos privalės užtikrinti, kad su šiais gaminiais būti pateikiamas bendrasis įspėjimas ir papildomas tekstinis įspėjimas. Ant bedūmių tabako gaminių dviejų didžiausių pakuotės paviršių turės būti pateikti įspėjimai apie grėsmę sveikatai. Kaip buvo numatyta ir ankstesnėje direktyvoje, dėl visų įspėjimų pateikimo vietos ir dydžio taikomos specialios taisyklės.

Ar valstybės narės gali įvesti paprastas bendras pakuotes?

Nors pagal naujas taisykles įspėjimai apie grėsmę sveikatai užims didžiąją viso cigarečių pakelio paviršiaus ploto dalį, liks ploto ir reklaminio pobūdžio žymoms. Naujoji direktyva leidžia valstybėms narėms imtis papildomų pakuočių – standartizavimo arba paprastų bendrų pakuočių įvedimo priemonių, jei jos yra pateisinamos visuomenės sveikatos požiūriu, yra proporcingos ir nesudaro paslėptų kliūčių valstybių narių tarpusavio prekybai.

Ar kvapiosios medžiagos bus uždraustos? Kaip dėl priedų ir kt.?

Kvapiosios medžiagos cigaretėse ir cigaretėms sukti skirtame tabake neturi būti naudojamos tokiais kiekiais, kad suteiktų produktui išskirtinį („būdingą") kvapą, kitokį nei tabako. Direktyva tokio būdingo kvapo ar skonio cigaretes ir cigaretėms sukti skirtą tabaką draudžia. Prieš priimdamos sprendimus šiuo klausimu valstybės narės ir Komisija gali pasikonsultuoti su nepriklausoma Europos patariamąja grupe. Mentolis laikomas būdingo kvapo ar skonio medžiaga ir bus uždraustas naudoti po ketverių metų laipsniško gamybos nutraukimo laikotarpio — laikotarpio, kuris taikomas visiems produktams, užimantiems daugiau nei 3 % ES rinkos dalies.

Kitiems tabako gaminiams, pavyzdžiui, cigarams, cigarilėms ir bedūmiams produktams būdingo kvapo ar skonio medžiagų naudojimo draudimas netaikomas. Išimtis bus panaikinta, jei aplinkybės iš esmės pasikeis (vertinant pardavimo apimtį ar jaunimo rūkymo paplitimą). Oraliniam vartojimui skirtam tabakui (Snus) šis draudimas netaikomas, jam taip pat netaikomos tam tikros kitos nuostatos, kuriomis reglamentuojamos sudedamosios dalys.

Tabako gaminiams gaminti reikalingus priedus, įskaitant cukrų, kuris džiovinant tabaką prarandamas, toliau bus galima naudoti. Direktyvoje neišskiriamos tabako rūšys, kaip antai Virginia, Burley ar Oriental.

Kokią informaciją tabako gaminių gamintojai turi pateikti?

Visiems tabako gaminiams numatytas standartinio elektroninio formato privalomasis informavimas apie sudedamąsias dalis. Dėl tam tikrų cigaretėse ir cigaretėms sukti skirtame tabake dažnai naudojamų medžiagų (prioritetinio sąrašo) bus nustatytos griežtesnės informavimo prievolės. Tai padės reguliavimo institucijoms gauti daugiau informacijos apie tabako gaminių sudedamąsias dalis bei jų poveikį sveikatai ir priklausomybei.

Kaip ir ankstesnėje direktyvoje, numatomas privalomas informavimas apie rūkant cigaretes išsiskiriančių dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį, taip pat apie kitus išsiskiriančius teršalus, jei tokią informaciją galima gauti. Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad gamintojai atliktų tolesnius priedų poveikio sveikatai tyrimus.

Ar elektronines cigaretes ir toliau bus galima pirkti ir rūkyti?

Taip. Tačiau, siekiant užtikrinti produktų saugą ir kokybę, bus patvirtintos naujos taisyklės. Jomis siekiama užtikrinti, kad visoje ES elektroninėms cigaretėms, kurių sudėtyje yra nikotino (produktams, kurių sudėtyje nėra nikotino, direktyva nėra taikoma), būtų taikomos vienodos sąlygos.

Elektroninės cigaretės gali būti vienkartinės (t. y. vienkartinio naudojimo), įkraunamosios (su vienkartinėmis kapsulėmis) arba pildomosios (su pakartotinio pildymo talpyklomis).

Kodėl reikalingos naujos elektroninių cigarečių taisyklės?

Elektroninės cigaretės yra palyginti nauja produktų kategorija ir jų užimama rinkos dalis didėja. Gali būti, jos atlieka tam tikrą vaidmenį metant rūkyti arba mažinant rūkymą, tačiau jų ilgalaikis poveikis visuomenės sveikatai dar nežinomas. Nikotinas yra priklausomybę sukelianti ir toksiška medžiaga, todėl nustatyti nikotino turinčių elektroninių cigarečių saugos ir kokybės reikalavimus būtina.

Tam, kad valdžios institucijos galėtų stebėti ir daugiau išmanyti apie šiuos produktus, būtinos ir informavimo prievolės. Dalis sprendimų dėl elektroninių cigarečių palikta priimti pačioms valstybėms narėms, pvz., dėl kvapiųjų medžiagų, tarpvalstybinio poveikio neturinčios reklamos ir amžiaus ribos reglamentavimas.

Naujosios taisyklės nebus taikomos vaistinėms elektroninėms cigaretėms (kaip nustatyta Direktyva 2001/83/EB) arba medicinos prietaisams (Direktyva 93/42/EEB), bet bus taikomos visiems vartotojams skirtoms elektroninėms cigaretėms, tiekiamoms ES rinkai.

Kas pasikeis elektroninių cigarečių vartotojams ir gamintojams?

Elektroninių cigarečių vartotojai:

  • turės naudos dėl patobulintų saugos ir kokybės reikalavimų, taikomų produktams – atsižvelgiant į tai, kad nikotinas klasifikuojamas kaip toksinė medžiaga, bus nustatyta didžiausia leidžiama nikotino koncentracija elektroninėse cigaretėse ir didžiausias leidžiamas nikotino turinčio skysčio kiekis kapsulėse ir talpyklose. Jos turės būti neprieinamos vaikams, apsaugotos nuo klastojimo ir hermetiškos, kad poveikio, kurį gali patirti vartotojai, ypač vaikai, palietę ar nuriję medžiagą, rizika būtų kuo mažesnė. Nikotino turinčiam skysčiui gaminti galės būti naudojamos tik didelio grynumo sudedamosios dalys, o iš elektroninių cigarečių įprastomis naudojimo sąlygomis nikotinas turi būti išskiriamas vienodomis dozėmis. Tai reiškia, kad patraukus elektroninę cigaretę tiek pat laiko ir tokiu pat stiprumu kaskart turėtų būti išskiriamas panašus nikotino kiekis;

  • bus geriau informuoti, nes bus taikomi nauji pakuočių ir ženklinimo reikalavimai: įspėjimai apie grėsmę sveikatai ant elektroninių cigarečių pakuočių bus privalomi, taip pat bus privalomos cigarečių naudojimo instrukcijos, informacija apie priklausomybės susiformavimą ir toksiškumą, visų esančių produkte medžiagų sąrašas ir informacija apie nikotino kiekį produkte. Ant pakelių nebus leidžiama pateikti pardavimą skatinančių elementų;

  • bus geriau ginami: valstybių narių valdžios institucijos ir Komisija galės imtis veiksmų tais atvejais, kai bus pagrįstų saugos problemų, susijusių su šiais produktais. Institucijos stebėdamos rinką ieškos įrodymų, kad elektroninės cigaretės sukelia priklausomybę nuo nikotino ar kad nuo jų žmonės, visų pirma jaunimas ir anksčiau nerūkę asmenys pereina į tradicinio tabako vartojimą, o Komisija teiks saugos problemų ir rinkos pokyčių ataskaitas.

Elektroninių cigarečių gamintojai (užtikrinantys, kad jų produktų gamyba atitiktų pirmiau nurodytas saugos, kokybės ir pakuočių taisykles), privalės

  • pranešti valstybėms narėms apie norimus pateikti rinkai naujus produktus; pranešime bus pateikiama informacija apie gamintoją, naudojamas sudedamąsias dalis ir išskiriamus teršalus, nikotino dozę ir į organizmą patenkantį kiekį, produktą ir gamybos procesą bei deklaraciją, kad gamintojas prisiima visą atsakomybę už kokybę ir saugą įprastomis naudojimo sąlygomis;

  • teikti metines ataskaitas valstybėms narėms dėl parduodamų produktų kiekių, naudotojų tipo ir jų preferencijų ir tendencijų;

  • laikytis specialių reklamos taisyklių – dabartinės tarpvalstybinės reklamos ir tabako gaminių rėmimo taisyklės bus taikomos ir elektroninėms cigaretėms.

Ar elektroninėms cigaretėms taikomos taisyklės vėliau gali būti peržiūrėtos?

Į naująją direktyvą įtraukta visų su elektroninėms cigaretėmis susijusių pokyčių, taip pat rinkos ir su sveikata susijusių pokyčių, stebėsena ir informavimas apie juos. Iš surinktos informacija bus aišku, kokių papildomų teisėkūros priemonių reikėtų, ir, jei reikės, Komisija iš naujo persvarstys šį klausimą.

Ar lieka galioti snus (oraliniam vartojimui skirto tabako) uždraudimas ?

Taip. ES oraliniam vartojimui skirtas (ne kramtomasis) tabakas (pvz., snus), draudžiamas nuo 1992 m. Pagal Stojimo sutartį Švedijai taikoma išimtis, jei užtikrinama, kad produktas nėra parduodamas ne Švedijoje. Snus sukelia priklausomybę ir daro nepageidaujamą poveikį sveikatai. Kai kurios valstybės narės, atsižvelgdamos į reikšmingą jo rinkos augimo potencialą ir patrauklumą jaunimui, šį produktą uždraudė dar iki 1992 m..

Kaip kovojama su neteisėta prekyba tabako gaminiais?

Siekiant užtikrinti, kad ES būtų prekiaujama tik naujosios direktyvos reikalavimus atitinkančiais gaminiais, numatytos griežtos kovos su neteisėtais tabako gaminiais priemonės. Direktyvoje pirmą kartą nustatoma teisėtos tiekimo grandinės sekimo ir stebėjimo sistema ir nematomos apsaugos priemonės (pvz., hologramos), kurios turėtų palengvinti teisėsaugos veiklą ir padėti valdžios institucijoms ir vartotojams atpažinti nelegalius gaminius. Naujojoje direktyvoje numatytos priemonės padės nukreipti tabako prekybą teisėtais kanalais ir taip pat gali padėti valstybėms narėms susigrąžinti prarastas pajamas. Tabako gaminių sekimas ir atsekamumas bus įvedamas palaipsniui: pirmiausia šios priemonės bus taikomos cigaretėms ir cigaretėms sukti skirtam tabakui, dėl kurių pirmiausia bus privaloma laikytis tų reikalavimų, o paskui – ir visiems kitiems tabako gaminiams.

Ar bus uždrausta tarpvalstybinė nuotolinė prekyba ?

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba ES lygmeniu nebus uždrausta, o atskiros valstybės narės gali nuspręsti uždrausti tokią prekybą šiais gaminiais. Jei jos taip padarys, mažmenininkai negalės tiekti gaminių vartotojams toje valstybėje narėje. Jeigu jos nuspręs neuždrausti šios prekybos, mažmenininkai, norintys užsiimti tarpvalstybine tabako gaminių prekyba, prieš pradėdami prekiauti pirmą kartą privalo apie tai pranešti tai valstybei narei, kurioje jie yra įsisteigę, ir toms valstybėms narėms, kuriose jie ketina parduoti tabako gaminius. Jie taip pat privalo sukurti amžiaus patikros sistemą ir taip užtikrinti, kad tabako gaminiai nebūtų parduodami vaikams ir paaugliams.

Kokios naudos sveikatai ir ekonominės naudos tikimasi iš naujų taisyklių?

Griežtos pakuočių ir patrauklių kvapiųjų medžiagų taisyklės turėtų padėti sulaikyti jaunuolius nuo eksperimentavimo su tabaku ir netapti nuo jo priklausomiems. Numatoma, kad dėl pakeistos direktyvos tabako vartojimas per 5 metus sumažės 2 %. Tai maždaug prilygsta 2.4 mln. mažesniam rūkalių skaičiui ES.

Visuomenės sveikatos pagerėjimas, pvz. ilgesnis sveikas gyvenimas, bus naudingas šalių valdžios institucijoms ir visai visuomenei. Sveikata yra vertybė pati savaime, o sveiki gyventojai yra svarbus ekonomikos augimo veiksnys. Apskaičiuota, kad naujosiomis priemonėmis sumažinus tabako vartojimą bus sutaupyta 506 mln. eurų sveikatos priežiūros išlaidų per metus.

Aiškesnė ir tikslesnė informacija apie tabako gaminius padės gyventojams priimti informacija pagrįstus sprendimus. Be to, aiškesnės taisyklės, geresnis vidaus rinkos veikimas ir visiems vienodos sąlygos bus naudingi tabako gaminių gamintojams. Naujose taisyklėse taip pat atsižvelgiama į konkrečius mažų ir vidutinio dydžio įmonių poreikius.

Kada naujosios taisyklės bus pradėtos taikyti?

Naujoji direktyva turėtų įsigalioti 2014 m. gegužės mėn. Dvejų metų perkėlimo laikotarpis, per kurį valstybės narės turi suderinti nacionalinius teisės aktus su persvarstyta direktyva, reiškia, kad dauguma naujų taisyklių bus pradėtos taikyti 2016 m. pirmąjį pusmetį. Tačiau direktyvoje taip pat numatytas pereinamasis laikotarpis visoms gaminių kategorijoms, kad gamintojai ir mažmenininkai spėtų parduoti turimas atsargas, jeigu užtikrinama atitiktis senajai direktyvai arba kitiems atitinkamiems teisės aktams. Kaip minėta, ketverių metų laipsniško gamybos nutraukimo laikotarpis numatytas visiems produktams, užimantiems daugiau nei 3 % ES rinkos dalies, pavyzdžiui, mėtinėms cigaretėms.

Daugiau informacijos ieškokite:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_lt.htm

Twitter: @EU Health


Side Bar